Σε αλλο τοπικ εχω δωσει και link στην ιστοσελιδα που τις εχει μαζεμενες...τις βαζω και εδω για να μην τις χασουμε σε περιπτωση που αλλαξει η διευθυνση.1. Gastelu, D "Creatine Super-Feature", Bodybuilding.com, 2005.

2. Gastelu, D "The Complete Nutritional Supplements Buyer's Guide." 2000. Three Rivers Press: New York.

3. Gastelu, D and Hatfield, F. "Dynamic Nutrition for Maximum Performance." 1997. Avery Publishing Group: New York.

4. Gastelu, D and Hatfield, F. "Performance Nutrition: The Complete Guide" Second Edition, International Sports Sciences Association, Santa Barbara, CA 2000

1. Abumrad, N., and P. Flakoll. "The Efficacy and Safety of CaBHBM (Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate) in Humans." Vanderbilt University Medical Center Annual Report (1991).

2. Adlof RO, Duval S, Emken EA. Biosynthesis of conjugated linoleic acid in humans. Lipids 35:131-135 (2000).

3. Ahmun RP, Tong RJ, Grimshaw PN. "The effects of acute creatine supplementation on multiple sprint cycling and running performance in rugby players." J Strength Cond Res. 2005 Feb;19(1):92-7.

4. Almada, A., et al. "Effects of B-BHBM Supplementation With and Without Creatine During Training on Strength and Sprint Capacity." Federation of American Societies of Experimental Biology Journal, Vol. 11 (1997), pg. A374.

5. Altman, R.D. and K.C. Marcussen (2001). Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis Rheum. 44:2531-2538.

6. American College of Sports Medicine Position Stand. "The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998 Jun;30(6):975-991.

7. American College of Sports Medicine. Position stand on exercise and fluid replacement. Med Sci Sports Med.1996;28:i-vii.

8. Akermark C, Jacobs I, Anderson ME, Bruce CR, Fraser SF, Stepto NK, Klein R, Hopkins WG, Hawley JA. "Improved 2000-meter rowing performance in competitive oarswomen after caffeine ingestion." Int J Sport Nutr Exerc Metab 2000 Dec;10(4):464-75.

9. Anderson, Helen L., Mary Belle Heindel, and Hellen Linkswiler. "Effect on Nitrogen Balance of Adult Man of Varying Source of Nitrogen and Level of Calorie Intake." Journal of Nutrition (1969), pp. 82-90.

10. Anderson, M., et al. "Pre-Exercise Meal Affects Ride Time to Fatigue in Trained Cyclists." Journal of the American Dietetic Association, Vol. 94 (1994), pp. 1152-1153.

11. Antonio, J., J. Uelmen, R. Rodriguez, and C. Earnest (2000). The effects of Tribulus terrestris on body composition and exercise performance in resistance-trained males. Int.J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 10:208-215.

12. Apfelbaum, Marian, Jacques Fricker, and Lawrence Igoin-Apfelbaum. "Low and Very Low Calorie Diets." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 45 (1987), pp. 1126-1134.

13. Applegate EA. Nutritional considerations for ultraendurance performance. Int J Sport Nutr. 1991 Jun;1(2):118-26.

14. Applegate EA, Grivetti LE. Search for the competitive edge: a history of dietary fads and supplements. J Nutr. 1997;127:869S-873S.

15. Arciero PJ, Hannibal NS 3rd, Nindl BC, Gentile CL, Hamed J, Vukovich MD. Comparison of creatine ingestion and resistance training on energy expenditure and limb blood flow. Metabolism. 2001 Dec;50(12):1429-34.

16. Armstrong, L.E., D.L. Costill, and W.J. Fink (1985). Influence of diuretic-induced dehydration on competitive running performance. Med. Sci. Sports Exerc. 17:456-461.

17. Armstrong, R. B. "Mechanisms of Exercise-Induced Delayed Onset Muscular Soreness: A Brief Review." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 16 (1984), No. 6, pp. 529-538.

18. Armstrong, R. B. "Muscle Damage and Endurance Events." Sports Medicine, Vol. 3 (1986), pp. 370-381.

19. Ashizawa N., R. Fujimura, K. Tokuyama and M. Suzuki. "A bout of resistance exercise increases urinary calcium independently of osteoclastic activation in men." Journal of Applied Physiology, Vol. 83 (1998), pp. 1159-1163.

20. Ayoama R, Hiruma E, Sasaki H. Effects of creatine loading on muscular strength and endurance of female softball players. J Sports Med Phys Fitness. 2003 Dec;43(4):481-7.

21. Azain MJ, Hausman DB, Sisk MB, Flatt WP, Jewell DE. Dietary conjugated linoleic acid reduces rat adipose tissue cell size rather than cell number. J. Nutr. 130:1548-1554 (2000).

22. Baker, O., et al. "Absorption and Excretion of L-Carnitine During Single or Multiple Dosings in Humans." International Journal of Vitamin and Nutrition Research, Vol. 63 (1993), pp. 22-26.

23. Ball, T., et al. "Periodic Carbohydrate Replacement During 50 Minutes of High-Intensity Cycling Improves Subsequent Sprint Performance." International Journal of Sport Science (1995), pp. 151-158.

24. Balsom P, S#195;?derlund K, Ekblom B (1994). Creatine in humans with special reference to creatine supplementation. Sports Medicine 18, 268-80.

25. Balsom, P. D., K. Wood, P. Olsson, and B. Ekblom (1999). Carbohydrate intake and multiple sprint sports: with special reference to football (soccer). Int. J. Sports Med. 20:48-52.

26. Bamman, M. M., et al. "Changes in Body Composition, Diet, and Strength of Bodybuilders During the 12 Weeks Prior to Competition." Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol. 33 (1993), pg. 383.

27. Bangsbo, J. (1994a). Energy demands in competitive soccer. J. Sports Sci. 12(Spec No): S5-S12.

28. Bangsbo, J. (1994b). The physiology of soccer-with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiol. Scand. Suppl. 619:1-155.

29. Bangsbo, J., L. Narregaard, and F. Thorsa (1991). Activity profile of competition soccer. Can. J. Sport Sci., 16: 110-116.

30. Bangsbo, J., L. Narregaard, and F. Thorsa (1992). The effect of carbohydrate diet on intermittent exercise performance. Int. J. Sports Med. 13:152-157.

31. Beam, W. C. "The Effect of Chronic Ascorbic Acid Supplementation on Strength Following Isotonic Strength Training." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pg. S219.

32. Belanger, A. Y., and A. J. McComas. "A Comparison of Contractile Properties in Human Arm and Leg Muscles." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1985), pp. 26-33.

33. Bell, R. D., J. D. MacDougall, R. Billeter, and H. Howald. "Muscle Fiber Types and Morphometric Analysis of Skeletal Muscle in Six-Year-Old Children." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 12 (1980), No. 1, pp. 28-31.

34. Below PR. Mora-Rodriguez R, Gonzalez-Alonso J, Coyle E. Fluid and carbohydrate ingestion independently improve performance during 1 hr of intense exercise. Med Sci Sports Exerc. 1995;27:200-210.

35. Belury MA, Mahon A, Banni S. The conjugated linoleic acid (CLA) isomer, t10c12-CLA, is inversely associated with changes in body weight and serum leptin in subjects with type 2 diabetes mellitus. J Nutr. 2003 Jan;133(1):257S-260S.

36. Beniamini, Y., et al. "High-intensity strength training of patients enrolled in an outpatient cardiac rehabilitation program. J Cardiopulm Rehabil 1999 Jan-Feb;19(1):8-17.

37. Benito P, Nelson GJ, Kelley DS, Bartolini G, Schmidt PC, Simon V. The effect of conjugated linoleic acid on plasma lipoproteins and tissue fatty acid composition in humans. Lipids 36:229-236 (2001).

38. Bennett T, Bathalon G, Armstrong D 3rd, Martin B, Coll R, Beck R, Barkdull T, O'Brien K, Deuster PA. Effect of creatine on performance of militarily relevant tasks and soldier health. Mil Med. 2001 Nov;166(11):996-1002.

39. Bergstrom, J., L. Hermansen, E. Hultman, and B. Saltin (1967). Diet, muscle glycogen and physical performance. Acta Physiol. Scand. 71:140-150.

40. Bergstrom, Jonas, and Eric Hultman. "Nutrition for Maximal Sports Performance." Journal of the American Medical Association, Vol. 221 (1972), No. 9, pp. 999-1004.

41. Berning, J. R. "The Role of Medium-Chain Triglycerides in Exercise." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 6 (1996), No. 3, pp. 121-133.

42. Berven G, Bye A, Hals O, Blankson H, Fagertun H, Thom E, Wadstein J, Gudmundsen O. Safety of conjugated linoleic acid (CLA) in overweight or obese human volunteers. European J. Lipid Sci. Technol. 102:455-462 (2000).

43. Biegert, C., I. Wagner, R. Ludtke, I. Kotter, C. Lohmuller, I. Gunaydin, K. Taxis, and L. Heide (2004). Efficacy and safety of willow bark extract in the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis: results of 2 randomized double-blind controlled trials. J. Rheumatol. 31:2121-2130.

44. Bier, Dennis M., and Vernon R. Young. "Exercise and Blood Pressure: Nutritional Considerations." Annals of Internal Medicine, Part 2 (1983), pp. 864-869.

45. Birch R, Nobel D, Greenhaff P (1994). The influence of dietary creatine supplementation on performance during repeated bouts of maximal isokinetic cycling in man. European Journal of Applied Physiology 69, 268-76.

46. Blankson H, Stakkestad JA, Fagertun H, Thom E, Wadstein J, Gudmundsen O. Conjugated linoleic acid reduces body fat mass in overweight and obese humans. J. Nutr. 130:2943-2948 (2000).

47. Blomstrand E, Celsing F, Newshome EA (1988). Changes in plasma concentrations of aromatic and branch-chain amino acids during sustained exercise in man and their possible role in fatigue. Acta Physiologica Scandinavica 133, 115-21.

48. Bloomstrand E, Hassmen P, Ekblom B et al (1991). Administration of branch-chain amino acids during sustained exercise - effects on performance and on plasma concentration of some amino acids. European Journal of Applied Physiology 63, 83-8.

49. Bloomstrand E, Hassmen P, Newsholme E (1991). Effect of branch-chain amino acid supplementation on mental performance. Acta Physiologica Scandinavica 143, 225-6.

50. Bohmer D, Ambrus P, Szogy A, and G. Haralambie. A Treatment of chrondropathia patellae in young athletes with glucosamine sulfate. Current Topics in Sports Medicine, Vienna, Austria: Urban & Schwarzenberg, 1984:799-803.

51. Bolster DR, et al. "Regulation of protein synthesis associated with skeletal muscle hypertrophy by insulin-, amino acid- and exercise-induced signaling." Proc Nutr Soc. 2004 May;63(2):351-6.

52. Bonde-Petersen, Flemming, Howard G. Knuttgen, and Jan Henriksson. "Muscle Metabolism During Exercise With Concentric and Eccentric Contractions." Journal of Applied Physiology, Vol. 33 (1972), pp. 792-795.

53. Bonke, D., and B. Nickel. "Improvement of Fine Motoric Movement Control by Elevated Dosages of Vitamin B1, B6 and B12 in Target Shooting." International Journal of Vitamin and Nutrition Research, Vol. 30 (1989), pg. 198.

54. Borum, Peggy R, "Role of carnitine during development," Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 63 (1985): 571-576.

55. Borum, Peggy R, "The role of carnitine in enhancing physical performance," in Food Components to Enhance Performance: An Evaluation of Potential Performance-Enhancing Food Components for Operational Rations, Bernadette M. Marriott, Editor, Committee on Military Nutrition Research, National Academy Press, Washington, D.C. (1994): 433-452.

56. Borum, Peggy R. "Carnitine." Annual Reviews of Nutrition, Vol. 3 (1983), pp. 233-259.

57. Bowman, B, "Acetyl-L-carnitine and Alzheimer's disease (review)," Nutrition Reviews 50, No. 5 (1990): 142-144.

58. Boyne, P. S., and H. Medhurst. "Oral Anti-inflammatory Enzyme Therapy in Injuries in Professional Footballers." The Practitioner, Vol. 198 (April 1967), pp. 543-546.

59. Braham, R. The effect of glucosamine supplementation on people experiencing regular knee pain. Br J Sports Med 2003;37:45-49.

60. Branch, J. D. (2003). Effect of creatine supplementation on body composition and performance: a meta-analysis. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 13, 198-226.

61. Brass, Eric P and William R Hiatt, "The role of carnitine and carnitine supplementation during exercise in man and in individuals with special needs," Journal of the American College of Nutrition Vol. 17, No. 3 (1988): 207-215.

62. Brevetti, G, et al., "Increases in walking distance in patients with peripheral vascular disease treated with L-carnitine: a double-blind, cross-over study," Circulation (1988): 767-773.

63. Brewer, J. (1994). Nutritional aspects of women's soccer. J. Sports Sci., 12 (Spec No):S35-S38.

64. Brilla LR, Giroux MS, Taylor A, Knutzen KM. Magnesium-creatine supplementation effects on body water. Metabolism. 2003 Sep;52(9):1136-40.

65. Brilla, L. R., and T. E. Landerholm. "Effect of Fish Oil Supplementation and Exercise on Serum Lipids and Aerobic Fitness." Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol. 30 (1990), No. 2, pp. 173-180.

66. Brodan, V., E. Kuhn, J. Pechar, Z. Placer, and Z. Slabochova. "Effects of Sodium Glutamate Infusion on Ammonia Formation During Intense Physical Exercise in Man." Nutrition Reports International, Vol. 9 (1974), No. 3, pp. 223-232.

67. Brose A, Parise G, Tarnopolsky MA. Creatine supplementation enhances isometric strength and body composition improvements following strength exercise training in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003 Jan;58(1):11-9.

68. Brown, C. Harmon, and Jack H. Wilmore. "The Effects of Maximal Resistance Training on the Strength and Body Composition of Women Athletes." Medicine and Science in Sports, Vol. 6 (1974), No. 3, pp. 174-177.

69. Brown, GA, et al. "Effects of anabolic precursors on serum testosterone concentrations and adaptations to resistance training in young men." Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Sep;10(3):340-359.

70. Bruno, G, et al., "Acetyl-L-carnitine in Alzheimer Disease: a short-term study on CSF neurotransmitters and neuropeptides," Alzheimer Disease and Associated Disorders 9, No. 3 (1995): 128-131.

71. Bruyee, O. et al. Correlation between radiographic severity on knee osteoarthritis and future disease progression. Results from a 3-year prospective, placebo-controlled study evaluating the effect of glucosamine sulfate. Osteoarthritis Cartilage 2003 jan;11(1):1-5.

72. Bucci L, Hickson JF, Pivarnik JM et al (1990). Ornithine ingestion and growth hormone release in bodybuilders. Nutrition Research 10, 239-45.

73. Bucci, L. Nutrients as Ergogenic Aids for Sports and Exercise. Boca Raton, FL: CRC Press, 1993.

74. Bucci, L. Nutrition Applied to Injury Rehabilitation and Sports Medicine. Boca Raton, FL: CRC Press, 1995.

75. Bucci, L.R. (2000). Selected herbals and human exercise performance. Am. J. Clin. Nutr. 72:624S-636S.

76. Buono, Michael J., Thomas R. Clancy, and Jeff R. Cook. "Blood Lactate and Ammonium Ion Accumulation During Graded Exercise in Humans." The American Physiological Society (1984), pp. 135-139.

77. Burger, Martin et al. Observations of the influence of chondroitin sulphate on the rate of bone repair. The Journal of Bone and Joint Surgery 1962; 44B(3):674-687.

78. Burke, D.G. et al. The effect of whey protein supplementation with and without creatine monohydrate combined with resistance training on lean tissue mass and muscle strength. Int J Sport Nutr. 2001, 11, 349-364.

79. Burke DG, Chilibeck PD, Parise G, Candow DG, Mahoney D, Tarnopolsky M. Effect of creatine and weight training on muscle creatine and performance in vegetarians. Med Sci Sports Exerc. 2003 Nov;35(11):1946-55.

80. Burke DG, Chilibeck PD, Parise G, Tarnopolsky MA, Candow DG. Effect of alpha-lipoic acid combined with creatine monohydrate on human skeletal muscle creatine and phosphagen concentration. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Sep;13(3):294-302.

81. Burke DG, Silver S, Holt LE, Smith Palmer T, Culligan CJ, Chilibeck PD. "The effect of continuous low dose creatine supplementation on force, power, and total work." Int J Sport Nutr Exerc Metab 2000 Sep;10(3):235-44.

82. Burke E. Nutrients that accelerate healing. Strength and Conditioning 1997:19-23.

83. Burke L, Pyne LD, Telford R (1996). Effect of oral creatine supplementation on single-effort sprint performance in elite swimmers. International Journal of Sports Nutrition 6, 222-33.

84. Burke LM et al. (2004). Carbohydrates and fat for training and recovery. J Sports Sci 22:15-30.

85. Burke LM, Collier GR, Beasley SK, Davis PR, Fricker PA, Heeley P, Walder K, Hargreaves M. Effect of coingestion of fat and protein with carbohydrate feedings on muscle glycogen storage. J Appl Physiol. 1995; 78:2187-2192.

86. Burke LM, Deakin V, eds. Clinical Sports Nutrition. Sydney: McGraw-Hill. 1994. Burke LM, Hawley JA. Fluid balance in team sports: guidelines for optimal intake. Sports Med. 1997;24:38-54.

87. Burke, D.G. et al. "The effect of whey protein supplementation with and without creatine monohydrate combined with resistance training on lean tissue mass and muscle strength." Int J Sport Nutr. 2001, 11, 349-364.

88. Burke, Edmond R., Frank Cerny, David Costill, and William Fink. "Characteristics of Skeletal Muscle in Competitive Cyclists." Medicine and Science in Sports, Vol. 9 (1977), No. 2, pp. 109-112.

89. Burke, L. M., and S. D. Read. "Dietary Supplements in Sport." Sports Medicine, Vol. 15 (1993), pp. 43-65.

90. Burke, L.M. (1997). Fluid balance during team sports. J. Sports Sci. 15:287-295.

91. Burns J, Dugan, L. Working with professional athletes in the rink: the evolution of a nutrition program for a NHL team. Int J Sport Nutr. 1994;4:132-134.

92. Buskirk, Elsworth R., and Jose Mendez. "Sports Science and Body Composition Analysis: Emphasis on Cell and Muscle Mass." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 16 (1984), No. 6, pp. 584-593.

93. Butterfield, G. "Ergogenic Aids: Evaluating Sport Nutrition Products." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 6 (1996), No. 3, pp. 191-197.

94. Butterfield, Gail E., and Doris H. Calloway. "Physical Activity Improves Protein Utilization in Young Men." British Journal of Nutrition, Vol. 51 (1984), pp. 171-184.

95. Cabral de Oliveira, A.C., A.C. Perez, G. Merino, J.G. Prieto, and A.I. Alvarez (2001). Protective effects of Panax ginseng on muscle injury and inflammation after eccentric exercise. Comp. Biochen. Physiol. C. Toxicol.. Pharmacol. 130:367-377.

96. Cade JR, Reese RH, Privette RM et al (1992). Dietary intervention and training in swimmers. European Journal of Applied Physiology 63, 210-15.

97. Calles-Escandon, Jorge, John J. Cunningham, Peter Snyder, Ralph Jacob, Gabor Huszar, Jacob Loke, and Philip Felig. "Influence of Exercise on Urea, Creatinine, and 3-Methylhistidine Excretion in Normal Human Subjects." The American Physiological Society (1984), pp. E334-E338.

98. Campbell, C. J., A. Bonen, R. L. Kirby, and A. N. Belcastro. "Muscle Fiber Composition and Performance Capacities of Women." Medicine and Science in Sports, Vol. 11 (1979), pp. 260-265.

99. Campbell, M. J., A. J. McComas, and F. Petitio. "Physiological Changes in Aging Muscles." Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, Vol. 36 (1973), pp. 174-182.

100. Carli G, Bonifazi M, Lodi L et al. (1992). Changes in exercise-induced hormone response to branched chain amino acid administration. European Journal of Applied Physiology 64, 272-7.

101. Carlson HE, Miglietta JT, Roginsky MS et al. (1989). Stimulation of pituitary hormone secretion by neurotransmitter amino acids in humans. Metabolism 28, 1179-82.

102. Carlson, Bruce M., and John A. Faulkner. "The Regeneration of Skeletal Muscle Fibers Following Injury: A Review." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 15 (1983), No. 3, pp. 187-198.

103. Carter, J. E. Lindsay, and William H. Phillips. "Structural Changes in Exercising Middle-Aged Males During a 2-Year Period." Journal of Applied Physiology, Vol. 27 (1969), pp. 787-794.

104. Caruso, T.J., and J.M. Gwaltney, Jr. (2005). Treatment of the common cold with echinacea: a structured review. Clin. Infect. Dis. 40:807-810.

105. Casanueva, F. F., L. Villanueva, J. A. Cabranes, J. Cabezas-Cerrato, and A. Fernandez-Cruz. "Cholinergic Mediation of Growth Hormone Secretion Elicited by Arginine, Clonidine, and Physical Exercise in Man." Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 59 (1984), No. 3, pp. 526-530.

106. Casey A, Constantin-Teodosiu D, Howell S et al (1996). Creatine ingestion favorably affects performance and muscle metabolism during maximal exercise in humans. American Journal of Physiology 271, E31-7.

107. Celejowa, I., and M. Homa. "Food Intake, Nitrogen and Energy Balance in Polish Weight Lifters, During Training Camp." Nutrition and Metabolism, Vol. 12 (1970), pp. 259-274.

108. Cerretellia, P and C Marconi, "L-carnitine supplementation in humans. The effects on physical performance," International Journal of Sports Medicine Vol. 11, No. 1 (1990): 1-14.

109. Chandler RM, Byrne HK, Patterson JG et al (1994). Dietary supplements affect the anabolic hormones after weight-training exercise. Journal of Applied Physiology 76, 839-45.

110. Chang, Tse Wen, and Alfred L. Goldberg. "The Metabolic Fates of Amino Acids and the Formation of Glutamine in Skeletal Muscle." Journal of Biological Chemistry, Vol. 253 (1978), No. 10, pp. 3685-3695.

111. Cheng, W., et al. "Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate Increases Fatty Acid Oxidation by Muscle Cells." Federation of American Societies of Experimental Biology Journal, Vol. 11 (1997): pg. A381.

112. Cherchi, A, et al., "Effects of L-carnitine on exercise tolerance in chronic stable angina: a multicenter, double-blind, randomized, placebo controlled crossover study," International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology, Vol. 23, No. 10 (1985): 569-672.

113. Chin, S. "Dietary Sources of Conjugated Dienoic Isomers of Linoleic Acid, a Newly Recognized Class of Anticarcinogens." Journal of Food Composition and Analysis, Vol. 5 (1992), pp. 185-195.

114. Chin, S., J. Storkron, K. Albright, M. Cook, and M. Pariza. "Conjugated Linoleic Acid is a Growth Factor for Rats as Shown by Enhanced Weight Gain and Improved Feed Efficiency." Journal of Nutrition, Vol. 124 (1994), pp. 2344-2349.

115. Christensen, H. "Muscle Activity and Fatigue in the Shoulder Muscles During Repetitive Work." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1986), pp. 596-601.

116. Chrubasik, S., E. Eisenberg, E. Balan, T. Weinberger, R. Luzzati, and C. Conradt (2000). Treatment of low back pain exacerbations with willow bark extract: a randomized double-blind study. Am. J. Med. 109:9-14.

117. Chrusch MJ, Chilibeck PD, Chad KE, Davison KS, Burke DG. Creatine supplementation combined with resistance training in older men. Med Sci Sports Exerc. 2001 Dec;33(12):2111-7.

118. Chwalbinska-Moneta J. Effect of creatine supplementation on aerobic performance and anaerobic capacity in elite rowers in the course of endurance training. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Jun;13(2):173-83.

119. Clark, M., D.B. Reed, S.F. Crouse, and R.B. Armstrong (2003). Pre- and post-season dietary intake, body composition, and performance indices of NCAA division I female soccer players. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 13:303-319.

120. Clarkson, P., and E. Haymes. "Trace Mineral Requirements for Athletes." International Journal of Sports Nutrition, Vol. 4 (1994), p. 104.

121. Clarkson, Priscilla M., Walter Kroll, and Thomas C. McBride. "Plantar Flexion Fatigue and Muscle Fiber Type in Power and Endurance Athletes." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 12 (1980), pp. 262-267.

122. Colker, C. M. "Immune Status of Elite Athletes: Role of Whey Protein Concentrate: A Review." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pg. S17.

123. Conlay, L. A., R. J. Wurtman, J. K. Blusztajn, et al. "Decreased Plasma Choline Concentrations in Marathon Runners" (letter). New England Journal of Medicine, Vol. 175 (1986), pg. 892.

124. Conzolazio, C. Frank, Herman L. Johnson, Richard A. Nelson, Joseph G. Dramise, and James H. Skala. "Protein Metabolism During Intensive Physical Training in the Young Adult." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 28 (1975), pp. 29-35.

125. Cook, James D., and Elaine R. Monsen. "Vitamin C, the Common Cold, and Iron Absorption." American Journal of Clinical Nutrition (1977), pp. 235-241.

126. Cook, M. "Immune Modulation by Altered Nutrient Metabolism: Nutritional Control of Immune-Induced Growth Depression." Poultry Science, Vol. 72 (1993), pp. 1301-1305.

127. Coombes J, McNaughton L (1995). The effects of branched chain amino acid supplementation on indicators of muscle damage after prolonged strenuous exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise 27, S149 (abstract).

128. Copinschi, Georges, Laurence C. Wegienka, Satoshi Hane, and Peter H. Forsham. "Effect of Arginine on Serum Levels of Insulin and Growth Hormone in Obese Subjects." Metabolism, Vol. 16 (1967), pp. 485-491.

129. Cossack, Zafrallah T., and Ananda Prasad. "Effect of Protein Source on the Bioavailability of Zinc in Human Subjects." Nutrition Research, Vol. 3 (1983), pp. 23-31.

130. Costa, M, et al., "L-carnitine in idiopathic asthenozoospermia: a multicenter study," Adrologia Vol. 26 (1994): 155-159.

131. Costill DL, Miller JM. Nutrition for endurance sport: carbohydrate and fluid balance. Int J Sports Med. 1980;1:2-14.

132. Costill, D. L., A. Barnett, R. Sharp, W. J. Fink, and A. Katz. "Leg Muscle pH Following Sprint Running." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 15 (1983), pp. 325-329.

133. Costill, D. L., and M. Hargreaves. "Carbohydrate Nutrition and Fatigue." Sports Medicine, Vol. 13 (1992), p. 86.

134. Costill, D. L., R. Bowers, et al. "Muscle Glycogen Utilization During Prolonged Exercise on Successive Days." Journal of Applied Physiology, Vol. 31 (1971), pp. 834-838.

135. Costill, D. L., W. M. Sherman, et al. "The Role of Dietary Carbohydrate in Muscle Glycogen Synthesis After Strenuous Running." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 34 (1981), pp. 1831-1836.

136. Costill, D., R. Bowers, G. Branam, and K. Sparks (1971). Muscle glycogen utilization during prolonged exercise on successive days. J. Appl. Physiol. 31:834-838.

137. Costill, D.L, W.M. Sherman, W.J. Fink, C. Maresh, M. Witten, and J.M. Miller (1981). The role of dietary carbohydrates in muscle glycogen resynthesis after strenuous running. Am. J. Clin. Nutr. 34:1831-1836.

138. Costill, David L., Michael G. Flynn, John P. Kirwan, Joseph A. Houmard, Joel B. Mitchell, Robert Thomas, and Sung Han Park. "Effects of Repeated Days of Intensified Training on Muscle Glycogen and Swimming Performance." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1987), No. 3, pp. 249-254.

139. Cottrell GT, Coast JR, Herb RA. Effect of recovery interval on multiple-bout sprint cycling performance after acute creatine supplementation. J Strength Cond Res. 2002 Feb;16(1):109-16.

140. Cox G, Mujika I, Tumilty D, Burke L. Acute creatine supplementation and performance during a field test simulating match play in elite female soccer players. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2002 Mar;12(1):33-46.

141. Cox MH, Miles DS, Verde TJ, Rhodes EC. Applied physiology of ice hockey. Sports Med. 1995;19:184-201.

142. Cox, G., I. Mujika, D. Tumilty, and L. Burke (2002). Acute creatine supplemenation and performance during a field test simulating match play in elite female soccer players. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 12:33-46.

143. Coyle EF, Coggan AR, Hemmert MK, Ivy JL. Muscle glycogen utilization during prolonged exercise when fed carbohydrate. J Appl Physiol 1986;61:165-172.

144. Coyle EF. Substrate utilization during exercise in active people. Am J Clin Nutr. 1995;61 (suppl):968S-79S.

145. Coyle, Edward F., and Andrew R Coggan. "Effectiveness of Carbohydrate Feeding in Delaying Fatigue During Pro-longed Exercise." Sports Medicine (1984), pp. 446-458.

146. Craig, B. "The Influence of Fructose on Physical Performance." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 58 (1993), p. S819.

147. Crolle, G et al. Glucosamine sulphate for the management of arthrosis: a controlled clinical investigation. Curr. Med Res. Opin 1980; 7(2):104-109.

148. D'Ambrosio E. Glucosamine sulphate: a controlled clinical investigation in arthrosis. Pharmatherapeutica 1981; 2(8):504-508.

149. Das A Jr, Hammad TA. Efficacy of a combination of FCHG49 glucosamine hydrochloride, TRH122 low molecular weight sodium chondroitin sulfate and manganese ascorbate in the management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2000 Sep;8(5):343-50.

150. Davidson, M.H., C.E. Weeks, H. Lardy, et al. "Safety and Endocrine Effects of 3-Acetyl-7-Oxo DHEA (7-Keto DHEA)." Paper presented at the Experimental Biology National Meetings, 1998.

151. Davies, Kelvin J. A., Alexandre T. Quintanilha, George A. Brooks, and Lester Packer. "Free Radicals and Tissue Damage Produced by Exercise." Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol.
107 (1982), No. 4, pp. 1198-1205.

152. Davini, P, et al., "Controlled study on L-carnitine therapeutic efficacy in post-infarction," Drugs Under Experimental and Clinical Research Abstract (1992).Editorial, "Male reproductive health and environmental oestrogens," The Lancet Vol. 345, No. 8955 (1995): 933-935.

153. Davis JM (1995). Carbohydrates, branched-chain amino acids, and endurance, The central fatigue hypothesis. International Journal of Sport Nutrition 5, S29-38.

154. Davis JM, Baily SP, Woods JA et al (1992). Effects of carbohydrate feedings on plasma free tryptophan and branched-chain amino acids during prolonged cycling European Journal of Applied Physiology 65, 513-19.

155. Davis JM, Welsh RS, Alerson NA. "Effects of carbohydrate and chromium ingestion during intermittent high-intensity exercise to fatigue." Int J Sport Nutr Exerc Metab 2000 Dec;10(4):476-85.

156. Davis, Teresa A., Irene E. Karl, Elise D. Tegtmeyer, Dale F. Osborne, Saulo Klahr, and Herschel R. Harter. "Muscle and Protein Turnover: Effects of Exercise Training and Renal Insufficiency." The American Physiological Society (1985), pp. E337-E345.

157. DeBock, K., B.O. Eijnde, M. Ramaekers, and P. Hespel (2004). Acute Rhodiola rosea intake can improve endurance exercise performance. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 14:298-307.

158. Delafuente JC. Glucosamine in the treatment of osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am 2000;26(1): 1-11.

159. DeLany JP, West DB. Changes in body composition with conjugated linoleic acid. J. Am. Coll. Nutr. 19:487S-493S (2000).

160. Derave ,W, Eijnde BO, Verbessem P, Ramaekers M, Van Leemputte M, Richter EA, Hespel P. "Combined creatine and protein supplementation in conjunction with resistance training promotes muscle GLUT-4 content and glucose tolerance in humans." J Appl Physiol. 2003 May;94(5):1910-6. Epub 2003 Jan 10.

161. Derave W, Eijnde BO, Verbessem P, Ramaekers M, Van Leemputte M, Richter EA, Hespel P. Combined creatine and protein supplementation in conjunction with resistance training promotes muscle GLUT-4 content and glucose tolerance in humans. J Appl Physiol. 2003 May;94(5):1910-6. Epub 2003 Jan 10.

162. Despres, J. P., C. Bouchard, A. Tremblay, R. Savard, and M. Marcotte. "Effects of Aerobic Training on Fat Distribution in Male Subjects." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 17 (1985), No. 1, pp. 113-118.

163. Despres, J. P., C. Bouchard, R. Savard, A. Tremblay, M. Marcotte, and G. Theriault. "Level of Physical Fitness and Adipocyte Lipolysis in Humans." The American Physiological Society (1984), pp.1157-1161.

164. DiPrampero, P. Enrico. "Energetics of Muscular Exercise." Biochemical Pharmacology, Vol. 89 (1981), pp. 143-209.

165. Dohm, G. Lynis, George J. Kasperek, Edward B. Tapscott, and Gary R. Beecher. "Effect of Exercise on Synthesis and Degradation of Muscle Protein." Biochemical Journal, Vol. 188 (1980), pp. 255-262.

166. Dowling, E.A., D.R. Redondo, J.D. Branch, S. Jones, G. McNabb, M.H Williams (1996). Effect of Eleutherococcus senticosus on submaximal and maximal exercise performance. Med. Sci. Sports. Exerc. 28:482-489.

167. Dray, F. "Role of Prostaglandins in Growth Hormone Secretion." Advanced Prostaglandin and Thromboxane Research, Vol. 8 (1980), pg. 1321.

168. Drovanni A. Therapeutic activity of oral glucosamine sulfate in osteoarthrosis: a placebo-controlled double-blind investigation. Clinical Therapy 1980:260-272.

169. Dyner, T., W. Lang, J. Geaga, et al. "An Open-Label Dose-Escalation Trial of Oral Dehydroepiandrosterone Tolerance and Pharmacokinetics in Patients With HIV Disease." Journal of Immune Deficiency Syndromes, Vol. 6 (1993), pp. 459-465.

170. Earnest C, Snell P, Rodriguez R et al (1995). The effect of creatine monohydrate ingestion on anaerobic power indices muscular strength and body composition. Acta Physiologica Scandinavica 153, 207-9.

171. Earnest, C.P., G.M. Morss, F. Wyatt, A.N. Jordan, S. Colson, T.S. Church, Y. Fitzgerald, L. Autrey, R. Jurca, and A. Lucia (2004). Effects of a commercial herbal-based formula on exercise performance in cyclists. Med. Sci. Sports Exerc. 36:504-509.

172. Ebben, W. P., and Blackard, D. O. "Strength and Conditioning Practices of National Football League Strength and Conditioning Coaches." Journal of Strength and Conditioning Research, 2001, 15(1), 48-58.

173. Eckerson JM, Stout JR, Moore GA, Stone NJ, Nishimura K, Tamura K. Effect of two and five days of creatine loading on anaerobic working capacity in women. J Strength Cond Res. 2004 Feb;18(1):168-73.

174. Ehn, Lars, Bjorn Carlmark, and Sverker Hoglund. "Iron Status in Athletes Involved in Intense Physical Activity." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 12 (1980), No. 1, pp. 61-64.

175. Einzig, S., J. St. Cyr, R. Bianco, J. Schneider, E. Lorenz, and J. Foker. "Myocardial ATP Repletion With Ribose Infusion." Pediatric Research, Vol. 19 (1985), No. 4, pg. 127A.

176. Engelhandt, M., G. Neumann, A. Berbalk, et al. "Creatine Supplementation in Endurance Sports." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pp. 1123-1129.

177. Engelhardt, M., Neumann, G., Berbalk, A. & Reuter, I. (1998). Creatine supplementation in endurance sports. Med. Sci. Sports Exerc. 30, 1123-1129.

178. Engels, H.J., M.M. Fahlman, and J.C. Wirth (2003). Effects of ginseng on secretory IgA, performance, and recovery from interval exercise. Med. Sci. Sports Exerc. 35:690-696.

179. Erbay, E, et al. "IGF-II transcription in skeletal myogenesis is controlled by mTOR and nutrients" JCB. 2003 163(5): 931-936.

180. Erickson, Mark A., Robert J. Schwarzkopf, and Robert D. McKenzie. "Effects of Caffeine, Fructose, and Glucose Ingestion on Muscle Glycogen Utilization During Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 19 (1987), No. 6, pp. 579-583.

181. Erling, T. A. "Pilot Study With the Aim of Studying the Efficacy and Tolerability of CLA (Tonalin) on the Body Composition in Humans." Medstat Research Ltd., Liilestrom, Norway, July 1997.

182. Eschbach, L.F., M.J. Webster, J.C. Boyd, P.D. McArthur, and T.K. Evetovich (2000). The effect of Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus) on substrate utilization and performannce. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 10:444-451.

183. Essen, B. E., J. Jansson, J. Henriksson, A. W. Taylor, and B. Saltin. "Metabolic Characteristics of Fibre Types in Human Skeletal Muscle." Acta Physiolgica Scandinavica, Vol.19 (1975), pp.153-165.

184. Fahey, T.D., and M. Pearl. "Hormonal Effects of Phosphatidylserine During 2 Weeks of Intense Training." Abstract presented at the national meeting of the American College of Sports Medicine, June 1998.

185. Fahey, Thomas D., Lahsen Akka, and Richard Rolph. "Body Composition and VO2 Max of Exceptional Weight-Trained Athletes." Journal of Applied Physiology, Vol. 19 (1975), No. 4, pp. 559-561.

186. Febbraio MA, Flanagan TR, Snow R et al (1995). Effect of creatine supplementation on intramuscular TCr metabolism and performance during intermittent supramaximal exercise in humans. Acta Physiologica Scandinavica 155, 387-95.

187. Ferrari, R, et al., "The metabolic effects of L-carnitine in angina pectoris," International Journal of Cardiology (1984): 213-216.

188. Ferreira, M., R. Kreider, M. Wilson, and A. Almada. "Effects of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Supplementation During Resistance Training on Body Composition and Strength." Journal of Strength and Conditioning Research, Vol. 11 (1997), pg. 280.

189. Fleck, S. J. "Cardiovascular adaptations to resistance training." Med Sci Sports Exerc 1988 Oct;20(5 Suppl):S146-151.

190. Food and Nutrition Board. Recommended Dietary Allowances, 9th Edition. Washington, DC: National Academy of Sciences, 1980.

191. Forbes, Gilbert B. "Body Composition as Affected by Physical Activity and Nutrition." Metabolic and Nutritional Aspects of Physical Exercise: Federation Proceedings, Vol. 44 (1985), No. 2., pp. 334-352.

192. Forbes, Gilbert B. "Growth of the Lean Body Mass in Man." Growth, Vol. 36 (1972), pp. 325-338.

193. Forbes, Richard M., and John W. Erdman, Jr. "Bioavailability of Trace Mineral Elements." Annual Reviews of Nutrition, Vol. 3 (1983), pp. 213-231.

194. Fournier, Mario, Joe Ricci, Albert W. Taylor, Ronald J. Ferguson, Richard R. Montpetit, and Bernard R. Chaitman. "Skeletal Muscle Adaptation in Adolescent Boys: Sprint and Endurance Training and Detraining." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 14 (1982), No. 6, pp. 453-456.

195. Fox, Edward L., Robert L. Bartels, James Klinzing, and Kerry Ragg. "Metabolic Responses to Interval Training Programs of High and Low Power Output." Medicine and Science in Sports, Vol. 9 (1977), No. 3, pp.191-196.

196. Friedman, J. E., et al. "Regulation of Glycogen Resynthesis Following Exercise." Sports Medicine, Vol. 11 (1991), pg. 232.

197. Fritsche J, Yurawecz MP, Pawlosky R, Flanagan VP, Steinhart H, Ku Y. Spectroscopic characterization of unusual conjugated linoleic acid (CLA) isomers. J. Separation Sci. 24:59-61 (2001).

198. Galton, David J., and George A. Bray. "Studies on Lipolysis in Human Adipose Cells." Journal of Clinical Investigation, Vol. 46 (1967), No. 4, pp. 621-629.

199. Gao, J. P., D. I. Costill, C. A. Horswill, and S. H. Park. "Sodium Bicarbonate Ingestion Improves Performance in Interval Swimming." European Journal of Applied Physiology, Vol. 58 (1988), pp. 171-174.

200. Garlick PJ, Grant I (1988). Amino acid infusion increases the sensitivity of muscle protein synthesis in vivo to insulin. Biochemistry Journal 254, 579-84.

201. Garza, C., N. S. Scrimshaw, and V. R. Young. "Human Protein Requirements: The Effect of Variations in Energy Intake Within the Maintenance Range." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 29 (1976), pp. 280-287.

202. Gastelu, D. L. "Developing State-of-the-Art Amino Acids." Muscle Magazine International, May 1989, pp. 58-64.

203. Gastelu, Daniel, and Fred Hatfield. Dynamic Nutrition for Maximum Performance. Garden City Park, NY: Avery Publishing Group, 1997.

204. Gastelu, Daniel. The Complete Nutritional Supplements Buyer's Guide. Random House, New York, NY 2000

205. Gastmann UA, Lehmann MJ (1998). Overtraining and the BCAA hypothesis. Medicine and Science in Sports and Exercise 30, 1173-8.

206. Gaullier JM, Halse J, Hoye K, Kristiansen K, Fagertun H, Vik H, Gudmundsen O Supplementation with conjugated linoleic acid for 24 months is well tolerated by and reduces body fat mass in healthy, overweight humans. J Nutr. 2005 Apr;135(4):778-84.

207. Genger, H, et al., "Carnitinspiegel wahrend der schwangerschaft," Zeitschrift fur Geburtshilfe Und Perinatologie Vol. 192 (1998): 134-136.

208. Giamberadino, MA, et al., "Effects of prolonged L-carnitine administration on delayed muscle pain and CK release after eccentric effort," International Journal of Sports Medicine Vol. 17, No. 5 (1996): 320-324.

209. Gill ND, Hall RD, Blazevich AJ. Creatine serum is not as effective as creatine powder for improving cycle sprint performance in competitive male team-sport athletes. J Strength Cond Res. 2004 May;18(2):272-5.

210. Giovannine, M, et al., "Is carnitine essential in children?" The Journal of International Medical Research Vol. 19 (1991): 88-102.

211. Gleeson, M., et al. "Effect of Low- and High-Carbohydrate Diets on the Plasma Glutamine and Circulating Leukocyte Responses to Exercise." International Journal of Sports Nutrition, Vol. 8 (1998), pp. 49-59.

212. Goa, Karen L and Rex N Brogden, "L-Carnitine," Drugs 34 (1987): 1-24.

213. Goldberg, Alfred L., Joseph D. Etlinger, David F. Goldspink, and Charles Jablecki. "Mechanism of Work-Induced Hypertrophy of Skeletal Muscle." Medicine and Science in Sports, Vol. 7 (1975), No. 3, pp.185-198.

214. Goldspink, David F. "The Influence of Activity on Muscle Size and Protein Turnover." Journal of Physiology, Vol. 264 (1976), pp. 283-296.

215. Gollnick, P. D., R. B. Armstrong, B. Saltin, C. W. Saubert IV, W. L. Sembrowich, and R. E. Shepherd. "Effect of Training on Enzyme Activity and Fiber Composition of Human Skeletal Muscle." Journal of Applied Physiology, Vol. 34 (1973), No. 1, pp. 107-111.

216. Gollnick, Philip D. "Metabolism of Substrates: Energy Substrate Metabolism During Exercise and as Modified by Training." Metabolic and Nutritional Aspects of Physical Exercise: Federation Proceedings, Vol. 44 (1985), No. 2, pp. 353-368.

217. Gontzea, I., P. Sutzescu, and S. Dumitrache. "The Influence of Muscular Activity on Nitrogen Balance and on the Need of Man for Proteins." Nutrition Reports International, Vol.10 (1974), pp. 35-43.

218. Gorostaga, EM, et al., "Decrease in respiratory quotient during exercise following L-carnitine supplementation," International Journal of Sports Medicine Vol. 10, No. 3 (1989): 169-174.

219. Goss, F., et al. "Effect of Potassium Phosphate Supplementation on Perceptual and Physiological Responses to Maximal Graded Exercise." International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2001, 11, 53-62.

220. Gotshalk LA, Volek JS, Staron RS, Denegar CR, Hagerman FC, Kraemer WJ. Creatine supplementation improves muscular performance in older men. Med Sci Sports Exerc. 2002 Mar;34(3):537-43.

221. Gottlieb MS. Conservative management of spinal osteoarthritis with glucosamine sulfate and chiropractic treatment. J Manipulative Ther 1997; 20(6):400-414.

222. Grandjean AC. Diets of elite athletes: has the discipline of sports nutrition made an impact? J Nutr. 1997;127:874S-877S.

223. Graudal N.A., A.M. Galloe and P. Garred. "Effects of sodium restriction on blood pressure, rennin, aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglycerides: a meta-analysis." Journal of the American Medical Association, Vol. 279 (1998), pp. 1383-1391.

224. Green AL, Hultman E, Macdonald IA et al (1996). Carbohydrate feeding augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. American Journal of Physiology 271, E821-6.

225. Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL. Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am J Physiol. 1996 Nov;271(5 Pt 1):E821-6.

226. Green AL, Simpson EJ, Littlewood JJ et al (1996). Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feeding in humans. Acta Physiologica Scandinavica 158, 195-202.

227. Green AL, Simpson EJ, Littlewood JJ, Macdonald IA, Greenhaff PL. Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feeding in humans. Acta Physiol Scand. 1996 Oct;158(2):195-202.

228. Green, A. L., Hultman, E., Macdonald, I. A., Sewell, D. A. & Greenhaff, P. L. (1996). Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am. J. Physiol. 271, E821-826.

229. Green, A. L., Simpson, E. J., Littlewood, J. J., Macdonald, I. A. & Greenhaff, P. L. (1996). Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feeding in humans. Acta Physiol. Scand. 158, 195-202.

230. Green, Jerry Franklin, and Alan P. Jackman. "Peripheral Limitations to Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 16 (1984), No. 3, pp. 299-305.

231. Greenhaff PL, Bodin K, Harris R et al (1993). The influence of oral creatine supplementation on muscle phosphocreatine resynthesis following intense contraction in man. Journal of Physiology 467, 75P (abstract).

232. Greenhaff PL, Bodin K, Soderlund K, Hultman E. Effect of oral creatine supplementation on skeletal muscle phosphocreatine resynthesis. Am J Physiol. 1994 May;266(5 Pt 1):E725-30.

233. Greenhaff PL, Casey A, Short A et al. (1993). Influence of oral creatine supplementation on muscle torque during repeated bouts of maximal voluntary exercise in man. Clinical Science 84, 565-71.

234. Greenhaff PL, Constantin-Teodosiu D, Casey A et al (1994). The effect of oral creatine supplementation on skeletal muscle ATP degradation during repeated bouts of maximal voluntary exercise in man. Journal of Physiology 476, 84P.

235. Greenhaff, P. L., Casey, A., Short, A. H., Harris, R., Saderlund, K. & Hultman, E. (1993). Influence of oral creatine supplementation of muscle torque during repeated bouts of maximal voluntary exercise in man. Clin. Sci. 84, 565-571.

236. Greenhaff, P., et al. "Effect of Oral Creatine Supplementation on Skeletal Muscle Phosphocreatine Resynthesis." American Journal of Physiology, Vol. 266 (1994), pp. E725-E730.

237. Greenleaf J.E, C.G. Jackson, G. Geelen, L.C. Keil, H. Hinghofer-Szalkay, and J.H. Whittam (1988). Plasma volume expansion with oral fluids in hypohydrated men at rest and during exercise. Aviat. Space Environ. Med. 69:837-844.

238. Greenwood, M, Kreider, RB, Greenwood, L, and Byars, A. Cramping and injury incidence in collegiate football players are reduced by creatine supplementation. Journal of Athletic Training 2003;38(3):216-219.

239. Greenwood, M., Farris, J., Kreider, R., Greenwood, L. & Byars, A. (2000). Creatine supplementation patterns and perceived effects in select division I collegiate athletes. Clin. J. Sport Med. 10, 191-194.

240. Greenwood, M., Kreider, R. B., Melton, C., Rasmussen, C., Lancaster, S., Cantler, E., Milnor, P. & Almada, A. (2003). Creatine supplementation during college football training does not increase the incidence of cramping or injury. Mol. Cell. Biochem. 244, 83-88.

241. Grindstaff PD, Kreider R, Bishop R et al (1997). Effects of creatine supplementation on repetitive sprint performance and body composition in competitive swimmers. International Journal of Sports Nutrition 7, 330-46.

242. Groeneveld GJ, Beijer C, Veldink JH, Kalmijn S, Wokke JH, van den Berg LH. "Few adverse effects of long-term creatine supplementation in a placebo-controlled trial." Int J Sports Med. 2005 May;26(4):307-13.

243. Gross, M., R. Kormann, and N. Zollner. "Ribose Administration During Exercise: Effects on Substrates and Products of Energy Metabolism in Healthy Subjects and a Patient With Myoadenylate Deaminase Deficiency." Klinische Wochenschrift, Vol. 69 (1991), pp. 151-155.

244. Haff, G. G. "Roundtable Discussion: Low Carbohydrate Diets and Anaerobic Athletes." Strength and Conditioning Journal, June 2001, Volume 23, Number 3, pages 42-61.

245. Haff, G. G., et al. "A Brief Review: Explosive Exercises and Sports Performance." Strength and Conditioning Journal, June 2001, Volume 23, Number 3, pages 13-20.

246. Hagerman, F. C., et al. "Effects of High-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses." J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000 Jul;55(7)B336-346.

247. Hamilton KL, Meyers MC, Skelly WA, Marley RJ. "Oral creatine supplementation and upper extremity anaerobic response in females." Int J Sport Nutr Exerc Metab 2000 Sep;10(3):277-89.

248. Haralambie, G., and A. Berg. "Serum Urea and Amino Nitrogen Changes With Exercise Duration." European Journal of Applied Physiology (1976), pp. 39-48.

249. Hargreaves, M., David L. Costill, A. Katz, and W. J. Fink. "Effect of Fructose Ingestion on Muscle Glycogen Usage During Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 17 (1985), pp. 360-363.

250. Harmsen, Eef, Peter P. DeTombe, Jan Willem DeJong, and Peter W. Achterberg. "Enhanced ATP and GTP Synthesis From Hypoxanthine or Inosine After Myocardial Ischemia." The American Physiological Society (1984), pp. H37-H43.

251. Harpey, Jean-Paul, et al., "Sudden infant death syndrome and inherited disorders of fatty acid beta-oxidation," Biology of the Neonate Vol. 58 (suppl 1) (1990): 70-80.

252. Harris RC, Nevill M, Harris DB, Fallowfield JL, Bogdanis GC, Wise JA. Absorption of creatine supplied as a drink, in meat or in solid form.

253. Harris RC, Soderlund K, Hultman E. Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clin Sci (Lond). 1992 Sep;83(3):367-74.

254. Harris, R. C., Hultman, E. & Nordesja, L. O. (1974). Glycogen, glycolytic intermediates and high-energy phosphates determined in biopsy samples of musculus quadriceps femoris of man at rest. Methods and variance of values. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 33, 109-120.

255. Harris, R. C., Saderlund, K. & Hultman, E. (1992). Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clin. Sci. 83, 367-374.

256. Hartog, M., R. J. Havel, G. Copinschi, J. M. Earll, and B. C. Ritchie. "The Relationship Between Changes in Serum Levels of Growth Hormone and Mobilization of Fat During Exercise in Man." Quarterly Journal of Experimental Physiology, Vol. 52 (1967), pp. 86-96.

257. Hawkins, R. D., M. A. Hulse, C. Wilkinson, A. Hodson, and M. Gibson (2001). The association football medical research programme: an audit of injuries in professional football. Brit. J. Sports Med. 35:43-47.

258. Hawley JA, Dennis SC, Lindsay FH, Noakes TD. Nutritional practices of athletes: are they suboptimal? J Sport Sci. 1995;13:S75-S87.

259. Hawley JA, Shabort EJ, Noakes TD, Dennis SC. Carbohydrate-loading and exercise performance. Sports Med. 1997;24:73-81.

260. Heeker, A. L., and K. B. Wheeler. "Protein: A Misunderstood Nutrient for the Athlete." National Strength and Conditioning Association Journal, Vol. 7 (1985), pp. 28-29.

261. Hefler SK, Wildman L, Gaesser GA et al (1993). Branched-chain amino acid (BCAA) supplementation improves endurance performance in competitive cyclists. Medicine and Science in Sports and Exercise 25, S24 (abstract).

262. Helie, R., J.-M. Lavoie, and D. Cousineau. "Effects of a 24-Hour Carbohydrate-Poor Diet on Metabolic and Hormonal Responses During Glucose-Infused Leg Exercise." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1985), pp. 420-426.

263. Hellsten-Westling, Y., B. Norman, P. Balsom, and B. Sjodin. "Decreased Resting Levels of Adenine Nucleotides in Human Skeletal Muscle After High-Intensity Training." Journal of Applied Physiology, Vol. 74 (1993), No. 5, pp. 2523-2528.

264. Henneman, Dorothy, and Philip H. Henneman. "Effects of Human Growth Hormone on Levels of Blood and Urinary Carbohydrate and Fat Metabolites in Man." Journal of Clinical Investigation, Vol. 39 (1960), pp. 1239-1245.

265. Hermansen, Lars, Eric Hultman, and Bengt Saltin. "Muscle Glycogen During Prolonged Severe Exercise." Acta Physiolgica Scandinavica, Vol. 71 (1967), pp. 129-139.

266. Hespel, P., et al. Opposite actions of caffeine and creatine on muscle relaxation time in humans. J Appl Physiol 2002 92:513-518.

267. Heymsfield, Steven B., Carlos Arteaga, Clifford McManus, Janet Smith, and Steven Moffitt. "Measurement of Muscle Mass in Humans: Validity of the 24-Hour Urinary Creatinine Method." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 37 (1983), pp. 478-494.

268. Heyward, VH, et al. Anthropometric, Body Composition and Nutritional Profiles of Bodybuilders During Training. The J of Strength and Conditioning Research, Vol. 3, No. 2, pp.22-29.

269. Hickson, James F., Jr., and Klaus Hinkelmann. "Exercise and Protein Intake Effects on Urinary 3-Methylhistidine Excretion." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 41 (1985), pp. 32-45.

270. Hickson, Robert C., and Maureen A. Rosenkoetter. "Reduced Training Frequencies and Maintenance of Increased Aerobic Power." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 13, No. 1 (1981), pp. 13-16.

271. Hill, J. O., and R. Commerford. "Physical Activity, Fat Balance, and Energy Balance." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 6 (1996), No. 3, pp. 80-92.

272. Hofman, Z., et al. "Glucose and Insulin Responses After Commonly Used Sport Feedings Before and After a 1-Hour Training Session." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 5 (1995), pp. 194-205.

273. Hohasen, Liv and Thomas Bohmer, "Motility related to the presence of carnitine/acetyl-carnitine in human spermatozoa," International Journal of Andrology Vol. 2 (1979): 202-210.

274. Holloszy, John O. "Adaptation of Skeletal Muscle to Endurance Exercise." Medicine and Science in Sports, Vol. 7 (1975), No. 3, pp. 155-164.

275. Holloszy, John O. "Exercise, Health, and Aging: A Need for More Information." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol.15 (1983), No.1, pp. 1-5.

276. Holt WS Jr. Nutrition and athletes. Am Fam Physician. 1993 Jun;47(8):1757-64.

277. Holt, Henry T. "Carica Paypaya as Ancillary Therapy for Athletic Injuries." Current Therapeutic Research, Vol. 11 (October 1969), pp. 621-624.

278. Horn, M. E. "Improved Sprint Cycle Performance Following Consumption of a Chromium-Carbohydrate Beverage During Prolonged Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pg. S288.

279. Horton, Edward S. "Metabolic Aspects of Exercise and Weight Reduction." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 18 (1986), p. 10.

280. Hostler, D., et al. "The effectiveness of 0.5-lb increments in progressive resistance exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 2001, 15(1), 86-91.

281. Housh, D. J., et al. Effects of leucine and whey protein supplementation during 8 weeks of dynamic constant external resistance training on strength and thigh muscle cross-sectional area: a preliminary analysis. National Strength and Conditioning Association annual conference, July 2004.

282. Hultman, E., Saderlund, K., Timmons, J. A., Cederblad, G. & Greenhaff, P. L. (1996). Muscle creatine loading in men. J. Appl. Physiol. 81, 232-237.

283. Isidori A, Lo Monaco A, Cappa M (1981). A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids. Current Medical Research Opinion 74, 75-81.

284. Ivy JL et al. (2003). Effect of a carbohydrate-protein supplement on endurance performance during exercise of varying intensity. Int J Sports Nutr Exerc Metab. 13:382-395.

285. Ivy, J. L., R. T. Withers, P. J. Van Handel, D.L.L. Elger, and D. L. Costill. "Muscle Respiratory Capacity and Fiber Type as Determinants of the Lactate Threshold." American Physiological Society (1980), pp. 523-527.

286. Ivy, J.L., A.L. Katz, C.L. Cutler, W.M. Sherman, and E.F. Coyle (1988). Muscle glycogen resynthesis after exercise: effect of time of carbohydrate ingestion. J. Appl. Physiol. 64:1480-1485.

287. Iwasaki K, Mano K, Ishihara M et al (1987). Effects of ornithine or arginine administration on serum amino acid levels. Biochemistry International 14, 971-6.

288. Izquierdo M, Ibanez J, Gonzalez-Badillo JJ, Gorostiaga EM. Effects of creatine supplementation on muscle power, endurance, and sprint performance. Med Sci Sports Exerc. 2002 Feb;34(2):332-43.

289. Jacobs I., N. Westlin, J. Karlsson, M. Rasmusson, and B. Houghton (1982). Muscle glycogen and diet in elite soccer players. Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 48:297-302.

290. Jacobs, Ira, Mona Esbjornsson, Christer Sylven, Ingemar Holm, and Eva Jansson. "Sprint Training Effects on Muscle Myoglobin, Enzymes, Fiber Types, and Blood Lactate." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 19 (1987), No. 4, pp. 369-374.

291. Jahreis G, Kraft J, Tischendorf F, Schone F, von Loeffelholz C. Conjugated linoleic acids: Physiological effects in animal and man with special regard to body composition. European J. Lipid Sci. Technol. 102:695-703 (2000).
292. Jakeman, P., and S. Maxwell. "Effect of Antioxidant Vitamin Supplementation on Muscle Function After Eccentric Exercise." European Journal of Applied Physiology, Vol. 67 (1993), p. 426.

293. James MJ, Zomerdijk JC. "Physphtidylinositol 3-kinase and mTOR signaling pathways regulate RNA polymerase 1 transcription in response to IGF-1 and nutrients." J Biol Chem. 2004 Mar 5;279(10):8911-8.

294. Jefferson, LS and Kimball, SR. "Amino acids as regulators of gene expression at the level of mRNA translation." J Nutr. 2003 133: 2046S-2051S.

295. Jezova, D., M. Vigas, P. Tatar, R. Kvetnansky, K. Nazar, H. Kaciuba-Uscilko, and S. Kozlowski. "Plasma Testosterone and Catecholamine Responses to Physical Exercise of Different Intensities in Men." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1985), pp. 62-66.

296. Jones AM, Atter T, Georg KP. Oral creatine supplementation improves multiple sprint performance in elite ice-hockey players. J Sports Med Phys Fitness. 1999 Sep;39(3):189-96.

297. Juhn, M. S., O'Kane, J. W. & Vinci, D. M. (1999). Oral creatine supplementation in male collegiate athletes: a survey of dosing habits and side effects. J. Am. Diet. Assoc. 99, 593-595.

298. Kaats, G. R., D. Blum, D. Pullin, et al. "A Randomized, Double Blind, Placebo Controlled Study of the Effects of Chromium Picolinate Supplementation on Body Composition: A Replication and Extension of a Previous Study." Current Therapy Research, Vol. 59 (1998), pp. 379-388.

299. Kaats, Gilbert R, et al., "The short-term therapeutic efficacy of treating obesity with a plan of improved nutrition and moderate caloric restriction," Current Therapeutic Research Vol. 51, No. 2 (February 1992): 261-274.

300. Kamber, M., et al. "Nutritional Supplements As a Source for Positive Doping Cases?" International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2001, 11, 258-263.

301. Kambis KW, Pizzedaz SK. Short-term creatine supplementation improves maximum quadriceps contraction in women. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Mar;13(1):87-96.

302. Kamikawa, T, et al., "Effects of L-carnitine on exercise tolerance in patients with stable angina pectoris," Japanese Heart Journal (1984): 587-597.

303. K****r, M. "Free Radicals, Exercise, and Antioxidant Supplementation." International Journal of Sports Nutrition, Vol. 4 (1994), p. 205.

304. Karagiorgos, Athanase, Joseph F. Garcia, and George A. Brooks. "Growth Hormone Response to Continuous and Intermittent Exercise." Medicine and Science in Sports, Vol. 11 (1979), No. 3, pp. 302-307.

305. Kargotich S, Rowbottom DG, Keast D et al (1996). Plasma glutamine changes after high intensity exercise in elite male swimmers. Medicine and Science in Sport and Exercise 28, S133.

306. Karlsson, HKR., et al. "Branched-chain amino acids increase p-70S6K phosphorylation in human skeletal muscle after resistance exercise." Am J Physiol Endocrinol Metab 2004. 287: E1-E7.

307. Karlsson, Jan, and Bengt Saltin. "Diet, Muscle Glycogen, and Endurance Performance." Journal of Applied Physiology, Vol. 31 (1971), no. 2, pp. 203-206.

308. Karlsson, Jan, and Bengt Saltin. "Lactate, ATP, and CP in Working Muscles During Exhaustive Exercise in Man." Journal of Applied Physiology, Vol. 29 (1970), No. 5, pp. 598-602.

309. Karlsson, Jan, Lars-Olof Nordesjo, and Bengt Saltin. "Muscle Glycogen Utilization During Exercise After Physical Training." Acta Physiolgica Scandinavica, Vol. 90 (1974), pp. 210 -217.

310. Kasai, Kikuo, Hitoshi Suzuki, Tsutomu Nakamura, Hiroaki Shiina, and Shin-Ichi Shimoda. "Glycine Stimulates Growth Hormone Release in Man." Acta Endocronologica, Vol. 90 (1980), pp. 283-286.

311. Kasai, Kikuo, Masami Kobayashi, and Shin-Ichi Shimoda. "Stimulatory Effect of Glycine on Human Growth Hormone Secretion." Metabolism, Vol. 27 (1978), pp. 201-208.

312. Kasperek, George J., and Rebecca D. Snider. "Increased Protein Degradation After Eccentric Exercise." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1985), pp. 30-34.

313. Katch, F. "U.S. Government Raises Serious Questions About Reliability of U.S. Department of Agriculture's Food Composition Database." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 5 (1995), pp. 62-67.

314. Katch, Victor L., Frank I. Katch, Robert Moffatt, and Michael Gittleson. "Muscular Development and Lean Body Weight in Body Builders and Weight Lifters." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 12 (1980), No. 5, pp. 340-344.

315. Kayne SB et al. Is glucosamine an effective treatment for osteoarthritis? A meta-analysis. The Pharmaceutical Journal 2000;265:750-763.

316. Kellis, J.T., and L. E. Vickery. "Inhibition of Estrogen Synthetase (Aromatase) by Flavones." Science, Vol. 225 (1984), pp. 1032-1033.

317. Kelly GS. The role of glucosamine sulfate and chondroitin sulfates in the treatment of degenerative joint disease. Altern Med Rev 1998;3(1): 27-39.

318. Kelly, G.S. (2001). Rhodiola rosea: A possible plant adaptogen. Altern. Med. Rev. 6:293-302.

319. Kelly, V. G., and D. G. Jenkins. "Effect of Oral Creatine Supplementation on Near-Maximal Strength and Repeated Sets of High-Intensity Bench Press Exercise." Journal of Strength and Conditioning Research, Vol. 12 (1998), pp. 109-115.

320. Kidd, P. M. Phosphatidylserine (PS): A Remarkable Brain Cell Nutrient. Decatur, IL: Lucas Meyer, 1995.
321. Kilduff LP, Georgiades E, James N, Minnion RH, Mitchell M, Kingsmore D, Hadjicharlambous M, Pitsiladis YP. The effects of creatine supplementation on cardiovascular, metabolic, and thermoregulatory responses during exercise in the heat in endurance-trained humans. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004 Aug;14(4):443-60.

322. Kilduff LP, Pitsiladis YP, Tasker L, Attwood J, Hyslop P, Dailly A, Dickson I, Grant S. Effects of creatine on body composition and strength gains after 4 weeks of resistance training in previously nonresistance-trained humans. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Dec;13(4):504-20.

323. Killingsworth, R., et al. "Hyperthermia and Dehydration-Related Deaths Associated With Intentional Rapid Weight Loss in Three Collegiate Wrestlers." Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 47 (1998), pp. 105-108.

324. Kimball SR, Jefferson LS. "Regulation of global and specific mRNA translation by oral administration of branched-chain amino acids." Biochem Biophys Res Commun. 2004 Jan 9;313(2):423-7.

325. Kimball SR, Jefferson LS. "Molecular mechanisms through which amino acids mediate signaling through the mammalian target of rapamycin." Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2004 Jan;7(1)39-44.

326. Kimball SR, Jefferson LS. "Regulation of protein synthesis by branched-chain amino acids." Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001 Jan;4(1):39-43.

327. Kirkendall, D. "Effect of Nutrition on Performance in Soccer." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 25 (1993), pp. 1370.

328. Kirkendall, D.T, C. Foster, J.A. Dean, J. Gorgan, and N.N. Thompson (1988). Effect of glucose polymer supplementation on performance of soccer players. In: T. Reilly, A. Lees, K. Davids, and W. Murphy (eds.), Science and Football I. London: E&FN Spon Ltd., pp. 33-41.

329. Kirkendall, D.T. (1993). Effects of nutrition on performance in soccer. Med. Sci. Sports Exerc. 25:1370-1374.

330. Kirwan, John P., David L. Costill, Michael G. Flynn, Joel B. Mitchell, William J. Fink, P. Darrell Neufer, and Joseph A. Houmard. "Physiological Responses to Successive Days of Intense Training in Competitive Swimmers." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1988), No. 3, pp. 255-259.

331. Klissouras, Vassilis, Freddy Pirnay, and Jean-Marie Petit. "Adaptation to Maximal Effort: Genetics and Age." Journal of Applied Physiology, Vol. 35 (1973), No. 2, pp. 288-293.

332. Knopf, R. F., J. W. Conn, S. S. Fajans, J. C. Floyd, E. M. Guntsche, and J. A. Rull. "Plasma Growth Hormone Response to Intravenous Administration of Amino Acids." Journal of Clinical Endocrinology, Vol. 25 (1965), pp. 1140-1144.

333. Kocak S, Karli U. Effects of high dose oral creatine supplementation on anaerobic capacity of elite wrestlers. J Sports Med Phys Fitness. 2003 Dec;43(4):488-92.

334. Koeslag, J. H. "Post-Exercise Ketosis and the Hormone Response to Exercise: A Review." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 14 (1982), No. 5, pp. 327-334.

335. Kraemer, W. J. et al. "Resistance training combined with bench-step aerobics enhances women's health profile." Med Sci Sports Exerc 2001 Feb;33(2):259-269.

336. Kreider RB (1999). Dietary supplements and the promotion of muscle growth with resistance training. Sports Medicine 27, 97-110.

337. Kreider RB, Melton C, Rasmussen CJ, Greenwood M, Lancaster S, Cantler EC, Milnor P, Almada AL. Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. Mol Cell Biochem. 2003 Feb;244(1-2):95-104.

338. Kreider RB, Miriel V, Bertun E (1993). Amino acid supplementation and exercise performance: proposed ergogenic value. Sports Medicine 16, 190-209.

339. Kreider, R. B. (2003). Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Mol. Cell. Biochem. 244, 89-94.

340. Kreider, R. B., et al. "Effects of Creatine Supplementation on Body Composition, Strength, and Sprint Performance." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pp. 73-82.

341. Kreider, R. B., Melton, C., Rasmussen, C. J., Greenwood, M., Lancaster, S., Cantler, E. C., Milnor, P. & Almada, A. L. (2003). Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. Mol. Cell. Biochem. 244, 95-104.

342. Kreider, R., et al. "Effects of B-BHBM Supplemetation With and Without Creatine During Training on Body Composition Alterations." Federation of American Societies of Experimental Biology Journal, Vol. 11 (1997), pg. A374.

343. Kritchevsky D. Antimutagenic and some other effects of conjugated linoleic acid. Br. J. Nutr. 83:459-465 (2000).

344. Kurkin, V. A., and G. G. Zapesochnaya. "Chemical Composition and Pharmacological Properties of Rhodiola Rosea." Chemical-Pharmaceutical Journal, Vol. 20 (1986), No. 10, pp. 1231-1244.

345. Kurosawa Y, Hamaoka T, Katsumura T, Kuwamori M, Kimura N, Sako T, Chance B. Creatine supplementation enhances anaerobic ATP synthesis during a single 10 sec maximal handgrip exercise. Mol Cell Biochem. 2003 Feb;244(1-2):105-12.

346. LaBotz, M. & Smith, B. W. (1999). Creatine supplement use in an NCAA Division I athletic program. Clin. J. Sport Med. 9, 167-169.

347. Lambert, CP, et al. Macronutrient considerations for the sport of bodybuilding. Sports Med. 2004;34(5)317-327.

348. Lander, Jeffrey E., Barry T. Bates, James A. Sawhill, and Joseph Hamill. "A Comparison Between Free-Weight and Isokinetic Bench Pressing." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 17 (1985), No. 3, p. 344.

349. Lands, LC, et al. Effect of supplementation with a cysteine donor on muscular performance. J. Appl. Physiol. 1999, 87(4): 1381-1385.

350. Lang, CH. "Alcohol impairs leucine-mediated phosphorylation of 4E-BP1, S6K1, eIF4G, and mTOR in skeletal muscle." Am J Physiol Endocrinol Metab. 2003 285: E1205-1215.

351. Lardy, H. A., N. Kneer, M. Bellei, et al. "Induction of Thermogenic Enzymes by DHEA and Its Metabolites." Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 774 (1995), pp. 171-179.

352. Lawson RE, Moss AR, Givens DI. The role of dairy products in supplying conjugated linoleic acid to man's diet: a review. Nutr. Res. Rev. 14:153-172 (2001).

353. Layman, DK. "The role of leucine in weight loss diets and glucose homeostasis." J Nutr. 2003 133: 261S-267S.

354. Leatt, P.B., and I. Jacobs (1989). Effect of glucose polymer ingestion on glycogen depletion during a soccer match. Can. J. Sport Sci. 14:112-116.

355. Leblanc, J.Ch., F. Le Gall, V. Grandjean, and P. Verger (2002). Nutritional intake of French soccer players at the Clairefontaine training center. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 12:268-280.

356. Lee, H., R. Graeff, and T. Walseth. "Cyclic ADP-Ribose and Its Metabolic Enzymes." Biochimie, Vol. 77 (1995), pp. 345-355.

357. Leffler CT, Philippi AF, Leffler SG, Mosure JC, Kim PD. Glucosamine, chondroitin, and manganese ascorbate for degenerative joint disease of the knee or low back: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Mil Med. 1999 Feb;164(2):85-91.

358. Lehmkuhl M, Malone M, Justice B, Trone G, Pistilli E, Vinci D, Haff EE, Kilgore JL, Haff GG. "The effects of 8 weeks of creatine monohydrate and glutamine supplementation on body composition and performance measures." J Strength Cond Res. 2003 Aug;17(3):425-38.

359. Lemon PWR (1998). Effects of exercise on dietary protein requirements. International Journal of Sport Nutrition 8, 426-47.

360. Lemon, P. W. R., and F. J. Nagle. "Effects of Exercise on Protein and Amino Acid Metabolism." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 13 (1981), No. 3, pp. 141-149.

361. Lemon, P. W. R., et al. "Protein Requirements and Muscle Mass/Strength Changes During Intensive Training in Novice Bodybuilders." Journal of Applied Physiology, Vol. 73 (1992), pp. 767-775.

362. Lemon, P.W.R., and D. Proctor. "Protein Intake and Athletic Performance." Sports Medicine, Vol. 12 (1991), No. 5, p. 313.

363. Lemon, P.W.R., and J. P. Mullin. "Effect of Initial Muscle Glycogen Levels on Protein Catabolism During Exercise." The American Physiological Society (1980), pp. 624-629.

364. Lemon, PW "Effect of exercise on protein requirements." J Sports Sci. 1991 Summer;9 Spec No:53-70.

365. Lemon, PW. "Protein and amino acid needs of the strength athlete." Int J Sport Nutr. 1991 Jun;1(2):127-45.

366. Levenhagen DK et al. (2002) Postexercise protein intake enhances whole-body and leg protein accretion in humans. Med Sci Sports Exerc. 34:828-837.

367. Lewis, Steven M. A., William L. Haskell, Peter D. Wood, Norman M. A. Manoogian, Judith E. Bailey, and MaryBeth B. A. Pereira. "Effects of Physical Activity on Weight Reduction in Obese Middle-Aged Women." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 29 (1976), pp. 151-156.

368. Lim, K., M. Yoshioka, S. Kikuzato, A. Kiyonaga, H. Tanaka, M. Shindo, and M. Suzuki (1997). Dietary red pepper ingestion increases carbohydrate oxidation at rest and during exercise in runners. Med. Sci. Sports Exerc. 29:355-361.

369. Linderman, J., and T. D. Fahey. "Sodium Bicarbonate Ingestion and Exercise Performance." Sports Medicine, Vol. 11, No. 9, p. 71.

370. Lippiello L, Woodward J, Karpman R, Hammad TA. In vivo chondroprotection and metabolic synergy of glucosamine and chondroitin sulfate. Clin Orthop. 2000 Dec;(381):229-40.

371. Lippiello L. Glucosamine and chondroitin sulfate: biological response modifiers of chondrocytes under simulated conditions of joint stress. Osteoarthritis Cartilage. 2003 May;11(5):335-42.

372. Lucke, Christoph, and Seymour Glick. "Experimental Modification of the Sleep-Induced Peak of Growth Hormone Secretion." Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 32 (1971), pp. 729-736.

373. Lynch CJ, et al. "Potential role of leucine metabolism in the leucine-signaling pathway involving mTOR." Am J Physiol endocrinol Met. 2003 285: E854-E863.

374. MacDonald HB. Conjugated linoleic acid and disease prevention: A review of current knowledge. J Am Coll Nutr 19(2 Suppl S):111S-118S (2000).

375. MacDougall, J. D., D. G. Sale, G.C.B. Elder, and J. R. Sutton. "Muscle Ultrastructural Characteristics of Elite Power-lifters and Bodybuilders." European Journal of Applied Physiology, Vol. 48 (1982), pp. 117-126.

376. MacDougall, J. D., D. G. Sale, J. R. Moroz, G.C.B. Elder, J. R. Sutton, and H. Howald. "Mitochondrial Volume Density in Human Skeletal Muscle Following Heavy Resistance Training." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 11 (1979), No. 2, pp. 164-166.

377. MacDougall, J. D., D. G. Sale, S. E. Alway, and J. R. Sutton. "Muscle Fiber Number in Biceps Brachii in Bodybuilders and Control Subjects." The American Physiological Society (1984), p. 1399.

378. Mackova, Eva V., Jan Melichna, Karel Vondra, Toivo Jurimae, Thomas Paul, and Jaroslav Novak. "The Relationship Between Anaerobic Performance and Muscle Metabolic Capacity and Fibre Distribution." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1985), pp. 413-415.

379. MacLean, William C., Jr., and George G. Graham. "The Effect of Level of Protein Intake in Isoenergetic Diets on Energy Utilization." American Journal of Clinical Nutrition (1979), pp. 1381-1387.

380. Maffucci DM, McMurray RG. Towards optimizing the timing of the pre-exercise meal. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Jun;10(2):103-13.

381. Malina, Robert M., William H. Mueller, Claude Bouchard, Richard F. Shoup, and Georges Lariviere. "Fatness and Fat Patterning Among Athletes at the Montreal Olympic Games, 1976." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 14 (1982), No. 6, pp. 445-452.

382. Manore, M. "Vitamin B6 and Exercise." International Journal of Sports Nutrition, Vol. 4 (1994), p. 89.

383. Marable, N. L., J. F. Hickson Jr., M. K. Korslund, W. G. Herbert, R. F. Desjardins, and F. W. Thye. "Urinary Nitrogen Excretion as Influenced by a Muscle-Building Exercise Program and Protein Intake Variation." Nutrition Reports International, Vol. 19 (1979), No. 6, pp. 795-805.

384. Marconi, C, et al., "Effects of L-carnitine loading on the aerobic and anaerobic performance of endurance athletes," European Journal of Applied Physiology 54 (1995): 131-135.

385. Maresh, C., et al. "Dietary Supplementation and Improved Anaerobic Performance." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 4 (1994), p. 387.

386. Marriott, B. Food Components to Enhance Performance. Washington, DC: National Academy Press, 1994.

387. Marsit, Joseph, et al. "Effects of Ascorbic Acid on Serum Cortisol and the Testosterone: Cortisol Ratio in Junior Elite Weightlifters." Journal of Strength and Conditioning Research, Vol. 12 (1998), pp. 179-184.

388. Masumura, Y, et al., "Myocardial free carnitine and fatty acylcarnitine levels in patients with chronic heart failure," Japanese Circulation Journal Vol. 54 (1990): 1471-1476.

389. Maughan RJ, Leiper JB, Shirreffs SM. Restoration of fluid balance after exercise-induced dehydration: effects of food and fluid intake. Eur J Appl Physiol. 1996;73:317-325.

390. Maughan RJ, Shirreffs SM, Leiper JB. Rehydration and recovery after exercise. Sport Sci Exc. 1996;9(62):1-5.

391. Maughan, R.J. (1997). Energy and macronutrient intakes of professional football (soccer) players. Br. J. Sports Med. 31:45-47.

392. Maughan, R.J., S.J. Merson, N.P. Broad and S.M. Shirreffs (2004). Fluid and electrolyte intake and loss in elite soccer players during training. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 14:333-346.

393. Maughan, Ronald. "Creatine Supplementation and Exercise Performance." International Journal of Sport Nutrition (1995), pp. 94-101.

394. Maxwell, N.S., F. Gardner, and M.A. Nimmo (1999). Intermittent running: muscle metabolism in the heat and effect of hypohydration. Med. Sci. Sports Exerc. 31:675-683.

395. Mayer, Jean, Roy Purnima, and Kamakhya Prasad Mitra. "Relation Between Caloric Intake, Body Weight, and Physical Work: Studies in an Industrial Male Population in West Bengal." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 4 (1956), No. 2, pp. 169-175.

396. Mazieres B et al. Chondroitin sulfate in osteoarthritis of the knee: A prospective, double blind, placebo controlled multicenter clinical study. Journal of Rheumatology 2001;28:173-81.

397. McAlindon TE, MP La Valley, JP Gulin and DT Felson. "Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta-analysis," JAMA 2000; 283(11):1469-1475.

398. McBride, J. M., et al. "Effect of Resistance Exercise on Free Radical Production." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pp. 67-72.

399. McCall, GE, et al. Muscle fiber hypertrophy, hyperplasia, and capillary density in college men after resistance training. J. Appl. Physiol. 81(5):2004-2012, 1996.

400. McCarty M. Glucosamine for wound healing. Med Hypotheses 1996;47:273-5.

401. McCarty MF. Activation of PPARgamma may mediate a portion of the anticancer activity of conjugated linoleic acid. Medical Hypotheses 55(3):187-188 (2000).

402. McDaniel, ML., et al. "Metabolic and autocrine regulation of the mammalian target of rapamycin by B-cells." Diabetes. 2002 51:2877-2885.

403. McGregor, S.J., C.W. Nicholas, H.K.A. Lakomy, and C. Williams (1999). The influence of intermittent high-intensity shuttle running and fluid ingestion on the performance of a soccer skill. J. Sports Sci. 17:895-903.

404. McGuigan, M. R. M., et al. "Resistance Training for Patients with Peripheral Arterial Disease: A Model of Exercise Rehabilitation." Strength and Conditioning Journal, June 2001, Volume 23, Number 3, pages 26-32.

405. McGuine, T. A., Sullivan, J. C. & Bernhardt, D. A. (2002). Creatine supplementation in Wisconsin high school athletes. Wmj 101, 25-30.

406. McGuine, T. A., Sullivan, J. C. & Bernhardt, D. T. (2001). Creatine supplementation in high school football players. Clin. J. Sport Med. 11, 247-253.

407. Medina EA, Horn WF, Keim NL, Havel PJ, Benito P, Kelley DS, Nelson GJ, Erickson KL. Conjugated linoleic acid supplementation in humans: Effects on circulating leptin concentrations and appetite. Lipids 35:783-788 (2000).

408. Merimee, T. J., D. Rabinowitz, and S. E. Fineberg. "Arginine-Initiated Release of Human Growth Hormone." New England Journal of Medicine (1969), pp. 1434-1438.

409. Merimee, Thomas J., David Rabinowitz, Lamar Riggs, John A. Burgess, David L. Rimoin, and Victor A. McKusick. "Plasma Growth Hormone After Arginine Infusion." New England Journal of Medicine, Vol. 23 (1967), pp. 434-438.

410. Mero AA, Keskinen KL, Malvela MT, Sallinen JM. Combined creatine and sodium bicarbonate supplementation enhances interval swimming. J Strength Cond Res. 2004 May;18(2):306-10.

411. Mertz, Walter. "Assessment of the Trace Element Nutritional Status." Nutrition Research (1985), pp. 169-174.

412. Meydani, M., et al. "Protective Effect of Vitamin E on Exercise-Induced Oxidative Damage in Young and Older Adults." American Journal of Physiology, Vol. 264 (1993), pp. R992-R998.

413. Mikesell, Kevin A., and Gary A. Dudley. "Influence of Intense Endurance Training on Aerobic Power of Competitive Distance Runners." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 16 (1984), No. 4, pp. 371-375.

414. Millward, DJ. "Optimal intakes of protein in the human diet". Proc Nutr Soc. 1999 May;58(2):403-13.

415. Miner JL, Cederberg CA, Nielsen MK, Chen XL, Baile CA. Conjugated linoleic acid (CLA), body fat, and apoptosis. Obesity Res. 9:129-134 (2001).

416. Misic, M. & Kelley, G. A. (2002). The impact of creatine supplementation on anaerobic performance: A meta-analysis. Am. J. Med. Sports 4, 116-124.

417. Mitchell, J. B., D. L. Costill, J. A. Houmard, M. G. Flynn, W. J. Fink, and J. D. Beltz. "Effects of Carbohydrate Ingestion on Gastric Emptying and Exercise Performance." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1988), No. 2, pp. 110-115.

418. Mittleman, K. D., M. R. Ricci, and S. P. Bailey. "Branched-Chain Amino Acids Prolong Exercise During Heat Stress in Men and Women." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 30 (1998), pp. 83-91.

419. Monteleone, P., L. Beinat, C. Tanzillo, M. Maj, and D. Kemali. "Effects of Phosphatidylserine on the Neuroendocrine Response to Physical Response in Humans." Neuroendocrinology, Vol. 52 (1990), pp. 243-248.

420. Monteleone, P., M. Maj, L. Beinat, M. Natale, and D. Kemali. "Blunting by Chronic Phosphatidylserine Administration of the Stress-Induced Activation of the Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis in Healthy Men." European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 43 (1992), pp. 385-388.

421. Morgan, William P. "Affective Beneficence of Vigorous Physical Activity." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 17 (1985), No. 1, pp. 94-100.

422. Morrissey, S., R. Wang, and E. R. Burke. "Evaluation of the Effects of a Complex Herbal Formulation on Lactate Metabolism." Paper presented at the national meeting of the American College of Sports Medicine, Orlando, Florida, June 6, 1998.

423. Moss M. The effect of chondroitin sulfate on bone healing. Georgetown University School of Dentistry 1965; 20(6):795-801.

424. Muckle, D. (1973). Glucose syrup ingestion and team performance in soccer. Brit. J. Sports Med. 7:340-343.

425. Mujika, I., S. Padilla, J. Iba#195;±ez, M. Izquierdo, and E. Gorostiaga (2000). Creatine supplementation and sprint performance in soccer players. Med. Sci Sports Exerc. 32:518-522.

426. Murad H. and Tabibian M. P., The effect of an oral supplement containing glucosamine, amino acids, minerals, and antioxidants on cutaneous aging: a preliminary study. J Dermatolog Treat 2001 Mar;12(1)47-51.

427. Murphy, T., et al. "Performance Enhancing Ration Components Project: U.S. Army." Abstract presented at the 11th Annual Symposium of Sports and Cardiovascular Nutritionists, Atlanta, Georgia, 22-24 April 1994.

428. Murray, Robert; Dennis E. Eddy, Tami W. Murray, John G. Seifert, Gregory L. Paul, and George A. Halaby. "The Effect of Fluid and Carbohydrate Feedings During Intermittent Cycling Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol.19 (1987), No. 6, pp. 597-604.

429. Mustafa, K. Y., and N. E. Mahmoud (1979). Evaporative water loss in African soccer players. J. Sports Med. Phys. Fit. 19:181-183.

430. Mutch, B.J.C., and E. W. Banister. "Ammonia Metabolism in Exercise and Fatigue: A Review." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol.15 (1983), No.1, pp 41-50.

431. Nair KS, Schwartz RG, Welle S (1992). Leucine as a regulator of whole body and skeletal muscle protein metabolism in humans. American Journal of Physiology 263, E928-34.

432. Newsholme EA, Calder PC (1997). The proposed role of glutamine in some cells of the immune system and speculative consequences for the whole animal. Nutrition 13, 728-30

433. . Nicholas, C.W., C. Williams, H.K.A. Lakomy, G. Phillips, and A. Nowitz (1995). Influence of ingesting a carbohydrate-electrolyte solution on endurance capacity during intermittent high-intensity shuttle running. J. Sports Sci. 13:283-290.

434. Nicholas, C.W., P.A. Green, R.D. Hawkins, and C. Willliams (1997). Carbohydrate intake and recovery of intermittent running capacity. Int. J. Sport Nutr. 7:251-260.

435. Nieman DC, Pedersen BK (1999). Exercise and immune function. Recent developments. Sports Medicine 27, 72-80.

436. Nieman DC. Physical fitness and vegetarian diets: is there a relation? Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):570S-575S.

437. Nishizawa, N., M. Shimbo, S. Hareyama, and R. Funabiki. "Fractional Catabolic Rates of Myosin and Actin Estimated by Urinary Excretion of N-Methylhistidine: The Effect of Dietary Protein Level on Catabolic Rates Under Conditions of Restricted Food Intake." British Journal of Nutrition, Vol. 37 (1976), pp. 345-421.

438. Nissen S, Sharp R, Ray M et al (1996). Effect of leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on muscle metabolism during resistance-exercise training. Journal of Applied Physiology 81, 2095-104.

439. Nissen, S. L. & Sharp, R. L. (2003). Effect of dietary supplements on lean mass and strength gains with resistance exercise: a meta-analysis. J. Appl. Physiol. 94, 651-659.

440. Nissen, S., et al. "Effect of Leucine Metabolite Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate on Muscle Metabolism During Resistance Training." Journal of Applied Physiology, Vol. 81 (1996), pp. 2095-2104.

441. Nissen, S., et al. "Effects of Feeding Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate (BHBM) on Body Composition in Women." Federation of American Societies of Experimental Biology Journal, Vol. 11 (1997), pg. A290.

442. Nuviala Mateo RJ, Lapieza Lainez MG. The intake of proteins and essential amino acids in top-competing women athletes. Nutr Hosp. 1997 Mar-Apr;12(2):85-91.

443. Okano, Goroh, Hidekatsu Takeda, Isao Morita, Mitsuru Katoh, Zuien Mu, and Shosuke Miyake. "Effect of Pre-Exercise Fructose Ingestion on Endurance Performance in Fed Men." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1987), No. 7, pp. 105-109.

444. Oopik V, Paasuke M, Timpmann S, Medijainen L, Ereline J, Gapejeva J. Effects of creatine supplementation during recovery from rapid body mass reduction on metabolism and muscle performance capacity in well-trained wrestlers. J Sports Med Phys Fitness. 2002 Sep;42(3):330-9.

445. Oscai, Lawrence B., and John O. Holloszy. "Effects of Weight Changes Produced by Exercise, Food Restriction, or Overeating on Body Composition." Journal of Clinical Investigation, Vol. 48 (1969), pp. 2124-2128.

446. Ostaszewski, P., et al. "The Effect of Leucine Metabolite Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate (BHBM) on Muscle Protein Synthesis and Protein Breakdown in Chick and Rat Muscle," abstract. In Journal of Animal Science (1996).

447. Ostojic SM. Creatine supplementation in young soccer players. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004 Feb;14(1):95-103.

448. Ostojic, S., and S. Mazic (2002). Effects of a carbohydrate-electrolyte drink on specific soccer tests and performance. J. Sports Sci. Med. 2:47-53.

449. Ostrowska E, Muralitharan M, Cross RF, Bauman DE, Dunshea FR. Dietary conjugated linoleic acids increase lean tissue and decrease fat deposition in growing pigs. J Nutr 1999 Nov;129(11):2037-42.

450. Paddon-Jones, D. J., and D. Pearson. "Cost-Effectiveness of Pre-Exercise Carbohydrate Meals and Their Impact on Performance." Journal of Conditioning Research, Vol. 12 (1998), pp. 90-94.

451. Pallafacchina, G, et al. "A protein kinase B-dependent and rapamycin-sensitive pathway controls skeletal muscle growth but not fiber type specification." PNAS. 2002 99(14): 9213-9218.

452. Palmer, Warren K. "Introduction to Symposium: Cyclic AMP Regulation of Fuel Metabolism During Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1988), No. 6, pp. 523-524.

453. Paolisso, G, et al., "Oxidative stress and advancing age: results in healthy centenarians," Journal of the American Geriatrics Society (abstract) 46 (1998): 833-838.

454. Pariza MW, Park Y, Cook ME. Mechanisms of action of conjugated linoleic acid: evidence and speculation. Proc Soc Exp Biol Med 2000 Jan;223(1):8-13.

455. Pariza MW, Park Y, Cook ME. The biologically active isomers of conjugated linoleic acid. Prog. Lipid Res. 40:283-298 (2001).

456. Pariza, M. "Mechanism of Body Fat Reduction by Conjugated Linoleic Acid." Federation of American Societies of Experimental Biology Journal, Vol. 11 (1997), pg. A139.

457. Pariza, M. U.S. Patent 5,385,616, "A Method of Enhancing Weight Gain and Feed Efficiency in an Animal Which Comprises Administering to the Animal a Safe and Effective Amount of a Conjugated Linoleic Acid."

458. Parkhouse, W. S., and D. C. McKenzie. "Possible Contribution of Skeletal Muscle Buffers to Enhanced Anaerobic Performance: A Brief Review." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 16 (1984), No. 4, pp. 328-338.

459. Parry-Billings M, Blomstrand E, Leighton B et al (1990). Does endurance exercise impair glutamine metabolism? Canadian Journal of Sport Science 13, 13P.

460. Parry-Billings M, Blomstrand E, McAndrew N et al (1990). A communicational link between skeletal muscle, brain and cells of the immune system. International Journal of Sports Medicine 11, S122-8.

461. Parry-Billings M, Budgett R, Koutedakis K et al (1992). Plasma amino acid concentrations in the overtraining syndrome: Possible effects on the immune system. Medicine and Science in Sports and Exercise 24, 1353-8.

462. Pascoe DD, Gladden LB. Muscle glycogen resynthesis after short term, high intensity exercise and resistence exercise. Sports Med. 1996;21:98-118.

463. Passe, D.H., M. Horn, J. Stofan, and R. Murray (2004). Palatability and voluntary intake of sports beverages, diluted orange juice, and water during exercise. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 14:272-284.

464. Paulson, DJ, "Carnitine deficiency-induced cardiomyopathy," Molecular and Cellular Biochemistry 180 (1998): abstract. Pavlou, Konstantin N., William P. Steffee, Robert H. Lerman, and Belton A. Burrows. "Effects of Dieting and Exercise on Lean Body Mass, Oxygen Uptake, and Strength." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 17 (1974), No. 4, pp. 466-471.

465. Peeters BM, Lantz CD, Mayhew JL (1999). Effect of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure. Journal of Strength and Conditioning Research (in press)

466. Peyrebrune MC, Nevill ME, Donaldson FJ et al (1998). The effects of oral creatine supplementation on performance in single and repeated sprint swimming. Journal of Sports Sciences 16, 271-9.

467. Peyrollier K, et al. L-"leucine availability regulates phosphatidylinositol 3-kinase, p70 kinase and glycogen synthase-3 activity in L6 muscle cells: evidence for the involvement of the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway in the L-leucine-induced up-regulation of system A amino acid transport." Biochem J. 2000 Sep 1;350 Pt2:361-8.

468. Pfeuffer M, Schrezenmeir J. Bioactive substances in milk with properties decreasing risk of cardiovascular diseases. Brit. J. Nutr. 84: S155-S159 (Suppl. 1) (2000).

469. Phillips SM, Atkinson SA, Tarnopolsky MA, MacDougall JD. Gender differences in leucine kinetics and nitrogen balance in endurance athletes. J Appl Physiol. 1993 Nov;75(5):2134-41.

470. Phillips SM, Atkinson SA, Tarnopolsky MA, MacDougall. JD. Gender difference in leucine kinetics and nitrogen balance in endurance athletes. J Appl Physiol. 1993;75:2134-2141.

471. Piehl, Karin. "Time Course for Refilling of Glycogen Stores in Human Muscle Fibres Following Exercise-Induced Glycogen Depletion." Acta Physiologica Scandinavica, Vol. 90 (1974), pp. 297-302.

472. Pizza, F., et al. "A Carbohydrate Loading Regimen Improves High Intensity, Short Duration Exercise Performance." International Journal of Sport Science (1995), pp. 110-116.

473. Plioplys, Audrius V and Sigita Plioplys, "Amantadine and L-carnitine treatment of chronic fatigue syndrome," Neuropsychobiology Vol. 35 (1997): 16-23.

474. Plioplys, AV and S Plioplys, "Serum levels of carnitine in chronic fatigue syndrome: clinical correlates," Neuropsychobiology Vol. 32 (1995): 132-139.

475. Prasad, Ananda S. "Role of Trace Elements in Growth and Development." Nutrition Research (1985), pp. 295-299.

476. Preen D, Dawson B, Goodman C, Beilby J, Ching S. Creatine supplementation: a comparison of loading and maintenance protocols on creatine uptake by human skeletal muscle. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Mar;13(1):97-111.

477. Prevost MC, Nelson AG, Morris GS (1997). Creatine supplementation enhances intermittent work performance. Research Quarterly for Exercise and Sport 68, 233-40.

478. Probart CK, Bird PJ, Parker KA. Diet and athletic performance. Med Clin North Am. 1993 Jul;77(4):757-72.

479. Proud CG. "Regulation of mammalian translation factors by nutrients." Eur J Biochem. 2002 269, 5338-53-49.

480. Prud'homme, D. C. Bouchard, C. Leblanc, F. Landry, and E. Fontaine. "Sensitivity of Maximal Aerobic Power to Training Is Genotype-Dependent." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 16 (1984), No. 5, pp. 489-493.

481. Pujalte J et al. Double-blind clinical evaluation of oral glucosamine sulphate in the basic treatment of osteoarthrosis. Curr. Med. Res. Opin 1980; 7(2):110-114.

482. Qiu, G. X., et al. Efficacy and safety of glucosamine sulfate versus ibuprofen in patients with knee osteoarthritis. Arzneimittelforschung 1998 May;48(5):469-474.

483. Rahman SM, Wang YM, Han SY, Cha JY, Fukuda N, Yotsumoto H, Yanagita T. Effects of short-term administration of conjugated linoleic acid on lipid metabolism in white and brown adipose tissues of starved/refed Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty rats. Food Res. Int. 34:515-520 (2001).

484. Rai, G, et al., "Double-blind, placebo-controlled study of acetyl-L-carnitine in patients with Alzheimer's dementia," Current Medical Research and Opinion 11 (1990): 638-647.

485. Rankin JW. Glycemic index and exercise metabolism. Sport Sci Exch.1997;10(1):1-8.

486. Rasmusen M, Karlson J. Diet and muscle glycogen concentration in relation to physical performance in Swedish elite ice hockey players. Int J Sport Nutr. 1996;6:272-284.

487. Rawson ES, Clarkson PM, Price TB, Miles MP. Differential response of muscle phosphocreatine to creatine supplementation in young and old subjects. Acta Physiol Scand. 2002 Jan;174(1):57-65.

488. Rawson, E. S. & Volek, J. S. (2003). The effects of creatine supplementation and resistance training on muscle strength and weight-lifting performance. J. Strength Cond. Res. 17, 822-831.

489. Rawson, E. S., Clarkson, P. M., Price, T. B. & Miles, M. P. (2002). Differential response of muscle phosphocreatine to creatine supplementation in young and old subjects. Acta Physiol. Scand. 174, 57-65.

490. Rawson, E. S., Gunn, B. & Clarkson, P. M. (2001). The effects of creatine supplementation on exercise-induced muscle damage. J. Strength Cond. Res. 15, 178-184.

491. Redondo, D.R., E.A. Dowling, B.L. Graham, A.L. Almada, and M.H. Williams (1996). The effect of oral creatine monohydrate supplementation on running velocity. Int. J. Sport Nutr. 6:213-221.

492. Reginster J. Effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001; 357(9252):251-256.

493. Reichelt A, Forster K, Fisher M, et al. Efficacy and safety of intramuscular glucosamine sulfate in osteoarthritis of the knee. A randomised, placebo-controlled, double-blind study. Arzneimittelforschung 1994;44:75-80.

494. Rennie MJ (1996). Glutamine metabolism and transport in skeletal muscle and heart and their clinical relevance. Journal of Nutrition 126(4), 1142S-9S.

495. Rennie MJ, Tadros L, Khogali S et al (1994). Glutamine transport and its metabolic effects. Journal of Nutrirtion 124, 1503S-8S.

496. Rico-Sanz, J, W.R. Frontera, M.A. Rivera, A. Rivera-Brown, P.A. Mole, and C.N. Meredith (1996). Effects of hyperhydration on total body water, temperature regulation and performance of elite young soccer players in a warm climate. Int J Sports Med. 17:85-91.

497. Rico-Sanz, J., W.R. Frontera, P.A. Mole, M.A. Rivera, A. Rivera-Brown, and C.N. Meredith (1998). Dietary and performance assessment of elite soccer players during a period of intense training. Int. J. Sport Nutr. 8:230-240.

498. Rindone J, Hiller D, Collacott E, et al. Randomized, controlled trials of glucosamine for treating osteoarthritis of the knee. West J Med 2000;172:91-4.

499. Robertson, R. J., R. T. Stanko, F. L. Goss, et al. "Blood Glucose Extraction as a Mediator of Perceived Exertion During Prolonged Exercise." European Journal of Applied Physiology, Vol. 61 (1990), pp. 100-105.

500. Roche HM, Noone E, Nugent A, Gibney MJ. Conjugated linoleic acid: a novel therapeutic nutrient Nutr. Res. Rev. 14:173-187 (2001).
501. Rohde T, Asp S, MacLean DA et al (1998). Competitive sustained exercise in humans, lymphokine activated killer cell activity, and glutamine--an intervention study. European Journal of Applied Physiology 78, 448-53.

502. Romer LM, Barrington JP, Jeukendrup AE. Effects of oral creatine supplementation on high intensity, intermittent exercise performance in competitive squash players. Int J Sports Med. 2001 Nov;22(8):546-52.

503. Romieu, Isabelle, Walter C. Willett, Meir J. Stampfer, Graham A. Colditz, Laura Sampson, Bernard Rosner, Charles Hennekens, and Frank E. Speizer. "Energy Intake and Other Determinants of Relative Weight." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 47 (1988), pp. 406-412.

504. Ronca, L., et al. Anti-inflammatory activity of chondroitin sulfate. Osteoarthritis and Cartilage 1998; 6 Supp:14-21.

505. Roy BD, Tarnopolsky MA (1998). Influence of differing macronutrient intakes on muscle glycogen resynthesis after resistance exercise. Journal of Applied Physiology 84, 890-96.

506. Roy BD, Tarnopolsky MA, MacDougall JD et al (1997). Effect of glucose supplementation timing on protein metabolism after resistance training. Journal of Applied Physiology 82, 1882-88.

507. Rubaltelli, Firmino F, et al., "Carnitine and the premature," Biology of the Neonate Vol. 52 (suppl 1) (1987): 65-77.

508. Rubin, M. A., et al. "Acute and Chronic Resistive Exercise Increase Urinary Chromium Excretion in Men as Measured With an Enriched Chromium Stable Isotope." Journal of Nutrition, Vol. 128 (1998), pp. 73-78.

509. Saitoh, Shin-ichi, Yutaka Yo****ake, and Masahige Suzuki. "Enhanced Glycogen Repletion in Liver and Skeletal Muscle With Citrate Orally Fed After Exhaustive Treadmill Running and Swimming." Journal of Nutritional Science and Vitaminology, Vol. 29 (1983), pp. 45-52.

510. Salleo, Alberto, Guiseppe Anastasi, Guiseppa LaSpada, Guiseppina Falzea, and Maria G. Denaro. "New Muscle Fiber Production During Compensatory Hypertrophy." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 12 (1980), No. 4, pp. 268-273.

511. Sandage, B. W., L. A. Sabounjian, R. White, et al. "Choline Citrate May Enhance Athletic Performance." Physiologist, Vol. 35 (1992), pg. 236a.

512. Satabin, Pascale, Pierre Portero, Gilles Defer, Jacques Bricout, and Charles-Yannick Guezennec. "Metabolic and Hormonal Responses to Lipid and Carbohydrate Diets During Exercise in Man." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 19 (1987), No. 3, pp. 218-223. Saudek, Christopher D. "The Metabolic Events of Starvation." American Journal of Medicine, Vol. 60 (1976), pp. 117-126. Saunders MJ et al. (2004). Effects of a carbohydrate-protein beverage on cycling endurance and muscle damage. Med Sci Sports Exerc. 36:1233-1238.

513. Schalch, Don S. "The Influence of Physical Stress and Exercise on Growth Hormone and Insulin Secretion in Man." Journal of Laboratory and Clinical Medicine, Vol. 69 (1967), No. 2, pp. 256-267.

514. Scheett, T. P., et al. "Effectiveness of Glycerol As a Rehydrating Agent." International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2001, 11, 63-71.

515. Schmid, B., R. Ludtke, H.K. Selbmann, I. Kotter, B. Tschirdewahn, W. Schaffner, and L. Heide (2001). Efficacy and tolerability of a standardized willow bark extract in patients with osteoarthritis: randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Phytother. Res. 15:344-350.

516. Schulten, B., M. Bulitta, B. Ballering-Bruhl, U. Koster, and M. Schafer (2001). Efficacy of Echinacea purpurea in patients with a common cold. A placebo-controlled, randomized, double-blind clinical trial. Arzneimittelforschung 51:563-568.

517. Scimeca JA, Miller GD. Potential health benefits of conjugated linoleic acid. J. Am. Coll. Nutr. 19:470S-471S (2000).

518. Scott, C. Misconceptions about Aerobic and Anaerobic Energy Expenditure. J. International Society of Sports Nutrition. 2(2):32-37, 2005.

519. Selsby JT, Beckett KD, Kern M, Devor ST. Swim performance following creatine supplementation in Division III athletes. J Strength Cond Res. 2003 Aug; 17(3):421-4.

520. Selsby JT, DiSilvestro RA, Devor ST. Mg2+-creatine chelate and a low-dose creatine supplementation regimen improve exercise performance. J Strength Cond Res. 2004 May;18(2):311-5.

521. Sen, C., et al. "Oxidative Stress After Human Exercise: Effect of N-Acetylcysteine Supplementation." Journal of Applied Physiology, Vol. 76 (1994), pp. 2570-2577.

522. Serratosa Fernandez, L. and Fernandez Vaquero, A. "Arterial hypertension and exercise" Rev Esp Cardiol 1997;50 Suppl 4:24-32.

523. Setnikar I et al. Antiarthritic effects of glucosamine sulfate studied in animal models, Arzmelm-Forch/Drug Res 1991; 41(5):541-545.

524. Sharp, R. "Less Pain, More Gain for Distance Runners on HMB." Presented at the national meeting of Experimental Biology, San Francisco, CA, 1998.

525. Shaw, P. C. "The Use of a Trypsin-Chymotrypsin Formulation in Fractures of the Hand." The British Journal of Clinical Practice, Vol. 23 (January 1969), pp. 25-26.

526. Sheikh, MM, et al. "The effect of Permixon on androgen receptors." Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1988; 67(5): 397-399.

527. Shephard RJ, Shek PN. Immunological hazards from nutritional imbalance in athletes. Exerc Immunol Rev. 1998;4:22-48.

528. Sheppard, H. L., Raichada, S. M., Kouri, K. M., Stenson-Bar-Maor, L. & Branch, J. D. (2000). Use of creatine and other supplements by members of civilian and military health clubs: a cross-sectional survey. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 10, 245-259.

529. Sherman, W.M., and D.L. Costill (1984). The marathon: dietary manipulation to optimize performance. Am. J. Sports Med. 12:44-51.

530. Shi, X., R.W. Summers, H.P. Schedl, S.W. Flanagan, R. Chang, and C.V. Gisolfi (1995). Effects of carbohydrate type and concentration and solution osmolality on water absorption. Med. Sci. Sports Exerc. 27:1607-1615.

531. Shick, Siao Mei, et al., "Persons successful at long-term weight loss and maintenance continue to consume a low-energy, low-fat diet," Journal of the American Dietetic Association Vol. 98, No. 4 (April 1998): 408-413.

532. Shigenaga, Mark K, Tory M Hagen, and Bruce N Ames, "Oxidative damage and mitochondrial decay in aging," Proceedings of the National Academy of Sciences in the USA Vol. 91 (1994): 10771-10778.

533. Shirreffs, S.M., A.J. Taylor, J.B. Leiper, and R.J. Maughan (1996). Postexercise rehydration in man: effects of volume consumed and drink sodium content. Med. Sci. Sports Exerc. 28:1260-1271.

534. Simard C. Tremblay A, Jobin M. Effects of carbohydrate intake before and during an ice hockey game on blood and muscle energy substrates. Research Qtly. 1988;59:144-147.

535. Simoneau, J.-A., G. Lortie, M. R. Boulay, M. Marcotte, M.-C. Thibault, and C. Bouchard. "Human Skeletal Muscle Fiber Type Alteration With High-Intensity Intermittent Training." European Journal of Applied Physiology, Vol. 54 (1985), pp. 250-253.

536. Simon-Schnass, I., and H. Pabst. "Influence of Vitamin E on Physical Performance." International Journal of Vitamin Nutrition Research (1987), pp. 49-54.

537. Singh, RB, et al., "A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of L-carnitine in suspected acute myocardial infarction," Postgraduate Medical Journal 72: (1996): 45-50.

538. Sisk MB, Hausman DB, Martin RJ, Azain MJ. Dietary conjugated linoleic acid reduces adiposity in lean but not obese Zucker rats. J. Nutr. 131:1668-1674 (2001).

539. Skare OC, Skadberg, Wisnes AR. Creatine supplementation improves sprint performance in male sprinters. Scand J Med Sci Sports. 2001 Apr;11(2):96-102.

540. Smith SA, Montain SJ, Matott RP et al (1998). Creatine supplementation and age influence muscle metabolism during exercise. Journal of Applied Physiology 85, 1349-56.

541. Soares, M. J., et al. "The Effect of Exercise on Riboflavin Status of Adult Men." British Journal of Nutrition, Vol. 69 (1993), pp. 541-551.

542. Spagnoli, A, et al., "Long-term acetyl-L-carnitine treatment in Alzheimer's disease," Neurology 41 (1991): 1726-1732.
543. Spector, S. A., M. R. Jackman, L. A. Sabounjian, et al. "Effects of Choline Supplementation on Fatigue in Training Cyclists." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 27 (1995), pp. 669-673.

544. Spiller, G. A., C. D. Jensen, T. S. Pattison, C. S. Chuck, J. H. Whittam, and J. Scala. "Effect of Protein Dose on Serum Glucose and Insulin Response to Sugars." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 46 (1987), pp. 474-480.

545. Stanko, R. T., A. Mitrakou, et al. "Effect of Dihydroxyacetone and Pyruvate on Plasma Glucose Concentration and Turnover in Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus." Clinical Physiology and Biochemistry (1990), pp. 283-288.

546. Stanko, R. T., H. Reiss Reynolds, et al. "Pyruvate Supplementation of a Low-Cholesterol, Low-Fat Diet: Effects on Plasma Lipid Concentrations and Body Composition in Hyperlipidemic Patients." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 59 (1994), pp. 423-427.

547. Stanko, R. T., R. J. Robertson, R. J. Spina, et al. "Enhancement of Arm Exercise Endurance Capacity With Dihydroxyacetone and pyruvate." Journal of Applied Physiology, Vol. 68 (1990), pp. 119-124.

548. Stanko, R. T., R. J. Robertson, R. W. Galbreath, et al. "Enhanced Leg Exercise Endurance With a High Carbohydrate Diet and Dihydroxyacetone and Pyruvate." Journal of Applied Physiology, Vol. 69 (1990), pp. 1651-1656.

549. Stanton, R. & Abt, G. A. (2000). Creatine monohydrate use among elite Australian Power lifters. J. Strength Cond. Res. 14, 322-327.

550. Steenge, G. R., Lambourne, J., Casey, A., Macdonald, I. A. & Greenhaff, P. L. (1998). Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal muscle. Am. J. Physiol. 275, E974-979.

551. Steenge, G. R., Simpson, E. J. & Greenhaff, P. L. (2000). Protein- and carbohydrate-induced augmentation of whole body creatine retention in humans. J. Appl. Physiol. 89, 1165-1171.

552. Stone, M. H., et al. "Cardiovascular responses to short-term Olympic style weight-training in young men." Can J Appl Sport Sci 1983 Sep;8(3):134-139.

553. Stone, M. H., et al. "Health and performance related potential of resistance training." Sports Med 1991 Apr;11(4):210-231.

554. Stout JR, Echerson J, Noonan D et al (1999). The effects of a supplement designed to augment creatine uptake on exercise performance and fat free mass in football players. Nutrition Research 19, 217-25.

555. Syrotuik, D. G., Bell, G. J., Burnham, R., Sim, L. L., Calvert, R. A. & MacLean, I. M. (2000). Absolute and relative strength performance following creatine monohydrate supplementation combined with periodized resistance training. J. Strength Cond. Res. 14, 182-190.

556. Talpur, N, et al. "Comparison of Saw Palmetto (extract and wholeberry) and Cernitin on prostate growth in rats." Mol Cell Biochem. 2003 Aug;205(1-2):21-26.

557. Tarnopolsky MA, Atkinson SA, MacDougall JD, Chesley A, Phillips S, Schwarcz HP. "Evaluation of protein requirements for trained strength athletes." J Appl Physiol. 1992 Nov;73(5):1986-95.

558. Tarnopolsky MA, Atkinson SA, Phillips SM, MacDougall JD. Carbohydrate loading and metabolism during exercise in men and women. J Appl Physiol. 1995;78:1360-1368.

559. Tarnopolsky MA, Bosman M, Macdonald JR, Vandeputte D, Martin J, Roy BD. Postexercise protein-carbohydrate and carbohydrate supplements increase muscle glycogen in men and women. J Appl Physiol. 1997 Dec;83(6):1877-83.

560. Tarnopolsky MA, MacLennan DP. "Creatine monohydrate supplementation enhances high-intensity exercise performance in males and females." Int J Sport Nutr Exerc Metab 2000 Dec;10(4):452-63.

561. Terrillion KA, Kolkhorst FW, Dolgener FA et al (1997). The effect of creatine supplementation on two 700-m maximal running bouts. International Journal of Sports Nutrition 7, 138-43.

562. Tesch, Per, et al. "Skeletal Muscle Glycogen Loss Evoked by Resistance Exercise." Journal of Strength and Conditioning Research, Vol. 12 (1998), pp. 67-73.

563. Thomas, D., et al. "Plasma Glucose Levels After Prolonged Strenuous Exercise Correlate Inversely With Glycemic Response to Food Consumed Before Exercise." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 4 (1994), p. 361.

564. Thompson, Deborah A., Larry A. Wolfe, and Roelof Eikelboom. "Acute Effects of Exercise Intensity on Appetite in Young Men." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1988), No. 3, pp. 222-227.

565. Thorland, William G., Glen O. Johnson, Thomas G. Fagot, Gerald D. Tharp, and Richard W. Hammer. "Body Composition and Somatotype Characteristics of Junior Olympic Athletes." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 13 (1981), No. 5, pp. 332-338.

566. Tipton KD, Ferrando AA, Phillips SM, Doyle D Jr, Wolfe RR. (1999). Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids. Am J Physiol Endocrinol Metab 276:E628-E634.

567. Tipton KD, Wolfe RR. (2004). Protein and amino acids for athletes. J Sports Sci. 22:65-79.

568. Rasmussen RB, Phillips SM. (2003). Contractile and nutritional regulation of human muscle growth. Exerc. Sport Sci. Rev. 31:127-131.

569. Tipton, K. D. and Wolfe, R. R. "Exercise, Protein Metabolism, and Muscle Growth." International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2001, 11, 109-132.

570. Todd, Karen S., Gail E. Butterfield, and Doris Howes Calloway. "Nitrogen Balance in Men With Adequate and Deficient Energy Intake at Three Levels of Work." Journal of Nutrition, Vol. 114 (1984), pp. 2107-2118.

571. Torun, B., N. S. Scrimshaw, and V. R. Young. "Effect of Isometric Exercises on Body Potassium and Dietary Protein Requirements of Young Men." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 30 (1977), pp. 1983-1993.

572. Tric, I., and E. Haymes. "Effects of Caffeine Ingestion on Exercise-Induced Changes During High-Intensity, Intermittent Exercise." International Journal of Sport Nutrition, Vol. 5 (1995), pp. 37-44.

573. Trickett, P. "Proteolytic Enzymes in Treatment of Athletic Injuries." Applied Therapeutics (August 1964), pp. 647-652.

574. Tsintzas K. and C. Williams. "Human muscle glycogen metabolism during exercise. Effect of carbohydrate supplementation." Sports Medicine, Vol. 25 (1998), pp. 7-23.

575. Tsomides, J., et al. "Controlled Evaluation of Oral Chymotrypsin-Trypsin Treatment of Injuires to the Head and Face." Clinical Medicine (November 1996), pp. 40-45.

576. Tullson, P., and R. Terjung. "Adenine Nucleotide Synthesis in Exercising and Endurance-Trained Skeletal Muscle." American Journal of Physiology, Vol. 261 (1991), pp. C342-C347.

577. Tullson, P., D. Whitlock, and R. Terjung. "Adenine Nucleotide Degradation in Slow-Twitch Red Muscle." American Journal of Physiology, Vol. 258 (1990), pp. C258-C265.

578. Tullson, P., J. Bangsbo, Y. Hellsten, and E. Richter. "IMP Metabolism in Human Skeletal Muscle After Exhaustive Exercise." Journal of Applied Physiology, Vol. 78(1995), No. 1, pp. 146-152.

579. Tullson, P., P. Arabadjis, K. Rundell, and R. Terjung. "IMP Reamination to AMP in Rat Skeletal Muscle Fiber Types." American Journal of Physiology, Vol. 270 (1996), pp. C1067-C1074.

580. Udischev, S. N., and K. V. Yaremenko. "The Use of the Characteristic of the Rhodiola Rosea Extract to Stimulate Regenerative Processes for an Increase in the Selectivity of the Cyclophoshamide Anti-Tumor Action." In New Medicinal Preparations From Plants of Siberia and the Far East. Tomsk, Russia: Tomsk University Publishers, 1968, pp. 151-152.

581. Uebelhard, D., et al. Effects of oral chondroitin sulfate on the progression of knee osteoarthritis: a pilot study. Osteoarthritis Cartilage 1998 May;6 Suppl A:39-46.

582. Vajaradul Y. Double-blind clinical evaluation of intra-articular glucosamine in outpatients with gonarthrosis. Clinical Therapy 1981:336-342.

583. Valeriani, A. "The Need for Carbohydrate Intake During Endurance Exercise." Sports Medicine, Vol. 12 (1991), No. 6, pg. 349.

584. van Blitterswijk WJ, van de Nes JC, Wuisman PI. Glucosamine and chondroitin sulfate supplementation to treat symptomatic disc degeneration: biochemical rationale and case report. BMC Complement Altern Med. 2003 Jun 10;3(1):2.

585. Van der Berg, J., N. Cook, and D. Tribble. "Reinvestigation of the Antioxidant Properties of Conjugated Linoleic Acid." Lipids, Vol. 73 (1995), pp. 595-598.

586. Van Erp-Baart, A. M., J., W.H.M. Saris, R. A. Binkhorst, J. A. Vos, and J.W.H. Elvers. "Nationwide Survey on the Nutritional Habits of Elite Athletes," part 1: "Energy, Carbohydrate, Protein, and Fat Intake." International Journal of Sports Medicine, Vol. 10 (1989), supplement, pp. S3-S10.

587. van Loon LJ, Oosterlaar AM, Hartgens F, Hesselink MK, Snow RJ, Wagenmakers AJ. Effects of creatine loading and prolonged creatine supplementation on body composition, fuel selection, sprint and endurance performance in humans. Clin Sci (Lond). 2003 Feb;104(2):153-62.

588. Van Schuylenbergh R, Van Leemputte M, Hespel P. Effects of oral creatine-pyruvate supplementation in cycling performance. Int J Sports Med. 2003 Feb;24(2):144-50.

589. Vanakoski J, Kosunen V, Meririnne E et al (1998). Creatine and caffeine in anaerobic and aerobic exercise, effects on physical performance and pharmacokinetic considerations. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 36, 258-62.

590. Vandebuerie, F., Vanden Eynde, B., Vandenberghe, K. & Hespel, P. (1998). Effect of creatine loading on endurance capacity and sprint power in cyclists. Int. J. Sports Med. 19, 490-495.

591. Vandenberghe K, Gillis N, Van Leemputte M, Van Hecke P, Vanstapel F, Hespel P. Caffeine counteracts the ergogenic action of muscle creatine loading. J Appl Physiol. 1996 Feb;80(2):452-7.

592. Vandenberghe K, Goris M, Van Hecke P et al (1997). Long-term creatine intake is beneficial to muscle performance during resistance training. Journal of Applied Physiology 83, 2055-63.

593. Varnier M, Leese GP, Thompson J et al (1995). Stimulatory effect of glutamine on glycogen accumulation in human skeletal muscle. American Journal of Physiology 269, E309-15.

594. Vaz AL. Double-blind clinical evaluation of the relative efficacy of ibuprofen and glucosamine sulphate in the management of osteoarthrosis of the knee in out-patients. Curr. Med. Res. Opin 1982; 8(3):145-149.

595. Vecchiet, L, et al., "Influence of L-carnitine administration on maximal physical exercise," European Journal of Applied Physiology 61 (1990): 486-490.

596. Verrill, D. E. and Ribisl, P. M. "Resistive exercise training in cardiac rehabilitation. An update." Sports Med 1996 May; 21(5): 347-383.

597. Vezina C, et al. "Rapamycin (AY-22,989), a new antifungal antibiotic. I. Taxonomy of the producing streptomycete and isolation of the active principle." J Antibiot. 1975 Oct;28(10):721-6.

598. Vitali, G, et al., "Carnitine supplementation in human idiopathic asthenospermia: clinical results," Drugs Under Experimental and Clinical Research Vol. XXI, No. 4 (1995): 157-159.

599. Volek, J. S., Duncan, N. D., Mazzetti, S. A., Staron, R. S., Putukian, M., Gomez, A. L., Pearson, D. R., Fink, W. J. & Kraemer, W. J. (1999). Performance and muscle fiber adaptations to creatine supplementation and heavy resistance training. Med. Sci. Sports Exerc. 31, 1147-1156.

600. Volek, J. S., Kraemer, W. J., Bush, J. A., Boetes, M., Incledon, T., Clark, K. L. & Lynch, J. M. (1997). Creatine supplementation enhances muscular performance during high-intensity resistance exercise. J. Am. Diet. Assoc. 97, 765-770.

601. Volek, J. S., Mazzetti, S. A., Farquhar, W. B., Barnes, B. R., Gomez, A. L. & Kraemer, W. J. (2001). Physiological responses to short-term exercise in the heat after creatine loading. Med. Sci. Sports Exerc. 33, 1101-1108.

602. Von Allworden, H. N., S. Horn, J. Kahl, et al. "The Influence of Lecithin on Plasma Choline Concentrations in Triathletes and Adolescent Runners During Exercise." European Journal of Applied Physiology, Vol. 67 (1983), pp. 87-91.

603. Vukovich MD, Stubbs NB, Bohlken RM et al (1997). The effect of dietary hydroxyl -methylbutyrate (HMB) on strength gains and body composition changes in older adults. FASEB Journal 11, A376.

604. Walberg, Janet L., V. Karina Ruiz, Sandra L. Tarlton, Dennis E. Hinkle, and Forrest W. Thye. "Exercise Capacity and Nitrogen Loss During a High or Low Carbohydrate Diet." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 20 (1986), pp. 34-43.

605. Walker, J. B. (1979). Creatine: biosynthesis, regulation, and function. Adv. Enzymol. Relat. Areas Mol. Med. 50, 177-242.

606. Wang, R., and Q. Zheng. "Relationship Between Lactic Acid Metabolism and Exercise Performance Capacity Changes in Mice as a Result of Ingesting a Complex Herbal Formulation and Other Compounds." Report. Beijing: China Academy of Medical Sciences, 1997.

607. Warber JP, Tharion WJ, Patton JF, Champagne CM, Mitotti P, Lieberman HR. The effect of creatine monohydrate supplementation on obstacle course and multiple bench press performance. J Strength Cond Res. 2002 Nov;16(4):500-8.

608. Ward, P. S., and D.C.L. Savage. "Growth Hormone Responses to Sleep, Insulin Hypoglycemia and Arginine Infusion." Hormone Research, Vol. 22 (1985), pp. 7-11.

609. Watanabe, Shigeyuki, et al., "Effects of L- and DL-carnitine on patients with impaired exercise tolerance," Japanese Heart Journal Vol. 36 (1995): 319-331.

610. Watsford ML, Murphy AJ, Spinks WL, Walshe AD. Creatine supplementation and its effect on musculotendinous stiffness and performance. J Strength Cond Res. 2003 Feb;17(1):26-33.

611. Weir, Jane, Timothy D. Noakes, Kathryn Myburgh, and Brett Adams. "A High Carbohydrate Diet Negates the Metabolic Effects of Caffeine During Exercise." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 19 (1986), pp. 100-105.

612. Welsh, R.S., J.M. Davis, J.R. Burke, and H.G. Williams (2002). Carbohydrates and physical/mental performance during intermittent exercise to fatigue. Med. Sci. Sports Exerc. 34:723-731.

613. Weltman, Arthur, Sharleen Matter, and Bryant A. Stamford. "Caloric Restriction and/or Mild Exercise: Effects on Serum Lipids and Body Composition." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 33 (1980), pp. 1002-1009.

614. Werbach, Melvyn R, "Sperm counts and motility improve with nutrients," Nutrition Science News Vol. 3, No. 12 (December 1998): 628.

615. West DB, Blohm FY, Truettt AA, DeLany JP. Conjugated linoleic acid persistently increases total energy expenditure in AKR/J mice without increasing uncoupling protein gene expression. J. Nutr. 130(10):2471-2477 (2000).

616. West, D. "Reduced Body Fat With Conjugated Linoleic Acid Feeding in the Mouse." Federation of American Societies of Experimental Biology Journal, Vol. 11 (1997), pg. A599.

617. Wilcox, Anthony R. "The Effects of Caffeine and Exercise on Body Weight, Fat-Pad Weight, and Fat-Cell Size." Medicine and Science in Sports and Exercise, Vol. 14 (1981), pp. 317-321.

618. Williams, M. H. "Vitamin Supplementation and Athletic Performance." International Journal of Vitamin and Nutrition Research, Vol. 30 (1989), pg. 163.

619. Willoughby DS, Rosene J. Effects of oral creatine and resistance training on myosin heavy chain expression. Med Sci Sports Exerc. 2001 Oct;33(10):1674-81.

620. Withers, R.T., Z. Maricic, S. Wsilewski, and L. Kelly (1982). Match analysis of Australian professional soccer players. J. Hum. Mov. Stud. 8:159-172.

621. Wolfrum C, Spener F. Fatty acids as regulators of lipid metabolism. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 102(12):746-762 (2000).

622. Wright, J. "Tribulus: A Natural Wonder." Muscle and Fitness, September 1996, pp. 140-142, 224.

623. Yale, S.H. and K. Liu (2004). Echinacea purpurea therapy for the treatment of the common cold. Arch. Intern. Med. 164:1237-1241.

624. Yan, W., et al. "Steroidal saponins from fruits of Tribulus terrestris." Phytochemistry, Vol. 42 (1996), No. 5, pp. 1417-22.

625. Yan, X. F., W. H. Lu, W. J. Lou, and X. C. Tang. "Effects of Huperzine A and B on Skeletal Muscle and Electroencephalogram." Acta Pharmacologica Sinica, Vol. 8, pp. 117-123.

626. Yoshizawa F. "Regulation of protein synthesis by branched-chain amino acids in vivo." Biochem Biophys Res Commun. 2004 Jan 9;313(2):417-22.

627. Young, K., and C.T.M. Davies. "Effect of Diet on Human Muscle Weakness Following Prolonged Exercise." European Journal of Applied Physiology, Vol. 53 (1984), pp. 81-85.

628. Young, Vernon R., and Peter L. Pellett. "Protein Intake and Requirements With Reference to Diet and Health." American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 45 (1987), pp. 1323-1343.

629. Young, W., et al. "Risistance Training for Short Sprints and Maximum-speed Sprints." April 2001, Strength and Conditioning Journal, Volume 23, Number 2, Pages 7-13.

630. Zambell KL, Keim NL, Van Loan MD, Gale B, Benito P, Kelley DS, Nelson GJ. Conjugated linoleic acid supplementation in humans: Effects on body composition and energy expenditure. Lipids 35:777-782 (2000).

631. Zawadzki, K. M., B. B. Yaspelkis, and J. L. Ivy. "Carbohydrate-Protein Complex Increases the Rate of Muscle Glycogen Storage After Exercise." Journal of Applied Physiology, Vol. 72 (1992), pp. 1854-1859.

632. Zeederberg C., L. Leach, E.V. Lambert, T.D. Noakes, S.C. Dennis, and J.A. Hawley (1996). The effect of carbohydrate ingestion on the motor skill proficiency of soccer players. Int. J. Sport Nutr. 6:348-55.

633. Zhenqi, L and Barrett, EJ. "Human protein metabolism: its m
easurement and regulation." Am J Physiol Endocrinol Metb. 2002 283: E1105-E1112.

634. Zhenqi, L, et al. "Amino acids stimulate translation initiation and protein synthesis through an Akt-independent pathway in human skeletal muscle." J Clin Endocrinol Metab. 2002 87: 5553-5558.

635. Zhou Sufeng, et al., "L-carnitine's effect on comprehensive weight loss program in obese adolescents," Acti Nutrimenta Sinica Vol. 19, No. 2 (June 1997): 146-151.

636. Ziegenfuss TN, Rogers M, Lowery L, Mullins N, Mendel R, Antonio J, Lemon P. Effect of creatine loading on anaerobic performance and skeletal muscle volume in NCAA Division I athletes. Nutrition. 2002 May; 18(5):397-402.

Πηγη: bodybuilding.com