ΑΡΧΙΚΗ  |   BODYBUILDING FORUM |   
   
    
 
 
 
 
 
  Bodybuilding
 
  Bodybuilding
  Fitness
 
  &
 
  Videos
  Bodybuilding News

Bodybuilding Forum
  Forum
 
 


 


forum !


 


 
Interview With Figure Pro Ellena Tsatsos-Reidie!
Interview With IFBB Figure Pro Ellena Tsatsos-Reidie
With Kostas Marangopoulos, M.Sc., CPT.
October 5th, 2011


 

IFBB Figure Pro Ellena Tsatsos-Reidie Interview With Kostas Marangopoulos

It is not very often that you come across an IFBB pro athlete with a Greek name, especially in the women's categories. When I first heard of Ellena in 2009 and after seeing her competitive photos, I made a mental note to myself that this young lady would definitely go far in the sport and also to...schedule an interview!

Fast forward to 2011, Ellena went on to become a successful IFBB professional figure athlete, placing as high as 5th in her pro debut and competing in big shows such as John Lindsey's Tournament of Champions in California and the 2011 Sheru Classic in India, among some of the world's best figure pro athletes.

After the 2011 Tournament of Champions, I spoke to Ellena about scheduling an interview and as time allowed we had a great chat.

Before the interview, I would like to share with you a quote from Ellena, that left a big impression on me about her character, ethic and determination:

"I hope to achieve world wide acknowledgement and appreciation from the bodybuilding industry; many people are unaware as to the commitment and drive you need to have to be a competitor. Being a role model to young Australian's during the highest ever epidemic of obesity and eating disorders is very important. I train 5 days a week, for an hour day at Dohertys Gym in Brunswick, Australia. The commitment comes first to my body and soul, learning to listen to them both, not just your mind".

Enjoy the interview!

Kostas: Hi Ellena, how are you, I would like to welcome you to our interview and start by congratulating you for your excellent competition at the Tournament of Champions. Was this your second pro show?

Ellena: Thank you very much, good to be here! Actually, it was my third. My first was the 2011 IFBB Australian Pro in Melbourne, my second was in New Zealand, and yet this time it was much better, it was the first time competing as a professional in America. So it was a much bigger lineup than say Melbourne and New Zealand. I think we had about 10 for Melbourne and about 7 for New Zealand, we had 23 at the Tournament of Champions.

Kostas: And this was a tough show, right? Looking at the line-up, a lot of girls enter these contests in the USA.

Ellena: They do! I guess, you know, I chose the show closer to the Olympia because I wanted to compete against the best. I mean, as a professional anyway you are going to be competing against, you know, fantastic physiques. But I really wanted to kind of throw myself into the defending just before the Olympia because I knew that there would be a lot of people trying to get qualified to get to the Olympia and the girls that have already qualified would have used the show as kind of warm up as well.

I guess I just wanted to get in there and see exactly whats happening in the professional world. So, it was a good wake up call for me as well and a really good learning experience, I know exactly what I need to do, to do better, and I think it was a rough ride for me to actually get to this point to get picked. You know I had a few problems in the start of my prep, just with my body not responding as well, I think my body is a little bit tired and Ive done a couple too many shows this year.

Pretty much I think my body needs a break and I need to get my metabolism back to normal but you know it was a really good learning experience and I had a really good time. As much as, just because I didnt do as well as I hoped, it doesnt mean that it took away from the experience at all. I learned a lot and Im going to take the feedback with me and you know, hopefully make better changes for my show in India.

IFBB Figure Pro Ellena Tsatsos-Reidie At The 2011 IFBB New Zealand Figure Pro
Ellena At The 2011 IFBB New Zealand Figure Pro

Kostas: You are going to compete in India?

Ellena: Yes, I am already signed up to go to India.

Kostas: Excellent, I wish you best of luck with the show. You know, Michael Kefalianos will also be competing there as well.  

Ellena: Yes I know! Its going to be a huge, huge show in India. Its the first time India is having a professional bodybuilding show and bodybuilding and fitness is huge over there. You know my husband and actually got married in India, my husband is a bodybuilder too and people would just stop us on the street and ask questions and ask diet advice and training advice.

Kostas: I know, I get emails from India about training and nutrition advice all the time.

Ellena: Yeah, it doesnt surprise me!

Kostas: Yes and you know people ask what can supplements can I take" or "what can I eat, and you would think with the internet all the information would be readily available. Unfortunately that is not the case. Training and nutrition knowledge is very basic in most cases.

Ellena: Exactly, you are right. A lot of them are vegetarian as well. So most of the people would ask us for advice, you know, we are vegetarian, and I guess even two of the greatest bodybuilders from India are vegetarian as well. So, it just goes to show that there are ways around it and that just because you are vegeterian, it doesnt mean that you cant do it.

Kostas: Are you vegetarian too?!

Ellena: No! Hello! What "vegetarian" to a Greek?? (laughs)

Kostas: So, do you come from a Greek family?

Ellena: Yes, both my parents were actually born in Greece, in Kastoria.

Kostas: Oh, great!

Ellena: My mom is from Inoi and my dad is from Grevena. They are from the north, they both came to Australia when they were quite young. I was born in Australia and I guess my family wasnt a very traditional Greek family, like they were strict but I was allowed to finish greek school. You know, after grade six I didnt have to continue on to high school, they didnt speak much Greek at home. The only person that would really speak Greek to me was my yiayia and a lot of the times I couldnt understand her anyway.

Kostas: Thats nice. So you do speak a little bit of Greek, right?

Ellena: A little bit yeah. Its not that good though. Im ashamed to say (laughs). I understand more than I can speak!

Kostas: Did your parents speak Greek at home too?

Ellena: They speak Greek but only when my yiayia was around. They never spoke greek in the house. It was English all the time. Only my yiayia and pappous speak Greek to me.

Kostas: And do you go back to Greece often, or no?

Ellena: Ive been twice so Id love to get there more often but I guess with what I do and because my husband is a business owner as well, Im a business owner, we both compete, our schedules are pretty busy, because he is an amateur bodybuilder and I have professional shows, so its pretty hard to travel for holidays and for leisure as opposed to traveling for competitions and shows and stuff. But I would love to take my husband to Greece, take him to the islands and just have a proper holiday, or even a proper honeymoon cause we didnt have a proper honeymoon yet.

Kostas: You know, I was surprised when I found out that you were competing because of the last name change.

Ellena: Oh yes!

Kostas: I was used to you as Ellena Tsatsos.

Ellena: You can still use Tsatsos-Reidie if you like. Its been really different I guess because I established my career as Tsatsos so when I got my pro card I was actually already married so it was a fresh start as well. Yeah, a fresh start as a Reidie as a married woman I guess.

Kostas: So, when did you get your pro card Ellena?

Ellena: Well I was offered my pro card last year when I won the Australian nationals and I asked if I could compete at the Arnold Classic as an amateur first, before I accepted my pro card, mainly because in my mind I had a certain amount of goals that I wanted to achieve in a certain way.

And I had never placed at the nationals before, you know, for two years I didnt place at all. So my goal last year was to place at the nationals and then if in time eventually be asked to do the Arnold Classic and then a few years after hopefully I could get a professional card. And last year at the nationals instead of placing I won my category and then I won the nationals, so that to me was crazy. I thought oh my gosh, Ive been thinking hopefully I could get third place and just place, instead of walking away with nothing.

And then to be offered a pro card, just a few weeks later I though Hang on, this is not the sequence. I wanted to do this, I had a set plan, and this is what I want to do, I really always wanted to go to the Arnold Classic and compete and the Australian IFBB allowed me to do that. So, when I returned, a week after the Arnold Classic I got my pro card in time to compete at the Australian Pro Show in my home town.

Kostas: Thats wonderful.

Ellena: It was very exciting, I was glad to make my pro debut at home, in front of friends and in front of family.

IFBB Figure Pro Ellena Tsatsos-Reidie At The 2011 Australian Pro
Ellena At Her First Pro Show, The 2011 IFBB Australian Pro

Kostas: Were you always into sports or how did you, you know, evolve into competing?

Ellena: A a child I did a lot of baseball, swimming and running and a lot of dancing, but through my high school years I guess I rebelled and I stopped any kind of physical activity. I was a little bit of a troubled child I guess, I was pretty cheeky, I would run away from home and drink, I took a really bad turn in my life and I guess I was just throwing my life away. Trying to get back on track, I went to the university and got myself a job, I was still going out and drinking and partying and it felt like all I did was go to work, go home, go out the whole weekend, and it was "groundhog day" and the same thing would happen every single week.

And I just needed a change. My friend and I decided to start off at a gym just to kind of to get fit, and to change our lives around. And from there I guess I really started seeing changes in my body just from training, not dieting or anything like that. They came up to me and told me that I should compete and I guess I had the assumption that women who compete are muscular and I wasnt sure if I liked the look of this physique that Id seen. So I went to a bodybuilding show and I had a look, and I still wasnt really sure.

The girls that Id seen up on the stage were really muscular and really lean and really hard in the face and I was a bit of a girlie girl and I didnt want to lose my femininity so I guess I was a little bit turned off, but then, you know, I was sitting at home one day, and I kind of was reflecting back on my life and I felt like I hadnt really accomplished anything, so I decided to go ahead and do it.  You know, I was gonna diet, there was a show coming up in 3 months time and I thought its just this one show, and I picked a goal for myself and I didnt care how I place or how I did, I just wanted to reach a personal goal for myself.

Kostas: I have to say, your story is very inspiring and a lot of young women will be able to relate to you on a personal level.

Ellena: Yeah, so I did that, one competition, the first competition I competed in I won, and I won a trip to the Nationals I guess, and I competed with a few different federations in my first year and I kept doing really well. So I just kept winning these shows and I ended up doing about seven shows within a couple of months, and finally a trip to New York to compete. I competed in Miami, so I guess fate maybe smacked me in the face.

Kostas: Sure did, funny how fate works sometimes.

Ellena: So you know it was an accident, Id say, just getting into it all.

Kostas: Very interesting how that happened.

Ellena:
Yeah, it was a bit of a surprise.

Kostas: Did you meet Michael (Kefalianos) at the Aussie Pro Show this year?

Ellena: Yes, Ive met Michael. Ive met him a few times actually. The first time he came to Australia to compete where he qualified. He qualified for the Olympia that year?

Kostas:
Yes, 2009.

Ellena: Yeah, he won the wild card.

Kostas: Yes, 4th place.

Ellena:
He came in fourth yes, I met him that year and I also met him this year, backstage.

Kostas: And yesterday you met fellow Greek Figure Pro Eleni Plakitsi right?

Ellena: Yes, finally I met Eleni!

Kostas: Thats great!

Ellena: Yes and weve been talking just online and stuff and I was really excited to meet her, she seemed really friendly. You know, we really hit it off it was almost like we had already known each other, or wed already met. You know, we are very alike in some ways, and very different in other ways. Yeah but shes a great girl, and she has fantastic potential, she did really well at the Phoenix Pro, and she could have placed better at the TOC.

I thought she was going to place a lot better than what she did but yeah, shes awesome and I definitely see myself catching up with her again, and competing with her again, so Im trying to convince her to come to Australia in March to do the 2012 Aussie Pro Show and shes thinking about it.

Ellena Tsatsos-Reidie with Eleni Plakitsi
Ellena Backstage With Greek IFBB Figure Pro Eleni Plakitsi

Kostas: That would be really nice. Then youd have all the Greek competitors there.

Ellena: Yeah thats right.

Kostas: Awesome. What are your plans from now on?

Ellena: Well, Im gonna go back home spend some time with my husband, and train and go to India to compete, and then that will be my last show for the year and then Im going to compete in Australia at my hometown in March and from there Ill probably take the rest of the year off. I havent really had a break in the last five years so I think Im going to take at least, you know, a year off after my show in March next year.

Kostas:
I personally think that's always a good idea.

Ellena: The body needs a break and just focus on work, I guess competing you kind of have to put a lot of things on the back burner, with work and your social life, and you know everything else

Kostas: Family

Ellena:
Family, they have to come second sometime and I just really want to focus on spending time with my husband. I have a few trips planned for birthdays and weeks wed really want to go on a honeymoon and not worry about training and dieting. So after the show in Australia in March its really time for friends, family and holidays.

Kostas: What else do you do apart from competing, I think you work at Dohertys Gym if Im not mistaken?

Ellena: Yeah, Im a personal trainer at Dohertys Gym, I train a lot of clients there for weight loss or just for other specific goals. I also help a lot of the competitors at the gym with posing. It comes in handy too especially when Im preparing for a show cause I mean Im always at the gym anyway. Its good. Dohertys Gym is a really cool gym. It is very industry focused as well so its really easy to stay motivated. You know, there are lots of pictures up on the wall of bodybuilders and figure competitors so its a really good place not only to train but to work as well.

Kostas: Michael has told me the same thing when he trains there.

Ellena: And all the pros go in there, its a gym like no other gym I guess.

Kostas: How do you like to spend your time when you are not competing or training for a show?

Ellena: Usually it depends if Im competing or not. When Im not competing, me and my husband have a family-holiday house, down by the beach, where we like to go away, and just take time out and relax. There are hot springs there that we go to for massages and just take time out from the world. Sometimes when you are competing, all you do is focus on competing and training and its really nice to kind of go away and just relax and forget about everything.

We also are big foodies, so we like to try new restaurants and try different cuisines and usually at the start of my prep walk well have one kinda of a cheat meal and then go find a new restaurant and go out and stuff like, that so its fun. Weve got two cats at home that we treat like our children. We are normal people I guess, we do normal things, its just that we compete!

Kostas: Sounds like a great life to me! Let me ask you about figure a little bit now. What do you like the most about the figure category and the competition?

Ellena: I think especially with the IFBB its probably the most feminine category and classic category as well. What I like about it is that you dont have to get too lean or too hard. They still like a little bit of, you know, body fat and shape so you still look feminine. I mean, I could never see myself doing bikini, or doing physique, or bodybuilding or anything like that. I guess, I cant tell you what attracted me to the sport at the start, because I wasnt attracted to the sport at all but I have, I guess, through competing in every other federation pretty much I preferred the look, that IFBB was looking for.

I think its much easier to achieve as well. I mean its still hard work, and for me its hard work to get lean anyway, but I guess if I was competing with another federation I would have to get a lot leaner and I guess its not really a look that I like. I prefer the look of the IFBB figure girls.

Kostas: I see your point. Did you try to make any improvements since your last show and if so, what were they?

Ellena: Yeah, going into the show I really wanted to develop my upper body a little bit more, and try to lean out my legs. I guess I succeeded in my upper body but not in my lower body. I always struggled with my legs and trying to get them lean, and try to get them hard and I guess that comes through dieting. It was such a struggle to lose body fat this year, I just didnt get to where I wanted to be. I always have a vision of where Id like to be on stage and I was really far from that vision lower body wise, but upper body wise I was pretty happy, but I managed to, you know, maintain muscle and get a little bit more shape through my shoulders and a little bit more width through the back that I wanted to do.

I guess my overall goal is to, you know I would love one day to actually get a really nice glut hamstring tighting, and get a really tight butt and tight legs. Thats my main goal and its been my main goal from day one, five years ago. Its a struggle but I guess if I didnt have anything to improve on then it would just be boring and it wouldnt worth competing.

Kostas
: Exactly. When you said before that you are trying to lean out your legs, dis that come from dieting or a lot of cardio, less weight training maybe? How did you achieve that?

Ellena: Well I dont train my legs. I havent trained my legs for about a year, I havent trained my core for about a year, mainly because the muscle mass is already there, its more diet and cardio really for my legs, and you know this year, this show I was on a really low calorie diet and nothing was really working for a really long time. Thats why I need some time off to get my metabolism back to normal so I can burn fat when Im on a more than 1500 calories per day.

Kostas: That usually happens when somebody diets for a really long time on a severely restricted caloric intake. Did you do that?

Ellena: Yeah. I mean, it was hard to lose body fat. I started about 14 weeks out and even on 1500 calories it was really hard to lose the weight, slowly slowly reducing calories the weight would come off very slowly and I had to go to drastic measures like eating fish for breakfast. I was eating five pieces of fish with lettuce and sometimes vegetables, and your body gets to a point where it doesnt want to do anything anymore and just stays where it is.

I tried a few high carb days and low carb days, and carb cycles and stuff like that just to kind of shock the metabolism to get it fired back up again. I guess the body is a crazy thing and my body is always changing and it stops responding, you know to the same diet so every prep has been really different. It has never been exactly the same as it was. Ive done high carb, Ive done low carb, Ive done everything and it never works for the second time. I have to change it.

Ellena Tsatsos-Reidie In The Gym
In The Gym

Kostas: Tell us a few things about your training. You said you didnt train your legs with weights for a year, what about your upper body? Whats your split? Do you train your upper body more often during the week?

Ellena:
What I do is usually have a plan. I normally do a single body part, so on Monday, Ill do shoulders, you know I work on the body part at the start week that I most want to improve. So I train shoulders on Monday, Tuesday Ill do chest and Ill do back and then Ill have a day off on Wednesday. Then Thursday Ill do chest and Friday Ill do hamstrings and Saturday Ill either have a day off or Ill do a full body workout depending on where I am in my prep, but usually the first.

Probably about 8-10 weeks out Im doing single sets to really focus increasing the weight at each set, and closer to a show Ill start doing supersets or trisets, and really getting the heart rate up and bringing into it a cardiovascular workout,  cause I want to get some blood to the muscles, give them a good pump, and work out a good sweat too.

Sometimes I go on instinct and how Im feeling, I dont always stick to the plan. If I really really want to train a different body part when I get to the gym, Ill do it. Im not so strict on my routine; Ill do what I feel basically.

Kostas: What do you do for cardio? Do you do cardio every day, twice a day, before a show? Do you do high intensity cardio or medium intensity?

Ellena: It really depends where Im at I guess, usually I do cardio six days per week. Because I start work at 6 am sometimes Ill get up at 4am and do an hour or 45 minutes, Ive got a bike at home. I wouldnt say its high intensity but intense. Its not like a hiit or anything like that, but its pedaling at a fast pace, and you know really working up a sweat, Ill do that for 45 to an hour and after my clients and after I train, Ill hit the stepper or hit the bike again for another 45. So, I got up to 2 hours of cardio per day, 6 days a week before a show, mainly because my body needs it. You know, especially this time around with my metabolism slowing down I had to keep moving my body and working on my legs with the stepper or with the bike.

Kostas: Are you sponsored by anyone, like a supplement company?

Ellena: Yeah, Im sponsored by its a product called Maxines Burn. They are an Australian company, they are also the owners of Maxs, Ive been with them for the last 4 years. Only recently they launched their female line Maxines Burn. Im the exercise trainer for their website so people go online and ask training questions and I answer them and we do training videos and I also do blogs for the website as well. My bikinis are sponsored by a lady called Jo Rogers and her company is Style On Stage. They are two Australian companies and Im also sponsored by PKE which is tanning, and they are also an Australian company.

Kostas: What do they do?

Ellena: They do tanning products.

Kostas: What did you think about the Tournament of Champions and the organizer, and how did it all go?

Ellena: John Lindsey is the organizer of the show, hes fantastic, really really nice man, everything was pretty well organized. We turned up, we had our meeting on time. You know, there was a little bit of a hiccup backstage, before prejudging we were told to be ready in 5 minutes and girls were missing, and no one was ready, people were still getting spray tanned!

Kostas: That happens

Ellena: They slowed down the judging beforehand and they did like a ten minute break so we can get ourselves ready and composed and make sure we look our best on the stage. We went out for the prejudging and it was fun, it got really hot up on the stage but it was fun. The crowd was great, you know, sometimes when you do a show, sometimes the crowd is really quiet and they dont get into it at all, sometimes it feels really quiet when you are on the stage.

But everyone was loud, and it was a really good show. We had a really nice break in between when me and Eleni just went back to the hotel and relaxed and ate. We had rice cakes and peanut butter, all the stuff that we usually are not supposed to have. The night show was good like that, the atmosphere totally changed for the night show, the girls were a little bit more relaxed backstage, and everyone was getting photos, and everyone just had fun out on the stage.

Everyone worked it and showed a little bit of their personality and it was really fun. It was a very good show. It was a great experience, you know regardless of where I placed it was a fun experience. It was really nice meeting a lot of the athletes and a lot of the girls, a lot of them I looked up to as an amateur, and being so far away in Australia, yeah cause a lot of the professional are in the US, there are not many in Australia. It was really nice to meet them and a lot of them are really down to earth and fun girls, so it was a really good experience for me. I learned a lot and I can walk away from this experience with a little bit of knowledge under my belt, and I know what I need to do for the next shows and just trying to improve.

Magazine Spread About Ellena
Bodybuilding Magazine Spread About Ellena

Kostas: How was the judging panel at the show?

Ellena: There was a mixture at the panel. The head judge was female, I think there was another female judge and the rest were male. The head judge actually gave us actually our scores and had a chat with each competitor after the show which I thought it was great and she gave us feedback and had a chat with her and she said that everything on the front was fine, she was happy with condition and symmetry it was just when I turned my back it was my hamstrings that let me down or the lack of detail in my hamstrings I guess you can say.

Like I said before, thats something that I really need to work on and mainly through diet, you know, just getting lean, I guess being a Greek woman with Greek genetics its harder to kind of being lean in the glutes and the legs, one day I will get there!

Kostas: Well thank you very much Ellena, it was a pleasure and an honor talking with you!

Ellena: Awesome, thanks so much Kosta! I would love to take this opportunity to thank my sponsors Jo Rogers from Style on Stage, Maxines Burn, Maxs and PKE tanning. I also would like to thank my husband who has put up with my really bad mood swings, and helping me with my prep. Also my clients for being really understanding for my emotions as well as my motivational level too, they are fantastic, I train a really good bunch of girls and they understand completely when sometimes I am a little bit tired. I do my best to motivate everyone and my clients totally understand where I am coming from some days, they are really good supporters and they really motivate me a lot of the time too.

Note: You can learn more about Ellena by visiting her official website at http://www.ellenatsatsos.com or via Facebook at http://www.facebook.com/AussieFigureProCopyright 2011 - Bodybuilders.gr
Bodybuilders.gr The Largest Greek Bodybuilding & Fitness Site On The Web
No reproduction of any part of this article is permitted without the express written consent of the authors.

  
Bodybuilding & Fitness News From Bodybuilders.gr
  2018 Arnold Classic Worldwide On 5 Continents!
  2017 Arnold Classic Worldwide Competition Dates
  Arnold Classic Asia To Debut In Hong Kong In 2016
  2016 Arnold Sports Festival Event Dates & News
  Sports Hall Of Fame Announces Inductees For 2015
  2015 Arnold Classic Athlete Invites Announced
  The 2015 Arnold Sports Festival Expands!
  Mike Kefalianos Back Workout -2014 IFBB Russian GP
  Michael Kefalianos Training Split/Workout Program
  2015 Arnold Sports Festival Event Dates & Info
  2014 Olympia Webcast Announced By Bodybuilding.com
  Gifted Nutrition Launched By Mr Olympia Phil Heath
  NBC Sports To Televise The 2014 IFBB Mr. Olympia
  Mike Kefalianos 7 Days Out From Arnold Brazil 2014
  2014 Arnold Classic Brazil: Mike Kefalianos Is In!
  2014 Arnold Classic Invites Announced
  1st Ben Weider Diamond Cup: Prejudging Pics Part 2
  1st IFBB Ben Weider Diamond Cup: Prejudging Photos
  Burn The Fat, Feed The Muscle - New In Hardcover!
  The 2014 Arnold Classic Will Debut A 212 Category
  Interview With Figure Athlete Johanna Stavrakaki
  Mr Europe Pro 2013 Mike Kefalianos To Defend Title
  Interview With Kefalianos' Coach, David Balasas
  Joe Weider - The Passing Of A Bodybuilding Legend
  Arnold Classic To Celebrate It's 25th Anniversary
  Michael Kefalianos' 2013 Contest Plans & Interview
  2013 Arnold Classic Invites: Mike Kefalianos Is In
  Con Demetriou Interview 5 Days Before The Flex Pro
  2012 Arnold Classic -Branch Warren To Defend Title
  Mike Kefalianos - 1 Week From The 2011 Mr Olympia
  Michael Kefalianos Odyssey To The 2011 Mr. Olympia
  Michael Kefalianos In MHP's New Power Pudding Ad!
  2011 Arnold Classic - Branch Warren Wins!
  2010 Mr. Olympia - Jay Cutler Wins His 4th Title
   

    
    

 


- Spyros Bournazos
- Michael Kefalianos
- Manolis Karamanlakis

Έλατε στην παρέα μας στο Bodybuilders.gr Facebook fan page.    Google+ Πατήστε εδώ για να δείτε τα πιο πρόσφατα μας video στο YouTube!

  

 
   
   


    |         |     BODYBUILDING FORUM     |     BODYBUILDING      |     ABOUT US      

 Bodybuilding Resources - Αυτόγραφα Bodybuilding 

Προστασία Περιεχομένου Copyscape - Οι Παραβάτες Θα Διωχθούν Νομικά

All Rights Reserved 2004 - 2018 © Bodybuilders.gr  -  Designed by METAFORCE
Ιατρικό Disclaimer - Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Cookies