22/12 σήμερα. Λίγο πριν εκπνεύσει κι αυτός ο χρόνος, το '19.

Όσο μια χρονιά φτάνει στο τέλος της, λίγο πολύ, κάνουμε τον δικό μας απολογισμό. Τι μας έφερε αυτός ο χρόνος; Πώς νιώσαμε; Τι κρατάμε; Τι μας άρεσε και τι όχι;

Και, απ' την άλλη, ποιες οι ευχές και ποιοι οι στόχοι μας για τον νέο χρόνο;