Καλώς Ορίσατε Στο Bodybuilders.gr - Κάντε Εγγραφή Και Ελάτε Στην Παρέα Μας! Register

Results 1 to 19 of 19
 1. #1
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default L-Carnitine Supplementation In Recovery After Exercise

  L-Carnitine Supplementation In Recovery After Exercise

  Received: 25 January 2018 / Revised: 6 March 2018 / Accepted: 9 March 2018 / Published: 13 March 2018

  Figure 1

  l-carnitine function. l-carnitine shuttles long-chain fatty acids inside the mitochondria by forming a long chain acetylcarnitine ester. The complex is then transported into the mitochondrial matrix by carnitine palmitoyltransferase I (CPT I) and carnitine palmitoyltransferase II (CPT II). The fatty acids are then broken down through the process of β-oxidation to deliver the 2-carbon molecules to the Krebs cycle, leading to the generation of energy under the form of adenosine triphosphate (ATP). In addition, by binding an acetyl group, l-carnitine can maintain the levels of Acetyl-CoA and coenzyme A, playing its buffering role.

  l-carnitine function. l-carnitine shuttles long-chain fatty acids inside the mitochondria by forming a long chain acetylcarnitine ester. The complex is then transported into the mitochondrial matrix by carnitine palmitoyltransferase I (CPT I) and carnitine palmitoyltransferase II (CPT II). The fatty acids are then broken down through the process of β-oxidation to deliver the 2-carbon molecules to the Krebs cycle, leading to the generation of energy under the form of adenosine triphosphate (ATP). In addition, by binding an acetyl group, l-carnitine can maintain the levels of Acetyl-CoA and coenzyme A, playing its buffering role.

  " style="box-sizing: border-box; color: rgb(49, 86, 162); line-height: inherit; text-decoration: none; max-height: 1e+06px; font-weight: 700;">

  Citation Export

  Abstract

  Given its pivotal role in fatty acid oxidation and energy metabolism, l-carnitine has been investigated as ergogenic aid for enhancing exercise capacity in the healthy athletic population. Early research indicates its beneficial effects on acute physical performance, such as increased maximum oxygen consumption and higher power output. Later studies point to the positive impact of dietary supplementation with l-carnitine on the recovery process after exercise. It is demonstrated that l-carnitine alleviates muscle injury and reduces markers of cellular damage and free radical formation accompanied by attenuation of muscle soreness. The supplementation-based increase in serum and muscle l-carnitine contents is suggested to enhance blood flow and oxygen supply to the muscle tissue via improved endothelial function thereby reducing hypoxia-induced cellular and biochemical disruptions. Studies in older adults further showed that l-carnitine intake can lead to increased muscle mass accompanied by a decrease in body weight and reduced physical and mental fatigue. Based on current animal studies, a role of l-carnitine in the prevention of age-associated muscle protein degradation and regulation of mitochondrial homeostasis is suggested.

  Keywords: l-carnitine; exercise recovery; physical performance; muscle metabolism; aging

  1. Introduction

  Naturally occurring, l-carnitine is a quaternary amine (3-hydroxy-4-N-trimethylaminobutyrate) found in all mammalian species. After the discovery of l-carnitine in muscle extracts in 1905 [1] and its structural identification in 1927 [2], the importance of l-carnitine in fatty acid oxidation in the liver and the heart was first described by Fritz in 1959 [3]. As mitochondrial membranes are impermeable to coenzyme A (CoA) esters and long-chain fatty acids, binding of l-carnitine to acetyl groups via carnitine acyltransferase is essential for the shuttle of the acetylated fatty acids into the mitochondria and for their subsequent β-oxidation in the matrix (Figure 1) [4]. The products of the β-oxidation (two carbon molecules) are then used by the Krebs cycle to produce Adenosine triphosphate (ATP) as form of energy. l-carnitine has also been recognized for its crucial biological function in buffering the free CoA/acetyl-CoA ratio. Under conditions of stress with excess formation of acyl-CoA, transesterification with l-carnitine potentially promotes the substrate movement in the Krebs cycle.

  Figure 1. l-carnitine function. l-carnitine shuttles long-chain fatty acids inside the mitochondria by forming a long chain acetylcarnitine ester. The complex is then transported into the mitochondrial matrix by carnitine palmitoyltransferase I (CPT I) and carnitine palmitoyltransferase II (CPT II). The fatty acids are then broken down through the process of β-oxidation to deliver the 2-carbon molecules to the Krebs cycle, leading to the generation of energy under the form of adenosine triphosphate (ATP). In addition, by binding an acetyl group, l-carnitine can maintain the levels of Acetyl-CoA and coenzyme A, playing its buffering role.

  l-carnitine is synthesized endogenously in the liver, the kidney, and the brain from the essential amino acids lysine and methionine [5,6] or ingested via animal-based food products. Its synthesis is catalyzed by four enzymatic reactions reviewed in detail by Vaz et al. [7] and requires vitamin C, vitamin B6, niacin, and reduced iron as cofactors [8]. Biosynthesis of l-carnitine accounts only for 25% of the daily needs [7,9]. Thus, supplementation either in the diet or as a nutritional supplement is required. At the tissue levels, the primary storage of l-carnitine is in the heart and the skeletal muscle with an estimated 95%, while much lower concentrations are found in the liver, the kidney, and the plasma [10]. It is estimated that the muscle content is about 70-fold higher than the blood plasma stores, which contain approximately 40?50 ?M/L [11]. Therefore, uptake of l-carnitine depends on an energy-dependent transport system against the concentration gradient. The organic cation transporters (OCTNs) regulate tissue distribution and intracellular homeostasis of l-carnitine and function both on its intestinal absorption and renal reabsorption. Hereditary or acquired defects in the transport mechanisms are the major cause of l-carnitine deficiency, leading to pathologies such as cardiomyopathy and skeletal muscle myopathy [12,13].

  It is estimated that, in omnivorous humans, 75% of the body?s carnitine pool is derived from dietary intake [7,9]. However, dietary intake of l-carnitine is highly variable. The primary source is red meat, providing up to 140?190 mg l-carnitine per 100 g uncooked meat (e.g., beef and venison) [14]. In contrast, plant-derived foods contain insignificant quantities of l-carnitine. As a consequence, vegetarians obtain very little l-carnitine from dietary sources. However, the benefit of l-carnitine supplementation in this population is still controversial as they possess comparable bioavailability for l-carnitine to the general population [12]. Indeed, it has been reported that l-carnitine deficit among vegetarians is modest [15]. With smaller l-carnitine stores in plasma as compared to omnivores, 12-weeks supplementation with l-carnitine increased both plasma and muscle carnitine, though muscle function and energy metabolism remained unaffected [16]. It is possible that regulatory feedback mechanisms leading to an increase in the dietary absorption of l-carnitine [17], and/or de novo synthesis [18] take place to overcome the l-carnitine deficiency and reduce the loss by urinary excretion. Such possible adaptation has been reported in vegetarians [16].

  While the bioavailability of l-carnitine from dietary sources was estimated to be 54?86% [17], absorption of nutritional supplements was reported to be lower and to vary between doses with an uptake of 9?25% from a single oral dose of 2 g dose [17,19]. Part of the l-carnitine ingested can be metabolized by microbial species in the gut. It was demonstrated in animal studies that unabsorbed quaternary amines such as choline, phosphatidylcholine, betaine or l-carnitine can be metabolized by gut microorganisms to produce the intermediate compound trimethylamine (TMA). TMA is subsequently absorbed by the gut and oxidized by flavin-monooxygenases (FMOs) in the liver to produce trimethylamine-N-oxide (TMAO) [20]. However, these conversions depend on the microflora and the affinity of the different quaternary amines to the gut microbial populations. Recently, it was reported that conversion of choline into TMA is catalyzed by anaerobic bacteria whereas conversion from l-carnitine is an aerobic process, suggesting that l-carnitine is an inefficient source of TMA production. Similar process can take place in the gut [21].

  Because of its accumulation in the muscle and the heart, its ergogenic nature, and its role in energy metabolism, l-carnitine supplementation is proposed to play crucial roles in diseased populations where it has been shown to impact the management of ischaemic heart disease, myopathy, and peripheral arterial disease [22,23,24], as well as among healthy athletes where it has been shown to modulate the exercise capacity and recovery [25,26,27,28].

  This comprehensive review aims to summarize the role l-carnitine plays in muscle physiology with a focus on the recovery after exercise among athletes, describe some of the trials, and the potential mechanisms involved. Based on this learning and the proposed role of l-carnitine in muscle structure and function, the role of l-carnitine in muscle health during aging is also discussed.

  2. Methodology

  The literature search was done in the database ?PubMed?. As a basic search string ?carnitine AND exercise AND recovery? combined with the filter for human clinical trials was used. Based on the titles and abstracts, the relevance of the publications was judged. Excluded were trials were l-carnitine was given in combination with other products (multi-ingredient supplements) or the outcome was not related to post exercise recovery. Further publications written in languages other than English, German or French were excluded. Additional clinical trials were identified by carefully reading the publication list of the identified articles.

  3. l-Carnitine and Exercise

  The link between l-carnitine levels, particularly in the plasma and the muscle, and enhanced exercise capacity have been reported in many trials (Table 1). With the commercial availability of l-carnitine in the early 1980s, studies were initiated to examine the effect of l-carnitine supplementation on metabolism during exercise. In light of its fundamental role in the β-oxidation of fatty acids for the purpose of energy production, and its role in the regulation of the acetyl-CoA pool, studies on l-carnitine as an ergogenic aid initially focused on of its interaction with exercise. Arenas et al. first reported that dietary supplementation of 1 g of l-carnitine given twice daily during 6 months of exercise training led to an increase in muscle l-carnitine levels (total and free) compared to placebo [29]. Endurance runners and to a lesser extent sprinters showed a significant decrease in muscle free l-carnitine as a result of exercise only. These levels were reversed by l-carnitine supplementation [29]. In a different trial, Wachter et al., reported that supplementation with 2 g of l-carnitine given twice daily for a period of 3 months did not alter l-carnitine muscle levels [30]. However, in the trial, only post-exercise muscle biopsies have been collected at three months, which makes the assessment of chronic effects of the supplementation independently from exercise difficult. Indeed, exercise itself leads to l-carnitine depletion in the muscle [29]. In two different trials, Broad and his colleagues reported that supplementation with 2 or 3 g of l-carnitine for two weeks led to an improvement in glucose and ammonia plasma levels, as well as lowering in heart rate without affecting the fat and carbohydrate metabolisms [31,32]. It is possible that the observed effects are supported by others mechanisms than energy production. Such mechanisms will be detailed in the subsequent paragraph.

  Table 1. Summary of clinical studies investigating the effect of l-carnitine on exercise performance and recovery.

  Other studies looked at the effect of supplementation on aerobic capacity, fat oxidation, maximum oxygen uptake, and physical performance [33,34,35,36,37,38]. Both chronic and acute supplementation with l-carnitine with or without protein during training, have been reported to enhance exercise capacity and endurance [33,34]. Orer and Guzel showed that single supplementation of 3 g or 4 g of l-carnitine to footballers before increasing speed run led to increased speed at corresponding lactate plasma levels, and decreased heart rate, suggesting a prolonged exhaustion exercise [36]. Siliprandi and colleagues provided evidence that l-carnitine enhances high-intensity exercise by maintaining the acetyl CoA/CoA ratio constant, thereby allowing continuous flux through the pyruvate dehydrogenase complex and preventing lactate accumulation [37]. Other studies yielded contradictory results, though, with outcomes unsupportive of a beneficial effect on maximal aerobic capacity, blood lactate response, or changes in respiratory exchange ratio during exercise [39,40,41,42,43]. However, these studies, exploratory in nature have been conducted some 25 years ago and may lack the adequate rigor, or the appropriate design. For instance, the trial conducted by Vukovich didn?t show an increase in the muscle l-carnitine content explaining possibly the lack of benefit [43]. It is also possible that the nature of the training, the length of the supplementation and the testing influence the response to the acute l-carnitine supplementation in particular. It has been reported that muscle l-carnitine content increased following l-carnitine long-term oral administration [29,44,45] whereas failed to show elevated levels after short-term supplementation [43,46]. In addition, plasma l-carnitine bioavailability does not always mirror its levels in the muscle, the driver for performance. In combination with certain mineral complexes, l-carnitine has been shown to improve aerobic exercise performance in 18?30 years old women [47].

  During low to moderate exercise, long chain fatty acids represent the main source of energy. l-carnitine has been suggested to spare muscle glycogen and promote fat oxidation during exercise, and a proposed conversion of fat into energy seems likely to be reflected by a reduction in body weight [48,49,50]. In addition, l-carnitine supplementation has been shown to spare amino acid usage as a source of energy making them available potentially for new protein synthesis [51]. It was reported that raising dogs supplemented with l-carnitine experienced less protein degradation as a result of exercise [52]. These effects might explain the reported muscle mass increase in both animal studies and human trials [52,53].

  4. Mechanisms Involved in the Effects of l-Carnitine on Recovery after Exercise4.1. Effects of l-Carnitine on Muscle Injury during Exercise

  Exercise-induced muscle damage and pain can both decrease quality of life and limit further training activity. In addition to its effects on exercise performance, l-carnitine has been described to help with recovery after exercise through different mechanisms. In a pilot trial, Maggini et al. addressed whether power output during a recovery period following strenuous workout can be raised by l-carnitine intake [59]. In 9 out of the 12 subjects receiving 2 g l-carnitine daily over a period of 5 days, there was a significant increase in power output after initial strenuous exercise. In contrast, single administration of l-carnitine before exhaustive cycling exercise did not improve performance during a second round of exercise after 3 h [60].

  In a cross-over study, Giamberardino et al. showed that supplementation with l-carnitine alleviated pain, tenderness and release of creatine kinase?a marker of muscle injury-indicating that the nutrient was effective in reducing tissue disruption and subsequent leakage of cytosolic proteins [57]. In a series of work performed by Kraemer and colleagues, the favorable effect of l-carnitine on reducing exercise-induced hypoxia, subsequent muscle damage, and delayed onset muscle soreness (DOMS) was further substantiated [54,58,61,62]. Using magnetic resonance imaging (MRI) technique, it could be demonstrated that muscle disruption after strenuous exercise was reduced by daily intake of 2 g l-carnitine compared to placebo [58,61]. This was accompanied by a significant reduction in released cytosolic proteins such as myoglobin and creatine kinase, malondialdehyde (MDA), as well as a decrease in markers for purine metabolism such as hypoxanthine and xanthine oxidase [54,61]. In a study by Spiering et al., two different doses of l-carnitine were compared with respect to an influence on these metabolic markers and subjectively perceived muscle soreness [62]. The authors reported that supplementation with both 1 g/day and 2 g/day provided comparable benefit, thus providing additional evidence for the proposed potential of l-carnitine [62]. The group further established that supplementation with l-carnitine l-tartrate, equivalent to 2 g l-carnitine daily, over a period of 3 weeks increases the level of androgen receptors on muscle cells, thereby improving protein signaling, needed for recovery after exercise [55].

  4.2. Effects of l-Carnitine on Blood Flow and Endothelial Function

  The effects of l-carnitine on endothelial function and nitric oxide release have been demonstrated in animal studies and human clinical trials [56,63,67,68,69].

  Kraemer and colleagues developed a new hypothesis, suggesting that supplementation with l-carnitine reduced structural and biochemical muscle damage and facilitated tissue repair by protecting against carnitine deficiency in the endothelial cells, thereby ameliorating blood flow and oxygen supply [67]. The new paradigm was based on early studies by Dubelaar and H?lsmann [68,69]. Here, it was demonstrated that muscle contractile force in dogs was significantly increased and accompanied by an elevated blood flow after infusion with l-carnitine and in the absence of increased muscle l-carnitine content [68]. In addition, l-carnitine prolonged the ability of endothelial cells to regulate blood flow during ischemia [69]. This pointed to a mechanism independent of muscle l-carnitine accretion and energy production. The authors hypothesized that improved force was due to an effect on the vasculature surrounding of the muscle [69]. Findings by Nuesch et al. supported this vascular effect [56]. It was shown that in athletes supplemented with 1 g of l-carnitine, plasma carnitine levels remained elevated after maximal exercise compared to a significant decrease in athletes without supplementation [56]. By investigating the flow-mediated dilation (FMD) after a high fat meal, Volek et al. further addressed the effects of l-carnitine on endothelial cell function in a cross-over study. After 3 weeks of l-carnitine supplementation, post-prandial brachial artery FMD in response to 5 min upper arm occlusion increased, whereas in the placebo arm, peak FMD decreased [63]. These results support the hypothesis that l-carnitine has a beneficial impact on vascular function through endothelial function modulation.

  4.3. l-Carnitine as an Anti-Oxidant

  One of the potential mechanisms involved in the role of l-carnitine supplementation during exercise recovery is its effect in mitigating oxidative stress during exercise. Muscle damage especially during eccentric exercise (active force generating lengthening contractions) is caused by immediate cellular and structural injury and subsequent biochemical responses during tissue repair [70,71]. Alteration of muscle fiber sarcomeres and the surrounding tissue can cause long-term dysfunction so that the recovery process can continue for up to 10 days [72]. It is also possible that local hypoxia induced by exercise can contribute to muscle injury and inflammation by decoupling between energy production (ATP from the Krebs cycle) and energy consumption in the cells. This can lead to the formation of reactive oxygen species (ROS). Ultimately, the release of intracellular components into the interstitium, and the subsequent inflammation lead to DOMS characterized by pain on movement, tenderness, as well as swelling and stiffness of the muscle [73]. Molecules such as hypoxanthine, MDA or creatine kinase resulting from sarcolemmal disruption, are involved in these events [73].

  The antioxidant effects of l-carnitine upon exercise-induced oxidative stress were also reported by Parandak et al. [64]. Daily supplementation with 2 g l-carnitine over 14 days significantly increased total antioxidant capacity compared to placebo before and 24 h post-exercise, whereas markers of muscle damage and lipid peroxidation remained significantly lower in comparison to placebo [64]. Furthermore, Parthimos et al., found that post training supplementation with l-carnitine improved the total antioxidant status, which was otherwise observed in basketball players in the absence of supplementation [74].

  While the vast majority of these studies were performed in young, healthy subjects, Ho and colleagues first provided experimental evidence for a favorable impact on recovery following exercise in middle-aged healthy men, with a mean age of 45 years, and women, aged 52 year average [65]. Again, a rise in stress markers during and after exercise, such as muscle soreness as perceived by the subjects, was attenuated by l-carnitine supplementation.

  5. l-Carnitine and Aging: Old Molecule, New Uses

  The aging may provide the future direction for the l-carnitine research and use. While clinical research indicated that the healthy young to middle-aged population can benefit from l-carnitine intake under physically challenging situations, effects of l-carnitine are still unknown in elderly suffering from physically fatigued conditions. The age-associated decline in skeletal muscle mass, strength, and overall activity, termed sarcopenia, is a multifactorial age-related condition. Factors such as decreased mobility, nutritional status, and mitochondrial function decline are all contributors to sarcopenia [75]. Alterations in protein metabolism and decline in protein synthesis have been reported with age progression in sarcopenic subjects [75]. While in healthy young individuals, protein metabolism is regulated by a balance of proteolytic and anabolic processes, there is a lack of an appropriate protein synthesis accompanied by a progressive degradation during sarcopenia, ultimately leading to physical frailty in older people. A recent study in the nematode Caenorhabditis elegans suggested specific aggregation proteins that contribute to the age-associated loss of muscle mass [76]. Another mechanism involved in the age-related muscle decline is the gradual loss of sensitivity to anabolic stimuli [77]. In addition, this decline in aged people was also attributed to the loss of type II fibers [78].

  Sarcopenia is influenced by factors such as diet and physical activity [79]. A synergistic effect of meat consumption and resistance exercise has been shown to increase muscle protein synthesis [80] as well as muscle strength and endurance in elderly [81]. Moreover, supplemental protein intake can increase muscle mass and strength in elderly [82,83] and improve their physical performance [84]. However, other studies showed that protein by itself and without exercise is not effective in improving muscle mass and function in this population [85].

  Growing evidence suggests that l-carnitine can positively affect muscle mass and revert the age-dependent decrease in muscle functioning. Muscle l-carnitine content has been shown to decline with age in healthy people [86]. Furthermore, aging leads to reduced transcription of OCTN2 mRNA [87], the l-carnitine transporter, indicating that tissue distribution and homeostasis of l-carnitine is hampered with advanced age. Consequently, a number of studies investigated the role of l-carnitine in the process of aging.

  Malaguarnera et al. performed a clinical study with centenarians who received 2 g of l-carnitine/day or placebo over a period of 6 months and investigated the effects on physical and mental fatigue. Compared with the placebo group, supplementation resulted in improved muscle mass, reduced total fat mass, and improved walking capacity, suggesting a beneficial effect in this population [48]. These findings go along with previous research by the same group showing that, in elderly, body fat mass was reduced, whereas muscle mass increased. This was accompanied by a significant reduction in physical and mental fatigue [49]. Supplementation with acetyl-l-carnitine, the acetylated derivative of l-carnitine, also decreased physical and mental fatigue in subjects 70 year old [50]. In a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial with pre-frail older subjects with a mean age of 68 years, Badrasawi et al. demonstrated a significant improvement on frailty status after 10-week supplementation with 1.5 g l-carnitine per day [88]. A recent study by Evans et al. provided evidence that a combination of l-carnitine, creatine, and leucine favorably affects muscle mass and performance [53]. In this randomized placebo-controlled double blind study in subjects aged 55?70 years, researchers investigated the potential synergistic effect of this novel formulation in comparison to placebo after eight-week supplementation. It was found that subjects significantly improved a composite outcome measure of body mass, muscle strength and a 6-min walk test, compared to placebo, and increased total lean muscle mass, leg lean muscle mass, and leg strength. l-carnitine supplementation alone did not show a significant improvement in the composite parameter compared to placebo, yet, subjects maintained both the composite score and their leg muscle strength compared to baseline, whereas, in the placebo group, both declined during the course of the study [53].

  Although, in the younger population, a number of studies could not show weight loss after intake of l-carnitine [89], in a recent meta-analysis, Pooyandjoo and colleagues came to the conclusion that body weight was significantly reduced in subjects who received l-carnitine compared with the control groups. The studies that were included in the meta-analysis were mostly performed in obese and/or diabetic subjects [90].

  Although the mechanisms underlying the effects of l-carnitine in promoting muscle mass and function in older people are still unknown, some of the general mechanisms of action of l-carnitine effects shown in animal studies and younger athletes can apply. By converting fat into energy, supplemental l-carnitine allowed for sparing of amino acids thereby leading to protein accretion in the muscle of swine [51]. Keller and colleagues demonstrated a role of l-carnitine in the transcriptional regulation of genes involved in the ubiquitin proteasome system of the skeletal muscle of piglets, indicating a potential mechanism by which l-carnitine prevents muscle protein degradation [91]. In addition, l-carnitine was reported to increase IGF-1 and Akt, thereby inducing the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway, which is a key modulator of protein anabolism [92].

  As postulated by the free radical theory of aging, peroxidative damage promotes the process of aging [93]. Antioxidants can scavenge reactive oxygen species or prevent their production thereby alleviating the oxidative stress. The antioxidant properties of l-carnitine have been indicated by several clinical studies [64,74,94], suggesting a potential additional mode of action by which l-carnitine may impede the biochemical mechanisms underlying tissue aging.

  Another hallmark of aging is accelerated neuronal cell injury and death leading to brain shrinkage and a decline in the brain function. It was suggested that mitochondrial decay may be the predominant underlying event [95]. Recently, Nicassio and colleagues suggested an influence of acetyl-l-carnitine on mitochondria homeostasis in the brains of old rats [96].

  6. Conclusions

  As a key player in fatty acid metabolism and energy production, the role of l-carnitine in diverse indications has been matter of scientific investigations. l-carnitine has been used as an ergogenic aid for professional athletes and as a dietary supplement in the physically active population. An abundance of human studies performed in healthy active subjects, resistance-trained athletes, or untrained men and women examined the effect of the nutritional supplement on physical performance, oxygen capacity, or muscle strength. More recently, clinical research shifted to evaluating the hypothesis that l-carnitine intake facilitates the recovery process after exercise. Scientific data indicates that the athletic population can benefit from l-carnitine intake as it attenuates the side effects of high-intensity training by reducing the magnitude of exercise-induced hypoxia and muscle injury.

  Under healthy conditions and in the absence of stress, l-carnitine availability is not a limiting factor in fatty acid β-oxidation. Its homeostasis is highly regulated by bioavailability, transport, and urinary excretion. Yet, under conditions with aberrations, such as inborn or acquired carnitine deficiency, hemodialysis, or in sarcopenic and frail subjects, supplementation with l-carnitine has been shown to increase physical performance and muscle mass and function. The age-related muscle decline can be reversed by both physical activity and nutritional means. While endurance exercise can be arduous in elderly, nutritional supplementation in conjunction with moderate exercise may be a potential strategy to slow down sarcopenia, as one hallmark of frailty, in older adults.

  A growing number of animal studies provided evidence for the multifaceted mechanisms, by which l-carnitine exerts its beneficial action on increased protein synthesis and reduced muscle degradation. In addition, regulation of mitochondrial homeostasis by l-carnitine during aging is postulated to impact the age-related declines. Thus, dietary supplementation with l-carnitine may contribute to help during the aging process by impeding the progression of muscle mass and function decline as well as neurodegeneration. Further research in warranted in this area.

  In conclusion, given the impact of the structural and symptomatic consequences of high-intensity exercise, i.e., impairment of muscle sarcomeres and pain, which do not only reduce quality of life but diminish further training capacities, facilitation of recovery from exercise by l-carnitine supplementation is particularly beneficial to the healthy young active population. Moreover, elderly experiencing lean muscle mass and function decline, reduced muscle l-carnitine content and mitochondrial dysfunction can also benefit from the positive impact of supplementation with l-carnitine. In particular, with a growing number of older subjects engaged in moderate exercise, the role of l-carnitine in this demographic will continue to gain importance.

 2. #2
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Ελήφθη: 25 Ιανουαρίου 2018 / Αναθεωρήθηκε: 6 Μαρτίου 2018 / Αποδεκτή: 9 Μαρτίου 2018 / Δημοσιεύθηκε: 13 Μαρτίου 2018

  (Αυτό το άρθρο ανήκει στην Ειδική Έκδοση Πρωτεΐνης για Ανάκτηση και Απόδοση Μετά την Άσκηση)

  Λήψη PDF

  Περιήγηση στο σχήμα  Εξαγωγή παραπομπής

  Αφηρημένη

  Δεδομένου του κεντρικού ρόλου της στην οξείδωση λιπαρών οξέων και στον μεταβολισμό της ενέργειας, η l-καρνιτίνη έχει διερευνηθεί ως εργογενικό βοήθημα για την ενίσχυση της ικανότητας άσκησης στον υγιή αθλητικό πληθυσμό. Η πρώιμη έρευνα δείχνει τις ευεργετικές επιδράσεις της στην οξεία φυσική απόδοση, όπως η αυξημένη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και η υψηλότερη απόδοση ισχύος. Μετέπειτα μελέτες δείχνουν τη θετική επίδραση της διατροφής με L-καρνιτίνη στη διαδικασία ανάρρωσης μετά την άσκηση. Αποδεικνύεται ότι η l-καρνιτίνη ανακουφίζει τον μυϊκό τραυματισμό και μειώνει τους δείκτες κυτταρικής βλάβης και σχηματισμού ελευθέρων ριζών που συνοδεύεται από εξασθένηση του μυϊκού πόνου. Η βασισμένη στα συμπληρώματα αύξηση του ορού και των μυών της περιεκτικότητας σε l-καρνιτίνη προτείνεται για την ενίσχυση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στον μυϊκό ιστό μέσω βελτιωμένης ενδοθηλιακής λειτουργίας μειώνοντας έτσι τις κυτταρικές και βιοχημικές διαταραχές που προκαλούνται από υποξία. Μελέτες σε ηλικιωμένους ενήλικες έδειξαν επίσης ότι η πρόσληψη l-καρνιτίνης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη μυϊκή μάζα συνοδευόμενη από μείωση του σωματικού βάρους και μειωμένη σωματική και διανοητική κόπωση. Με βάση τις τρέχουσες μελέτες σε ζώα, προτείνεται ένας ρόλος της l-καρνιτίνης στην πρόληψη της υποβάθμισης των μυϊκών πρωτεϊνών που σχετίζονται με την ηλικία και της ρύθμισης της μιτοχονδριακής ομοιόστασης.

  Λέξεις-κλειδιά: l-καρνιτίνη; αποκατάσταση άσκησης φυσική απόδοση μεταβολισμός των μυών γηράσκων

  1. Εισαγωγή

  Φυσικά απαντώμενη, η 1-καρνιτίνη είναι μια τεταρτοταγής αμίνη (3-υδροξυ-4-Ν-τριμεθυλαμινοβουτυρικό) που βρίσκεται σε όλα τα είδη θηλαστικών. Μετά την ανακάλυψη της l-καρνιτίνης σε εκχυλίσματα μυών το 1905 [1] και τη δομική ταυτοποίησή της το 1927 [2], η σημασία της l-καρνιτίνης στην οξείδωση λιπαρών οξέων στο ήπαρ και την καρδιά περιγράφεται για πρώτη φορά από τον Fritz το 1959 [3] ]. Καθώς οι μιτοχονδριακές μεμβράνες είναι αδιαπέραστες από τους εστέρες του συνενζύμου Α (CoA) και τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας, η σύνδεση της l-καρνιτίνης σε ακετυλομάδες μέσω καρνιτίνης ακυλτρανσφεράσης είναι απαραίτητη για τη μεταφορά των ακετυλιωμένων λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια και για την επακόλουθη β-οξείδωση τους στη μήτρα (Σχήμα 1) [4]. Τα προϊόντα της β-οξείδωσης (δύο μόρια άνθρακα) στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τον κύκλο Krebs για την παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) ως μορφή ενέργειας. Η l-καρνιτίνη έχει επίσης αναγνωριστεί για την κρίσιμη βιολογική του λειτουργία στην αποθήκευση της ελεύθερης αναλογίας CoA / ακετυλο-CoA. Υπό συνθήκες στρες με υπερβολικό σχηματισμό ακυλ-ΟοΑ, η διεστεροποίηση με 1-καρνιτίνη προάγει πιθανώς την κίνηση του υποστρώματος στον κύκλο Krebs.

  ?

  Σχήμα 1. Λειτουργία l-καρνιτίνης. Η l-καρνιτίνη κλείνει τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας μέσα στα μιτοχόνδρια σχηματίζοντας εστέρα ακετυλοκαρνιτίνης μακράς αλυσίδας. Το σύμπλοκο μεταφέρεται στη συνέχεια στη μιτοχονδριακή μήτρα με καρνιτίνη παλμιτοϋλτρανσφεράση Ι (CPT Ι) και καρνιτίνη παλμιτοϋλτρανσφεράση II (CPT II). Στη συνέχεια, τα λιπαρά οξέα διασπώνται μέσω της διαδικασίας β-οξείδωσης για την παροχή των μορίων 2-άνθρακα στον κύκλο Krebs, οδηγώντας στην παραγωγή ενέργειας υπό τη μορφή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ). Επιπλέον, δεσμεύοντας μια ακετυλομάδα, η 1-καρνιτίνη μπορεί να διατηρήσει τα επίπεδα του Ακετυλο-ΟοΑ και του συνενζύμου Α, παίζοντας τον ρυθμιστικό ρόλο της.

  Η l-καρνιτίνη συντίθεται ενδογενώς στο ήπαρ, στους νεφρούς και στον εγκέφαλο από τα απαραίτητα αμινοξέα λυσίνη και μεθειονίνη [5,6] ή καταναλώνεται μέσω ζωικών προϊόντων διατροφής. Η σύνθεσή του καταλύεται από τέσσερις ενζυματικές αντιδράσεις που εξετάστηκαν λεπτομερώς από τους Vaz et al. [7] και απαιτεί βιταμίνη C, βιταμίνη Β6, νιασίνη και μειωμένο σίδηρο ως συμπαράγοντες [8]. Η βιοσύνθεση της l-καρνιτίνης αντιπροσωπεύει μόνο το 25% των ημερήσιων αναγκών [7,9]. Επομένως, απαιτείται συμπλήρωση είτε στη διατροφή είτε ως συμπλήρωμα διατροφής. Σε επίπεδα ιστού, η κύρια αποθήκευση της l-καρνιτίνης είναι στην καρδιά και στο σκελετικό μυ με εκτιμώμενο 95%, ενώ πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στο ήπαρ, στα νεφρά και στο πλάσμα [10]. Εκτιμάται ότι το περιεχόμενο των μυών είναι περίπου 70 φορές υψηλότερο από τα αποθέματα πλάσματος στο αίμα, τα οποία περιέχουν περίπου 40-50 μM / L [11]. Επομένως, η πρόσληψη της l-καρνιτίνης εξαρτάται από ένα σύστημα μεταφοράς που εξαρτάται από την ενέργεια έναντι της βαθμίδας συγκέντρωσης. Οι οργανικοί μεταφορείς κατιόντων (OCTNs) ρυθμίζουν την κατανομή των ιστών και την ενδοκυτταρική ομοιόσταση της l-καρνιτίνης και λειτουργούν τόσο στην εντερική απορρόφηση όσο και στην νεφρική απορρόφηση. Κληρονομικά ή επίκτητα ελαττώματα στους μηχανισμούς μεταφοράς είναι η κύρια αιτία της ανεπάρκειας l-καρνιτίνης, που οδηγεί σε παθολογίες όπως η καρδιομυοπάθεια και η μυοπάθεια των σκελετικών μυών [12,13].

  Εκτιμάται ότι, σε παμφάγα ανθρώπους, το 75% της δεξαμενής καρνιτίνης του σώματος προέρχεται από διατροφική πρόσληψη [7,9]. Ωστόσο, η διατροφική πρόσληψη l-καρνιτίνης είναι πολύ μεταβλητή. Η κύρια πηγή είναι το κόκκινο κρέας, παρέχοντας έως 140?190 mg l-καρνιτίνης ανά 100 g άψητου κρέατος (π.χ. βόειο κρέας και κρέας ελαφιού) [14]. Αντίθετα, τα φυτικά τρόφιμα περιέχουν ασήμαντες ποσότητες l-καρνιτίνης. Κατά συνέπεια, οι χορτοφάγοι λαμβάνουν πολύ λίγη l-καρνιτίνη από διατροφικές πηγές. Ωστόσο, το όφελος από τη συμπλήρωση της l-καρνιτίνης σε αυτόν τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενο καθώς διαθέτουν συγκρίσιμη βιοδιαθεσιμότητα για την l-καρνιτίνη με τον γενικό πληθυσμό [12]. Πράγματι, έχει αναφερθεί ότι το έλλειμμα l-καρνιτίνης μεταξύ των χορτοφάγων είναι μέτριο [15]. Με μικρότερα αποθέματα l-καρνιτίνης στο πλάσμα σε σύγκριση με τα παμφάγα, η συμπλήρωση 12 εβδομάδων με l-καρνιτίνη αύξησε τόσο το πλάσμα όσο και τη μυϊκή καρνιτίνη, αν και η μυϊκή λειτουργία και ο ενεργειακός μεταβολισμός παρέμειναν ανεπηρέαστοι [16]. Είναι πιθανό οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί ανατροφοδότησης που οδηγούν σε αύξηση της διατροφικής απορρόφησης της l-καρνιτίνης [17] και / ή της σύνθεσης de novo [18] για να ξεπεραστεί η ανεπάρκεια της l-καρνιτίνης και να μειωθεί η απώλεια από την απέκκριση των ούρων. Μια τέτοια πιθανή προσαρμογή έχει αναφερθεί σε χορτοφάγους [16].

  Ενώ η βιοδιαθεσιμότητα της l-καρνιτίνης από διατροφικές πηγές εκτιμήθηκε ότι ήταν 54-86% [17], η απορρόφηση των συμπληρωμάτων διατροφής αναφέρθηκε να είναι χαμηλότερη και να ποικίλλει μεταξύ των δόσεων με πρόσληψη 9-25% από μία εφάπαξ από του στόματος δόση Δόση 2 g [17,19]. Μέρος της ί-καρνιτίνης που λαμβάνεται μπορεί να μεταβολιστεί από μικροβιακά είδη στο έντερο. Αποδείχθηκε σε μελέτες σε ζώα ότι μη απορροφημένες τεταρτοταγείς αμίνες όπως χολίνη, φωσφατιδυλοχολίνη, βεταΐνη ή 1-καρνιτίνη μπορούν να μεταβολιστούν από μικροοργανισμούς του εντέρου για να παράγουν την ενδιάμεση ένωση τριμεθυλαμίνη (ΤΜΑ). Στη συνέχεια, το ΤΜΑ απορροφάται από το έντερο και οξειδώνεται από φλαβονο-μονοοξυγενάσες (FMOs) στο ήπαρ για να παράγει τριμεθυλαμίνη-Ν-οξείδιο (TMAO) [20]. Ωστόσο, αυτές οι μετατροπές εξαρτώνται από τη μικροχλωρίδα και τη συγγένεια των διαφορετικών τεταρτοταγών αμινών με τους μικροβιακούς πληθυσμούς του εντέρου. Πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι η μετατροπή της χολίνης σε ΤΜΑ καταλύεται από αναερόβια βακτηρίδια ενώ η μετατροπή από 1-καρνιτίνη είναι μια αερόβια διαδικασία, υποδηλώνοντας ότι η 1-καρνιτίνη είναι μια αναποτελεσματική πηγή παραγωγής ΤΜΑ. Παρόμοια διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα στο έντερο [21].

  Λόγω της συσσώρευσής του στον μυ και την καρδιά, την εργογενή του φύση και τον ρόλο του στον ενεργειακό μεταβολισμό, η συμπλήρωση l-καρνιτίνης προτείνεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο σε ασθενείς με πληθυσμούς όπου έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη διαχείριση των ισχαιμικών καρδιακών παθήσεων, της μυοπάθειας , και περιφερική αρτηριακή νόσο [22,23,24], καθώς και μεταξύ υγιών αθλητών όπου έχει αποδειχθεί ότι ρυθμίζει την ικανότητα άσκησης και την ανάρρωση [25,26,27,28].

  Αυτή η περιεκτική αναθεώρηση στοχεύει να συνοψίσει τον ρόλο που παίζει η l-καρνιτίνη στη φυσιολογία των μυών με έμφαση στην ανάρρωση μετά την άσκηση μεταξύ αθλητών, να περιγράψει μερικές από τις δοκιμές και τους πιθανούς μηχανισμούς που εμπλέκονται. Με βάση αυτήν την εκμάθηση και τον προτεινόμενο ρόλο της l-καρνιτίνης στη δομή και τη λειτουργία των μυών, συζητείται επίσης ο ρόλος της l-καρνιτίνης στην υγεία των μυών κατά τη γήρανση.

  2. Μεθοδολογία

  Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε στη βάση δεδομένων "PubMed". Ως βασική συμβολοσειρά αναζήτησης «καρνιτίνη ΚΑΙ άσκηση ΚΑΙ ανάκτηση» σε συνδυασμό με το φίλτρο για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Με βάση τους τίτλους και τις περιλήψεις, κρίθηκε η συνάφεια των δημοσιεύσεων. Αποκλείστηκαν οι δοκιμές που δόθηκε l-καρνιτίνη σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα (συμπληρώματα πολλαπλών συστατικών) ή το αποτέλεσμα δεν σχετίζεται με την αποκατάσταση μετά την άσκηση. Περαιτέρω δημοσιεύσεις που γράφτηκαν σε άλλες γλώσσες εκτός από Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά αποκλείστηκαν. Πρόσθετες κλινικές δοκιμές εντοπίστηκαν διαβάζοντας προσεκτικά τη λίστα δημοσίευσης των αναγνωρισμένων άρθρων.

  3. l-καρνιτίνη και άσκηση

  Η σύνδεση μεταξύ των επιπέδων της l-καρνιτίνης, ιδιαίτερα στο πλάσμα και τους μυς, και η αυξημένη ικανότητα άσκησης έχουν αναφερθεί σε πολλές δοκιμές (Πίνακας 1). Με την εμπορική διαθεσιμότητα της l-καρνιτίνης στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησαν μελέτες για να εξεταστεί η επίδραση της συμπλήρωσης l-καρνιτίνης στον μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης. Υπό το πρίσμα του θεμελιώδους ρόλου της στη β-οξείδωση των λιπαρών οξέων για την παραγωγή ενέργειας και του ρόλου του στη ρύθμιση της δεξαμενής ακετυλο-CoA, μελέτες σχετικά με την l-καρνιτίνη ως εργογενικό βοήθημα αρχικά επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδρασή της με άσκηση. Οι Arenas et al. ανέφεραν για πρώτη φορά ότι τα συμπληρώματα διατροφής 1 g l-καρνιτίνης χορηγούμενα δύο φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια 6 μηνών άσκησης οδήγησαν σε αύξηση των επιπέδων μυϊκής l-καρνιτίνης (συνολικά και δωρεάν) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο [29]. Οι δρομείς αντοχής και, σε μικρότερο βαθμό, οι σπρίντερ έδειξαν σημαντική μείωση της μυϊκής l-καρνιτίνης ως αποτέλεσμα μόνο της άσκησης. Αυτά τα επίπεδα αντιστράφηκαν με συμπληρώματα l-καρνιτίνης [29]. Σε μια διαφορετική δοκιμή, οι Wachter et al., Ανέφεραν ότι η συμπλήρωση με 2 g l-καρνιτίνης χορηγούμενη δύο φορές ημερησίως για περίοδο 3 μηνών δεν άλλαξε τα επίπεδα μυών της l-καρνιτίνης [30]. Ωστόσο, στη δοκιμή, έχουν συλλεχθεί μόνο βιοψίες μυών μετά την άσκηση στους τρεις μήνες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των χρόνιων επιδράσεων του συμπληρώματος ανεξάρτητα από την άσκηση. Πράγματι, η ίδια η άσκηση οδηγεί σε εξάντληση της μ-καρνιτίνης στον μυ [29]. Σε δύο διαφορετικές δοκιμές, ο Broad και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι η συμπλήρωση με 2 ή 3 g l-καρνιτίνης για δύο εβδομάδες οδήγησε σε βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης και αμμωνίας στο πλάσμα, καθώς και μείωση του καρδιακού ρυθμού χωρίς να επηρεάσει τους μεταβολισμούς του λίπους και των υδατανθράκων [ 31,32]. Είναι πιθανό ότι τα παρατηρούμενα αποτελέσματα υποστηρίζονται από άλλους μηχανισμούς από την παραγωγή ενέργειας. Τέτοιοι μηχανισμοί θα αναλυθούν στην επόμενη παράγραφο.

  Πίνακας 1. Σύνοψη των κλινικών μελετών που διερευνούν την επίδραση της l-καρνιτίνης στην άσκηση και την ανάρρωση.

  ?

  Άλλες μελέτες εξέτασαν την επίδραση των συμπληρωμάτων στην αερόβια ικανότητα, την οξείδωση του λίπους, τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και τη φυσική απόδοση [33,34,35,36,37,38]. Τόσο η χρόνια όσο και η οξεία συμπλήρωση με l-καρνιτίνη με ή χωρίς πρωτεΐνη κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έχουν αναφερθεί ότι ενισχύουν την ικανότητα άσκησης και την αντοχή [33,34]. Ο Orer και ο Guzel έδειξαν ότι ένα μόνο συμπλήρωμα 3 g ή 4 g l-καρνιτίνης σε ποδοσφαιριστές πριν από την αύξηση της ταχύτητας οδήγησε σε αυξημένη ταχύτητα στα αντίστοιχα επίπεδα γαλακτικού στο πλάσμα και μειωμένο καρδιακό ρυθμό, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη άσκηση εξάντλησης [36]. Ο Siliprandi και οι συνεργάτες του έδωσαν στοιχεία ότι η l-καρνιτίνη ενισχύει την άσκηση υψηλής έντασης διατηρώντας σταθερή την αναλογία ακετυλο CoA / CoA, επιτρέποντας έτσι συνεχή ροή μέσω του συμπλόκου πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης και αποτρέποντας τη συσσώρευση γαλακτικού [37]. Άλλες μελέτες απέδωσαν αντιφατικά αποτελέσματα, ωστόσο, με αποτελέσματα που δεν υποστηρίζουν την ευεργετική επίδραση στη μέγιστη αερόβια ικανότητα, την απόκριση γαλακτικού στο αίμα ή τις αλλαγές στην αναλογία αναπνευστικής ανταλλαγής κατά τη διάρκεια της άσκησης [39,40,41,42,43]. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες, διερευνητικής φύσης, έχουν διεξαχθεί πριν από περίπου 25 χρόνια και ενδέχεται να μην έχουν την κατάλληλη αυστηρότητα ή τον κατάλληλο σχεδιασμό. Για παράδειγμα, η δοκιμή που διεξήγαγε ο Βούκοβιτς δεν έδειξε αύξηση του περιεχομένου μυών σε λ-καρνιτίνη που να εξηγεί πιθανώς την έλλειψη ωφέλειας [43]. Είναι επίσης πιθανό ότι η φύση της προπόνησης, η διάρκεια των συμπληρωμάτων και η δοκιμή επηρεάζουν ειδικότερα την απόκριση στην οξεία συμπλήρωση l-καρνιτίνης. Έχει αναφερθεί ότι η περιεκτικότητα σε μυ-l-καρνιτίνη αυξήθηκε μετά από μακροχρόνια στοματική χορήγηση l-καρνιτίνης [29,44,45], ενώ απέτυχε να παρουσιάσει αυξημένα επίπεδα μετά από βραχυπρόθεσμη συμπλήρωση [43,46]. Επιπλέον, η βιοδιαθεσιμότητα της l-καρνιτίνης στο πλάσμα δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε τα επίπεδα της στο μυ, η οποία οδηγεί την απόδοση. Σε συνδυασμό με ορισμένα ορυκτά σύμπλοκα, η l-καρνιτίνη έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απόδοση της αερόβιας άσκησης σε γυναίκες ηλικίας 18-30 ετών [47].

  Κατά τη διάρκεια της χαμηλής έως μέτριας άσκησης, τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας αντιπροσωπεύουν την κύρια πηγή ενέργειας. Η l-καρνιτίνη έχει προταθεί να ελευθερώνει γλυκογόνο των μυών και να προάγει την οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης και μια προτεινόμενη μετατροπή του λίπους σε ενέργεια φαίνεται πιθανό να αντικατοπτρίζεται από τη μείωση του σωματικού βάρους [48,49,50]. Επιπλέον, η συμπλήρωση l-καρνιτίνης έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει τη χρήση αμινοξέων ως πηγή ενέργειας καθιστώντας τα διαθέσιμα ενδεχομένως για νέα σύνθεση πρωτεϊνών [51]. Αναφέρθηκε ότι η αύξηση των σκύλων που συμπληρώθηκαν με l-καρνιτίνη παρουσίασε λιγότερη αποδόμηση πρωτεϊνών ως αποτέλεσμα της άσκησης [52]. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να εξηγήσουν την αναφερόμενη αύξηση της μυϊκής μάζας τόσο σε μελέτες σε ζώα όσο και σε ανθρώπινες δοκιμές [52,53].

  4. Μηχανισμοί που εμπλέκονται στις επιδράσεις της l-καρνιτίνης στην ανάρρωση μετά την άσκηση

  4.1. Επιδράσεις της l-καρνιτίνης στον τραυματισμό των μυών κατά τη διάρκεια της άσκησης

  Η μυϊκή βλάβη και ο πόνος που προκαλούνται από την άσκηση μπορούν να μειώσουν τόσο την ποιότητα ζωής όσο και να περιορίσουν την περαιτέρω άσκηση. Εκτός από τις επιδράσεις της στην απόδοση της άσκησης, η l-καρνιτίνη έχει περιγραφεί ότι βοηθά στην ανάρρωση μετά την άσκηση μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Σε μια πιλοτική δοκιμή, οι Maggini et al. Αντιμετωπίστηκε εάν η παραγωγή ισχύος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάκαμψης μετά από έντονη προπόνηση μπορεί να αυξηθεί με την πρόσληψη l-καρνιτίνης [59]. Σε 9 από τα 12 άτομα που λαμβάνουν 2 g l-καρνιτίνης ημερησίως για περίοδο 5 ημερών, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγής ισχύος μετά την αρχική έντονη άσκηση. Αντίθετα, η εφάπαξ χορήγηση l-καρνιτίνης πριν από την εξαντλητική άσκηση ποδηλασίας δεν βελτίωσε την απόδοση κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου γύρου άσκησης μετά από 3 ώρες [60].

  Σε μια διασταυρούμενη μελέτη, οι Giamberardino et al. έδειξε ότι η συμπλήρωση με την l-καρνιτίνη ανακούφισε τον πόνο, την ευαισθησία και την απελευθέρωση της κρεατινικής κινάσης - δείκτη μυϊκού τραυματισμού - που δείχνει ότι το θρεπτικό συστατικό ήταν αποτελεσματικό στη μείωση της διαταραχής των ιστών και της επακόλουθης διαρροής κυτοσολικών πρωτεϊνών [57]. Σε μια σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Kraemer και τους συναδέλφους του, η ευνοϊκή επίδραση της l-καρνιτίνης στη μείωση της υποξίας που προκαλείται από την άσκηση, της επακόλουθης μυϊκής βλάβης και της καθυστερημένης μυϊκής πόνου (DOMS) τεκμηριώθηκε περαιτέρω [54,58,61,62]. Χρησιμοποιώντας την τεχνική μαγνητικής τομογραφίας (MRI), θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι η διαταραχή των μυών μετά από έντονη άσκηση μειώθηκε με την ημερήσια πρόσληψη 2 g l-καρνιτίνης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο [58,61]. Αυτό συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση των απελευθερωμένων κυτοσολικών πρωτεϊνών όπως η μυοσφαιρίνη και η κρεατινική κινάση, η μηλονδιαλδεΰδη (MDA), καθώς και μια μείωση των δεικτών για τον μεταβολισμό της πουρίνης όπως η υποξανθίνη και η οξειδάση της ξανθίνης [54,61]. Σε μια μελέτη των Spiering et al., Δύο διαφορετικές δόσεις l-καρνιτίνης συγκρίθηκαν σε σχέση με μια επίδραση σε αυτούς τους μεταβολικούς δείκτες και την υποκειμενικά αντιληπτή μυϊκό πόνο [62]. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι η συμπλήρωση με 1 g / ημέρα και 2 g / ημέρα παρείχε συγκρίσιμο όφελος, παρέχοντας έτσι πρόσθετα στοιχεία για το προτεινόμενο δυναμικό της l-καρνιτίνης [62]. Η ομάδα διαπίστωσε περαιτέρω ότι η συμπλήρωση με l-καρνιτίνη l-τρυγική, ισοδύναμη με 2 g l-καρνιτίνης ημερησίως, για μια περίοδο 3 εβδομάδων αυξάνει το επίπεδο των υποδοχέων ανδρογόνων στα μυϊκά κύτταρα, βελτιώνοντας έτσι τη σηματοδότηση πρωτεϊνών, που απαιτείται για ανάκτηση μετά την άσκηση [ 55].

  4.2. Επιδράσεις της l-καρνιτίνης στη ροή του αίματος και στη λειτουργία του ενδοθηλίου

  Οι επιδράσεις της l-καρνιτίνης στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την απελευθέρωση του αζώτου έχουν αποδειχθεί σε μελέτες σε ζώα και σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους [56,63,67,68,69].

  Ο Kraemer και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν μια νέα υπόθεση, υποδηλώνοντας ότι η συμπλήρωση με l-καρνιτίνη μείωσε τη δομική και βιοχημική μυϊκή βλάβη και διευκόλυνε την επισκευή των ιστών προστατεύοντας από την ανεπάρκεια καρνιτίνης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, βελτιώνοντας έτσι τη ροή του αίματος και την παροχή οξυγόνου [67]. Το νέο παράδειγμα βασίστηκε σε πρώιμες μελέτες των Dubelaar και H?lsmann [68,69]. Εδώ, αποδείχθηκε ότι η δύναμη συστολής των μυών σε σκύλους αυξήθηκε σημαντικά και συνοδεύτηκε από αυξημένη ροή αίματος μετά από έγχυση με l-καρνιτίνη και απουσία αυξημένης περιεκτικότητας μυών σε l-καρνιτίνη [68]. Επιπλέον, η l-καρνιτίνη παρέτεινε την ικανότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων να ρυθμίζουν τη ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας [69]. Αυτό έδειξε έναν μηχανισμό ανεξάρτητο από την αύξηση της μυϊκής l-καρνιτίνης και την παραγωγή ενέργειας. Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η βελτιωμένη δύναμη οφειλόταν σε επίδραση στο αγγειακό περιβάλλον του μυός [69]. Ευρήματα από τους Nuesch et al. υποστήριξε αυτό το αγγειακό αποτέλεσμα [56]. Αποδείχθηκε ότι σε αθλητές που συμπληρώθηκαν με 1 g l-καρνιτίνης, τα επίπεδα καρνιτίνης στο πλάσμα παρέμειναν αυξημένα μετά τη μέγιστη άσκηση σε σύγκριση με μια σημαντική μείωση στους αθλητές χωρίς συμπλήρωση [56]. Με τη διερεύνηση της διαστολής που προκαλείται από τη ροή (FMD) μετά από ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, οι Volek et al. εξέτασε περαιτέρω τις επιδράσεις της l-καρνιτίνης στη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων σε μια μελέτη cross-over. Μετά από 3 εβδομάδες συμπληρώματος l-καρνιτίνης, ο βραχυκυκλικός αρτηριακός αφθώδης πυρετός FM σε απόκριση σε 5 λεπτά απόφραξης άνω βραχίονα, ενώ στον βραχίονα του εικονικού φαρμάκου, το μέγιστο FMD μειώθηκε [63]. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η l-καρνιτίνη έχει ευεργετική επίδραση στην αγγειακή λειτουργία μέσω διαμόρφωσης ενδοθηλιακής λειτουργίας.

  4.3. l-καρνιτίνη ως αντιοξειδωτικό

  Ένας από τους πιθανούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στο ρόλο της συμπλήρωσης l-καρνιτίνης κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης της άσκησης είναι η επίδρασή του στη μείωση του οξειδωτικού στρες κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η μυϊκή βλάβη ειδικά κατά την έκκεντρη άσκηση (ενεργή δύναμη που δημιουργεί συστολές επιμήκυνσης) προκαλείται από άμεσο κυτταρικό και δομικό τραυματισμό και επακόλουθες βιοχημικές αποκρίσεις κατά την επισκευή των ιστών [70,71]. Η μεταβολή των σαρκομερών των μυϊκών ινών και του περιβάλλοντος ιστού μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσλειτουργία, έτσι ώστε η διαδικασία ανάκτησης να μπορεί να συνεχιστεί για έως και 10 ημέρες [72]. Είναι επίσης πιθανό ότι η τοπική υποξία που προκαλείται από την άσκηση μπορεί να συμβάλει στον μυϊκό τραυματισμό και τη φλεγμονή αποσυνδέοντας μεταξύ της παραγωγής ενέργειας (ATP από τον κύκλο Krebs) και της κατανάλωσης ενέργειας στα κύτταρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS). Τελικά, η απελευθέρωση ενδοκυτταρικών συστατικών στο διάστημο και η επακόλουθη φλεγμονή οδηγούν σε DOMS που χαρακτηρίζεται από πόνο στην κίνηση, ευαισθησία, καθώς και πρήξιμο και δυσκαμψία του μυός [73]. Μόρια όπως η υποξανθίνη, η MDA ή η κρεατινική κινάση που προκύπτει από τη σαρκοληματική διαταραχή, εμπλέκονται σε αυτά τα συμβάντα [73].

  Οι αντιοξειδωτικές επιδράσεις της 1-καρνιτίνης στο οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την άσκηση αναφέρθηκαν επίσης από τους Parandak et al. [64]. Η καθημερινή συμπλήρωση με 2 g l-καρνιτίνης σε διάστημα 14 ημερών αύξησε σημαντικά τη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο πριν και 24 ώρες μετά την άσκηση, ενώ οι δείκτες βλάβης των μυών και η υπεροξείδωση των λιπιδίων παρέμειναν σημαντικά χαμηλότεροι σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο [64]. Επιπλέον, οι Parthimos et al., Διαπίστωσαν ότι τα συμπληρώματα μετά την προπόνηση με την l-καρνιτίνη βελτίωσαν την ολική αντιοξειδωτική κατάσταση, η οποία διαφορετικά παρατηρήθηκε σε παίκτες μπάσκετ ελλείψει συμπληρώματος [74].

  Ενώ η συντριπτική πλειονότητα αυτών των μελετών πραγματοποιήθηκε σε νεαρά, υγιή άτομα, ο Χο και οι συνάδελφοί του έδωσαν για πρώτη φορά πειραματικά στοιχεία για ευνοϊκή επίδραση στην ανάρρωση μετά από άσκηση σε μεσήλικες υγιείς άνδρες, με μέση ηλικία 45 ετών και γυναίκες, 52 ετών μέσος όρος έτους [65]. Και πάλι, η αύξηση των δεικτών άγχους κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, όπως ο πόνος των μυών, όπως γίνεται αντιληπτό από τα υποκείμενα, μετριάστηκε με τη συμπλήρωση της l-καρνιτίνης.

  5. l-καρνιτίνη και γήρανση: Παλαιό μόριο, νέες χρήσεις

  Η γήρανση μπορεί να προσφέρει τη μελλοντική κατεύθυνση για την έρευνα και χρήση της l-καρνιτίνης. Ενώ η κλινική έρευνα έδειξε ότι ο υγιής νέος έως μεσήλικας πληθυσμός μπορεί να επωφεληθεί από την πρόσληψη l-καρνιτίνης σε σωματικά δύσκολες καταστάσεις, οι επιδράσεις της l-καρνιτίνης εξακολουθούν να είναι άγνωστες σε ηλικιωμένους που πάσχουν από σωματικά κουρασμένες καταστάσεις. Η ηλικιακή μείωση της μάζας των σκελετικών μυών, της δύναμης και της συνολικής δραστηριότητας, που ονομάζεται σαρκοπενία, είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση που σχετίζεται με την ηλικία. Παράγοντες όπως η μειωμένη κινητικότητα, η διατροφική κατάσταση και η μείωση της μιτοχονδριακής λειτουργίας είναι όλοι συντελεστές στη σαρκοπενία [75]. Έχουν αναφερθεί αλλοιώσεις στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών και μείωση της πρωτεϊνικής σύνθεσης με την εξέλιξη της ηλικίας σε σαρκοπενικά άτομα [75]. Ενώ σε υγιή νεαρά άτομα, ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών ρυθμίζεται από μια ισορροπία πρωτεολυτικών και αναβολικών διεργασιών, υπάρχει έλλειψη κατάλληλης πρωτεϊνικής σύνθεσης που συνοδεύεται από προοδευτική υποβάθμιση κατά τη διάρκεια της σαρκοπενίας, οδηγώντας τελικά σε σωματική αδυναμία σε ηλικιωμένους. Μια πρόσφατη μελέτη στο νηματώδη Caenorhabditis elegans πρότεινε συγκεκριμένες πρωτεΐνες συσσωμάτωσης που συμβάλλουν στην απώλεια μυϊκής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία [76]. Ένας άλλος μηχανισμός που εμπλέκεται στην ηλικιακή μείωση των μυών είναι η σταδιακή απώλεια ευαισθησίας σε αναβολικά ερεθίσματα [77]. Επιπλέον, αυτή η μείωση των ηλικιωμένων αποδόθηκε επίσης στην απώλεια ινών τύπου II [78].

  Η σαρκοπενία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα [79]. Μια συνεργική επίδραση της κατανάλωσης κρέατος και της άσκησης αντίστασης έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη σύνθεση των μυϊκών πρωτεϊνών [80], καθώς και τη δύναμη και την αντοχή των μυών σε ηλικιωμένους [81]. Επιπλέον, η συμπληρωματική πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη στους ηλικιωμένους [82,83] και να βελτιώσει τη φυσική τους απόδοση [84]. Ωστόσο, άλλες μελέτες έδειξαν ότι η πρωτεΐνη από μόνη της και χωρίς άσκηση δεν είναι αποτελεσματική στη βελτίωση της μυϊκής μάζας και της λειτουργίας σε αυτόν τον πληθυσμό [85].

  Τα αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η l-καρνιτίνη μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μυϊκή μάζα και να επαναφέρει την εξαρτώμενη από την ηλικία μείωση της λειτουργίας των μυών. Έχει αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητα σε μυ-l-καρνιτίνη μειώνεται με την ηλικία σε υγιείς ανθρώπους [86]. Επιπλέον, η γήρανση οδηγεί σε μειωμένη μεταγραφή του OCTN2 mRNA [87], του μεταφορέα l-καρνιτίνης, υποδεικνύοντας ότι η κατανομή των ιστών και η ομοιόσταση της l-καρνιτίνης παρεμποδίζεται με την προχωρημένη ηλικία. Κατά συνέπεια, αρκετές μελέτες διερεύνησαν το ρόλο της l-καρνιτίνης στη διαδικασία γήρανσης.

  Malaguarnera et al. πραγματοποίησε μια κλινική μελέτη με εκατονταετούς που έλαβαν 2 g l-καρνιτίνης / ημέρα ή εικονικό φάρμακο για μια περίοδο 6 μηνών και διερεύνησαν τις επιδράσεις στη σωματική και διανοητική κόπωση. Σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, η συμπλήρωση οδήγησε σε βελτιωμένη μυϊκή μάζα, μειωμένη ολική μάζα λίπους και βελτιωμένη ικανότητα περπατήματος, υποδηλώνοντας ευεργετική επίδραση σε αυτόν τον πληθυσμό [48]. Αυτά τα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενη έρευνα της ίδιας ομάδας που δείχνει ότι, σε ηλικιωμένους, η μάζα σωματικού λίπους μειώθηκε, ενώ η μυϊκή μάζα αυξήθηκε. Αυτό συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης [49]. Το συμπλήρωμα με ακετυλο-1-καρνιτίνη, το ακετυλιωμένο παράγωγο της l-καρνιτίνης, μείωσε επίσης τη σωματική και πνευματική κόπωση σε άτομα ηλικίας 70 ετών [50]. Σε μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή με προ-αδύναμα μεγαλύτερα άτομα με μέση ηλικία 68 ετών, οι Badrasawi et al. έδειξε σημαντική βελτίωση στην κατάσταση αδυναμίας μετά από συμπλήρωση 10 εβδομάδων με 1,5 g l-καρνιτίνης ανά ημέρα [88]. Πρόσφατη μελέτη των Evans et al. παρείχε στοιχεία ότι ένας συνδυασμός l-καρνιτίνης, κρεατίνης και λευκίνης επηρεάζει ευνοϊκά τη μυϊκή μάζα και την απόδοση [53]. Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διπλή τυφλή μελέτη σε άτομα ηλικίας 55-70 ετών, οι ερευνητές διερεύνησαν την πιθανή συνεργική επίδραση αυτής της νέας σύνθεσης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο μετά από συμπλήρωση οκτώ εβδομάδων. Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα βελτίωσαν σημαντικά ένα σύνθετο αποτέλεσμα μέτρησης της μάζας του σώματος, της μυϊκής δύναμης και μιας δοκιμής με τα πόδια 6 λεπτών, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, και την αύξηση της συνολικής μυϊκής μάζας, της μυϊκής μάζας των ποδιών και της δύναμης των ποδιών. Η συμπλήρωση l-καρνιτίνης από μόνη της δεν έδειξε σημαντική βελτίωση στη σύνθετη παράμετρο σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, ωστόσο, τα άτομα διατήρησαν τόσο τη σύνθετη βαθμολογία όσο και τη δύναμη των μυών των ποδιών τους σε σύγκριση με την αρχική τιμή, ενώ, στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, και οι δύο μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτη [53].

  Παρόλο που, στον νεότερο πληθυσμό, ορισμένες μελέτες δεν μπόρεσαν να δείξουν απώλεια βάρους μετά την πρόσληψη l-καρνιτίνης [89], σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, ο Pooyandjoo και οι συνεργάτες του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σωματικό βάρος μειώθηκε σημαντικά σε άτομα που έλαβαν l-καρνιτίνη σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε παχύσαρκα ή / και διαβητικά άτομα [90].

  Αν και οι μηχανισμοί που διέπουν τις επιδράσεις της l-καρνιτίνης στην προώθηση της μυϊκής μάζας και της λειτουργίας σε ηλικιωμένους είναι ακόμα άγνωστοι, ορισμένοι από τους γενικούς μηχανισμούς δράσης των επιδράσεων της l-καρνιτίνης που εμφανίζονται σε μελέτες σε ζώα και σε νεότερους αθλητές μπορούν να εφαρμοστούν. Με τη μετατροπή του λίπους σε ενέργεια, η συμπληρωματική l-καρνιτίνη επέτρεψε την εξοικονόμηση αμινοξέων, οδηγώντας έτσι σε πρωτεϊνική αύξηση στον μυ των χοίρων [51]. Ο Keller και οι συνεργάτες του έδειξαν έναν ρόλο της l-καρνιτίνης στη μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων που εμπλέκονται στο σύστημα πρωτεασώματος ουβικιτίνης του σκελετικού μυός των χοιριδίων, υποδεικνύοντας έναν πιθανό μηχανισμό με τον οποίο η l-καρνιτίνη αποτρέπει την αποδόμηση των μυϊκών πρωτεϊνών [91]. Επιπλέον, η 1-καρνιτίνη αναφέρθηκε ότι αυξάνει τον IGF-1 και το Akt, προκαλώντας έτσι τον στόχο του θηλαστικού της ραπαμυκίνης (mTOR) σηματοδοτικής οδού, ο οποίος είναι ένας βασικός διαμορφωτής του πρωτεϊνικού αναβολισμού [92].

  Όπως υποστηρίζεται από τη θεωρία της γήρανσης των ελεύθερων ριζών, η υπεροξειδωτική βλάβη προάγει τη διαδικασία της γήρανσης [93]. Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να καθαρίσουν αντιδραστικά είδη οξυγόνου ή να εμποδίσουν την παραγωγή τους ανακουφίζοντας έτσι το οξειδωτικό στρες. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της 1-καρνιτίνης έχουν καταδειχθεί από αρκετές κλινικές μελέτες [64,74,94], υποδηλώνοντας έναν πιθανό πρόσθετο τρόπο δράσης με τον οποίο η l-καρνιτίνη μπορεί να εμποδίσει τους βιοχημικούς μηχανισμούς που διέπουν τη γήρανση των ιστών.

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό της γήρανσης είναι η επιταχυνόμενη βλάβη και ο θάνατος των νευρωνικών κυττάρων που οδηγούν σε συρρίκνωση του εγκεφάλου και μείωση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Προτάθηκε ότι η μιτοχονδριακή αποσύνθεση μπορεί να είναι το κυρίαρχο υποκείμενο συμβάν [95]. Πρόσφατα, ο Nicassio και οι συνεργάτες του πρότειναν μια επίδραση της ακετυλο-1-καρνιτίνης στην ομοιόσταση των μιτοχονδρίων στους εγκεφάλους των ηλικιωμένων αρουραίων [96].

  6. Συμπεράσματα

  Ως βασικός παράγοντας στον μεταβολισμό λιπαρών οξέων και στην παραγωγή ενέργειας, ο ρόλος της l-καρνιτίνης σε διάφορες ενδείξεις υπήρξε θέμα επιστημονικών ερευνών. Η l-καρνιτίνη έχει χρησιμοποιηθεί ως εργογενικό βοήθημα για επαγγελματίες αθλητές και ως συμπλήρωμα διατροφής στον σωματικά ενεργό πληθυσμό. Μια πληθώρα ανθρώπινων μελετών που διεξήχθησαν σε υγιή ενεργά άτομα, αθλητές που εκπαιδεύτηκαν σε αντίσταση ή σε μη εκπαιδευμένους άνδρες και γυναίκες εξέτασαν την επίδραση του συμπληρώματος διατροφής στη σωματική απόδοση, την ικανότητα οξυγόνου ή τη μυϊκή δύναμη. Πιο πρόσφατα, η κλινική έρευνα μετατόπισε στην αξιολόγηση της υπόθεσης ότι η πρόσληψη l-καρνιτίνης διευκολύνει τη διαδικασία ανάρρωσης μετά την άσκηση. Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο αθλητικός πληθυσμός μπορεί να επωφεληθεί από την πρόσληψη l-καρνιτίνης καθώς μετριάζει τις παρενέργειες της προπόνησης υψηλής έντασης μειώνοντας το μέγεθος της υποξίας που προκαλείται από την άσκηση και του μυϊκού τραυματισμού.

  Υπό υγιείς συνθήκες και απουσία στρες, η διαθεσιμότητα της l-καρνιτίνης δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στη β-οξείδωση λιπαρών οξέων. Η ομοιόστασή του ρυθμίζεται ιδιαίτερα από τη βιοδιαθεσιμότητα, τη μεταφορά και την απέκκριση των ούρων. Ωστόσο, υπό συνθήκες με εκτροπές, όπως η έλλειψη καρνιτίνης στην έμφυτη ή επίκτητη, αιμοκάθαρση, ή σε σαρκοπενικά και αδύναμα άτομα, η συμπλήρωση με l-καρνιτίνη έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη σωματική απόδοση και τη μυϊκή μάζα και τη λειτουργία. Η μείωση των μυών που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να αντιστραφεί τόσο από τη σωματική δραστηριότητα όσο και από τα θρεπτικά μέσα. Ενώ η άσκηση αντοχής μπορεί να είναι επίπονη στους ηλικιωμένους, η συμπλήρωση διατροφής σε συνδυασμό με τη μέτρια άσκηση μπορεί να είναι μια πιθανή στρατηγική για την επιβράδυνση της σαρκοπενίας, ως ένα χαρακτηριστικό της αδυναμίας, σε ηλικιωμένους ενήλικες.

  Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών σε ζώα παρείχε στοιχεία για τους πολύπλευρους μηχανισμούς, με τους οποίους η l-καρνιτίνη ασκεί την ευεργετική της δράση στην αυξημένη σύνθεση πρωτεϊνών και στη μειωμένη μυϊκή υποβάθμιση. Επιπλέον, η ρύθμιση της μιτοχονδριακής ομοιόστασης από την l-καρνιτίνη κατά τη γήρανση θεωρείται ότι επηρεάζει τις μειώσεις που σχετίζονται με την ηλικία. Έτσι, τα συμπληρώματα διατροφής με l-καρνιτίνη μπορεί να συμβάλουν στη διάρκεια της διαδικασίας γήρανσης, εμποδίζοντας την εξέλιξη της μυϊκής μάζας και της μείωσης της λειτουργίας καθώς και του νευροεκφυλισμού. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

  Συμπερασματικά, δεδομένης της επίδρασης των δομικών και συμπτωματικών συνεπειών της άσκησης υψηλής έντασης, δηλαδή της εξασθένισης των μυϊκών σαρκωμάτων και του πόνου, οι οποίες όχι μόνο μειώνουν την ποιότητα ζωής αλλά μειώνουν περαιτέρω τις ικανότητες άσκησης, διευκόλυνση της ανάκαμψης από την άσκηση με l-καρνιτίνη η συμπλήρωση είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τον υγιή νεαρό ενεργό πληθυσμό. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι που παρουσιάζουν μείωση της μυϊκής μάζας και της λειτουργίας, η μειωμένη περιεκτικότητα σε μυ-λ-καρνιτίνη και η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη θετική επίδραση της συμπλήρωσης με την l-καρνιτίνη. Συγκεκριμένα, με έναν αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων που ασχολούνται με μέτρια άσκηση, ο ρόλος της l-καρνιτίνης σε αυτό το δημογραφικό θα συνεχίσει να αποκτά σημασία.

 3. #3
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Έψαξα και βρήκα μερικές έρευνες πάνω στην l-carnitine για όσους ενδιαφέρονται και να εμπλουτιστεί η γνώση ακόμα παραπέρα για όλους..δεν έχω το τέλειο επίπεδο μετάφρασης παρόλο που μένω στην Αγγλία αλλά βλέπω και το translate κάνει καλή δουλίτσα..
  Κώστας

 4. #4
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Mass Spectrometric Analysis of L-carnitine and its Esters: Potential Biomarkers of Disturbances in Carnitine Homeostasis
  Purpose: After a golden age of classic carnitine research three decades ago, the spread of mass spectrometry opened new perspectives and a much better understanding of the carnitine system is available nowadays. In the classic period, several human and animal studies were focused on various distinct physiological functions of this molecule and these revealed different aspects of carnitine homeostasis in normal and pathological conditions. Initially, the laboratory analyses were based on the classic or radioenzymatic assays, enabling only the determination of free and total carnitine levels and calculation of total carnitine esters? amount without any information on the composition of the acyl groups. The introduction of mass spectrometry allowed the measurement of free carnitine along with the specific and sensitive determination of different carnitine esters. Beyond basic research, mass spectrometry study of carnitine esters was introduced into the newborn screening program because of being capable to detect more than 30 metabolic disorders simultaneously. Furthermore, mass spectrometry measurements were performed to investigate different disease states affecting carnitine homeostasis, such as diabetes, chronic renal failure, celiac disease, cardiovascular diseases, autism spectrum disorder or inflammatory bowel diseases.

  Results: This article will review the recent advances in the field of carnitine research with respect to mass spectrometric analyses of acyl-carnitines in normal and various pathological states.

  Conclusion: The growing number of publications using mass spectrometry as a tool to investigate normal physiological conditions or reveal potential biomarkers of primary and secondary carnitine deficiencies shows that this tool brought a new perspective to carnitine research.

 5. #5
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Σκοπός: Μετά από μια χρυσή εποχή της κλασικής έρευνας καρνιτίνης πριν από τρεις δεκαετίες, η εξάπλωση της φασματομετρίας μάζας άνοιξε νέες προοπτικές και μια πολύ καλύτερη κατανόηση του συστήματος καρνιτίνης είναι διαθέσιμη σήμερα. Στην κλασική περίοδο, αρκετές μελέτες σε ανθρώπους και ζώα επικεντρώθηκαν σε διάφορες διακριτές φυσιολογικές λειτουργίες αυτού του μορίου και αυτές αποκάλυψαν διαφορετικές πτυχές της ομοιόστασης καρνιτίνης σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Αρχικά, οι εργαστηριακές αναλύσεις βασίστηκαν στις κλασικές ή ραδιοενζυματικές δοκιμασίες, επιτρέποντας μόνο τον προσδιορισμό των επιπέδων ελεύθερης και ολικής καρνιτίνης και τον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας εστέρων καρνιτίνης χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με τη σύνθεση των ακυλομάδων. Η εισαγωγή φασματομετρίας μάζας επέτρεψε τη μέτρηση της ελεύθερης καρνιτίνης μαζί με τον ειδικό και ευαίσθητο προσδιορισμό διαφορετικών εστέρων καρνιτίνης. Πέρα από τη βασική έρευνα, η μελέτη φασματομετρίας μάζας εστέρων καρνιτίνης εισήχθη στο πρόγραμμα διαλογής νεογέννητου λόγω του ότι είναι σε θέση να ανιχνεύσει ταυτόχρονα περισσότερες από 30 μεταβολικές διαταραχές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φασματομετρίας μάζας για τη διερεύνηση διαφορετικών καταστάσεων ασθένειας που επηρεάζουν την ομοιόσταση καρνιτίνης, όπως διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κοιλιοκάκη, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχή φάσματος αυτισμού ή φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

  Αποτελέσματα: Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας καρνιτίνης σε σχέση με τις φασματομετρικές αναλύσεις μάζας ακυλο-καρνιτινών σε φυσιολογικές και διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

  Συμπέρασμα: Ο αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων που χρησιμοποιούν φασματομετρία μάζας ως εργαλείο για τη διερεύνηση φυσιολογικών φυσιολογικών συνθηκών ή για την αποκάλυψη πιθανών βιοδεικτών πρωτοπαθών και δευτερογενών ανεπαρκειών καρνιτίνης δείχνει ότι αυτό το εργαλείο έφερε μια νέα προοπτική στην έρευνα καρνιτίνης.

  https://www.ingentaconnect.com/contentone/ben/cmm/2020/00000020/00000005/art00002#

 6. #6
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Είναι το pdf όλης της έρευνας..καλή ανάγνωση και μάθηση..να είστε πάντα open mind και καλή καρδιά
  Κώστας keep the life standards high ..love ,support,care etc

 7. #7
  Advanced Bodybuilder ΜΕΜΟΣ's Avatar
  Join Date
  07-01-11
  Location
  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Posts
  1,025

  Default

  Quote Originally Posted by Costacoffee View Post
  Έψαξα και βρήκα μερικές έρευνες πάνω στην l-carnitine για όσους ενδιαφέρονται και να εμπλουτιστεί η γνώση ακόμα παραπέρα για όλους..δεν έχω το τέλειο επίπεδο μετάφρασης παρόλο που μένω στην Αγγλία αλλά βλέπω και το translate κάνει καλή δουλίτσα..
  Κώστας
  Μπράβο που ξεκίνησες να μελετάς Κώστα.
  Rome wasn't built in a day

 8. #8
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Quote Originally Posted by ΜΕΜΟΣ View Post
  Μπράβο που ξεκίνησες να μελετάς Κώστα.
  Ευχαριστώ ΜΕΜΟΣ..το έχω αυτο ..την μελέτη ..ξεκίνησε χρόνια πριν σε οτιδήποτε πάνω..έχω διαβάσει όλες της μελέτες που έχετε ανεβάσει εδώ..

 9. #9

  Default

  Ευχαριστουμε φιλε Κωστα!!
  Προσφορές Συμπληρωμάτων Διατροφής: Εκπτώσεις MyProtein <== Κλικ Εδώ

  "Bodybuilding isn't the thing. It's the thing that gets us to the thing." ~ K.M.

  "Να θυμάστε ότι αυτό που κάνετε είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν τη δύναμη της θέλησης ή την αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσουν. Χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από τη σωματική μας δύναμη για να χτίσουμε και να σμιλέψουμε το σώμα μας. Χρειάζεται και μια τεράστια ποσότητα πνευματικής δύναμης, και αυτό είναι που οι υπόλοιποι άνθρωποι πραγματικά ζηλεύουν. Πάρτε το ως κοπλιμέντο, διότι ξεχωρίζετε μέσα σε ένα πλήθος ακολούθων."

  "Just remember that you are doing something that so few people in the world have the will power or determination to do. It takes much more than physical strength for us to build and sculpt our bodies. It takes an enormous amount of mental strength as well, and that's what people are truly jealous of. Take it as a compliment, for you stand out in a crowd full of followers."

  "You got a dream, you gotta protect it. If people can't do something themselves, they wanna tell you that you can't do it. If you want something, go get it. Period." ~ Chris Gardner

 10. #10
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  ingentaconnect.com

  Mass Spectrometric Analysis of L-carnitine and its Esters: Potential Biomarkers of Disturbances in Carnitine Homeostasis

  Judit Bene, Andras Szabo, Katalin Koml?si, Bela Melegh

  Current molecular medicine 20 (5), 336-354, 2020

  Purpose:

  After a golden age of classic carnitine research three decades ago, the spread of mass spectrometry opened new perspectives and a much better understanding of the carnitine system is available nowadays. In the classic period, several human and animal studies were focused on various distinct physiological functions of this molecule and these revealed different aspects of carnitine homeostasis in normal and pathological conditions. Initially, the laboratory analyses were based on the classic or radioenzymatic assays, enabling only the determination of free and total carnitine levels and calculation of total carnitine esters? amount without any information on the composition of the acyl groups. The introduction of mass spectrometry allowed the measurement of free carnitine along with the specific and sensitive determination of different carnitine esters. Beyond basic research, mass spectrometry study of carnitine esters was introduced into the newborn screening program because of being capable to detect more than 30 metabolic disorders simultaneously. Furthermore, mass spectrometry measurements were performed to investigate different disease states affecting carnitine homeostasis, such as diabetes, chronic renal failure, celiac disease, cardiovascular diseases, autism spectrum disorder or inflammatory bowel diseases.

  Results:

  This article will review the recent advances in the field of carnitine research with respect to mass spectrometric analyses of acyl-carnitines in normal and various pathological states.

  Conclusion:

  The growing number of publications using mass spectrometry as a tool to investigate normal physiological conditions or reveal potential biomarkers of primary and secondary carnitine deficiencies shows that this tool brought a new perspective to carnitine research.

  Προβολή στον ιστότοπο ingentaconnect.com

  [PDF] ingentaconnect.comΓίνεται αναφορά σε 4Σχετικά άρθραΌλες οι 6 εκδοχές

  nutritime.com.br

  Kinetics, pharmacokinetics, and regulation of L?carnitine and acetyl?L?carnitine metabolism

  Charles J Rebouche

  Annals of the New York Academy of Sciences 1033 (1), 30-41, 2004

  In mammals, the carnitine pool consists of nonesterified L-carnitine and many acylcarnitine esters. Of these esters, acetyl-L-carnitine is quantitatively and functionally the most significant. Carnitine homeostasis is maintained by absorption from diet, a modest rate of synthesis, and efficient renal reabsorption. Dietary L-carnitine is absorbed by active and passive transfer across enterocyte membranes. Bioavailability of dietary L-carnitine is 54?87% and is dependent on the amount of L-carnitine in the meal. Absorption of L-carnitine dietary supplements (0.5?6 g) is primarily passive; bioavailability is 14?18% of dose. Unabsorbed L-carnitine is mostly degraded by microorganisms in the large intestine. Circulating L-carnitine is distributed to two kinetically defined compartments: one large and slow-turnover (presumably muscle), and another relatively small and rapid-turnover (presumably liver, kidney, and other tissues). At normal dietary L-carnitine intake, whole-body turnover time in humans is 38?119 h. In vitro experiments suggest that acetyl-L-carnitine is partially hydrolyzed in enterocytes during absorption. In vivo, circulating acetyl-L-carnitine concentration was increased 43% after oral acetyl-L-carnitine supplements of 2 g/day, indicating that acetyl-L-carnitine is absorbed at least partially without hydrolysis. After single-dose intravenous administration (0.5 g), acetyl-L-carnitine is rapidly, but not completely hydrolyzed, and acetyl-L-carnitine and L-carnitine concentrations return to baseline within 12 h. At normal circulating L-carnitine concentrations, renal L-carnitine reabsorption is highly efficient (90?99% of filtered load; clearance, 1?3 mL/min), but displays saturation kinetics. Thus, as circulating L-carnitine concentration increases (as after high-dose intravenous or oral administration of L-carnitine), efficiency of reabsorption decreases and clearance increases, resulting in rapid decline of circulating L-carnitine concentration to baseline. Elimination kinetics for acetyl-L-carnitine are similar to those for L-carnitine. There is evidence for renal tubular secretion of both L-carnitine and acetyl-L-carnitine. Future research should address the correlation of supplement dosage, changes and maintenance of tissue L-carnitine and acetyl-L-carnitine concentrations, and metabolic and functional changes and outcomes.

 11. #11
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  https://scholar.google.co.uk/scholar...3Dq5Jhqg8Yzx4J ..το λινκ να κατεβάσετε το pdf .
  Μετάφραση του κειμένου:
  ingentaconnect.com

  Φασματομετρική ανάλυση μάζας της L-καρνιτίνης και των εστέρων της: Δυνητικοί βιοδείκτες διαταραχών στην ομοιόσταση της καρνιτίνης

  Judit Bene, Andras Szabo, Katalin Koml?si, Bela Melegh

  Τρέχουσα μοριακή ιατρική 20 (5), 336-354, 2020

  Σκοπός:

  Μετά από μια χρυσή εποχή της κλασικής έρευνας για την καρνιτίνη πριν από τρεις δεκαετίες, η διάδοση της φασματομετρίας μάζας άνοιξε νέες προοπτικές και μια πολύ καλύτερη κατανόηση του συστήματος καρνιτίνης είναι διαθέσιμη σήμερα. Στην κλασική περίοδο, αρκετές μελέτες σε ανθρώπους και ζώα επικεντρώθηκαν σε διάφορες διακριτές φυσιολογικές λειτουργίες αυτού του μορίου και αυτές αποκάλυψαν διαφορετικές πτυχές της ομοιόστασης καρνιτίνης σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Αρχικά, οι εργαστηριακές αναλύσεις βασίστηκαν στις κλασικές ή ραδιοενζυματικές δοκιμασίες, επιτρέποντας μόνο τον προσδιορισμό των επιπέδων ελεύθερης και ολικής καρνιτίνης και τον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας εστέρων καρνιτίνης χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με τη σύνθεση των ακυλομάδων. Η εισαγωγή φασματομετρίας μάζας επέτρεψε τη μέτρηση της ελεύθερης καρνιτίνης μαζί με τον ειδικό και ευαίσθητο προσδιορισμό διαφορετικών εστέρων καρνιτίνης. Πέρα από τη βασική έρευνα, η μελέτη φασματομετρίας μάζας εστέρων καρνιτίνης εισήχθη στο πρόγραμμα διαλογής νεογέννητου λόγω του ότι είναι σε θέση να ανιχνεύσει ταυτόχρονα περισσότερες από 30 μεταβολικές διαταραχές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φασματομετρίας μάζας για τη διερεύνηση διαφορετικών καταστάσεων ασθένειας που επηρεάζουν την ομοιόσταση καρνιτίνης, όπως διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κοιλιοκάκη, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχή φάσματος αυτισμού ή φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

  Αποτελέσματα:

  Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας καρνιτίνης σε σχέση με τις φασματομετρικές αναλύσεις μάζας ακυλο-καρνιτινών σε φυσιολογικές και διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

  Συμπέρασμα:

  Ο αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων που χρησιμοποιούν φασματομετρία μάζας ως εργαλείο για τη διερεύνηση φυσιολογικών φυσιολογικών συνθηκών ή για την αποκάλυψη πιθανών βιοδεικτών πρωτοπαθών και δευτερογενών ανεπαρκειών καρνιτίνης δείχνει ότι αυτό το εργαλείο έφερε μια νέα προοπτική στην έρευνα καρνιτίνης.

  Προβολή στο σχολπο ingentaconnect.com

  [PDF] ingentaconnect.com

  Γ σχολές σε 4

  Σχετικά άρθρα

  Μαθητές 6 εκδοχές

  nutritime.com.br

  Κινητική, φαρμακοκινητική και ρύθμιση του μεταβολισμού της L-καρνιτίνης και της ακετυλο-L-καρνιτίνης

  Charles J Rebouche

  Χρονικά της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης 1033 (1), 30-41, 2004

  Στα θηλαστικά, η ομάδα καρνιτίνης αποτελείται από μη εστεροποιημένη L-καρνιτίνη και πολλούς εστέρες ακυλοκαρνιτίνης. Από αυτούς τους εστέρες, η ακετυλο-L-καρνιτίνη είναι ποσοτικά και λειτουργικά η πιο σημαντική. Η ομοιόσταση της καρνιτίνης διατηρείται με απορρόφηση από τη διατροφή, μέτριο ρυθμό σύνθεσης και αποτελεσματική νεφρική απορρόφηση. Η διαιτητική L-καρνιτίνη απορροφάται από ενεργή και παθητική μεταφορά σε μεμβράνες εντεροκυττάρων. Η βιοδιαθεσιμότητα της διατροφικής L-καρνιτίνης είναι 54-87% και εξαρτάται από την ποσότητα της L-καρνιτίνης στο γεύμα. Η απορρόφηση των συμπληρωμάτων διατροφής L-καρνιτίνης (0,5-6 g) είναι κυρίως παθητική. η βιοδιαθεσιμότητα είναι 14-18% της δόσης. Η μη απορροφημένη L-καρνιτίνη αποικοδομείται κυρίως από μικροοργανισμούς στο παχύ έντερο. Η κυκλοφορούσα L-καρνιτίνη κατανέμεται σε δύο κινητικά καθορισμένα διαμερίσματα: ένα μεγάλο και αργό κύκλο (πιθανώς μυών), και ένα άλλο σχετικά μικρό και γρήγορο κύκλο εργασιών (πιθανώς ήπαρ, νεφρό και άλλους ιστούς). Στην κανονική διατροφική πρόσληψη L-καρνιτίνης, ο χρόνος κύκλου εργασιών σε ολόκληρο το σώμα στους ανθρώπους είναι 38?119 ώρες. In vitro πειράματα υποδηλώνουν ότι η ακετυλο-L-καρνιτίνη υδρολύεται μερικώς σε εντεροκύτταρα κατά τη διάρκεια της απορρόφησης. Ιη νίνο, η συγκέντρωση της ακετυλο-L-καρνιτίνης σε κυκλοφορία αυξήθηκε 43% μετά από στοματικά συμπληρώματα ακετυλο-L-καρνιτίνης 2 g / ημέρα, υποδεικνύοντας ότι η ακετυλο-L-καρνιτίνη απορροφάται τουλάχιστον εν μέρει χωρίς υδρόλυση. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση μίας δόσης (0,5 g), η ακετυλο-L-καρνιτίνη είναι ταχέως, αλλά όχι πλήρως υδρολυμένη, και οι συγκεντρώσεις ακετυλο-L-καρνιτίνης και L-καρνιτίνης επανέρχονται στην αρχική γραμμή εντός 12 ωρών. Σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις L-καρνιτίνης που κυκλοφορούν, η επαναπορρόφηση της νεφρικής L-καρνιτίνης είναι πολύ αποτελεσματική (90-99% του φιλτραρισμένου φορτίου · κάθαρση, 1-3 mL / min), αλλά εμφανίζει κινητική κορεσμού. Έτσι, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση L-καρνιτίνης στην κυκλοφορία (όπως μετά από ενδοφλέβια ή στοματική χορήγηση υψηλής δόσης L-καρνιτίνης), η αποτελεσματικότητα της επαναπορρόφησης μειώνεται και η κάθαρση αυξάνεται, με αποτέλεσμα την ταχεία μείωση της συγκέντρωσης L-καρνιτίνης στην κυκλοφορία στην αρχή. Η κινητική αποβολής για την ακετυλο-L-καρνιτίνη είναι παρόμοια με εκείνη για την L-καρνιτίνη. Υπάρχουν ενδείξεις για νεφρική σωληναριακή έκκριση τόσο της L-καρνιτίνης όσο και της ακετυλο-L-καρνιτίνης. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει τη συσχέτιση της δοσολογίας του συμπληρώματος, των αλλαγών και της συντήρησης των συγκεντρώσεων L-καρνιτίνης και ακετυλο-L-καρνιτίνης ιστού, καθώς και μεταβολικών και λειτουργικών αλλαγών και αποτελεσμάτων.

 12. #12
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Επόμενη έρευνα πάλι για το ίδιο συμπλήρωμα την ανεβάζω κομμάτι κομμάτι με Google translation ..
  Κώστας

 13. #13
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Abstract

  Carnitine (L-3-hydroxytrimethylamminobutanoate) is a naturally occurring compound that can be synthesized in mammals from the essential amino acids lysine and methionine or ingested through diet. Primary sources of dietary carnitine are red meat and dairy products; however, commercially produced supplements also are available and have been shown to be safe in humans. Carnitine is stored primarily in skeletal muscle, with lower concentrations in plasma. Biologically, carnitine is essential for the transport of long-chain (carbon chain length = 10) fatty acids across the outer- and inner-mitochondrial membranes (carnitine palmitoyltransferanse I and II, respectively). Conflicting results characterized the early research focused on L-carnitine supplementation's ability to enhance endurance performance, and studies showed no changes occurred in muscle carnitine levels. Nevertheless, promising findings for its use have been observed for various pathologies, including cardiovascular diseases, which show it might mitigate some negative effects and enhance physical function. Recent studies have focused upon a different paradigm for L-carnitine in regulating hypoxic stress and enhancing recovery from exercise.

  INTRODUCTION

  Carnitine (L-3-hydroxytrimethylamminobutanoate) is a naturally occurring compound that can be synthesized in mammals from the essential amino acids lysine and methionine or ingested through diet. Primary sources of dietary carnitine are red meat and dairy products (Table), but commercially produced supplements also are available. Carnitine is stored primarily in skeletal muscle, but also is found in plasma (although in much lower concentrations). Biologically, carnitine is essential for the transport of long-chain (carbon chain length = 10) fatty acids across the outer- and inner-mitochondrial membranes (carnitine palmitoyltransferanse I and II, respectively). However, its physiological roles in human physiology may be much more diverse than previously thought (1)
  Αφηρημένη

  Η καρνιτίνη (L-3-υδροξυτριμεθυλαμινοβουτανοϊκό άλας) είναι μια φυσική ένωση που μπορεί να συντεθεί σε θηλαστικά από τα απαραίτητα αμινοξέα λυσίνη και μεθειονίνη ή να ληφθεί μέσω διατροφής. Πρωταρχικές πηγές διαιτητικής καρνιτίνης είναι το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, διατίθενται στο εμπόριο συμπληρώματα και έχουν αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή στον άνθρωπο. Η καρνιτίνη αποθηκεύεται κυρίως στον σκελετικό μυ, με χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Βιολογικά, η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για τη μεταφορά λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας (μήκος αλυσίδας άνθρακα = 10) διαμέσου των εξωτερικών και εσωτερικών μιτοχονδριακών μεμβρανών (καρνιτίνη παλμιτοϋλτρανσφεράνη Ι και II, αντίστοιχα). Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα χαρακτήρισαν την πρώιμη έρευνα που επικεντρώθηκε στην ικανότητα των συμπληρωμάτων L-καρνιτίνης να ενισχύουν την απόδοση αντοχής και μελέτες δεν έδειξαν αλλαγές στα επίπεδα μυϊκής καρνιτίνης. Παρ 'όλα αυτά, πολλά υποσχόμενα ευρήματα για τη χρήση του έχουν παρατηρηθεί για διάφορες παθολογίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες δείχνουν ότι μπορεί να μετριάσει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις και να ενισχύσει τη σωματική λειτουργία. Πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει σε ένα διαφορετικό παράδειγμα για την L-καρνιτίνη στη ρύθμιση του υποξικού στρες και στην ενίσχυση της ανάρρωσης από την άσκηση.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η καρνιτίνη (L-3-υδροξυτριμεθυλαμινοβουτανοϊκό άλας) είναι μια φυσική ένωση που μπορεί να συντεθεί σε θηλαστικά από τα απαραίτητα αμινοξέα λυσίνη και μεθειονίνη ή να ληφθεί μέσω διατροφής. Πρωτεύουσες πηγές διαιτητικής καρνιτίνης είναι το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (Πίνακας), αλλά διατίθενται και εμπορικά συμπληρώματα. Η καρνιτίνη αποθηκεύεται κυρίως στον σκελετικό μυ, αλλά βρίσκεται επίσης στο πλάσμα (αν και σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις). Βιολογικά, η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για τη μεταφορά λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας (μήκος αλυσίδας άνθρακα = 10) διαμέσου των εξωτερικών και εσωτερικών μιτοχονδριακών μεμβρανών (καρνιτίνη παλμιτοϋλτρανσφεράνη Ι και II, αντίστοιχα). Ωστόσο, οι φυσιολογικοί της ρόλοι στην ανθρώπινη φυσιολογία μπορεί να είναι πολύ πιο διαφορετικοί από ό, τι πιστεύαμε προηγουμένως (1)

 14. #14
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  More

  NUTRITION: SECTION ARTICLE

  L-Carnitine SupplementationInfluence upon Physiological Function

  Kraemer, William J.; Volek, Jeff S.; Dunn-Lewis, Courtenay

  Author Information

  Current Sports Medicine Reports: July 2008 - Volume 7 - Issue 4 - p 218-223

  doi: 10.1249/JSR.0b013e318180735c

  FREE MetricsAbstract

  Carnitine (L-3-hydroxytrimethylamminobutanoate) is a naturally occurring compound that can be synthesized in mammals from the essential amino acids lysine and methionine or ingested through diet. Primary sources of dietary carnitine are red meat and dairy products; however, commercially produced supplements also are available and have been shown to be safe in humans. Carnitine is stored primarily in skeletal muscle, with lower concentrations in plasma. Biologically, carnitine is essential for the transport of long-chain (carbon chain length = 10) fatty acids across the outer- and inner-mitochondrial membranes (carnitine palmitoyltransferanse I and II, respectively). Conflicting results characterized the early research focused on L-carnitine supplementation's ability to enhance endurance performance, and studies showed no changes occurred in muscle carnitine levels. Nevertheless, promising findings for its use have been observed for various pathologies, including cardiovascular diseases, which show it might mitigate some negative effects and enhance physical function. Recent studies have focused upon a different paradigm for L-carnitine in regulating hypoxic stress and enhancing recovery from exercise.

  INTRODUCTION

  Carnitine (L-3-hydroxytrimethylamminobutanoate) is a naturally occurring compound that can be synthesized in mammals from the essential amino acids lysine and methionine or ingested through diet. Primary sources of dietary carnitine are red meat and dairy products (Table), but commercially produced supplements also are available. Carnitine is stored primarily in skeletal muscle, but also is found in plasma (although in much lower concentrations). Biologically, carnitine is essential for the transport of long-chain (carbon chain length = 10) fatty acids across the outer- and inner-mitochondrial membranes (carnitine palmitoyltransferanse I and II, respectively). However, its physiological roles in human physiology may be much more diverse than previously thought (1).

  TABLE: 

  L-carnitine in various foods.

  Research into carnitine has shown that it is a safe supplement for human consumption (2,3). A study performed in our laboratory with 2 g·d?1 of L-carnitine examined complete blood chemistry panels in healthy young men along with symptom questionnaires. There were no observed negative effects or changes in any of the blood markers, including liver and renal function (4). Thus, side effects have been minimal across almost all studies using the 1 to 3 g range of supplementation.

  Based on carnitine's function as a transporter of fatty acids, early work investigating the effects of carnitine focused on the experimental paradigm that carnitine supplementation would enhance skeletal muscle carnitine concentrations and increase transport (and thus oxidation) of fatty acids. This led to the belief that it should improve endurance exercise performance or maximum oxygen consumption. Studies investigating this mechanism of action have yielded conflicting results (5-7). This is primarily due to the fact that oral supplementation of L-carnitine typically has not been shown to increase skeletal muscle concentrations of L-carnitine nor its oxidative potential or lactate production (8-13). This resulted in less enthusiasm from athletes to use L-carnitine supplementation to enhance exercise performances as the muscle concentrations did not appear to be a limiting factor.

  Περισσότερο

  ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟ

  Συμπλήρωμα L-καρνιτίνης

  Επίδραση στη φυσιολογική λειτουργία

  Kraemer, William J .; Volek, Jeff S .; Dunn-Lewis, Courtenay

  Πληροφορίες συγγραφέα

  Τρέχουσες εκθέσεις αθλητικής ιατρικής: Ιούλιος 2008 - Τόμος 7 - Τεύχος 4 - σελ. 218-223

  doi: 10.1249 / JSR.0b013e318180735c

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

  Μετρήσεις

  Αφηρημένη

  Η καρνιτίνη (L-3-υδροξυτριμεθυλαμινοβουτανοϊκό άλας) είναι μια φυσική ένωση που μπορεί να συντεθεί σε θηλαστικά από τα απαραίτητα αμινοξέα λυσίνη και μεθειονίνη ή να ληφθεί μέσω διατροφής. Πρωταρχικές πηγές διαιτητικής καρνιτίνης είναι το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, διατίθενται στο εμπόριο συμπληρώματα και έχουν αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή στον άνθρωπο. Η καρνιτίνη αποθηκεύεται κυρίως στον σκελετικό μυ, με χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Βιολογικά, η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για τη μεταφορά λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας (μήκος αλυσίδας άνθρακα = 10) διαμέσου των εξωτερικών και εσωτερικών μιτοχονδριακών μεμβρανών (καρνιτίνη παλμιτοϋλτρανσφεράνη Ι και II, αντίστοιχα). Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα χαρακτήρισαν την πρώιμη έρευνα που επικεντρώθηκε στην ικανότητα των συμπληρωμάτων L-καρνιτίνης να ενισχύουν την απόδοση αντοχής και μελέτες δεν έδειξαν αλλαγές στα επίπεδα μυϊκής καρνιτίνης. Παρ 'όλα αυτά, πολλά υποσχόμενα ευρήματα για τη χρήση του έχουν παρατηρηθεί για διάφορες παθολογίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες δείχνουν ότι μπορεί να μετριάσει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις και να ενισχύσει τη σωματική λειτουργία. Πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει σε ένα διαφορετικό παράδειγμα για την L-καρνιτίνη στη ρύθμιση του υποξικού στρες και στην ενίσχυση της ανάρρωσης από την άσκηση.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η καρνιτίνη (L-3-υδροξυτριμεθυλαμινοβουτανοϊκό άλας) είναι μια φυσική ένωση που μπορεί να συντεθεί σε θηλαστικά από τα απαραίτητα αμινοξέα λυσίνη και μεθειονίνη ή να ληφθεί μέσω διατροφής. Πρωτεύουσες πηγές διαιτητικής καρνιτίνης είναι το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (Πίνακας), αλλά διατίθενται και εμπορικά συμπληρώματα. Η καρνιτίνη αποθηκεύεται κυρίως στον σκελετικό μυ, αλλά βρίσκεται επίσης στο πλάσμα (αν και σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις). Βιολογικά, η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για τη μεταφορά λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας (μήκος αλυσίδας άνθρακα = 10) διαμέσου των εξωτερικών και εσωτερικών μιτοχονδριακών μεμβρανών (καρνιτίνη παλμιτοϋλτρανσφεράνη Ι και II, αντίστοιχα). Ωστόσο, οι φυσιολογικοί της ρόλοι στην ανθρώπινη φυσιολογία μπορεί να είναι πολύ πιο διαφορετικοί από ό, τι πιστεύαμε προηγουμένως (1).

  ? ΠΙΝΑΚΑΣ:

  L-καρνιτίνη σε διάφορα τρόφιμα.

  Η έρευνα για την καρνιτίνη έδειξε ότι είναι ένα ασφαλές συμπλήρωμα για ανθρώπινη κατανάλωση (2,3). Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριό μας με 2 g · d ? 1 L-καρνιτίνης εξέτασε πλήρεις ομάδες χημείας αίματος σε υγιείς νεαρούς άνδρες μαζί με ερωτηματολόγια συμπτωμάτων. Δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιδράσεις ή αλλαγές σε κανέναν από τους δείκτες αίματος, συμπεριλαμβανομένης της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας (4). Έτσι, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ελάχιστες σε όλες σχεδόν τις μελέτες που χρησιμοποιούν το εύρος συμπληρωμάτων 1 έως 3 g.

  Με βάση τη λειτουργία της καρνιτίνης ως μεταφορέας λιπαρών οξέων, η έγκαιρη εργασία που διερεύνησε τις επιδράσεις της καρνιτίνης επικεντρώθηκε στο πειραματικό παράδειγμα ότι η συμπλήρωση καρνιτίνης θα ενίσχυε τις συγκεντρώσεις καρνιτίνης σκελετικών μυών και θα αυξήσει τη μεταφορά (και επομένως οξείδωση) λιπαρών οξέων. Αυτό οδήγησε στην πεποίθηση ότι πρέπει να βελτιώσει την απόδοση άσκησης αντοχής ή τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου. Μελέτες που διερευνούν αυτόν τον μηχανισμό δράσης απέδωσαν αντικρουόμενα αποτελέσματα (5-7). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η από του στόματος συμπλήρωση της L-καρνιτίνης συνήθως δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις συγκεντρώσεις σκελετικών μυών της L-καρνιτίνης ούτε το οξειδωτικό δυναμικό της ή την παραγωγή γαλακτικού οξέος (8-13). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μικρότερο ενθουσιασμό από τους αθλητές να χρησιμοποιήσουν συμπληρώματα L-καρνιτίνης για να βελτιώσουν τις επιδόσεις της άσκησης, καθώς οι συγκεντρώσεις των μυών δεν φαίνεται να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα.

 15. #15
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

  Λόγω του γεγονότος ότι ο ρόλος της L-καρνιτίνης δεν ήταν προφανής στην ενίσχυση της μεταβολικής υποστήριξης για αντοχές ή ακόμη και ασκήσεις υψηλότερης έντασης, εξελίχθηκε μια νέα γραμμή έρευνας στον τομέα της L-καρνιτίνης και της άσκησης. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένας νέος ρόλος για την L-καρνιτίνη μπορεί να έγκειται στην ικανότητά του να βελτιστοποιεί την ανάρρωση από τα υποξικά αποτελέσματα της άσκησης (1). Η ανάκαμψη φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην προπόνηση άσκησης. Γνωστός για την άσκηση φυσιολόγων, η άσκηση δίνει φυσιολογικό στρες στο σώμα που προέρχεται κυρίως από δύο διαφορετικά ερεθίσματα: 1) αμέσως, οι μηχανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα οι υψηλές εκκεντρικές δυνάμεις, που σχετίζονται με την άσκηση προκαλούν κυτταρική δομική βλάβη τόσο στον σκελετικό μυ όσο και στα αντίστοιχα τριχοειδή κρεβάτια τους, και 2) στη συνέχεια, χημικές αποκρίσεις (π.χ. είδη που αντιδρούν με οξυγόνο) που σχετίζονται με βλάβη των σκελετικών μυών και φλεγμονή που σχετίζονται με τη διαδικασία επισκευής ιστών προκαλούν βλάβη των ιστών που μπορεί να παρατηρηθεί για έως και 10 ημέρες μετά την άσκηση.

  Το έκκεντρο μηχανικό στρες στον σκελετικό μυϊκό ιστό προκαλείται κυρίως από την ένταση των εκκεντρικών ενεργειών των μυών (επιμήκυνση μυών υπό πίεση). Η φόρτωση που είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη αντοχή σε ομόκεντρο (μείωση μυών) (π.χ., η μείωση βάρους με 105% -120% του βάρους που μπορεί να αυξηθεί) μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ζημιά στις συσταλτικές μονάδες. Το μηχανικό στρες μιας τέτοιας υπερφόρτωσης μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στους μυϊκούς ιστούς και να προκαλέσει δραματική παραμόρφωση στη γεωμετρική οργάνωση των σαρκομερών μυϊκών ινών (14). Τέτοιες ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές, αν όχι ζημιογόνες, λόγω της απώλειας της δομικής ακεραιότητας και της συσταλτικής λειτουργίας (15). Υπό τέτοιες συνθήκες, η δομή των κυκλοφορικών αγγείων μεταβάλλεται από αλλαγές στα σχήματα και τις περιοχές των τριχοειδών αυλών (16). Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να περιορίσουν το ρόλο της παροχής οξυγόνου, αποτρέποντας έτσι μερικούς από τον πιθανό ρόλο της L-καρνιτίνης για τον μετριασμό της χημικής βλάβης επιτρέποντας στο άνοιγμα των τριχοειδών σφιγκτήρων (αντί να κλείνουν λόγω ανεπαρκών συγκεντρώσεων καρνιτίνης).

  Και πάλι, ενώ σχεδόν όλη η άσκηση οδηγεί σε κάποια διαταραχή των μυϊκών ινών λόγω μηχανικού στρες, χημικοί παράγοντες που σχετίζονται με το άγχος άσκησης μπορούν να οδηγήσουν σε πιο μακροχρόνια δυσλειτουργία λόγω της σάρωσης των ελεύθερων ριζών, η οποία μπορεί να συνεχίσει να υποβαθμίζει τις δομές των ιστών κατά την περίοδο ανάκτησης 5 έως 10 d (17,18). Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται από την αυξημένη απελευθέρωση κορτιζόλης, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων. Αυτές οι χημικές αποκρίσεις στο μηχανικό στρες των ασκήσεων προκαλούν μείωση της σωματικής απόδοσης και μυϊκό πόνο με καθυστέρηση έναρξης (DOMS) (19a, 19b). Η αλλαγή του παραδείγματος για την L-καρνιτίνη έγκειται στη δυνατότητά της να μειώσει τη χημική βλάβη στους ιστούς και να βοηθήσει στη διαδικασία επισκευής και αναδιαμόρφωσης των μυϊκών ιστών. Αντιμετωπίζει μόνο αυτή τη μερική φάση ανάκαμψης, καθώς η παροχή οξυγόνου είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση και η υποξία μπορεί να δημιουργήσει πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Δυνητικά, η L-καρνιτίνη μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση και να βελτιστοποιήσει τα σήματα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες επισκευής των ιστών, αλλά η ανέπαφη τριχοειδής λειτουργία φαίνεται να είναι απαραίτητη. Τα τελευταία χρόνια, διερευνήσαμε αυτό το θεωρητικό δυναμικό για το ρόλο του L-Carnitine με την άσκηση, εξετάζοντας τις μεταβλητές των αποτελεσμάτων σε αυτόν τον καταρράκτη των εκδηλώσεων μετά την άσκηση.

  Μια αλλαγή στο πρότυπο ξεκίνησε με την εξέταση της διαδικασίας ανάκαμψης και ορισμένων από τις γνωστές έννοιες που σχετίζονται με τον ρόλο της καρνιτίνης στο αγγειακό μυοκαρδί. Έτσι, η πρόσφατη έρευνα στο εργαστήριό μας επικεντρώθηκε σε μια εξελισσόμενη υπόθεση: ότι η συμπλήρωση καρνιτίνης μπορεί να διευκολύνει την ανάκαμψη μετά την άσκηση με την αναπλήρωση της καρνιτίνης που εξαντλείται στον ενδοθηλιακό ιστό του αγγειακού λείου μυός, μετριάζοντας έτσι μέρος της υποξίας που σχετίζεται με την άσκηση και την επακόλουθη χημική της βλάβες που οφείλονται σε είδη που αντιδρούν με οξυγόνο. Εμπίπτει σε αυτήν τη διατύπωση ήταν μια ανέπαφη τριχοειδής κλίνη και η κυκλοφοριακή βιωσιμότητα που εξαλείφουν την επίδρασή της με τέτοιες ασκήσεις με ακραίες εκκεντρικές μηχανικές δυνάμεις που προκαλούν έντονη βλάβη των ιστών. Αυτό το συμπλήρωμα επέτρεψε στο αίμα να διαποτίσει τους ιστούς, αυξάνοντας την παροχή οξυγόνου και μειώνοντας τους δείκτες οξειδωτικού στρες και τη μυική βλάβη (19a, 19b).

  Ο Bloomer (20) πρότεινε πιθανό ρόλο για την L-καρνιτίνη στη βελτίωση σημείων και συμπτωμάτων τραυματισμού. Το εργαστήριό μας έχει διερευνήσει διάφορους μηχανισμούς για το ρόλο της L-καρνιτίνης στην ανάκαμψη από άσκηση αντοχής στο φως έως μέτρια ένταση. Υπάρχουν διάφορες πτυχές της καρνιτίνης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάκαμψη. Το εργαστήριό μας έχει δείξει ότι η καρνιτίνη μειώνει τη βλάβη των χημικών ιστών που προκαλείται από υποξία που προκαλείται από άσκηση και προκαλεί αύξηση των συγκεντρώσεων IGFBP-3 μετά την άσκηση. Επιπλέον, ο συντηρημένος ιστός θεωρητικά επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό ανέπαφων υποδοχέων που είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με αναβολικές ορμόνες. Αυτό υποστηρίζει τη σημασία της καρνιτίνης στην προώθηση της ανάρρωσης ως απόκριση στην υποξική άσκηση που μπορεί να οδηγήσει σε χημική βλάβη στους ιστούς (21).

  Η καρνιτίνη έχει επίσης παρουσιάσει μικρότερη αύξηση, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, σε αρκετούς δείκτες υποξικής βλάβης. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι οι δείκτες καταβολισμού πουρίνης, συμπεριλαμβανομένης της υποξανθίνης, της ξανθινοξιδάσης και του ουρικού οξέος του ορού, εξασθενούν. Το ίδιο μοτίβο ακολούθησε με κυκλοφορούσες κυτοσολικές πρωτεΐνες, συγκεκριμένα μυοσφαιρίνη, κρεατινική κινάση και πρωτεΐνη που δεσμεύει λιπαρά οξέα. Η Malondialdehyde, η οποία αυξήθηκε ως απόκριση στην προπόνηση αντίστασης, μειώθηκε ταχύτερα σε άτομα με συμπλήρωμα καρνιτίνης. Η σάρωση εικόνας μαγνητικού συντονισμού (MRI) έδειξε σημαντική διαφορά στην περιοχή της διαταραχής των σκελετικών μυών μετά το άγχος της άσκησης, καθώς η περιοχή βλάβης σε άτομα που συμπληρώθηκαν με καρνιτίνη ήταν μόνο το 41% ??-45% της περιοχής βλάβης στο εικονικό φάρμακο (19a, 19β).

  Σε μια προσπάθεια να διευκρινιστεί ο αντίκτυπος της δόσης στις επιδράσεις της καρνιτίνης, πραγματοποιήθηκε μελέτη για τη σύγκριση δόσεων 1- έναντι 2-g. Και οι δύο δόσεις βρέθηκαν να είναι εξίσου αποτελεσματικές, επαληθεύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητα της L-τρυγικής L-καρνιτίνης να μεσολαβεί σε δείκτες μεταβολικού στρες, να μειώσει τον βαθμό της υποξικής αλυσίδας των συμβάντων και να μειώσει τον πόνο των μυών (22). Σε μια ξεχωριστή έρευνα, το εργαστήριό μας διαπίστωσε ότι η L-καρνιτίνη L-τρυγική, σε συνδυασμό με τη μετά την άσκηση σίτιση, ρυθμίζει τους υποδοχείς ανδρογόνων στους άνδρες σε απόκριση στην άσκηση αντίστασης, υποδηλώνοντας έτσι έναν μηχανισμό για βελτιωμένη ανάκαμψη από την άσκηση αντίστασης που προηγουμένως υποτίθεται ότι προκαλείται. με πιο άθικτο ιστό και κυκλοφορική αιμάτωση (23).

  Με βάση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, το εργαστήριό μας παρουσίασε μια νέα υπόθεση. Τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα βασίζονται στην καρνιτίνη για την προώθηση της οξείδωσης των λιπαρών οξέων. Η τρέχουσα υπόθεση εργασίας μας είναι ότι η συμπλήρωση της καρνιτίνης δρα για την προστασία των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων από ανεπάρκεια καρνιτίνης. Με αυτόν τον τρόπο, τα συμπληρώματα βοηθούν στη βελτίωση της ρύθμισης της ροής του αίματος για την παροχή οξυγόνου απευθείας στους προσβεβλημένους ιστούς. Η αύξηση του οξυγόνου στον προσβεβλημένο ιστό μειώνει την υποξία που δημιουργείται από τη σωματική δραστηριότητα. Αυτό βοηθά στη μείωση της διαταραχής της μεμβράνης, του μυϊκού πόνου, του καταβολισμού πουρίνης και του σχηματισμού των ελεύθερων ριζών
  A PARADIGM SHIFT

  Owing to the fact that the role of L-carnitine was not obvious in the enhancement of metabolic support for endurance or even higher intensity exercises, a new line of inquiry in the area of L-carnitine and exercise evolved. Studies have indicated that a novel role for L-carnitine may reside in its ability to optimize recovery from the hypoxic effects of exercise (1). Recovery appears to be an important factor in exercise training. Well known to exercise physiologists, exercise places physiological stress on the body derived from primarily two different stimuli: 1) immediately, the mechanical forces, especially high eccentric forces, associated with exercise cause cellular structural damage to both skeletal muscle and their associated capillary beds, and 2) subsequently, chemical responses (e.g., oxygen reactive species) related to skeletal muscle damage and inflammation related to the tissue repair process cause tissue breakdown that can be observed for up to 10 d post-exercise.

  The eccentric mechanical stress to skeletal muscle tissue is primarily mediated by the intensity of the eccentric muscle actions (muscle lengthening under force). Loading that is greater than concentric (muscle shortening) maximal strength (e.g., lowering weights with 105%-120% of the weight that can be raised) can lead to significant damage to contractile units. The mechanical stress of such overload can create muscle tissue damage and produce dramatic deformation in the geometrical organization of muscle fiber sarcomeres (14). Such damage can be significant, if not injurious, because of the loss of the structural integrity and contractile function (15). Under such conditions, the structure of the circulatory vessels is altered by changes in capillary luminal shapes and areas (16). Such conditions may limit the role of oxygen delivery, thereby obviating some of L-carnitine's potential role to mitigate chemical damage by allowing capillary sphincters to open (rather than close due to inadequate carnitine concentrations).

  Again, while almost all exercise results in some disruption of muscle fibers due to mechanical stress, chemical factors associated with exercise stress can result in more long-term dysfunction due to free radical scavenging, which can continue to degrade tissue structures over the recovery period of 5 to 10 d (17,18). This problem is exacerbated by the increased release of cortisol, which has negative effects upon immune cell activation. These chemical responses to the mechanical stress of exercises cause physical performance decrements and delayed-onset muscle soreness (DOMS) (19a,19b). The paradigm shift for L-carnitine resides in its potential to reduce chemical damage to tissues and help the process of muscle tissue repair and remodeling. It only addresses this one partial phase of recovery in that oxygen delivery is vital to repair and hypoxia can create many negative effects. Potentially, L-carnitine may improve blood flow during and after exercise and optimize the signals supporting tissue repair processes, but intact capillary function would appear to be a necessity. Over the past several years, we have investigated this theoretical potential for L-Carnitine's role with exercise by examining outcome variables in this cascade of post-exercise events.

  A shift in the paradigm started with an examination of the recovery process and some of the known concepts related to carnitine's role in myocardial vasculature. Thus, recent research in our laboratory has centered around an evolving hypothesis: that carnitine supplementation may facilitate recovery post-exercise by replenishing carnitine that is depleted in endothelial tissue of vascular smooth muscle, thereby mitigating some of the hypoxia associated with exercise and its subsequent chemical damage due to oxygen reactive species. Inherent to this postulation was an intact capillary bed and circulatory viability obviating its effect with such exercises with extreme eccentric mechanical forces that produce marked tissue damage. This supplementation allowed the blood to perfuse the tissues, increasing the delivery of oxygen and decreasing oxidative stress markers and muscle damage (19a,19b).

  Bloomer (20) proposed a possible role for L-carnitine in ameliorating signs and symptoms of injury. Our lab has investigated various mechanisms for L-carnitine's role in recovery from light to moderate intensity resistance exercise. There are several aspects of carnitine that could influence recovery. Our laboratory has shown that carnitine reduces chemical tissue damage caused by exercise-induced hypoxia and causes an increase in IGFBP-3 concentrations post-exercise. In addition, the preserved tissue theoretically allows for a higher number of intact receptors that are able to interact with anabolic hormones. This supports the importance of carnitine in promoting recovery in response to hypoxic exercise that can result in chemical damage to tissues (21).

  Carnitine also has shown a smaller increase, as compared with placebo, in several markers of hypoxic damage. In particular, we found that markers of purine catabolism, including hypoxanthine, xanthineoxidase, and serum uric acid, were attenuated. The same pattern followed with circulating cytosolic proteins, namely myoglobin, creatine kinase, and fatty acid-binding protein. Malondialdehyde, which increased in response to the resistance training, decreased more swiftly in carnitine-supplemented subjects. Magnetic resonance image (MRI) scans showed a significant difference in the area of skeletal muscle disruption after the exercise stress, as the area of damage in subjects supplemented with carnitine was only 41%-45% of the area of damage in placebo (19a,19b).

  In an effort to elucidate the impact of dose upon the effects of carnitine, a study was performed to compare 1- versus 2-g doses. Both doses were found to be equally effective, once again verifying the ability of L-carnitine L-tartrate to mediate markers of metabolic stress, diminish the degree of the hypoxic chain of events, and reduce muscle soreness (22). In a separate investigation, our laboratory found that L-carnitine L-tartrate, in conjunction with post-exercise feeding, upregulates androgen receptors in men in response to resistance exercise, thereby suggesting one mechanism for improved recovery from resistance exercise previously postulated to be caused by more intact tissue and circulatory perfusion (23).

  Building upon the data we have collected, our laboratory has presented a new hypothesis. Vascular endothelial cells rely on carnitine to promote the oxidation of fatty acids. Our current working hypothesis is that supplementation of carnitine acts to protect vascular endothelial cells from carnitine deficiency. In doing so, supplementation helps to improve the regulation of blood flow to deliver oxygen directly to affected tissues. An increase in oxygen to the affected tissue reduces the hypoxia generated by physical activity. This helps to reduce membrane disruption, muscle soreness, purine catabolism, and the formation of free radicals

 16. #16
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  LIPID METABOLISM

  Based in part upon carnitine's role in transporting fatty acids into mitochondria, much of the compound's research has focused upon the effects of carnitine supplementation on fat oxidation. Some studies also have suggested that carnitine supplementation increased maximal oxygen uptake and decreased respiratory quotient. As a result, investigators have postulated that L-carnitine could increase lipid metabolism (24).

  Despite its theoretical underpinnings, research into L-carnitine and lipid oxidation has failed to provide convincing evidence that increases in oral supplementation of L-carnitine has any effect upon lipid oxidation. The majority of the research has shown no effect on fatty acid oxidation or muscle concentrations of carnitine despite increases in plasma carnitine (9). Some studies indicate that endogenous carnitine is sufficient for fatty acid oxidation (10,25). Other studies have shown declines in fatty acid oxidation. Healthy young men exhibited a decrease in fatty acid oxidization with increased concentrations of plasma carnitine; the authors believe that more carnitine was being converted to acetylcarnitine (26). In women, lipid peroxidation decreased while retinol and alpha-tocopherol were conserved with supplementation of choline and carnitine (27).

  A study examining fatty acid-binding protein content and beta-hydroxyacyl CoA dehydrogenase activity showed no additive stimulation of their activity when carnitine supplementation was coupled with exercise. The authors suggest that the prescription of carnitine and exercise together did not have an impact of fatty acid oxidation and therefore would have little impact on performance (28). While hypothetically carnitine supplementation could increase fatty acid oxidation, there is no strong evidence in support of the theory (29). It is of interest that men but not women have been shown to increase carbohydrate oxidation during exercise when supplementing with carnitine (30).

  There has been no strong set of research data to indicate that carnitine supplementation increases fatty acid oxidation. It is therefore assumed that endurance performance improvements witnessed in healthy subjects supplementing with carnitine cannot be wholly attributed to increased fatty acid oxidation. Theoretically it was thought that lipid oxidation could not be affected by L-carnitine without increases in muscle concentrations of carnitine, which has not been shown to occur. Thus the conundrum that has evolved with this line of research related to the understanding in muscle of temporal kinetic and turnover dynamics remains unknown
  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ LIPID

  Με βάση εν μέρει τον ρόλο της καρνιτίνης στη μεταφορά λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια, μεγάλο μέρος της έρευνας της ένωσης έχει επικεντρωθεί στις επιδράσεις της συμπλήρωσης καρνιτίνης στην οξείδωση του λίπους. Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η συμπλήρωση καρνιτίνης αύξησε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και μειωμένο πνευμονικό πνεύμα. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι η L-καρνιτίνη θα μπορούσε να αυξήσει το μεταβολισμό των λιπιδίων (24).

  Παρά τις θεωρητικές βάσεις της, η έρευνα σχετικά με την L-καρνιτίνη και την οξείδωση των λιπιδίων απέτυχε να παράσχει πειστικά στοιχεία ότι οι αυξήσεις στο στοματικό συμπλήρωμα της L-καρνιτίνης έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην οξείδωση των λιπιδίων. Η πλειονότητα της έρευνας δεν έδειξε καμία επίδραση στην οξείδωση λιπαρών οξέων ή στις συγκεντρώσεις μυών της καρνιτίνης παρά τις αυξήσεις στην καρνιτίνη στο πλάσμα (9). Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η ενδογενής καρνιτίνη είναι επαρκής για την οξείδωση λιπαρών οξέων (10,25). Άλλες μελέτες έχουν δείξει μείωση της οξείδωσης λιπαρών οξέων. Οι υγιείς νεαροί άνδρες παρουσίασαν μείωση της οξείδωσης λιπαρών οξέων με αυξημένες συγκεντρώσεις καρνιτίνης στο πλάσμα. οι συγγραφείς πιστεύουν ότι περισσότερη καρνιτίνη μετατράπηκε σε ακετυλοκαρνιτίνη (26). Στις γυναίκες, η υπεροξείδωση των λιπιδίων μειώθηκε ενώ η ρετινόλη και η άλφα-τοκοφερόλη διατηρήθηκαν με συμπλήρωση χολίνης και καρνιτίνης (27).

  Μια μελέτη που εξέτασε την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες που δεσμεύουν λιπαρά οξέα και τη δραστηριότητα της αφυδρογονάσης βήτα-υδροξυακυλ CoA δεν έδειξε καμία πρόσθετη διέγερση της δραστηριότητάς τους όταν το συμπλήρωμα καρνιτίνης συνδυάστηκε με άσκηση. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η συνταγή καρνιτίνης και η άσκηση μαζί δεν είχαν αντίκτυπο στην οξείδωση λιπαρών οξέων και επομένως θα είχαν μικρή επίδραση στην απόδοση (28). Ενώ το υποθετικά συμπλήρωμα καρνιτίνης θα μπορούσε να αυξήσει την οξείδωση λιπαρών οξέων, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την υποστήριξη της θεωρίας (29). Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνδρες αλλά όχι οι γυναίκες έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνουν την οξείδωση των υδατανθράκων κατά τη διάρκεια της άσκησης κατά τη συμπλήρωση με καρνιτίνη (30).

  Δεν υπήρξε ισχυρό σύνολο ερευνητικών δεδομένων που να δείχνουν ότι η συμπλήρωση καρνιτίνης αυξάνει την οξείδωση λιπαρών οξέων. Θεωρείται συνεπώς ότι οι βελτιώσεις στην απόδοση αντοχής που παρατηρούνται σε υγιή άτομα που συμπληρώνουν καρνιτίνη δεν μπορούν να αποδοθούν πλήρως στην αυξημένη οξείδωση λιπαρών οξέων. Θεωρητικά θεωρήθηκε ότι η οξείδωση των λιπιδίων δεν θα μπορούσε να επηρεαστεί από την L-καρνιτίνη χωρίς αυξήσεις στις συγκεντρώσεις μυών της καρνιτίνης, κάτι που δεν έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει. Έτσι, το αίνιγμα που έχει εξελιχθεί με αυτήν τη γραμμή έρευνας που σχετίζεται με την κατανόηση στους μυς της χρονικής κινητικής και της δυναμικής του κύκλου εργασιών παραμένει άγνωστο

 17. #17
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  PATIENT POPULATIONS AND HEALTH CONDITIONS RELATED TO EXERCISE PERFORMANCE

  Several studies have shown marked benefits for those people with specific disorders taking L-carnitine. Most of the research has shown specific improvements in exercise performance in patient populations while supplementing with L-carnitine. Patients with congestive heart failure are typically deficient in L-carnitine. When given L-carnitine, exercise time and peak oxygen consumption increases with a corresponding decrease in cardiac dimension (31). The ability for L-carnitine to prevent apoptosis has also been hypothesized to have relevance for those with congestive heart failure (32). Subjects with peripheral arterial disease (PAD) increase performance on a treadmill when supplementing with 2 g of L-carnitine twice daily (33). Patients with PAD also experience a significant increase in strength and ability to walk when supplemented for 4 wk with propionyl-L-carnitine (34). Patients with chronic stable angina were able to exercise longer and recover sooner from exercise when supplemented with carnitine (35). In bicycle ergometry, supplemented patients with advanced cardiac insufficiency exhibit higher maximum performance than their placebo counterparts. In addition, these performance results last beyond the supplementation period (36).

  When completing both respiratory training and total-body training programs, patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who are supplemented with L-carnitine experience greater improvements than placebo. These patients see greater improvement in muscular strength, walking tolerance, heart rate, blood pressure, oxygen saturation, and blood lactate (37). Patients with medium-chain acyl-CoAdehydrogenase (MCAD) deficiency who are supplemented with carnitine do not experience the typical fall in plasma carnitine concentrations during exertion. This hypothetically enables the subjects to improve their tolerance of exercise and leads to greater increases in acylcarnitine excretion (38). Also, patients with Thalassemia (a genetic blood disorder that affects the production of the hemoglobin, the oxygen-carrying component of red blood cells) have been shown to increase cardiac performance and their fitness level, including oxygen pulse, oxygen consumption, and cardiac output, to a higher degree when they supplement with L-carnitine (39).

  Investigators found no difference in patients with end-stage renal disease (ESRD) in terms of muscle function or metabolism after 16 wk. The study revealed an expected increase in the plasma concentration of carnitine, but decreased blood flow to muscle in patients with ESRD (40). This relationship may be expected; patients with ESRD exhibit decreased mitochondrial function in muscle, and supplementation of carnitine has not been shown to increase muscle concentrations of carnitine.

  In summary, carnitine supplementation has strong, positive impacts upon patients with specific pathologic conditions. These particular diseases, most notably cardiovascular diseases, have a tendency to show improvements in exercise performance and recovery capabilities. ESRD was an exception, possibly because of the inability of carnitine supplementation to mediate any of the mechanisms that impact this disease.

  ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟTIONSΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

  Αρκετές μελέτες έχουν δείξει αξιοσημείωτα οφέλη για τα άτομα με συγκεκριμένες διαταραχές που λαμβάνουν L-καρνιτίνη. Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει συγκεκριμένες βελτιώσεις στην απόδοση της άσκησης σε πληθυσμούς ασθενών ενώ συμπληρώνουν με L-καρνιτίνη. Οι ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια έχουν συνήθως ανεπάρκεια σε L-καρνιτίνη. Όταν χορηγείται L-καρνιτίνη, ο χρόνος άσκησης και η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με αντίστοιχη μείωση της καρδιακής διάστασης (31). Η ικανότητα της L-καρνιτίνης να αποτρέψει την απόπτωση έχει επίσης υποτεθεί ότι έχει σημασία για τα άτομα με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (32). Τα άτομα με περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD) αυξάνουν την απόδοση σε διάδρομο όταν συμπληρώνουν με 2 g L-καρνιτίνης δύο φορές την ημέρα (33). Οι ασθενείς με PAD εμφανίζουν επίσης σημαντική αύξηση της αντοχής και της ικανότητας να περπατούν όταν συμπληρώνονται για 4 εβδομάδες με προπιονυλ-L-καρνιτίνη (34). Οι ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη μπόρεσαν να ασκήσουν περισσότερο και να ανακάμψουν νωρίτερα από την άσκηση όταν συμπληρώθηκαν με καρνιτίνη (35). Στην εργομετρία ποδηλάτων, οι συμπληρωμένοι ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν υψηλότερη μέγιστη απόδοση από τους αντίστοιχους εικονικούς ασθενείς. Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσματα απόδοσης διαρκούν πέρα ??από την περίοδο συμπληρώματος (36).

  Κατά την ολοκλήρωση τόσο των αναπνευστικών προγραμμάτων όσο και των προγραμμάτων κατάρτισης στο σύνολο του σώματος, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που συμπληρώνονται με L-καρνιτίνη παρουσιάζουν μεγαλύτερες βελτιώσεις από το εικονικό φάρμακο. Αυτοί οι ασθενείς βλέπουν μεγαλύτερη βελτίωση στη μυϊκή δύναμη, την ανοχή στο περπάτημα, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, τον κορεσμό οξυγόνου και το γαλακτικό αίμα (37). Ασθενείς με ανεπάρκεια μεσαίας αλυσίδας ακυλο-CoAdehydrogenase (MCAD) που συμπληρώνονται με καρνιτίνη δεν παρουσιάζουν την τυπική πτώση των συγκεντρώσεων καρνιτίνης στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό υποθετικά επιτρέπει στα άτομα να βελτιώσουν την ανοχή τους στην άσκηση και οδηγούν σε μεγαλύτερες αυξήσεις στην απέκκριση ακυλκαρνιτίνης (38). Επίσης, οι ασθενείς με θαλασσαιμία (μια γενετική διαταραχή του αίματος που επηρεάζει την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, το συστατικό που μεταφέρει οξυγόνο των ερυθρών αιμοσφαιρίων) έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν την καρδιακή απόδοση και το επίπεδο φυσικής τους κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του παλμού οξυγόνου, της κατανάλωσης οξυγόνου και της καρδιακής απόδοσης , σε υψηλότερο βαθμό όταν συμπληρώνουν με L-καρνιτίνη (39).

  Οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία διαφορά σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) όσον αφορά τη μυϊκή λειτουργία ή το μεταβολισμό μετά από 16 εβδομάδες. Η μελέτη αποκάλυψε μια αναμενόμενη αύξηση της συγκέντρωσης καρνιτίνης στο πλάσμα, αλλά μείωσε τη ροή του αίματος στους μυς σε ασθενείς με ESRD (40). Αυτή η σχέση μπορεί να αναμένεται. ασθενείς με ESRD εμφανίζουν μειωμένη μιτοχονδριακή λειτουργία στους μυς και η συμπλήρωση της καρνιτίνης δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις μυϊκές συγκεντρώσεις καρνιτίνης.

  Συνοπτικά, η συμπλήρωση καρνιτίνης έχει ισχυρές, θετικές επιπτώσεις σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις. Αυτές οι συγκεκριμένες ασθένειες, κυρίως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, έχουν την τάση να δείχνουν βελτιώσεις στην απόδοση της άσκησης και στις δυνατότητες ανάρρωσης. Η ESRD ήταν μια εξαίρεση, πιθανώς λόγω της αδυναμίας των συμπληρωμάτων καρνιτίνης να μεσολαβούν σε οποιονδήποτε από τους μηχανισμούς που επηρεάζουν αυτήν την ασθένεια.

 18. #18
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  AEROBIC EXERCISE PERFORMANCE

  As previously noted, while some studies in healthy populations indicate improvements in aerobic exercise performance, most studies indicate very little difference in maximal oxygen uptake and other measures. Based upon studies indicating improvements in maximal oxygen uptake and respiratory ratio, one review suggests there could be aerobic benefits to supplementing with carnitine (41).

  Among trained athletes, L-carnitine supplementation leads to overall increases in free carnitine that does not decrease during maximal exercise (42). Type I fibers appear less likely to fatigue when supplementing with carnitine (43). Maximal oxygen uptake slightly increases with supplementation, but lipid oxidation does not change (44). Supplementation with carnitine has led to improvements in measures of evoked muscular potential, free fatty acids, and triglycerides, leading early authors to suggest supplementation (6). The role of L-carnitine in oxidative function may be reflected it its ability to reduce hypoxic stress as observed in rats exposed to hypobaric/hypoxic conditions (45).

  No differences were observed in muscle carnitine, aerobic performance, or anaerobic performance after 8 wk of supplementation with 3 g of glycinepropionyl-L-carnitine when accompanied with aerobic exercise (46). Additionally, after 4 wk of carnitine supplementation, there was no discernable change in either aerobic performance or substrate utilization during supplementation, indicating a potential highly contextual conditions that may need to be present for carnitine to have an effect (47). This again was shown when supplementing with 2 g of carnitine made no difference in the ability to perform a second bout of exercise within 3 h after the first (48). In highly trained swimmers, no differences in either blood markers or timed performance were observed (13). As previously mentioned, one major issue with the hypothesis that carnitine increases performance through increases in fatty acid oxidation is that supplementation with carnitine increases serum, not muscle, levels of carnitine. However, when insulin is also added, carnitine appears to accumulate readily in muscle. More research on this subject is needed to again understand the role of insulinand its many effects on metabolism as it relates to endurance performance (49)


  ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ενώ ορισμένες μελέτες σε υγιείς πληθυσμούς δείχνουν βελτιώσεις στην απόδοση της αερόβιας άσκησης, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν πολύ μικρή διαφορά στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και σε άλλα μέτρα. Με βάση μελέτες που δείχνουν βελτιώσεις στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και στην αναπνευστική αναλογία, μια ανασκόπηση δείχνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αερόβια οφέλη από τη συμπλήρωση με καρνιτίνη (41).

  Μεταξύ των εκπαιδευμένων αθλητών, η συμπλήρωση της L-καρνιτίνης οδηγεί σε συνολικές αυξήσεις της ελεύθερης καρνιτίνης που δεν μειώνεται κατά τη μέγιστη άσκηση (42). Οι ίνες τύπου Ι φαίνονται λιγότερο πιθανό να κούραση όταν συμπληρώνουν καρνιτίνη (43). Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου αυξάνεται ελαφρώς με τη συμπλήρωση, αλλά η οξείδωση των λιπιδίων δεν αλλάζει (44). Η συμπλήρωση με καρνιτίνη έχει οδηγήσει σε βελτιώσεις στα μέτρα του προκληθέντος μυϊκού δυναμικού, των ελεύθερων λιπαρών οξέων και των τριγλυκεριδίων, οδηγώντας τους πρώτους συγγραφείς να προτείνουν συμπλήρωση (6). Ο ρόλος της L-καρνιτίνης στην οξειδωτική λειτουργία μπορεί να αντικατοπτρίζεται στην ικανότητά της να μειώνει το υποξικό στρες όπως παρατηρείται σε αρουραίους που εκτίθενται σε υποβαρικές / υποξικές καταστάσεις (45).

  Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη μυϊκή καρνιτίνη, την αερόβια απόδοση ή την αναερόβια απόδοση μετά από 8 εβδομάδες συμπληρώματος με 3 g γλυκινοπροπιονυλ-L-καρνιτίνης όταν συνοδεύτηκε με αερόβια άσκηση (46). Επιπλέον, μετά από 4 εβδομάδες συμπλήρωσης καρνιτίνης, δεν υπήρξε διακριτή αλλαγή είτε στην αερόβια απόδοση είτε στη χρήση υποστρώματος κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης, υποδεικνύοντας πιθανές συνθήκες με ιδιαίτερα συμφραζόμενα που μπορεί να χρειαστεί να υπάρχουν για να έχει αποτέλεσμα η καρνιτίνη (47) Αυτό εμφανίστηκε και πάλι όταν η συμπλήρωση με 2 g καρνιτίνης δεν έκανε καμία διαφορά στην ικανότητα εκτέλεσης ενός δεύτερου αγώνα άσκησης εντός 3 ωρών μετά την πρώτη (48). Σε υψηλά εκπαιδευμένους κολυμβητές, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ούτε στους δείκτες αίματος ούτε στη χρονική απόδοση (13). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα σημαντικό ζήτημα με την υπόθεση ότι η καρνιτίνη αυξάνει την απόδοση μέσω αυξήσεων στην οξείδωση λιπαρών οξέων είναι ότι η συμπλήρωση με καρνιτίνη αυξάνει τα επίπεδα καρνιτίνης στον ορό, όχι στους μυς. Ωστόσο, όταν προστίθεται επίσης ινσουλίνη, η καρνιτίνη φαίνεται να συσσωρεύεται εύκολα στους μυς. Απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα για να κατανοήσουμε ξανά τον ρόλο της ινσουλίνης και τις πολλές επιδράσεις της στον μεταβολισμό, καθώς σχετίζεται με την απόδοση αντοχής (49

 19. #19
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  CONCLUSION

  While carnitine serves in the role of transporting fatty acids across the mitochondrial membrane, it does not appear that oral supplementation with carnitine has strong effects on facilitating the process at the level of skeletal muscle tissue. Carnitine does not appear to increase in concentration in muscle fibers in response to oral supplementation, but does appear to increase in concentration in plasma. Carnitine does appear to help populations with certain conditions achieve a higher level of exercise performance, particularly those with various dimensions of cardiovascular disease. However, it does not appear that carnitine has a major impact upon healthy populations in terms of exercise performance. Instead, a novel paradigm is emerging that places carnitine in the important role of facilitating the recovery process in response to hypoxic stimulus such as physical activity. In this role, supplemental carnitine helps to protect the endothelial cells from carnitine deficiency, mediate the markers of purine catabolism, reduce tissue damage and muscle soreness, and facilitate the overall process of recovery. This also was supported with its positive effects in the enhancement of exercise performance in animals in altitude-like conditions. Thus, L-carnitine is an emerging supplement that may well have targeted and specific roles to play in the exercise domain with both clinical populations and exercise recovery.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Ενώ η καρνιτίνη χρησιμεύει στο ρόλο της μεταφοράς λιπαρών οξέων μέσω της μιτοχονδριακής μεμβράνης, δεν φαίνεται ότι η από του στόματος συμπλήρωση με καρνιτίνη έχει ισχυρά αποτελέσματα στη διευκόλυνση της διαδικασίας στο επίπεδο του σκελετικού μυϊκού ιστού. Η καρνιτίνη δεν φαίνεται να αυξάνει τη συγκέντρωση στις μυϊκές ίνες ως απόκριση στο στοματικό συμπλήρωμα, αλλά φαίνεται να αυξάνει τη συγκέντρωση στο πλάσμα. Η καρνιτίνη φαίνεται να βοηθά τους πληθυσμούς με ορισμένες καταστάσεις να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο απόδοσης άσκησης, ιδιαίτερα εκείνων με διάφορες διαστάσεις καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι η καρνιτίνη έχει σημαντικό αντίκτυπο στους υγιείς πληθυσμούς όσον αφορά την απόδοση της άσκησης. Αντ 'αυτού, αναδύεται ένα νέο παράδειγμα που τοποθετεί την καρνιτίνη στον σημαντικό ρόλο της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάκαμψης ως απόκριση σε υποξικά ερεθίσματα όπως η σωματική δραστηριότητα. Σε αυτόν τον ρόλο, η συμπληρωματική καρνιτίνη βοηθά στην προστασία των ενδοθηλιακών κυττάρων από ανεπάρκεια καρνιτίνης, μεσολαβεί στους δείκτες του καταβολισμού πουρίνης, μειώνει τη βλάβη των ιστών και τον πόνο των μυών και διευκολύνει τη συνολική διαδικασία ανάκαμψης. Αυτό υποστηρίχθηκε επίσης με τα θετικά του αποτελέσματα στην ενίσχυση της απόδοσης της άσκησης σε ζώα σε συνθήκες που μοιάζουν με υψόμετρο. Έτσι, η L-καρνιτίνη είναι ένα αναδυόμενο συμπλήρωμα που μπορεί να έχει στοχευμένους και συγκεκριμένους ρόλους για να παίξει στον τομέα της άσκησης με κλινικούς πληθυσμούς και ανάκαμψη της άσκησης.

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Kosta84's Food & Bodybuilding Exercise Diary
  By Kostas84 in forum Ημερολόγια Προπόνησης Bodybuilding
  Replies: 99
  Last Post: 03-09-18, 01:00
 2. CNP Recovery Pro
  By yamalube in forum Συμπληρώματα Πρωτεΐνης
  Replies: 1
  Last Post: 24-10-14, 19:52
 3. recovery
  By morfeas_v in forum Προγράμματα Και Ασκήσεις
  Replies: 4
  Last Post: 26-07-09, 12:23

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT +3. The time now is 23:21.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
© Bodybuilders.gr - Greek Bodybuilding