Μια μελέτη του 2020 ασχολήθηκε με το θέμα της σχέση ρυθμού αύξησης βάρους και σύστασης αύξησης μάζας κατά την υπερθερμιδική διατροφή σε συνδυασμό με προπόνηση με αντιστάσεις. Η μελέτη είναι έχει τίτλο "Relationship Βetween Rate and Composition of Mass Gain During Overfeeding Plus Resistance Training" και βρίσκεται εδώ [https://digitalcommons.wku.edu/ijesab/vol2/iss12/28/]
Δυστυχώς είναι περίληψη και δεν έχω καταφέρει να βρω αν υπάρχει κάπου το πλήρες κείμενο.
Η δημοσιευμένη περίληψη αναφέρει τα εξής:

Ένας κοινός στόχος των αθλητών είναι η αύξηση του σωματικού βάρους, κυρίως της άλιπης μάζας με σκοπό τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, της ισχύος και της συνολικής απόδοσης. Οι αθλητές συνήθως αυξάνουν το σωματικό τους βάρος σε συγκεκριμένη περίοδο σε συνδυασμό με υψηλού όγκου προπόνηση με αντιστάσεις προκειμένου να κερδίσουν κυρίως άλιπη μάζα και να προωθήσουν ταυτόχρονα βελτίωση της μυϊκής απόδοσης. ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης βάρους και το ποσοστό του κερδισμένου βάρους ως άλιπη μάζας έναντι του λίπους κατά τη διάρκεια 6 εβδομάδων υπερθερμιδικής διατροφής και προπόνησης με αντιστάσεις. ΜΕΘΟΔΟΙ: 21 προπονημένοι άντρες (μέση ± τυπική απόκλιση: Ηλικία 22,6 ± 2,5 έτη, ύψος-177,8 ± 6,8 εκ, ΣΒ=73,3±12,3 κιλά, λίπος% = 14,8±5,1%, Πιέσεις Στήθους με μπάρα [Π.Σ.] 1-μέγιστη επανάληψη [1 ΜΕ]=1,3 ± 0,3, Πρέσα ποδιών [Π.Π.] 1-μέγιστη επανάληψη [1 ΜΕ] = 3,3±0,9) επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε πρόγραμμα 6 εβδομάδων γυμναστικής με αντιστάσεις 3 ημέρες την εβδομάδα και τους έγινε σύσταση να καταναλώσουν ένα υψηλό σε θερμίδες συμπλήρωμα πρωτεϊνών και υδατανθράκων. Πριν την παρέμβαση οι μετέχοντες πραγματοποίησαν τεστ 1 ΜΕ για τις ασκήσεις Π.Σ. και Π.Π. ώστε να εκτιμηθεί το προπονητικό τους επίπεδο με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής να είναι Π.Σ. 1 ΜΕ>1.0χ ΣΒ και Π.Π. 1 ΜΕ>2.0χΣΒ. Στην αρχή και μετά το τέλος της μελέτης η σωματική σύσταση έγινε με διπλής ενέργειας απορροφησιομετρία ακτίνων Χ (DXA), πληθυσ?ογραφία ?ετατόπισης αέρα (ADP) και βιοηλεκτρική εμπέδηση (BIS) προκειμένου να παραχθούν κριτήρια για μοντέλο 4 τμημάτων. Πραγματοποιήθηκε απλή γραμμική παλινδρόμηση για να καθοριστεί εάν ο σχετικός ρυθμός αύξησης μάζας προέβλεπε τη σύνθεση του κέρδους μάζας (υπολογιζόμενη ως η μεταβολή της μάζας χωρίς λίπος διαιρούμενη με την αλλαγή της μάζας του σώματος). Οι υποθέσεις κανονικότητας, των ακραίων τιμών, της ομοιογένειας και της ανεξαρτησίας εξετάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ανάλογα δεόντως. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μεταβολή των ΣB, Λίπους και άλιπης μάζας ήταν (μέση ± τυπική απόκλιση) 5,6 ± 2,3%, 1,3 ± 14,8% και 6,0 ± 2,1%, αντίστοιχα. Στο μοντέλο παλινδρόμησης, ο σχετικός ρυθμός αύξησης μάζας προέβλεψε σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση της αύξησης μάζας (β: -0,81 [-1,11, -0,50], μέσος όρος [διάστημα εμπιστοσύνης 95%)). Με βάση αυτά τα δεδομένα, για κάθε 1% αύξηση του ποσοστού της αύξησης μάζας, το ποσοστό της μάζας που αποκτήθηκε ως άλιπη μάζα μειώθηκε κατά περίπου 10% (με διάστημα εμπιστοσύνης 95% από -6 έως -13%). Ένα ποσοστό αύξησης μάζας 0,93%/εβδομάδα συνεπάγονταν το 100% της μάζας που αποκτήθηκε να είναι άλιπη μάζα, ενώ με βραδύτερους ρυθμούς να επιτρέπεται η ταυτόχρονη αύξηση άλιπης μάζας και απώλεια λίπους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για τα άτομα που είναι μέτρια καλά προπονημένοι σε σχέση με την γυμναστική με αντιστάσεις, ένα ποσοστό κέρδους ΣΒ ~ 1%/εβδομάδα μπορεί να επιτρέψει σχεδόν όλη η μάζα που πρέπει να αποκτηθεί να είναι άλιπη μάζα, ενώ βραδύτεροι ρυθμοί μπορεί να επιτρέψουν την ταυτόχρονη αύξηση της άλιπης μάζας και μείωσης του λίπους.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τη διατροφή που ακολουθήθηκε πλην της αναφοράς για συμπλήρωμα με πολλές θερμίδες.
Βέβαια τα αποτελέσματα εμφανίζονται εντυπωσιακά. Μάλιστα οι μετρήσεις έγιναν με αρκετές έγκυρες μεθόδους που σε κάποιο βαθμό εξασφαλίζουν αξιοπιστία του αποτελέσματος.
Επισημαίνω βέβαια ότι παρότι οι συμμετέχοντες φέρεται να ήταν προπονημένοι προφανώς ήταν μέσου επιπέδου και όχι προχωρημένοι αθλητές.
Δυσκολεύομαι επίσης να κατανοήσω το συμπέρασμα ότι "...για κάθε 1% αύξηση του ποσοστού της αύξησης μάζας, το ποσοστό της μάζας που αποκτήθηκε ως άλιπη μάζα μειώθηκε κατά περίπου 10%..." Δηλαδή στο ρυθμό αύξησης βάρους 1% το 90% θα είναι άλιπη μάζα, στο 2% πόσο θα είναι το 80% (100%- [2χ10%]) κ.ο.κ.;
Πάντως είναι η πρώτη μελέτη που βλέπω με ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Υπάρχουν πολλές αναφορές για προτεινόμενου ρυθμούς αύξησης βάρους με τις περισσότερες να αναφέρουν ότι για προπονημένους ο ρυθμός αύξησης μυικής μάζας (προσοχή όχι άλιπης) είναι αρκετά μικρότερος. Στα αρνητικά της μελέτης είναι ότι δεν μέτρησε τη μυική μάζα καθόσον η άλιπη μάζα και μυική μάζα δεν ταυτίζονται.
Ελπίζω στο μέλλον να γίνουν και άλλες μελέτες με αυτό το θέμα.