Οι χήνες μας άρχισαν να κάνουν αυγά. το καθένα είναι περίπου 200γ . Ξέρετε τίποτα για τη θρεπτική τους αξία σε προτεινες κλπ ;