Καλώς Ορίσατε Στο Bodybuilders.gr - Κάντε Εγγραφή Και Ελάτε Στην Παρέα Μας! Register

Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 30 of 35
 1. #1

  Default Είναι Το Σκουώτ Στο Smith Επικίνδυνο και Μή-Λειτουργικό;

  Is Squatting In The Smith Machine Dangerous And Non-Functional?
  By Tom Venuto

  "Squat in a Smith machine? Are you crazy? You might as well jump off a two story building and land on your kneecaps on the concrete below."

  A trainer wrote that on a popular and "respected" bodybuilding site some years ago. And that's the kind of nonsense about the so called dangers of machine training that's been circulated in the fitness world ever since.


  But is it true? Is the Smith machine squat really dangerous ?


  Smith machines do have a few potential disadvantages that make them controversial.

  On the other hand, Smith machines also have advantages that make them a viable and sometimes excellent alternative to free weight barbell squats. It's still a squat and it's still a great exercise. In some cases, you could even say it's superior.

  Personally, I love the Smith machine, have used it for over 30 years and have never seen anything but benefits as far as bodybuilding goes.

  In this post, I'll explain why, and at the end, I'll even share one "secret" benefit of Smith machines that no one else talks about.


  Disadvantages of Smith Machines


  If you get stronger on Smith machine squats, it's possible that might not carry over one hundred percent to improving your free weight squat, and this is often quoted as a disadvantage. Whether that matters depends on what your goals are. Is your goal is improving your free weight squat (or powerlifting) or increasing quad size for bodybuilding?

  In the Smith machine, the equipment could allow you to put your body in a position or take the bar through a path that some trainers call "unnatural." During a free weight squat, you're forced to stay in a path according to the laws of gravity (your center of gravity stays over your feet), or else you would fall over. If the barbell slips "out of the groove," you feel being off-kilter instantly, and that's a cue to self-correct your form.

  But whether altering the bar path or your body position on the Smith machine is beneficial or detrimental depends on your goals, body structure, the presence of pre-existing injuries and the form you use.

  One of the biggest arguments against machines in general is that because balance is not required, stabilizer muscles are not developed. This may be true for some exercises. The question is, does that matter? Ironically in this case, EMG studies from the University of Saskatchewan showed that during the Smith machine squat, the stabilizers are in fact activated in the core.

  What's more, you can simply do direct ab and core work. So just because you use machines sometimes doesn't mean you'll have a weak core or be susceptible to injury. Plus, there's no reason you can't use both machines and free weights. Frankly, the argument that squats are a great way to work the abs/core, or you don't need direct ab or core work if you train the big lifts is not very persuasive to begin with.

  Some people don't even care if certain stabilizing muscles aren't worked as much. Bodybuilders often prefer Smith machines because they feel they can "isolate" a muscle better and get a better contraction when balancing a bar is taken out of the picture.

  Take the Smith machine bench press for example. An EMG study found that one of the stabilizing muscles "the deltoid" was activated less during the Smith machine version of the exercise. On that basis, the study authors more or less concluded that free weight bench presses were superior because they activated more total muscle mass.

  But guess what? The pectorals were activated in the Smith machine bench press just as much as the barbell bench press, so the claim that Smith bench press is inferior for chest activation is false. (Not to mention, the pecs are the primary target, not the deltoids).

  The Smith machine squat works all the same muscles as the barbell squat. The quadriceps (front thighs) and glutes are the prime movers, and hamstrings are assisting muscles. However, a possible down side is that according to at least one EMG study, squatting in the Smith machine activates the quads significantly less than squatting with a free weight barbell.

  I'm not sure whether those findings actually translate to less quad hypertrophy over time, but then again, I'm not suggesting that Smith machines build more quad muscle than barbells or that Smith machines are superior to free weights. I'm only aiming to debunk the myth that machines, including Smith machines, are dangerous or not worth using, and look at what are some advantages of doing exercises like squats in the Smith Machine.


  Advantages of Smith Machines


  One advantage of Smith machine squats is that they're easier to perform. In this case, it's because the bar moves in a fixed path along guide rods (aka "runners" or "tracks"), stabilizing the movement and removing the need for balance. This lets you concentrate on driving up with your quads and not worry about drifting forward or backward.

  The Smith machine also has safety catches which can be set at the bottom, and with the hook system, you can re-rack the bar with a simple flick of the wrist at any point during a repetition. Of course you can barbell squat in a safety cage (power rack) too, but you don?t have hooks to instantly re-rack the bar.

  Many bodybuilders believe that Smith machine squats with strict form are an equally or even more effective quad builder than free weight squats, or at least consider it worth alternating between the two types of squats for variety. It's a little difficult to reconcile this observation with research findings about lesser quad muscle activation. My guess is that a trained bodybuilder with a good mind to muscle connection can direct more attention to quad contraction during Smith squats because you don't have to direct your attention to balance and technique.

  In addition, most people can lift more in a Smith machine. According to research from Drake University, experienced lifters can squat about 5% more on the machine, likely because of the reduced need for balance. Some people argue that this is another advantage. I've never used the Smith for max lifts, but if this means more reps at a given weight, I'll take it.

  In a Smith machine, you can squat with your feet out in front and with a variety of other body positions that you can't with free weights. This gives the opportunity to change muscle recruitment patterns to increase stress on specific muscles and to reduce stress to specific joints. Many people consider this an advantage as well, but this is a point that even I (a fan of Smith machines) would argue could go either way.  Feet Forward Smith Squats?


  Many people place their feet forward during Smith squats thinking it will make the exercise more like a hack squat, working the quads more and straining the low back less. I see this so often that I honestly wonder if a large majority of trainees think that's the way you're supposed to squat in a Smith machine.

  This topic is widely misunderstood. Although the quads remain engaged, placing your feet forward during the Smith squat actually brings the hamstrings and glutes more into play. It may also reduce the amount of weight you can lift. If you do attempt to go heavy (and or deep) on feet-forward Smith squats, it can strain the lower back, even though your torso is more vertical.

  In my experience, exaggerating the forward foot position to the point you are leaning back into the bar (like a hack squat) can create an unnatural body position that simply feels weaker and more awkward.

  Putting your feet slightly forward is an acceptable variation of the Smith squat, and the machine uniquely allows you do to that, so some people add this to the "advantages" column. But I don't believe squatting in the Smith machine with your feet far out in front is the optimal way to squat for strength or quad size. And if your goal is to activate the glutes and hams more, why not just do hip thrusts, glute bridges, Romanian deadlifts, and leg curls?

  If you want a more quad dominant squat, why not simply use the hack squat machine, if it's available? (Or at least front squats or high bar, closer stance squats). If you do decide to perform feet-forward Smith machine squats, you might consider doing them later in your leg workout, with moderate or lighter weights.


  Advice: Squat in the Smith Machine With the Same Form as Your Free Weight Squats


  Many people go to the Smith machine thinking it will be easier and safer on all levels. But if you do Smith machine squats with any foot and body position other than duplicating a regular back squat, I would agree it's possible to impose unusual stresses on your joints that wouldn't occur with free weights.

  If your feet are too far back, you reduce strain on the lumbar area but increase strain on the knees. If you put your feet too far forward, you reduce strain on the knees but increase low back pain risk. These stresses are amplified the heavier you go.

  In addition, while getting stronger on a Smith machine won?t necessarily translate to an improvement of your free weight squat, using the same form as you would with the barbell and free weights gives you the highest chance of carryover.


  And for beginners, just learning to squat?


  Since machines are considered easier in many ways, it's common to hear people say you should learn how to squat on a Smith machine first, then later move to free weights. On the surface, that makes sense, but there's a good argument for learning to free weight squat right from the start, especially with good coaching.

  If you've never learned to squat with free weights, and only squat in a Smith machine, you don't know what a natural squat is supposed to feel like, and you're far more likely to squat in unnatural positions in the machine.

  It might be wiser for beginners to do a goblet squat with a dumbbell first, (which is a great way to learn the squatting movement) then move to barbell free weights, and only then put Smith machine squats into the mix for variety.

  But in the theme of this article - defending machines - the Smith machine (properly used) is an option, and there's not a thing wrong with the leg press either. The leg press is superb for building muscle size and there is no skill or technique learning needed - all you have to do is push.


  The Truth About Smith Machine Squats


  It seems like Smith machines have finally been getting a little more positive press lately, at least in bodybuilding circles. But there's still dogma circulating through the fitness community that not only are machines inferior across the board, they're "dangerous."

  The Smith machine is one of the biggest scapegoats, yet there?s little evidence that anything is inherently bad about a Smith machine.

  From the viewpoint of built-in safety features, injuries are less likely in Smith machines. Some people with a history of low back injury, myself included, find that incidence of low back pain is much lower when squatting on the Smith machine compared to with free weights.

  The truth is that any exercise can cause an injury if you fail to use strict form. But most lifting injuries are preventable and shouldn't be blamed on machines or a single exercise. Injuries are usually caused by improper technique, pre-existing structural abnormalities, lifting when fatigued, overtraining, inexperience or lack of common sense.

  Wherever the misinformation about supposed dangers of Smith machines is coming from, it has led people without squat racks and Olympic barbells to ask, "If I can only squat on a Smith machine, should I skip squats completely" The answer is, of course you can do Smith machine squats! When it's your only option, that?s one of the main reasons you'd use the machine.

  This is relevant today because more than one national health club chain does not put squat racks or power racks in their gyms. (It recently came to my attention that Planet Fitness is one of them).

  The key is that you have to use the Smith machine properly, just like you do every other exercise. You also need to keep your goals in mind. If your goal is bigger or more muscular quads, the Smith machine can be a great tool that's both effective and safe.


  Another Use Of the Smith Machine: Time Efficient Training In Crowded Gyms


  Let me wrap up with one more advantage of Smith machines that not many people talk about: The Smith machine can be a great tool for ultra-time efficient training in crowded gyms. How? With the superset technique. All you need to do is pick two exercises that can both be done on the Smith machine and perform them back to back in superset pairs.

  A great example is supersetting Smith machine squats with Smith machine calf raises. Simply place the calf block or a Reebok step inside the machine when you're ready for the calf raises and move it out of the way for the squats. In classic bodybuilding, this is known as a staggered set (a type of superset) and it's a genius idea for saving time, especially since these exercises don't interfere with each other.

  With a Smith machine, you can also use the fantastic antagonist superset technique. Perform your flat bench presses (for chest), then stand up and move right into a bent over row (for back).

  The great thing about supersetting in a Smith machine is that it doesn't require two machines like a squat rack and a standing calf machine. This allows you to superset even in the most crowded gym and no one gets in your way. You can potentially slash your training time in half without reducing your training volume or effectiveness.

  Scientific References

  1. Abelbeck KG, Biomechanical model and evaluation of a linear motion squat type exercise, Journal of Strength and Conditioning Research, 16(4):516-24, 2002.
  2. Biscarini A, et al, Modelling the joint torques and loadings during squatting at the Smith machine, J Sports Sci. 10:1-13. 2011.
  3. Biscarini A, et al, Joint Torques and Joint Reaction Forces During Squatting With a Forward or Backward Inclined Smith Machine, Journal of Applied Biomechanics, Volume: 29 Issue: 1 Pages: 85-97, 2013.
  4. Cotterman et al., Comparison of muscle force production using the Smith machine and free weights for bench press and squat exercises, Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1):169-76, 2005.
  5. Schwanbeck S et al, A comparison of free weight squat to smith machine squat using electromyography. J Strength Cond. res. 23:9, 2588-2591, 2009.
  Προσφορές Συμπληρωμάτων Διατροφής: Εκπτώσεις MyProtein <== Κλικ Εδώ

  "Bodybuilding isn't the thing. It's the thing that gets us to the thing." ~ K.M.

  "Να θυμάστε ότι αυτό που κάνετε είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν τη δύναμη της θέλησης ή την αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσουν. Χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από τη σωματική μας δύναμη για να χτίσουμε και να σμιλέψουμε το σώμα μας. Χρειάζεται και μια τεράστια ποσότητα πνευματικής δύναμης, και αυτό είναι που οι υπόλοιποι άνθρωποι πραγματικά ζηλεύουν. Πάρτε το ως κοπλιμέντο, διότι ξεχωρίζετε μέσα σε ένα πλήθος ακολούθων."

  "Just remember that you are doing something that so few people in the world have the will power or determination to do. It takes much more than physical strength for us to build and sculpt our bodies. It takes an enormous amount of mental strength as well, and that's what people are truly jealous of. Take it as a compliment, for you stand out in a crowd full of followers."

  "You got a dream, you gotta protect it. If people can't do something themselves, they wanna tell you that you can't do it. If you want something, go get it. Period." ~ Chris Gardner

 2. #2

  Default

  Με αφορμη καποια ποστ που ειχαν γινει πριν λιγες ωρες, ειπα να ποσταρω αυτο εδω το αρκετα αντικειμενικο και επεξηγηματικο, βασισμενο σε μελετες, αρθρο, πανω στο σμιθ.

  Συζητηστε..
  Προσφορές Συμπληρωμάτων Διατροφής: Εκπτώσεις MyProtein <== Κλικ Εδώ

  "Bodybuilding isn't the thing. It's the thing that gets us to the thing." ~ K.M.

  "Να θυμάστε ότι αυτό που κάνετε είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν τη δύναμη της θέλησης ή την αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσουν. Χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από τη σωματική μας δύναμη για να χτίσουμε και να σμιλέψουμε το σώμα μας. Χρειάζεται και μια τεράστια ποσότητα πνευματικής δύναμης, και αυτό είναι που οι υπόλοιποι άνθρωποι πραγματικά ζηλεύουν. Πάρτε το ως κοπλιμέντο, διότι ξεχωρίζετε μέσα σε ένα πλήθος ακολούθων."

  "Just remember that you are doing something that so few people in the world have the will power or determination to do. It takes much more than physical strength for us to build and sculpt our bodies. It takes an enormous amount of mental strength as well, and that's what people are truly jealous of. Take it as a compliment, for you stand out in a crowd full of followers."

  "You got a dream, you gotta protect it. If people can't do something themselves, they wanna tell you that you can't do it. If you want something, go get it. Period." ~ Chris Gardner

 3. #3
  Senior Bodybuilder Achillezzz's Avatar
  Join Date
  16-03-07
  Location
  .
  Posts
  5,299

  Default

  Eυχαριστούμε Κώστα.

  Παντως η συζήτηση που (δεν) έγινε σήμερα, δεν αφορούσε στο εαν το Σμιθ είναι μηχάνημα του Σατανά. Αφορούσε συγκεκριμένα στο εαν είναι ασφαλές να φορτώνονται βαριά τα smith squats. Aναρωτιέμαι αν είναι τυχαίο που ούτε o Venuto έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Smith για βαριά κιλά ("I've never used the Smith for max lifts")

  Για να προσθέσω, με αφορμή το τελευταίο σου reference:

  Quote Originally Posted by Musclemar View Post
  5. Schwanbeck S et al, A comparison of free weight squat to smith machine squat using electromyography. J Strength Cond. res. 23:9, 2588-2591, 2009.
  "Free Bar Vs. Smith Machine Squat

  Schwanbeck et al. compared a free bar squat with a squat performed in a Smith machine to assess muscle activity in the legs (tibialis anterior, gastrocnemius, vastus lateralis, vastus medialis, and biceps femoris) and in the trunk (lumbar erector spinae and rectus abdominus). The test load for each exercise was determined as an 8RM as this load represented a common method of determining training intensity for athletic conditioning. This method resulted in the test loads being 14?23 kg heavier for all subjects for the Smith machine squat than the free bar squat.


  Despite this, the free bar squat elicited 43% higher average activity for all muscle groups than the Smith machine squat. Closer inspection of individual muscles shows that only 3 leg muscles had significantly higher activation in the free bar squat, gastrocnemius (34%), biceps femoris (26%), and vastus medialis (49%) compared with the Smith machine squat. The muscles of the trunk followed this trend but failed to reach significance. The authors claim that this was because of the low number of subjects (n = 6) in the study.


  [..]

  Free bar squat elicits higher overall EMG than squats in a Smith Machine, leg press, and leg extension.
  Practical Applications

  The free barbell back squat is superior to more supported squats performed in a Smith machine and closed kinetic chain leg exercises in activating the prime movers. There is also evidence that the level of activation of the agonist muscles is increased with the increase in absolute external load. It is also clear that many technical alterations to the squat, including stance width, hip rotation, and the use of a weight belt, do not enhance the activation of the prime movers." Schwanbeck S et al (ibid) (emphasis added)
  "
  9. Smith machines suck. [...]

  The final conclusion by Clark et al (#9 above), which I have paraphrased solely for the sake of brevity, was based on the work of Schwanbeck et al; although Saeterbaken has found similar results, and a study by Cotterman might also be used to call the usefulness of the Smith machine into question." (Sullivan, 2012)
  References

  Arandjelovic O. Common variants of the resistance mechanism in the Smith Machine: Analysis of mechanical loading characteristics and application to strength-oriented and hypertrophy-oriented training. JSCR 2012; 26(2):350-363.

  Clark DR, Lambert MI, Hunter AM. Muscle activation in the loaded free barbell squat: a brief review. JSCR 2012; 26(4):1169-1178

  Saeterbakken AH, van den Tillaar R, Fimland MS. A comparison of ,uscle activity and 1-RM strength of three chest-press exercises with different stability requirements. J Sports Sci. 2011 Mar;29(5):533-8.

  Cotterman, ML, Darby, LA, and Skelly, WA. Comparison of muscle force production using the Smith machine and free weights for bench press and squat exercises. JSCR 2005; 19:169?176.

  Sullivan, J. (2012), "A Year in Strength Science 2012", The Aasgard Company
  Last edited by Achillezzz; 10-07-20 at 13:01.
  Squat: 190kg
  Deadlift: 220kg
  Bench Press: 122.5kg
  Press: 85kg


  "What the hell is wrong with squatting? What are you, afraid? I thought powerlifters were supposed to be big, tough guys. Strap your cock on, leave your pussy at home, put a bar on your back and bend your knees!” – Kirk Karwoski

  "Train like a motherfucker for 10 years, no breaks, no bullshit, nothing but you and the bar, the rack and some chalk!" - Jim Wendler

 4. #4
  Junior Bodybuilder
  Join Date
  09-10-12
  Posts
  186

  Default

  Quote Originally Posted by Musclemar View Post
  Is Squatting In The Smith Machine Dangerous And Non-Functional?
  By Tom Venuto

  ..................................

  Feet Forward Smith Squats?


  Many people place their feet forward during Smith squats thinking it will make the exercise more like a hack squat, working the quads more and straining the low back less. I see this so often that I honestly wonder if a large majority of trainees think that's the way you're supposed to squat in a Smith machine.
  ...........................................................
  αυτό ακριβώς.
  Θα λεγα κάπου 95% χρησιμοποιούν το Σμιθ σαν πρέσα.

 5. #5
  Advanced Bodybuilder babisvaleris's Avatar
  Join Date
  22-09-13
  Posts
  724

  Default

  Για μενα το σμιθ "φοριεται". Δεν είναι απαραίτητο να σου κανει, να σου καθεται οπως θες. Καμια φορα κλειδωνεσαι κιολας. Σιγουρα καποιοι επιβαρυνονται και χωρις αρκετο βαρος απλα λογω κατασκευης σωματος ή θεσης που δεν τους ειναι βολικο ή ευκολο να διορθωσουν. Ωστοσο βοηθαει πολύ στην επαναληπτικοτητα με ολη τη σημασια που έχει αυτο.
  Προσωπικά το χρησιμοποιώ λιγο.

  Στάλθηκε από το ATU-L31 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

 6. #6
  Forum Team Kardoula's Avatar
  Join Date
  10-11-04
  Location
  Athens
  Posts
  33,810

  Default

  Eπικίνδυνη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άσκηση. Αν το σμιθ ήταν επικίνδυνο θα το είχαν βγάλει από τα γυμναστήρια γιατί θα σακατευόταν ο κόσμος.
  Μπορείς να τραυματιστείς και με ελεύθερα βάρη, μπορείς να τραυματιστείς και στο δρόμο που περπατάς.
  Στο σμιθ μπορείς να κάνεις ασκήσεις που θέλεις να επικεντρωθείς περισσότερο στην κίνηση κι όχι να έχεις το νου σου μη χάσεις την ισορροπία και σου πέσει η μπάρα.
  Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σμιθ για πρέσσα ποδιών (το χα κάνει όταν πήγαινα σε γυμναστήριο που δεν είχαν πρέσσα της προκοπής), μπορείς να κάνεις kick backs γλουτών, deadstop deadlifts, rack pulls, ειδικά στις ρουμάνικες άρσεις έβαζα και ένα στεπ για να έχω εύρος κίνησης και ένιωθα το στρετς πάρα πολύ έντονα μη σας πω περισσότερο από το ελεύθερο, επίσης προβολές με παραλλαγή με κλίση στο πόδι (το χα δει σε βίντεο του Mendows). Δηλαδή με απλά λόγια είναι ένα χρήσιμο όργανο όπως όλα τα άλλα.
  Μπορεί κάποιος να κάνει και βαριά σκουώτ στο σμιθ. Ναι, μπορεί. Κι έχω δει πολλούς bodybuilders.
  Σε αυτά τα πράγματα επικίνδυνοι είναι οι ασκούμενοι και η κακή χρήση ενός μηχανήματος, όχι το μηχάνημα.
  Using a moderate weight with a correct form and technique, is much beneficial than swinging heavy weights around. Now! I am not saying that you shouldn't push the envelope & lift heavy. what I am talking about is the quality of the rep which is more important than the weight lifted. - Charles Glass, The Godfather Of Bodybuilding

 7. #7
  She-Hulk FoteiniK's Avatar
  Join Date
  18-05-17
  Location
  Vulcan Planet
  Posts
  2,030

  Default

  Quote Originally Posted by Kardoula View Post
  Σε αυτά τα πράγματα επικίνδυνοι είναι οι ασκούμενοι και η κακή χρήση ενός μηχανήματος, όχι το μηχάνημα.
  Live Long and Prosper

 8. #8
  Senior Bodybuilder Achillezzz's Avatar
  Join Date
  16-03-07
  Location
  .
  Posts
  5,299

  Default

  Quote Originally Posted by Kardoula View Post
  Μπορεί κάποιος να κάνει και βαριά σκουώτ στο σμιθ. Ναι, μπορεί. Κι έχω δει πολλούς bodybuilders.
  Σε αυτά τα πράγματα επικίνδυνοι είναι οι ασκούμενοι και η κακή χρήση ενός μηχανήματος, όχι το μηχάνημα.
  Νομίζω αυτά τα δυο είναι αντιφατικά. Δεν έχω δει κανέναν αθλητή να κάνει 1RM-5RM squat στο Σμιθ ούτε έχω ακούσει ποτέ κάποιον προπονητή δύναμης να συμβουλεύει να κάνει κάποιος βαριά σκουοτ στο Σμιθ. Όχι μόνο λόγω του κακού carryover στο κανονικό σκουοτ, αλλά και λόγω του κακού carryover γενικά στην αθλητική απόδοση.

  Και για το ζήτημα της ασφάλειας, είναι προφανές οτι με σωστή τεχνική όλες οι ασκήσεις είναι ασφαλές. Το ζήτημα είναι πόσο σου αφήνει το Σμιθ να έχεις σωστή τεχνική σε βαριά kg που εκ των πραγμάτων αρχίζουν να οδηγουν σε form breakdown. Στο ελεύθερο μπορείς να κάνεις squat σε κάθε σημείο πάνω στην ευθεία που περάνει απ'το ρακ & το κέντρο σου. Στο smith υπάρχει ένα και μόνο ένα σημείο, έξω απο το οποίο το κέντρο βάρους είναι ή μπροστά ή πίσω απ'τη μέση του πέλματος (για να μη παμε δεξια-αριστερα που ουτως η αλλως δεν πρεπει να συμβαινει). Αυτό είναι Οκ για sissy squats, hack squats, κλπ. Για βαριά squat, είναι συνταγή για χιαστό. Ή για να φύγει κανένας σπόνδυλος και για face to grass αντι για ass to grass.

  Με ελαφριά κιλά δουλεύει περίπου σαν πρέσσα, που είναι οκ, αν και η πρέσσα σηκώνει περισσότερα kg απ'το σμιθ με τα αντίστοιχα οφέλη σε ΚΝΣ και πόδια.


  PS "Βαριά κιλά" εννοώ ένα βάρος στο 85% + του 1RM για RPE >= 9.
  Squat: 190kg
  Deadlift: 220kg
  Bench Press: 122.5kg
  Press: 85kg


  "What the hell is wrong with squatting? What are you, afraid? I thought powerlifters were supposed to be big, tough guys. Strap your cock on, leave your pussy at home, put a bar on your back and bend your knees!” – Kirk Karwoski

  "Train like a motherfucker for 10 years, no breaks, no bullshit, nothing but you and the bar, the rack and some chalk!" - Jim Wendler

 9. #9
  Forum Team Kardoula's Avatar
  Join Date
  10-11-04
  Location
  Athens
  Posts
  33,810

  Default

  Σεβαστή η άποψη σου.
  Όπως και η δική μου. Σόρρυ ρε Αχιλλέα αλλά βαριέμαι αφόρητα τις υπέρ αναλύσεις.
  Using a moderate weight with a correct form and technique, is much beneficial than swinging heavy weights around. Now! I am not saying that you shouldn't push the envelope & lift heavy. what I am talking about is the quality of the rep which is more important than the weight lifted. - Charles Glass, The Godfather Of Bodybuilding

 10. #10
  Senior Bodybuilder Achillezzz's Avatar
  Join Date
  16-03-07
  Location
  .
  Posts
  5,299

  Default

  Quote Originally Posted by Kardoula View Post
  Σόρρυ ρε Αχιλλέα αλλά βαριέμαι αφόρητα τις υπέρ αναλύσεις.
  Συμφωνώ Ειρήνη, to each his own.

  Ελπίζω μόνο μη τα διαβάζει κανένας και νομίσει οτι ειναι οκ να φορτώσει το σμιθ σαν παλαβός.
  Squat: 190kg
  Deadlift: 220kg
  Bench Press: 122.5kg
  Press: 85kg


  "What the hell is wrong with squatting? What are you, afraid? I thought powerlifters were supposed to be big, tough guys. Strap your cock on, leave your pussy at home, put a bar on your back and bend your knees!” – Kirk Karwoski

  "Train like a motherfucker for 10 years, no breaks, no bullshit, nothing but you and the bar, the rack and some chalk!" - Jim Wendler

 11. #11
  Forum Team Kardoula's Avatar
  Join Date
  10-11-04
  Location
  Athens
  Posts
  33,810

  Default

  Koίτα Αχιλλέα για να μη τραβήξει άλλο αυτό γιατί κουράζει..
  Αν κάποιος είναι παλαβός δεν περιμένει να διαβάσει εμένα για να κάνει κάτι. Κακό του κεφαλιού του.
  Δεν έγραψα πουθενά 'παιδιά φορτώστε σαν τρελοί κιλά στο σμιθ, δεν θα πάθετε τίποτα". Μη βάζεις σε παρακαλώ λέξεις που δεν έχω πει και βγαίνουν λάθος συμπεράσματα.
  Using a moderate weight with a correct form and technique, is much beneficial than swinging heavy weights around. Now! I am not saying that you shouldn't push the envelope & lift heavy. what I am talking about is the quality of the rep which is more important than the weight lifted. - Charles Glass, The Godfather Of Bodybuilding

 12. #12
  New Member
  Join Date
  04-07-20
  Posts
  30

  Default

  Ευχαριστούμε πολύ Musclemar για τις πληροφορίες

 13. #13
  Senior Bodybuilder Achillezzz's Avatar
  Join Date
  16-03-07
  Location
  .
  Posts
  5,299

  Default

  Quote Originally Posted by Kardoula View Post
  Koίτα Αχιλλέα για να μη τραβήξει άλλο αυτό γιατί κουράζει...
  Όλους μας.

  Quote Originally Posted by Kardoula View Post
  Αν κάποιος είναι παλαβός δεν περιμένει να διαβάσει εμένα για να κάνει κάτι. .
  Θα εκπλαγείς.


  Έγραψες οτι μπορεί κάποιος να κάνει βαριά squat στο Σμιθ, κάτι το οποίο θεωρώ επικίνδυνο και ελπίζω να μην το κάνει κανένας συστηματικά, παλαβός ή μη.

  Δεν θεωρώ οτι βαριά φορτία στο 85% + του 1RM για μεγάλο RPE είναι ασφαλή ή αποτελεσματικά στο Σμιθ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
  Squat: 190kg
  Deadlift: 220kg
  Bench Press: 122.5kg
  Press: 85kg


  "What the hell is wrong with squatting? What are you, afraid? I thought powerlifters were supposed to be big, tough guys. Strap your cock on, leave your pussy at home, put a bar on your back and bend your knees!” – Kirk Karwoski

  "Train like a motherfucker for 10 years, no breaks, no bullshit, nothing but you and the bar, the rack and some chalk!" - Jim Wendler

 14. #14
  New Member
  Join Date
  04-07-20
  Posts
  30

  Default

  Αχιλλέα μας έπρηξες.

 15. #15
  Senior Bodybuilder Greg0ry's Avatar
  Join Date
  23-04-17
  Posts
  2,183

  Default

  Κανεναν δεν επρηξε γιαυτο ανεβηκε το συγκεκριμενο θεμα ο λογος υπαρξης του φορουμ ειναι γιαυτον ακριβως τον λογο!
  Οποιος δεν θελει απλα δεν συμμετεχει..

  Γιατι κανουμε τα πραγματα πολυ δυσκολα χωρις λογο?

  Quote Originally Posted by Musclemar View Post
  Συζητηστε..

 16. #16
  Forum Team Mazda 6's Avatar
  Join Date
  18-02-06
  Location
  Chania, Crete, Greece.
  Posts
  19,260

  Default

  Επειδή είμαστε κυρίως bodybuilding forum, να πούμε ότι στόχος μας είναι η καλή εμφάνιση μιας μυϊκής ομάδας η οποία έρχεται μέσω των συστημάτων προπόνησης με ανάλογο βάρος.

  Προσωπικά (κι όσοι έχουν δει τα πόδια μου ξέρουν ότι λέω την αλήθεια) ποτέ δεν αγάπησα το σκουώτ. Το χρησιμοποιώ;! Ναι, με παραλλαγές, με ειδικά μηχανήματα, όπως το μηχάνημα σκουώτ πουδένεις το βάρος με ζώνη στην μέση.

  Το smith το έχω ως εργαλείο. Και εν δυνάμει όλες τα μηχανήματα είναι "εργαλεία". Μπορεί να γίνει επικίνδυνο;! Μα και ένας 5κιλος αλτήρες ή ένα band (κι όπως έχει δει ελαστικό band να σπάει πάνω σε εκτέλεση ξέρει τι λέω) μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

  Χωράει το smith σε προπόνηση bodybuilding;! Και βέβαια χωράει. Σε προπόνηση powerlifting χωράει;! Μάλλον όχι.

  Ο powerlifter θα κάνει ευλαβικά σκουώτ, ενώ ο bodybuilder θα κάνει εκτάσεις τετρακεφάλων για να "σκάψει" τους μύες του, χρησιμοποιώντας συστήματα όπως dropset, ενώ το σκουώτ και το smith και την πρέσα θα τα έχει έξτρα εργαλεία στην προπονησή του.
  Άχι και χιόνι να 'μουνα στα όρη του Αλικάμπου,
  να λιώνω να ποτίζουνται τα λούλουδα του κάμπου...

  Αλίκαμπος, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη!!!

 17. #17
  Senior Bodybuilder Achillezzz's Avatar
  Join Date
  16-03-07
  Location
  .
  Posts
  5,299

  Default

  Quote Originally Posted by Eleni95 View Post
  Αχιλλέα μας έπρηξες.
  Δεν έχει στα smiley να σου βάλω καρδούλα

  Quote Originally Posted by Mazda 6 View Post
  Επειδή είμαστε κυρίως bodybuilding forum, να πούμε ότι στόχος μας είναι η καλή εμφάνιση μιας μυϊκής ομάδας η οποία έρχεται μέσω των συστημάτων προπόνησης με ανάλογο βάρος.

  Προσωπικά (κι όσοι έχουν δει τα πόδια μου ξέρουν ότι λέω την αλήθεια) ποτέ δεν αγάπησα το σκουώτ. Το χρησιμοποιώ;! Ναι, με παραλλαγές, με ειδικά μηχανήματα, όπως το μηχάνημα σκουώτ πουδένεις το βάρος με ζώνη στην μέση.

  Το smith το έχω ως εργαλείο. Και εν δυνάμει όλες τα μηχανήματα είναι "εργαλεία". Μπορεί να γίνει επικίνδυνο;! Μα και ένας 5κιλος αλτήρες ή ένα band (κι όπως έχει δει ελαστικό band να σπάει πάνω σε εκτέλεση ξέρει τι λέω) μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

  Χωράει το smith σε προπόνηση bodybuilding;! Και βέβαια χωράει. Σε προπόνηση powerlifting χωράει;! Μάλλον όχι.

  Ο powerlifter θα κάνει ευλαβικά σκουώτ, ενώ ο bodybuilder θα κάνει εκτάσεις τετρακεφάλων για να "σκάψει" τους μύες του, χρησιμοποιώντας συστήματα όπως dropset, ενώ το σκουώτ και το smith και την πρέσα θα τα έχει έξτρα εργαλεία στην προπονησή του.
  Σωστός.

  Kαι οι powerlifters κάνουν dropset και αντίστοιχα συστήματα για υπερτροφία. Στις συμπληρωματικές, σαν bodybuilders προπονούνται (και ενιοτε και αρκετοί bbers κατα καιρούς πέφτουν χαμηλά σε 3αρες και 5αρες αν χρειάζετα)

  Βτw για το belt squat που λες, αν έχεις τέτοιο μηχάνημα είσαι προνομιουχος!! (για την ιστορια οι πρωτες πατεντες του απο louie simmons και elitefts βγηκαν!)
  Squat: 190kg
  Deadlift: 220kg
  Bench Press: 122.5kg
  Press: 85kg


  "What the hell is wrong with squatting? What are you, afraid? I thought powerlifters were supposed to be big, tough guys. Strap your cock on, leave your pussy at home, put a bar on your back and bend your knees!” – Kirk Karwoski

  "Train like a motherfucker for 10 years, no breaks, no bullshit, nothing but you and the bar, the rack and some chalk!" - Jim Wendler

 18. #18
  New Member
  Join Date
  04-07-20
  Posts
  30

  Default

  Quote Originally Posted by Greg0ry View Post
  Κανεναν δεν επρηξε γιαυτο ανεβηκε το συγκεκριμενο θεμα ο λογος υπαρξης του φορουμ ειναι γιαυτον ακριβως τον λογο!
  Οποιος δεν θελει απλα δεν συμμετεχει..

  Γιατι κανουμε τα πραγματα πολυ δυσκολα χωρις λογο?  Eγώ λέω αυτό που βλέπω.Και αυτό που βλέπω είναι πως καλύτερα να παρακολουθώ ως σιωπηλός επισκέπτης.Καλή συνέχεια παιδιά.

 19. #19
  Senior Bodybuilder Mikelangelo's Avatar
  Join Date
  01-05-18
  Location
  ΒΥΡΩΝΑΣ
  Posts
  2,637

  Default

  Δεν μπορω παρα να συμφωνησω απολυτα με τον Αχιλλεα,αλλα μπορω να πω πως ταυτιζομαι επισης απολυτα με τα γραφομενα του Mazda!!

  Το forum ειναι το Bodybuilders.gr, το 99% του forum εχει topics για το ΒΒ,το υπολοιπο για powerlifting,αρση και πολεμικες τεχνες.
  Οσοι δεν κανουμε ΒΒ,ειτε κανουμε powerlifting,ειτε ευρυτερα προπονησεις δυναμης,οι στοχοι ειναι διαφορετικοι.

  Οι βασικες πολυαρθρικες ειναι η βαση,οι βασικες πολυαρθρικες ειναι συγκεκριμενες,δεν εχουν αλλαξει σχεδον ενα αιωνα και ουτε προκειτε να αλλαξουν οσο το ανθρωπινο σωμα ειναι στη σημερινη του μορφη,αυτο ειναι αξιωμα που δεν επιδέχεται καμια αμφισβήτηση.
  Αυτες οι ασκησεις γινονται μονο με μπαρα,με συγκεκριμενη τεχνικη και δεν υπαρχουν αντικαταστασεις,απο μηχανηματα
  Αυτα τα γραφω γιατι πιθανοτατα διαβαζουν και παιδια που τωρα μπαινουν στο χωρο της γυμναστικης με βαρη γενικοτερα.

  Εγω ειδικα που προερχομαι απο το χωρο της αρσης βαρων,οταν μου μιλας για σμιθ,ειναι σα να κουνας σε ταυρο κοκκινο πανι,αυτο ομως δε σημαινει πως το σμιθ,δεν εχει εφαρμογη και υπο πολλες προυποθεσεις στο χωρο του φιτνες γενικοτερα.............δεν συμφωνω, αλλα εχει και αυτο ειναι κατι που πρεπει να το σεβαστω.

  Το να κατσω να αναλυσω με λεπτομερεια κι εγω με τη σειρα μου τα υπερ και κατα του σμιθ,δεν εχει νοημα και το εχω κανει παλιοτερα και το εχω ψαξει διεξοδικα με προπονητες κυρους και απο πολλα αθληματα,εχω και εχουμε ολοι διαβασει πολλα.
  Το ζουμι της υποθεσης ειναι οτι,τα μηχανηματα στοχευουν στην εξειδικευση στην απομονωση που αυτο αλλωστε ειναι και το κυριο συστατικο του ΒΒ.  Aν αυτος που κανει ΒΒ η fitness θελει να ενταξει τα squats με μπαρα στο προγραμμα του θα το κανει για το λογο υπαρξης των squats,οχι για να "χτυπησει'' τους τετρακεφαλους του.
  Τα Squats δεν ειναι ασκηση τετρακεφαλων ειναι ασκηση κυριως ποδιων και απο τις καλυτερες αν οχι η καλυτερη για συνολικη αναπτυξη,δυναμη,εκρηκτικοτητα,ισορροπια,συντονισμο,ακομη και αντοχη....και για ολο το σωμα
  Αν θελει να κανει Deadlifts Conventional ,δεν θα το κανει για να "πιασει" τους δικεφαλους των ποδιων του και την κατω πλατη του.
  Τα Convnentional Deadlifts ειναι για συνολικη αναπτυξη,δυναμη κ.λ.π ολης της οπισθιας κινηματικης αλυσιδας,των ποδιων,μονο το στηθος δεν ''πιανει'' πολυ.
  Τα OHP δεν ειναι μονο ασκηση για τους ωμους....τα overhead press,οχι οι εμπροσθολαιμιες πιεσεις ωμων ,υπαρχει διαφορα
  Οπως και το bench press δεν ειναι ασκηση μονο για το στηθος.

  Αν δεν θελει και παρολο που δεν συμφωνω.,μπορει να τις αλλαξει με ασκησεις απομονωσης,μια χαρα αναπτυξη και υπερτροφια θα εχει......δεν θα εχει ομως τα παραπανω,αλλα αυτα στο ΒΒ δεν παιζουν αλλωστε τον βασικοτερο ρολο

  Οπως κι εγω που κανω προπονησεις δυναμης,δεν προκειτε ποτε να κανω καμψεις δικεφαλων αυτοσυγκεντρωσης,crossover στη τροχαλια,εκτασεις τετρακεφαλων,arnold presses,pullovers με αλτηρα και χιλιες δυο αλλες ασκησεις απομονωσης,με σκοπο να "χτυπησω'' τους μυς μου σε ολες τις πιθανες ''γωνιες''
  Θα κανω ασκησεις απομονωσης μονο αυτες που χρειαζονται για να εχω carryover στις βασικες ασκησεις και για κρατησω μια ισορροπια στο μυικο μου συστημα γενικοτερα.
  Θα κανω καποιες ασκησεις με τη λογικη του Bodybuilding για να εχω κερδος απο τη συμμετρια και την αναπτυξη και μικρων μυικων ομαδων.
  Last edited by Mikelangelo; 10-07-20 at 17:26.

 20. #20
  Advanced Bodybuilder GEOZN8's Avatar
  Join Date
  17-06-14
  Location
  Athens
  Posts
  1,006

  Default

  Όποια άσκηση εκτελείτε χωρίς σωστή γνώση και εμπειρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και να είναι επικίνδυνη. Το σμιθ αν το κάνεις σωστά με ευλάβεια δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα κλπ. Πρόβλημα υπάρχει εκεί που το βλέπω καθημερινά στα γυμναστήρια όλοι να
  νοιάζονται μόνο για τα πολλά κιλά και βάζουν βάζουν για να δείξουν ότι είναι δυνατοί κλπ και κάνουν λάθος της ασκήσεις η κλέβουν με μισές επαναλήψεις και μετά αν δεν έχουν μυική ανάπτυξη η έχουν τραυματισμούς φταίει το μηχάνημα ο καιρός ο αέρας κλπ κλπ.
  Last edited by GEOZN8; 10-07-20 at 17:03.
  Η ζωή είναι ωραία αρκεί να ξέρεις να την ζεις με εκείνον που σε αγάπησε και θυσιάστηκε για εσένα στην θέση την δικιά σου... Γιώργος.

 21. #21
  Senior Bodybuilder Secret of Steel's Avatar
  Join Date
  07-01-16
  Posts
  2,446

  Default

  Όλες οι παραπάνω απόψεις έχουν τα δίκια τους.

  Μια απορία έχω.

  Εγώ το παραδέχομαι, δεν κάνω προπόνηση bodybuilding, μου αρέσει να δουλεύω τη δύναμη, πες το power building, power lifting δε με απασχολεί η ονομασία. Με αποτέλεσμα δεν μπορώ να έχω την εμπειρία για το πως να σχεδιάσεις μια προπόνηση για υπερτροφία.

  Η απορία μου απευθύνεται στους έμπειρους στον τομέα του bodybuilding. Σας έρχεται καινούργιος, άπειρος νεαρός (ή νεαρά), που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με βάρη. Και σας ζητάει να τον προπονήσετε, να του μάθετε τεχνική και να του φτιάξετε ένα πρόγραμμα. Θα βάλετε squats με μπάρα ή στο σμιθ στο πρόγραμμά του? (Η ίδια απορία ισχύει και για τα deadlifts, το overhead press και το bench press). Αφήστε στην άκρη το αν το smith μπορεί να κάνει δουλειά στην υπερτροφία. Τί θα θεωρούσατε σαν την καλύτερη επιλογή για κάποιον που αρχίζει τώρα να ασχολείται με βάρη?

  (GEOZN8 ότι έγραψες για ego lifting και half reps το βλέπω καθημερινά να το κάνουν ΚΑΙ στο smith, ο εγωισμός δεν ξεχωρίζει εξοπλισμό)
  Last edited by Secret of Steel; 10-07-20 at 22:30.

 22. #22
  Forum Team Mazda 6's Avatar
  Join Date
  18-02-06
  Location
  Chania, Crete, Greece.
  Posts
  19,260

  Default

  Ωραία ερώτηση: τίποτα από τα δύο, είναι η απάντηση.

  Πρώτα πρέπει να τον / την ρωτήσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει μυοσκελετικά προβλήματα.

  Έπειτα βρίσκεται στην κατάλληλη φυσική κατάσταση (πχ. όχι παχύσαρκος).

  Τρίτο στάδιο να τον / την εντάξουμε σταδιακά στην προπόνηση και στην άσκηση, αξιολογώντας και παρατηρώντας τυχόν αδυναμίες σωματικές.

  Και αφού κάνουμε αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε σκουώτ χωρίς βάρος, με μικρό ketbell, με μικρό δίσκο βαρών, μπάλα με βάρος. Άρσεις θανάτου με stick ή με μικρό δίσκο βαρών, ή με μικρή δεκάκιλη μπάρα.

  Αυτή είναι η σωστή για εμένα διαδικασία, που ευτυχώς ακόμη με έχει ευλογήσει ο Θεός να ασκώ την προπονητική και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να κερδίζω τα προς το ζην.
  Άχι και χιόνι να 'μουνα στα όρη του Αλικάμπου,
  να λιώνω να ποτίζουνται τα λούλουδα του κάμπου...

  Αλίκαμπος, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη!!!

 23. #23
  Senior Bodybuilder Secret of Steel's Avatar
  Join Date
  07-01-16
  Posts
  2,446

  Default

  Quote Originally Posted by Mazda 6 View Post
  Ωραία ερώτηση: τίποτα από τα δύο, είναι η απάντηση.

  Πρώτα πρέπει να τον / την ρωτήσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει μυοσκελετικά προβλήματα.

  Έπειτα βρίσκεται στην κατάλληλη φυσική κατάσταση (πχ. όχι παχύσαρκος).

  Τρίτο στάδιο να τον / την εντάξουμε σταδιακά στην προπόνηση και στην άσκηση, αξιολογώντας και παρατηρώντας τυχόν αδυναμίες σωματικές.

  Και αφού κάνουμε αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε σκουώτ χωρίς βάρος, με μικρό ketbell, με μικρό δίσκο βαρών, μπάλα με βάρος. Άρσεις θανάτου με stick ή με μικρό δίσκο βαρών, ή με μικρή δεκάκιλη μπάρα.

  Αυτή είναι η σωστή για εμένα διαδικασία, που ευτυχώς ακόμη με έχει ευλογήσει ο Θεός να ασκώ την προπονητική και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να κερδίζω τα προς το ζην.
  Μου έχεις λείψει ρε Σταύρακα !!!!

  Η ερώτησή μου ήταν πραγματικά μια λογική μου απορία. Εννοείται πως μιλάμε για υγιή νέο ή νέα, χωρίς προβλήματα στο να πραγματοποιήσει την κίνηση. Και ρωτάω γιατί μου έτυχε. Και αφού βοήθησα να βρει τη στάση του σώματος για να κάνει χωρίς κανένα πρόσθετο βάρος την κίνηση του καθίσματος, μετά πρότεινα σκέτη ελαφριά μπάρα. Και μια χαρά έκανε.

  Γιατί το ρωτάω όμως. Γιατί στο γυμναστήριο είχαν δείξει την άσκηση σε squat machine και σε smith. Και γενικά το έχουν σύστημα αυτό.

  Σε αρχάριο (αρχάρια), αφού πληροί όλες τις προϋποθέσεις που πολύ σωστά είπες, θα έβαζες να μάθει squats σε smith?

 24. #24
  Forum Team Mazda 6's Avatar
  Join Date
  18-02-06
  Location
  Chania, Crete, Greece.
  Posts
  19,260

  Default

  Μα είπα ήδη, όχι σε smith, αλλά όχι και με μπάρα.

  Kettbell στην αρχή να σου πω κι ύστερα η μπάρα!!!

  Με άνδρα το smith θα το άφηνα για άλλες μυϊκές ομάδες (οπισθολαίμιες πιέσεις, κωπηλατική με μπάρα, πιέσεις στήθους κλπ κλπ), ενώ για την κοπέλα θα της έδειχναν ένα σωρό ασκήσεις ποδιών, ειδικά για γλουτούς, και κάθισμα, αλλά πειραγμένη εκτέλεση όχι το κλασικό.

  Υπάρχουν όμως και εκείνοι που κάνουν κάθισμα στο smith χωρίς πρόβλημα. Το αν είναι λάθος ή σωστό, αν τους οφελεί ή όχι το δείχνει ο χρόνος και το αποτέλεσμα.

  Υπάρχουν κι αυτοί που κάνουν κλασικό κάθισμα με μπάρα με λάθος τεχνική που μοιάζει πιο πολύ με "προσκήνυμα" σαν μετάνοιες που κάνουν οι γιαγιάδες, υπάρχουν αυτοί που έχουν τέλεια τεχνική και το αποτέλεσμα είναι μηδέν, και τέλος αυτοί που τα κάνουν όλα σωστά και έχουν ποδάρες.

  Εδώ έκανε η κοπελιά μια ερώτηση και η απάντηση είναι: αν σου δουλεύει κάνε το!!! (σημείωση για τις γυναίκες: κάνει θαύματα το smith μα χρειάζεται προσοχή και εξυπνάδα).

  Υπάρχει κάτι πιο σωστό;! Ναι, όχι, who cares... Φτάνει να μην έχεις αυταπάτες για το αν δουλεύει, να είναι εις γνώση σου ότι ίσως κάτι είναι διαφορετικό και καλύτερο και πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία,και τέλος να το κάνεις με ασφάλεια.

  Αυτά τα λίγα παιδιά, ειρήνη υμίν.

  Κάντε προπόνηση όσο προλαβαίνετε, γιατί θα πέσει καμιά καραντίνα πάλι και θα ψαχνόμαστε :-)
  Άχι και χιόνι να 'μουνα στα όρη του Αλικάμπου,
  να λιώνω να ποτίζουνται τα λούλουδα του κάμπου...

  Αλίκαμπος, Αποκόρωνας, Χανιά, Κρήτη!!!

 25. #25
  Junior Bodybuilder
  Join Date
  12-05-10
  Posts
  123

  Default

  Quote Originally Posted by Musclemar View Post

  Feet Forward Smith Squats?


  Many people place their feet forward during Smith squats thinking it will make the exercise more like a hack squat, working the quads more and straining the low back less. I see this so often that I honestly wonder if a large majority of trainees think that's the way you're supposed to squat in a Smith machine.

  This topic is widely misunderstood. Although the quads remain engaged, placing your feet forward during the Smith squat actually brings the hamstrings and glutes more into play. It may also reduce the amount of weight you can lift. If you do attempt to go heavy (and or deep) on feet-forward Smith squats, it can strain the lower back, even though your torso is more vertical.
  Αυτό είναι εντελώς λάθος και κάπως απογοητευτικό για τον Venuto.
  Το squat στο smith με τα πόδια μπροστά είναι εξαιρετικό για την απομόνωση των τετρακεφάλων. Μεγαλώνει ο μοχλοβραχίονας του γονάτου από τη μπάρα και ουσιαστικά μηδενίζεται ο μοχλοβραχίονας από την άρθρωση του ισχύου. Πρακτικά είναι το ακριβώς αντίθετο από από το leg press με τα πόδια ψηλά που απομονώνει γλουτούς και δικεφάλους.

 26. #26
  Pumping Iron
  Join Date
  03-01-19
  Posts
  603

  Default

  Όταν κάποιος κάνει υπερ-αναλύσεις σημαίνει ότι το κατέχει και καλό είναι να μάθουμε να ακούμε αυτούς που κατέχουν πραγματικά τα πράγματα.

  Επίσης, το φόρουμ υποτίθεται ότι είναι ελληνικό. Το αρχικό θέμα επρεπε να παρουσιαστεί στα ελληνικά. Αν ήξεραν όλοι αγγλικά θα έμπαιναν και θα γίνονταν μέλη στα αντίστοιχα φόρουμ του εξωτερικού.

 27. #27
  Junior Bodybuilder
  Join Date
  12-05-10
  Posts
  123

  Default

  Quote Originally Posted by Berlyn View Post
  Όταν κάποιος κάνει υπερ-αναλύσεις σημαίνει ότι το κατέχει και καλό είναι να μάθουμε να ακούμε αυτούς που κατέχουν πραγματικά τα πράγματα.

  Επίσης, το φόρουμ υποτίθεται ότι είναι ελληνικό. Το αρχικό θέμα επρεπε να παρουσιαστεί στα ελληνικά. Αν ήξεραν όλοι αγγλικά θα έμπαιναν και θα γίνονταν μέλη στα αντίστοιχα φόρουμ του εξωτερικού.
  Έχεις δίκαιο για τα Αγγλικά.
  Σε απλή μετάφραση...ο Venuto ισχυρίζεται ότι το smith squat με τα πόδια μπροστά δίνει έμφαση στους γλουτούς και δικεφάλους κάτι που είναι εντελώς λάθος. Χωρίς να υπεραναλύουμε με βιομηχανική....όποιος το έχει δοκιμάσει καταλαβαίνει εύκολα ότι η έμφαση δίνεται στους τετρακεφάλους.

 28. #28
  Pumping Iron
  Join Date
  03-01-19
  Posts
  603

  Default

  Αν ο κορμός είναι κατακόρυφος όπως στην πρώτη φωτό ίσως να χει δίκιο. Αν είναι όπως στη δεύτερη φωτό τείνει να ομοιάζει με χακ σκουωτ στο μηχάνημα.
  Attached Images Attached Images

 29. #29
  Advanced Bodybuilder zwh's Avatar
  Join Date
  16-05-14
  Posts
  710

  Default

  Αυτά πρέπει να είναι παραλλαγές του καθίσματος, γιατι το κλασικό σκουωτ δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπω. Εγώ έκανα αρκετό καιρό στο σμιθ, κ ο λόγος ήταν απλά η ασφάλεια της μπάρας. Όταν ένιωσα έτοιμη την πήρα πλέον ελεύθερα. Δεν είχα κανένα απολύτως θέμα κ φυσικά δυνάμωσα όπως κ συνεχίζω να δυναμώνω με τα ελεύθερα. Θεωρώ πως καλά κάνουν κ γίνονται οι έρευνες αλλά σε προσωπικό επίπεδο η εμπειρία είναι αυτή που θα μου δείξει τί ωφελεί στο σώμα μου κ τι όχι. Και γνωρίζουμε καλά πως στο κάθε σώμα δεν λειτουργεί το ίδιο το κάθε ερέθισμα όπως το ίδιο ισχύει κ στις διατροφές.

 30. #30
  Pumping Iron
  Join Date
  05-04-16
  Posts
  366

  Default

  Διαβασα προσφατα μια δηλωση του Dorian Yates

  Throwing it back to 1985!

  During my first few years of training, barbell squats were pretty much always a staple in my leg workouts. I managed to my work up to 495 lbs for a solid 10 reps.
  I had to stop doing barbell squats due to a hip injury around 1988. Switching to machines like hack squat and also smith machine squats in replacement which in my opinion do work incredibly well.

 

 
Page 1 of 2 12 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Ερωτηση smith
  By Eleltra in forum Βάρη & Αερόβια Άσκηση Για Γυναίκες
  Replies: 12
  Last Post: 13-09-16, 18:20
 2. Smith vs Παγκος
  By kotsis198923 in forum Προγράμματα Και Ασκήσεις
  Replies: 9
  Last Post: 03-06-15, 20:06
 3. Smith Machine
  By bookass in forum Συμβουλές Για Νέους Με Το Bodybuilding
  Replies: 12
  Last Post: 29-01-13, 11:10
 4. Αχ αυτός ο κος Smith... :(
  By REA in forum Προγράμματα Και Ασκήσεις
  Replies: 18
  Last Post: 12-06-09, 12:12

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT +3. The time now is 03:15.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
© Bodybuilders.gr - Greek Bodybuilding