Γυμναστική στο σπίτιΤο παρόν θέμα δημιουργήθηκε, λαμβάνοντας υπ? όψιν την αυξητική τάση του ποσοστού των ατόμων που γυμνάζονται στο σπίτι, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Προφανώς, υπάρχουν πολλές παραλλαγές των παρακάτω ασκήσεων, που μπορεί να κάνει κάποιος. Εδώ συγκεντρώθηκαν μόνο ορισμένες βασικές, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτεί ένα πλήρες πρόγραμμα ασκήσεων, για όλες τις μυϊκές ομάδες.Ασκήσεις με μπάρα
Τραπεζοεδείς

http://www.bodybuilding.com/exercise.../barbell-shrug

http://www.bodybuilding.com/exercise...ehind-the-backΔελτοειδείς

http://www.bodybuilding.com/exercise...-rear-delt-row

http://www.bodybuilding.com/exercise...shoulder-press

http://www.bodybuilding.com/exercise...drocky-presses

http://www.bodybuilding.com/exercise...military-press

http://www.bodybuilding.com/exercise...military-press

http://www.bodybuilding.com/exercise...ht-barbell-rowΣτήθος

http://www.bodybuilding.com/exercise...ss-medium-grip

http://www.bodybuilding.com/exercise...rbell-pulloverΔικέφαλοι

http://www.bodybuilding.com/exercise...e/barbell-curl

http://www.bodybuilding.com/exercise...e-barbell-curlΠήχεις

http://www.bodybuilding.com/exercise...l-over-a-bench

http://www.bodybuilding.com/exercise...l-over-a-bench

http://www.bodybuilding.com/exercise...e/wrist-rollerΤετρακέφαλοι

http://www.bodybuilding.com/exercise.../barbell-squat

http://www.bodybuilding.com/exercise...-barbell-squat

http://www.bodybuilding.com/exercise...fferson-squats

http://www.bodybuilding.com/exercise...ed-sissy-squat

http://www.bodybuilding.com/exercise...zercher-squatsΓάμπες

http://www.bodybuilding.com/exercise...ted-calf-raise

http://www.bodybuilding.com/exercise...-on-a-dumbbell

http://www.bodybuilding.com/exercise...ey-calf-raises

http://www.bodybuilding.com/exercise...ing-calf-raise

http://www.bodybuilding.com/exercise...ell-calf-raiseΤρικέφαλοι

http://www.bodybuilding.com/exercise...ll-bench-press

http://www.bodybuilding.com/exercise...-skull-crusher

http://www.bodybuilding.com/exercise...ehind-the-headΠλάτη

http://www.bodybuilding.com/exercise...rbell-pullover

http://www.bodybuilding.com/exercise...er-barbell-row

http://www.bodybuilding.com/exercise...m-long-bar-row

http://www.bodybuilding.com/exercise...bent-over-rows

http://www.bodybuilding.com/exercise...rbell-deadlift

http://www.bodybuilding.com/exercise...-good-mornings

http://www.bodybuilding.com/exercise...l-good-morningΜηριαίοι δικέφαλοι

http://www.bodybuilding.com/exercise...e/good-morning

http://www.bodybuilding.com/exercise...anian-deadlift

http://www.bodybuilding.com/exercise...rbell-deadlift

http://www.bodybuilding.com/exercise.../sumo-deadliftΓλουτοί


http://www.bodybuilding.com/exercise...l-glute-bridge

http://www.bodybuilding.com/exercise...ell-hip-thrust

http://www.bodybuilding.com/exercise...kneeling-squat