Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Register

Results 1 to 11 of 11
 1. #1
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default Δύο Μελέτες Πάνω Στο HMB

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5537867/
  Μια παλιά έρευνα για την HMB και τα ωφελη ως προς εμάς

 2. #2
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  ?

  Η επίδραση μιας συμπλήρωσης 12-εβδομάδας βήτα-υδροξυ-βήτα-μεθυλβουτυρικού (HMB) σε αθλητές αθλητών υψηλής κατάρτισης: Μια τυχαία, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο Crossover μελέτη

  Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka και Tomasz Podg?rski

  Πρόσθετες πληροφορίες άρθρου

  Συσχετισμένα δεδομένα

  Συμπληρωματικά υλικά

  Αφηρημένη

  Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να επαληθεύσει την επίδραση του συμπληρώματος βήτα-υδροξυ-βήτα-μεθυλβουτυρικού (HMB) στη φυσική ικανότητα, τη σύνθεση του σώματος και την αξία των βιοχημικών παραμέτρων σε αθλητές αθλητών μάχης υψηλής κατάρτισης. Σαράντα δύο άνδρες υψηλής εκπαίδευσης σε μαχητικά αθλήματα υποβλήθηκαν σε συμπλήρωση 12 εβδομάδων με HMB και εικονικό φάρμακο με τυχαιοποιημένο, ελεγχόμενο με εικονικό φάρμακο, διπλό-τυφλό crossover τρόπο. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, προσδιορίστηκε η αερόβια και η αναερόβια ικανότητα, ενώ πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σχετικά με τη σύνθεση του σώματος και τα επίπεδα της κρεατινικής κινάσης, της γαλακτικής αφυδρογονάσης, της τεστοστερόνης, της κορτιζόλης και του γαλακτικού. Μετά τη συμπλήρωση του HMB, η μάζα χωρίς λίπος αυξήθηκε (p = 0,049) με ταυτόχρονη μείωση της μάζας λίπους (p = 0,016) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Με τη σειρά του, μετά τη συμπλήρωση HMB, οι ακόλουθοι δείκτες αυξήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο: ο χρόνος για την επίτευξη κατωφλίου αερισμού (p <0,0001), φορτίο κατωφλίου (p = 0,017) και το κατώφλι HR (p <0,0001), καθώς και αναερόβια μέγιστη ισχύς (p = 0,005), μέση ισχύς (p = 0,029), μέγιστη ταχύτητα (p <0,001) και συγκεντρώσεις γαλακτικού μετά την άσκηση (p <0,0001). Ωστόσο, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα του δείκτη αίματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παροχή HMB προάγει επωφελείς αλλαγές στη σύνθεση του σώματος και διεγείρει την αύξηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας σε αθλητές μάχης.

  Λέξεις-κλειδιά: β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικό οξύ, σύνθεση σώματος, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, δείκτες μυϊκής δύναμης, συμπληρώματα, αθλητισμός, υποστήριξη προπόνησης, προσαρμογή

  1. Εισαγωγή

  Το β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικό οξύ (ΗΜΒ) είναι ένας μεταβολίτης λευκίνης και 2-κετοϊσοκαπροϊκού οξέος. Για σχεδόν είκοσι χρόνια, έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή ως μια ενδιαφέρουσα συμπληρωματική υποστήριξη στον αθλητισμό [1,2,3,4,5,6,7,8]. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του που προτείνεται στη βιβλιογραφία συνδέεται με την αντι-καταβολική του δράση, η οποία εκδηλώνεται ιδιαίτερα στα ακόλουθα πλαίσια: όταν ένας αθλητής πρέπει να φέρει ένα βαρύ φορτίο, όταν υφίσταται μυϊκή βλάβη [2,4,9,10] και όταν υπήρξε απώλεια μάζας σώματος, απώλεια μυϊκής μάζας ή κάποιος βαθμός καρκινικής καχεξίας [11,12,13]. Επίσης, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταβολισμού των πρωτεϊνών και της ικανότητας μυϊκής εργασίας στη ρευματοειδή καχεξία [14], μυϊκή δυστροφία [15], σαρκοπενία [10,16] ή σε ασθενείς που βρίσκονται στο κρεβάτι, μετά από τραυματισμούς, πάσχουν από πνευμονικές παθήσεις ή λοίμωξη από τον ιό HIV [17] , 18,19,20,21,22].

  Αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα μπορεί να συνδέονται με την αντι-πρωτεολυτική δράση του ΗΜΒ με βάση τη μείωση του υποδοχέα παράγοντα νέκρωσης όγκου 1 (TNFR1), του παράγοντα νέκρωσης όγκου-α (TNF-α), της αγγειοτενσίνης II και της έκφρασης ιντερλευκίνης-6 [15,23 , 24], και μείωση της δραστηριότητας του συστήματος αυτοφαγικής-λυσοσωμικής και ουβικουιτίνης-πρωτεασώματος μέσω της ομαλοποίησης του άξονα Akt / FoxO, της έκφρασης των MurF1, της Atrogin-1 και του παράγοντα που προκαλεί πρωτεόλυση [10,13,25,26,27,28]. Τα παρατηρούμενα πλεονεκτήματα της συμπλήρωσης ΗΜΒ μπορούν επίσης να συσχετιστούν με διέγερση μετάφρασης mRNA, πολλαπλασιασμό μυογονικών κυττάρων και σύνθεση πρωτεϊνών μέσω οδών MAPK / ERK και PI3K / Akt, διέγερση φωσφορυλίωσης mTOR (που θα ενεργοποιούσε την ριβοσωματική κινάση p70S6k και τον παράγοντα έναρξης 4E-BP1 ) [9,11,23,29], έκφραση ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα 1 (IGF-1) [7,29,30,31] και αυξητικής ορμόνης (GH) [7,30,31]. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η παλαιότερη αναφερόμενη πιθανή επίδραση του HMB ήταν στην ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης μέσω της μετατροπής του κυτοσολίου HMB σε κυτοσολικό β-υδροξυ-β-μεθυλογλουταρυλο-CoA (HMG-CoA), το οποίο στη συνέχεια μπορεί να απευθύνεται σε μεβαλονική και de novo χοληστερόλη σύνθεση [2,4,10,32]. Επιπλέον, το HMB μπορεί να συμμετάσχει στην ενεργοποίηση της AMPK κινάσης και του Sirt 1, και να προάγει τη διέγερση της μιτοχονδριακής βιογένεσης, να προκαλέσει υψηλότερη κατανάλωση οξυγόνου, αυξημένη αποτελεσματικότητα του μεταβολισμού υδατανθράκων και λίπους, καθώς και αυξημένη λιπόλυση και μείωση μάζας λίπους [33,34].

  Τα πλεονεκτικά αποτελέσματα της συμπλήρωσης HMB σε φυσικά δραστικά άτομα συνίσταντο κυρίως σε αλλαγές στη μάζα χωρίς λίπος ή σε μάζα λίπους [2,3,6,8,35,36,37,38], αντοχή [2,3,35,36,37 , 38], ισχύς [3,6,36,38], μυϊκή βλάβη (αποδεικνύεται κατά την ανάλυση της δραστικότητας της κρεατινικής κινάσης (CK) ή των επιπέδων 3-μεθυλιστιδίνης (3MH)) [2,35,36,38,39], καθυστερημένος μυϊκός πόνος έναρξης (DOMS) [39] και ορμονικά προφίλ (επίπεδα τεστοστερόνης ή κορτιζόλης) [7,36,38] κυρίως κατά τη διάρκεια της προπόνησης αντίστασης. Ορισμένες ευνοϊκές αλλαγές που προκλήθηκαν από τα συμπληρώματα HMB καταγράφηκαν επίσης στους ηλικιωμένους [17,40]. Αυτές οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν τόσο σε μη εκπαιδευμένα [2,35,36,39] όσο και σε εκπαιδευμένα [3,37,38] άτομα, τα οποία μπορεί να έχουν επηρεάσει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα (μεταξύ άλλων, λόγω διαφορών στην ευαισθησία στο ερέθισμα της άσκησης). Μια μετα-ανάλυση των Nissen και Sharp [41] έδειξε ότι στην περίπτωση της προπόνησης με αντίσταση, το συμπλήρωμα HMB έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη αντοχή και λιπαρή μάζα καθαρής τιμής 1,4% και 0,28% την εβδομάδα αντίστοιχα στην περίπτωση τόσο εκπαιδευμένων όσο και μη εκπαιδευμένων τα άτομα. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες δεν έδειξαν την επίδραση του HMB στους συμμετέχοντες που συμμετείχαν στην εκπαίδευση αντίστασης. Δεν βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές στη μυϊκή δύναμη [35,42,43], τη δύναμη [44,45] και τη μυϊκή ικανότητα εργασίας [42], τη μάζα χωρίς λίπος [42], τη μάζα λίπους [42,43], τους δείκτες μυϊκής βλάβης (CK ) στο αίμα [42,44,46], καθώς και συγκεντρώσεις τεστοστερόνης ή κορτιζόλης στο αίμα [3,44,46].

  Αντίθετα, η επίδραση της συμπλήρωσης HMB στην αερόβια ικανότητα στην εκπαίδευση αντοχής σπάνια έχει επαληθευτεί. Μόνο 7 εργασίες έχουν αναλύσει αυτή την πτυχή και περιελάμβαναν μελέτες τόσο εκπαιδευμένων όσο και ψυχαγωγικά ενεργών θεμάτων [47,48,49,50] και ελίτ αθλητών [6,8,51]. Σε υψηλά εκπαιδευμένους κωπηλάτες, το όριο του O2max και του αναπνευστικού αυξήθηκε και η μάζα λίπους μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο μετά από 12 εβδομάδες συμπληρώματος HMB [6]. Επιπλέον, σε σχέση με τις αρχικές τιμές, η συμπλήρωση HMB αύξησε το χρόνο εξάντλησης (Tref) στην προοδευτική δοκιμή και την αναερόβια μέγιστη ισχύ στη δοκιμή Wingate. Αύξηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (O2peak), παράταση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη του O2peak και καθυστέρηση στην έναρξη της συσσώρευσης γαλακτικού αίματος (OBLA) παρατηρήθηκαν σε εκπαιδευμένους με HMB εκπαιδευμένους ποδηλάτες [51]. Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν επίσης από τους Robinson et al. [49], ο οποίος ανέφερε αύξηση τόσο στο O2peak όσο και στο VT μετά τη συμπλήρωση του HMB σε σύγκριση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, μια αύξηση στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (O2max) βρέθηκε επίσης σε μια ομάδα μαθητών που συμπληρώθηκαν με HMB μετά από μια περίοδο προπόνησης σε διάδρομο [49]. Με τη σειρά τους, οι Knitter et al. [47] χορήγησε HMB σε μια ομάδα δρομέων και παρουσίασε χαμηλότερη δραστικότητα κρεατινικής κινάσης (CK) και γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) μετά την ολοκλήρωση μιας διαδρομής 20 χλμ. Υπάρχουν επίσης λίγες ενδείξεις ότι τα συμπληρώματα HMB ενισχύουν την αερόβια ικανότητα. Σε μια ομάδα παικτών βόλεϊ και δρομέων μεγάλων αποστάσεων που έλαβαν HMB, δεν βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου [3,47]. Επιπλέον, ορισμένες μελέτες ομάδων που συμπληρώθηκαν με HMB που ασκούσαν κυρίως ασκήσεις αντοχής δεν κατέγραψαν σημαντικές αλλαγές στη μυϊκή μάζα σώματος [48], μάζα λίπους [47,48], δραστηριότητα CK [6,52] ή επιλεγμένες συγκεντρώσεις ορμονικών δεικτών (τεστοστερόνη και κορτιζόλη ) [6]. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι στιγμής υπήρξαν περιορισμένες μελέτες που περιλαμβάνουν διαφορετικές διαδικασίες εκπαίδευσης, π.χ. εκείνες που είναι τυπικές για αθλητικά μάχη ή έντονη στρατιωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση των αθλητών τζούντο με περιορισμένη ενέργεια [45] και των ανδρών στρατιωτών από μια ομάδα μάχης ελίτ [5], η μεγαλύτερη μείωση του σωματικού βάρους και των επιπέδων σωματικού λίπους, η μείωση της φλεγμονώδους απόκρισης και η διατήρηση της ποιότητας των μυών ήταν, αντίστοιχα, παρατηρήθηκε μετά από συμπλήρωση HMB.

  Λόγω του ασαφούς χαρακτήρα των αποτελεσμάτων των μελετών που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα και ενός σχετικά χαμηλού αριθμού μελετών που διερευνούν την αποτελεσματικότητα της συμπλήρωσης HMB για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μεγάλο πληθυσμό εκπαιδευμένων αθλητών, ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να επαληθεύσει επίδραση της συμπλήρωσης HMB στη σύνθεση του σώματος, την αερόβια και την αναερόβια ικανότητα, και στα επίπεδα των βιοχημικών δεικτών σε αθλητές μάχης υψηλής κατάρτισης.

  2. Υλικά και μέθοδοι

  2.1. μαθήματα

  Πενήντα επτά άντρες που εκπαιδεύτηκαν σε μαχητικά αθλήματα συμμετείχαν στη μελέτη, εκ των οποίων 42 ολοκλήρωσαν το πλήρες πρωτόκολλο μελέτης (13 παλαιστές, 12 τζουτόκα και 17 αθλητές της Βραζιλίας jiu-jitsu) (Σχήμα 1). Τα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης ομάδας μελέτης δίδονται στον Πίνακα 1. Οι αθλητές ήταν ηλικίας 22,8 ± 6,1, με σωματικό βάρος 81,2 ± 12,8 kg, ύψος 179 ± 6 cm και με εμπειρία αθλητικής μάχης 7,3 ± 3,7 ετών. Μαθήματα που εκπαιδεύτηκαν κυρίως σε αθλητικούς συλλόγους στην περιοχή Wielkopolska (Πολωνία). Ήταν μια μελετημένη απόφαση που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη εκπαιδευμένοι αθλητές διαφορετικών κλάδων αθλητικών αγώνων. Αυτό έγινε για να αποκλειστούν οι πιθανές προκαταλήψεις που συνδέονται με την ιδιαιτερότητα συγκεκριμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τα κριτήρια για την απόκτηση της μελέτης περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, καλή κατάσταση υγείας, ένα έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ικανότητα του αθλητή να ασκεί αθλήματα, τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας προπόνησης και τουλάχιστον 6 συνεδρίες προπόνησης την εβδομάδα (τουλάχιστον 3 στην ασκούσε την πειθαρχία του αθλητικού αγώνα. Οι μελέτες διεξήχθησαν από το 2013 έως το 2014 σε διαφορετικές εποχές του έτους. Όλοι οι αθλητές δήλωσαν ότι δεν είχαν εισαγάγει αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, στοιχεία προπόνησης, διατροφή ή συμπλήρωση και ότι δεν είχαν χρησιμοποιήσει φάρμακα και συμπληρώματα με πιθανές εργογενείς επιδράσεις, εκτός από αυτά που παρέχονται από τους συγγραφείς αυτής της μελέτης. Επιπλέον, τα αρχεία διατροφής και προπόνησης πραγματοποιήθηκαν κάθε δεύτερη εβδομάδα, τα οποία απέδειξαν ότι οι αθλητές δεν άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες και την ειδικότητα της προπόνησης κατά την περίοδο των συμπληρωμάτων (Πίνακας 1).

  ?

  Φιγούρα 1

  Ένα διάγραμμα ροής του σχεδιασμού της μελέτης. Συντομογραφίες: BJJ, Brazilian jiu-jitsu; HMB, β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικό οξύ; PLA, εικονικό φάρμακο.

  ?

  Τραπέζι 1

  Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων αθλητών (N = 42 μαθήματα).

  Η μελέτη εγκρίθηκε από την τοπική επιτροπή δεοντολογίας (Επιτροπή Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Πόζναν, Πόζναν, Πολωνία. Απόφαση αριθ. 584/09 της 18ης Ιουνίου 2009, Αριθμός αναγνώρισης κλινικής δοκιμής: NCT03028649.) Και ελήφθη γραπτή ενημερωμένη συγκατάθεση από όλους συμμετέχοντες πριν από την έναρξη της μελέτης. Ενημερωμένες συγκαταθέσεις για τη συμμετοχή στη μελέτη δύο αθλητών κάτω των 18 ετών αποκτήθηκαν επίσης από τους γονείς τους. Όλες οι διαδικασίες διεξήχθησαν σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα της Διακήρυξης του Ελσίνκι του 1975. Το πρωτόκολλο δοκιμαστικής μελέτης συμπεριλήφθηκε ως Συμπληρωματικό Υλικό (Αρχείο S1).

  Αυτή η δοκιμή καταχωρήθηκε στο Clinical Trials Gov (ιστότοπος: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/...m=HMB&rank=16; Αριθμός αναγνώρισης κλινικής δοκιμής: NCT03028649). Η μελέτη καταχωρήθηκε αναδρομικά, δεδομένου ότι δεν απαιτείται εγγραφή κατά την έναρξη της εγγραφής της μελέτης. Οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι όλες οι τρέχουσες και σχετικές δοκιμές για αυτήν την παρέμβαση είναι καταχωρημένες. Η μελέτη συμμορφώνεται με τη δήλωση CONSORT για τυχαίες δοκιμές όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 και στον Πίνακα S1.

  2.2. Πειραματικό σχέδιο

  2.2.1. Χαρακτηριστικά συμπλήρωσης

  Το αποτέλεσμα της συμπλήρωσης HMB αξιολογήθηκε σε τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές δοκιμές crossover (Σχήμα 1). Αφού πληρούν τις προϋποθέσεις για το πείραμα, οι αθλητές υποβλήθηκαν σε διαδικασία τυχαιοποίησης (με βάση την άπαχη μάζα του σώματος τους) και ανατέθηκαν είτε στην ομάδα που έλαβε ένα παρασκεύασμα HMB είτε στην ομάδα που έλαβε το εικονικό φάρμακο. Η ακολουθία τυχαίας κατανομής και οι συμμετέχοντες ανατέθηκαν στη συμπλήρωση της προετοιμασίας με συγκεκριμένους κωδικούς πραγματοποιήθηκαν από μια αμερόληπτη βιοστατιστική, καθώς και οι συμμετέχοντες συμμετείχαν στους συγγραφείς αυτής της μελέτης. Η πειραματική διαδικασία για κάθε αθλητή περιελάμβανε ένα συμπλήρωμα HMB 12 εβδομάδων και μια χορήγηση εικονικού φαρμάκου 12 εβδομάδων. Μεταξύ των 12 εβδομάδων HMB και PLA ή θεραπείας PLA και HMB, εισήχθη περίοδος έκπλυσης 10 ημερών, παρόμοια με τις άλλες μελέτες [6,51]. Φάνηκε να είναι αρκετό, λαμβάνοντας υπόψη την κινητική της απέκκρισης HMB από το σώμα [53]. Το επόμενο βήμα, μετά την περίοδο έκπλυσης, ήταν μια διασταυρούμενη ανταλλαγή των παρασκευασμάτων που χορηγήθηκαν στις ομάδες.

  Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας ένα παρασκεύασμα άλατος ασβεστίου β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικού οξέος που παρήχθη από την Olimp Laboratories (D?bica, Πολωνία), τα οποία έχουν εμπειρία στην παραγωγή HMB και υψηλών προδιαγραφών παραγωγής. Μια μοναδική κάψουλα περιείχε 1250 mg Ca-HMB, που αντιστοιχεί σε 1000 mg β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικού. Ο παραγωγός ετοίμασε επίσης ένα παρασκεύασμα εικονικού φαρμάκου που περιέχει μαλτοδεξτρίνη. Τα παρασκευάσματα τυφλώθηκαν χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς, καθιστώντας αδύνατη την αναγνώριση και αντιστοίχιση της ίδιας προετοιμασίας δύο φορές στο ίδιο θέμα. Στη δοκιμασμένη ομάδα αθλητών χορηγήθηκαν 3 κάψουλες του καθορισμένου παρασκευάσματος την ημέρα σε 3 δόσεις: μετά το ξύπνημα, αμέσως μετά την προπόνηση και πριν από τον ύπνο. Στις ημέρες μη προπόνησης, οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να καταναλώνουν μία μερίδα με κάθε ένα από τα τρία ξεχωριστά γεύματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η δόση HMB που καταναλώθηκε ήταν ισοδύναμη με την πιο συχνά συνιστώμενη πρόσληψη 3 g HMB την ημέρα [2,3,4,35,48]. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα αρχεία καταγραφής συμπληρωμάτων, συναντήθηκαν με έναν επαγγελματία διαιτολόγο και παρέδωσαν άδεια πακέτα συμπληρωμάτων.

  Μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, η αποτελεσματικότητα της συμπλήρωσης HMB αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τέσσερις σειρές δοκιμών (ο καθένας περιελάμβανε αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος, αερόβια και αναερόβια ικανότητα, δειγματοληψία αίματος και βιοχημικές αναλύσεις), αποτελούμενες από πανομοιότυπες διαδικασίες σε δύο κύκλους που διαχωρίστηκαν από την περίοδο έκπλυσης . Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της συμπλήρωσης (HMBpre και PLApre) και μετά από 12 εβδομάδες συμπληρώματος με την προετοιμασία HMB (HMBpost) και το εικονικό φάρμακο (PLApost) (Εικόνα 1). Τα υποκείμενα δεν χρειάστηκε να εξοικειωθούν με τις εξετάσεις επειδή γνώριζαν το τεστ Wingate και το στοιχειώδες τεστ με αυξανόμενη ένταση που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες προηγούμενες μελέτες και διαδικασίες προπόνησης. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα Μέθοδοι, όλοι οι αθλητές δήλωσαν ότι δεν είχαν υποστεί αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, στα στοιχεία της προπόνησης ή στη διατροφή.

  2.2.2. Ανθρωπομετρία και σύνθεση σώματος

  Η σωματική μάζα και το ύψος μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα ιατρικό ανθρωπόμετρο WPT 60/150 OW από το RADWAG? (Radom, Πολωνία). Η σύνθεση του σώματος αναλύθηκε προσδιορίζοντας τις τιμές της ηλεκτρικής αντίστασης και της αντίδρασης μέσω βιοηλεκτρικής αντίστασης με τη χρήση ενός αναλυτή BIA 101S από την AKERN-RJL (Pontassieve, Ιταλία) και το λογισμικό υπολογιστή Bodygram 1.31 από την AKERN-RJL (Pontassieve, Ιταλία). Η σύνθεση του σώματος μετρήθηκε αυστηρά σύμφωνα με τις συνιστώμενες συνθήκες μέτρησης: Τις πρωινές ώρες μετά τη νυχτερινή νηστεία, ενώ βρίσκεται σε ύπτια θέση και με τη συνιστώμενη εφαρμογή ηλεκτροδίου μέτρησης [54]. Οι αθλητές έλαβαν επίσης οδηγίες να απέχουν από την κατανάλωση καφέ, ισχυρό τσάι, προϊόντα που περιέχουν καφεΐνη και αλκοόλ για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη δοκιμή και να απέχουν από τη σωματική άσκηση για τουλάχιστον 18 ώρες πριν από τις μετρήσεις. Ο συντελεστής διακύμανσης (CV) για την ανάλυση του συνολικού σωματικού λίπους ήταν μικρότερος από 3,0% (2,1-2,9%), παρόμοιος με τα αποτελέσματα που ανέφεραν οι Erceg et al. [55] και Kyle et al. [54]. Επιπλέον, ακολουθώντας την ιδέα που υιοθετήθηκε από τους Kraemer et al. [36], πριν από κάθε μια από τις τέσσερις σειρές δοκιμών, η κατάσταση ενυδάτωσης των αθλητών επαληθεύτηκε με συγκεκριμένη μέτρηση βαρύτητας ούρων που πραγματοποιήθηκε με ένα διαθλασίμετρο χειρός και τα αποτελέσματα <1,020 αναγνωρίστηκαν ως δείκτης κατάλληλης ενυδάτωσης.

  2.2.3. Αερόβια ικανότητα

  Οι δοκιμές άσκησης για την εκτίμηση των επιλεγμένων παραμέτρων χωρητικότητας διεξήχθησαν τις πρωινές ώρες (μεταξύ 7:00 και 10:30 π.μ.), πάντα υπό τις ίδιες συνθήκες (θερμοκρασία 20-22 ° C, σχετική υγρασία 50-60%). Πριν από κάθε δοκιμή, οι αθλητές ενημερώθηκαν λεπτομερώς για τον στόχο, τη διαδικασία και τις μεθόδους δοκιμών. Το επίπεδο της αερόβιας ικανότητας εκτιμήθηκε με βάση την καταγεγραμμένη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (O2max) και το κατώφλι αερισμού (VT) κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής που περιελάμβανε εκτέλεση άσκησης με αυξανόμενη ένταση (+50 W κάθε 3 λεπτά) στο Kettler X1 κυκλοεργόμετρο (Kettler, Ense-Parsit, Γερμανία), ακολουθώντας τις συστάσεις για τέτοιες δοκιμές [56]. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι δείκτες αναπνοής καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας ένα φορητό εργοσπιρόμετρο K4b2 (Cosmed, Rome, Italy) και COSMED CPET Software Suite (έκδοση 9.1b, 2010). Επιπλέον, το σύστημα Cosmed K4b2 βαθμονομήθηκε πριν από κάθε μεμονωμένη δοκιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  Σε αυτή τη μελέτη, η μέγιστη άσκηση υποτίθεται ότι έλαβε χώρα όταν μια αύξηση του φορτίου απέτυχε να προκαλέσει αύξηση της πρόσληψης οξυγόνου (O2) και του καρδιακού ρυθμού (HR). Για τον προσδιορισμό του κατωφλίου αερισμού (VT), εφαρμόστηκε η μέθοδος V-κλίσης με βάση την ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης για την καμπύλη αύξησης της εκπνοής CO2 σε σύγκριση με την καμπύλη αύξησης της πρόσληψης Ο2 [57].

  2.2.4. Αναερόβια ικανότητα

  Η αναερόβια ικανότητα αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλασική δοκιμή Wingate σε ένα κυκλοεργόμετρο (Monark 894E, Varberg, Σουηδία), ακολουθώντας τις συστάσεις για τέτοιες δοκιμές που πρότεινε η Bar-Or [58]. Το ύψος του καθίσματος προσαρμόστηκε στην ικανοποίηση κάθε συμμετέχοντα και χρησιμοποιήθηκαν κλιπ δακτύλου με ιμάντες για να αποτρέψουν τα πόδια να γλιστρήσουν από τα πεντάλ. Πριν από την αρχική δοκιμή πραγματοποιήθηκε περίοδο προθέρμανσης 5 λεπτών περίπου 50 W ισχύος, με διάλειμμα 5 λεπτών μετά. Αυτό ακολουθήθηκε από δύο πρακτικές προπόνησης των 3 δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια των οποίων επιβλήθηκε το πραγματικό φορτίο δοκιμής για να κάνουν τους συμμετέχοντες συνηθισμένους στην αντίσταση. Η δοκιμή διήρκεσε για 30 δευτερόλεπτα. Η εξωτερική φόρτωση εκτιμήθηκε μεμονωμένα στο 7,5% του σωματικού βάρους. Κατά τη διάρκεια του τεστ, οι αθλητές ενθαρρύνθηκαν να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα περιελάμβαναν την μέγιστη ισχύ εξόδου, τη μέση ισχύ εξόδου, την ελάχιστη ισχύ εξόδου και τη μέγιστη ταχύτητα, τα οποία αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το Monark Anaerobic Test Software (έκδοση 3.0.1, 2009, Varberg, Σουηδία).

  2.2.5. Δειγματοληψία αίματος και βιοχημικές αναλύσεις

  Αυτή η έρευνα εφάρμοσε δείκτες προσαρμογής και ομοιόστασης που χρησιμοποιούνται ευρέως σε μελέτες στις οποίες συμμετέχουν αθλητές. Η δραστηριότητα των ενζύμων της κρεατινικής κινάσης και της γαλακτικής αφυδρογονάσης και οι συγκεντρώσεις των ορμονών (τεστοστερόνη και κορτιζόλη) και του γαλακτικού εκτιμήθηκαν με βάση μια ποσοτική ανάλυση του πλάσματος του αίματος των αθλητών χρησιμοποιώντας εμπορικά διαγνωστικά τεστ. Σε πολλές μελέτες σχετικά με το HMB, η ποσότητα του στο αίμα ελέγχθηκε πριν από τις ασκήσεις, σε κατάσταση νηστείας και / ή νωρίς το πρωί [2,3,35,36,42,44,46,47,49] και αμέσως μετά την άσκηση [36,47,59]. Κατά την άποψή μας, στην πρακτική του αθλητικού αγώνα, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η φυσιολογική απόκριση όχι μόνο αμέσως μετά την άσκηση, αλλά και λίγα λεπτά αργότερα, ειδικά όταν οι αθλητές καταβάλλουν προσπάθειες σε σχετικά σύντομες περιόδους ανάρρωσης (αυτό αφορά κυρίως τα αθλητικά μάχης). Για το λόγο αυτό, οι συγγραφείς ενδιαφέρθηκαν να εξετάσουν εάν το συμπλήρωμα HMB επηρεάζει τη δραστηριότητα του ενζύμου της μυικής βλάβης και τη συγκέντρωση γαλακτικού, τεστοστερόνης ή κορτιζόλης στο αίμα ακριβώς 20-25 λεπτά μετά από τη μέγιστη δοκιμή αύξησης της αερόβιας αύξησης. Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από τη φλεβική φλέβα των αθλητών σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες εκκένωσης κλειστού συστήματος 2,7 mL, χρησιμοποιώντας ηπαρίνη λιθίου και φθοριούχο νάτριο ως αντιπηκτικά (Sarstedt Monovette?, Sarstedt, Γερμανία). Το συλλεγόμενο πλάσμα υποβλήθηκε σε περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις την ίδια ημέρα. Η δραστικότητα της κρεατινικής κινάσης (CK) και της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH), καθώς και η συγκέντρωση του γαλακτικού, προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη χρωματομετρική ενζυματική μέθοδο με έναν αναλυτή COBAS? 6000 (ενότητα c 501, Roche / Hitachi, Indianapolis, IN, USA) . Οι συγκεντρώσεις τεστοστερόνης και κορτιζόλης στο πλάσμα του αίματος προσδιορίστηκαν με ηλεκτροχημιφωταύγεια ECLIA χρησιμοποιώντας αναλυτή COBAS? 6000 (ενότητα e 601, Roche / Hitachi, Indianapolis, IN, USA). Επιπλέον, σε ηρεμία και τρία λεπτά μετά την αναερόβια δοκιμή Wingate, η συγκέντρωση γαλακτικού στο τριχοειδές αίμα προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τη φασματοφωτομετρική ενζυματική μέθοδο [59].

  2.2.6. Στατιστική ανάλυση

  Η μελέτη βασίστηκε στην προηγούμενη μελέτη μας [6] για να ανιχνεύσει μια διαφορά στην αναερόβια μέγιστη ισχύ μεταξύ HMB και εικονικού φαρμάκου. Ένα t-test 2 όψεων με 30 άτομα σε σχεδιασμό crossover θα επιτύχει 80% ισχύ για την ανίχνευση διαφοράς 2,94% στο μέσο όρο, υποθέτοντας 15,87% τυπική απόκλιση της διαφοράς και άλφα = 0,05. Όλοι οι στατιστικοί υπολογισμοί εκτελέστηκαν χρησιμοποιώντας το πακέτο Statistica 12.0 (StatSoft, 2014, αριθμός άδειας JPZP512B037809AR-3). Τα βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία υπολογίστηκαν για τις δοκιμασμένες παραμέτρους και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ ως αριθμητικά μέσα και τυπικές αποκλίσεις (± SD) για τουλάχιστον τέσσερις ανεξάρτητες σειρές μετρήσεων. Η δοκιμή Shapiro-Wilk εφαρμόστηκε για να προσδιοριστεί εάν το τυχαίο δείγμα προήλθε από έναν πληθυσμό με κανονική κατανομή. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση την ερευνητική υπόθεση ότι το συμπλήρωμα HMB υποστηρίζει τη φυσική ικανότητα και τη ρύθμιση της σύνθεσης του σώματος σε εκπαιδευμένους αθλητές μάχης. Επομένως, επιλέχθηκαν στατιστικές δοκιμές προκειμένου να συγκριθεί η σημασία των αλλαγών που προκύπτουν από τη συμπλήρωση HMB ή τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου. Δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε ένας σχεδιασμός crossover σε αυτή τη μελέτη και όλα τα υποκείμενα έλαβαν τόσο HMB όσο και εικονικό φάρμακο, τη σημασία των διαφορών στις μεταβολές μετά από υποκείμενα με HMB και άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο, καθώς και τις διαφορές στις μέσες τιμές των παραμέτρων μεταξύ της βασικής γραμμής (Pre) και τα αποτελέσματα μετά την παρέμβαση (Post) (σε κάθε ομάδα - HMB και PLA) δοκιμάστηκαν με ζεύγη εξαρτημένων εξαρτημάτων t-τεστ 2-ουρών (κανονικά κατανεμημένες μεταβλητές) ή δοκιμές κατάταξης Wilcoxon (μη κατανεμημένες μεταβλητές). Με τη σειρά του, η σημασία των διαφορών στη μέση τιμή των παραμέτρων μεταξύ «Pre» (HMB έναντι PLA) και «Post» (HMB έναντι PLA) δοκιμάστηκε με τη χρήση ανεξάρτητων δειγμάτων t-test 2 ουρών στην περίπτωση κανονικά κατανεμημένες μεταβλητές ή με δοκιμές Mann-Whitney U στην περίπτωση μη κανονικά κατανεμημένων μεταβλητών. Επιπλέον, για να εξακριβωθεί εάν η σειρά της χορήγησης HMB ή εικονικού φαρμάκου επηρέασε τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα, ANOVA για επαναλαμβανόμενη μέτρηση με Χρόνο (Προ-μετά), Θεραπεία (HMB έναντι PLA) και Εντολή Συμπλήρωσης (HMB?PLA έναντι PLA?HMB) πραγματοποιήθηκε επίσης σε αυτή τη μελέτη.

  3. Αποτελέσματα

  3.1. Σύνθεση σώματος

  Μετά τη συμπλήρωση 12 εβδομάδων HMB των αθλητών, σε σύγκριση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο, σημειώθηκε σημαντική αύξηση (p = 0,049) στη μάζα χωρίς λιπαρά (HMB: +0,8 kg έναντι PLA: ?0,6 kg). Παρατηρήθηκε επίσης μείωση (p = 0,016) στη μάζα λίπους (HMB: -0,8 kg έναντι PLA: +0,7 kg) (Σχήμα 2). Ωστόσο, δεν υπήρχε επίδραση της σειράς συμπληρωμάτων (HMB?PLA έναντι PLA?HMB) στη σύνθεση του σώματος των συμμετεχόντων στη μελέτη (Πίνακας 2).

  ?

  Σχήμα 2

  Αλλαγές στη σύνθεση του σώματος μετά από συμπλήρωση 12 εβδομάδων HMB και εικονικού φαρμάκου. Οι τιμές είναι μέσες τιμές ± SD και 95% CI. Συντομογραφίες: HMB, β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικό οξύ; FFM, μάζα χωρίς λιπαρά; FM, λίπος. Σημαντικές διαφορές σε σύγκριση ...

  ?

  Πίνακας 2

  Δείκτες σωματικής μάζας και σύνθεσης σώματος πριν και μετά τη συμπλήρωση 12 εβδομάδων με HMB και προετοιμασία εικονικού φαρμάκου.

  Επιπλέον, σε σχέση με την τιμή προ της θεραπείας, μετά από συμπλήρωση ΗΜΒ καταγράφηκε σημαντική (p = 0,029) μείωση της μάζας λίπους, ενώ μετά τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου η μάζα λίπους αυξήθηκε (p = 0,011) (Πίνακας 2).

  3.2. Αερόβια ικανότητα

  Η ανάλυση των δεικτών αερόβιας ικανότητας δείχνει ότι, μετά τη συμπλήρωση του HMB σε σύγκριση με τη χορήγηση του εικονικού φαρμάκου, ο χρόνος για να φτάσετε στο VT (TVT: +59 sHMB έναντι ?25 sPLA, p <0.0001), φορτίο κατωφλίου στο VT (WVT: +15 WHMB έναντι ?6 WPLA, p = 0,017) και το κατώτατο όριο HR σε VT (HRVT: +7 bpmHMB έναντι ?2 bpmPLA, p <0,0001) αυξήθηκαν σημαντικά (Σχήμα 3).

  ?

  Σχήμα 3

  Αλλαγές στα ποσοστά στο κατώφλι αερισμού μετά από συμπλήρωση 12 εβδομάδων HMB και εικονικού φαρμάκου. Οι τιμές είναι μέσες τιμές ± SD και 95% CI. Συντομογραφίες: HMB, β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικό οξύ; VT, κατώφλι αερισμού. TVT, ώρα για VT; WVT, ...

  Επιπλέον, σε σχέση με την τιμή πριν από την έρευνα, μετά τη συμπλήρωση του HMB, σημαντική αύξηση του Tref (+30 sHMB, p = 0,023), μέγιστο φορτίο κυκλοεργομέτρου (+13 WHMB, p = 0,04), μέγιστος καρδιακός ρυθμός (+2 Καταγράφηκαν bpmHMB, p = 0,025) και TVT (p <0,0001), WVT (p = 0,006) και HRVT (p <0,0001) (Πίνακας 3). Επιπλέον, μετά τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο, η TVT (p = 0,035) μειώθηκε. Επιπλέον, για άλλη μια φορά, δεν υπήρξε καμία επίδραση της παραγγελίας συμπληρώματος (HMB?PLA εναντίον PLA?HMB) στην αερόβια ικανότητα των εξεταζόμενων αθλητών (Πίνακας 3).

  ?

  Πίνακας 3

  Τα επίπεδα των ελεγχόμενων αερόβιων δεικτών χωρητικότητας πριν και μετά τη συμπλήρωση 12 εβδομάδων με προετοιμασία HMB και εικονικού φαρμάκου.

  3.3. Βιοχημικοί δείκτες αίματος

  Μια ανάλυση των αλλαγών στους δοκιμασμένους βιοχημικούς δείκτες στο αίμα των αθλητών δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του HMB και των ομάδων θεραπείας με εικονικό φάρμακο. Ομοίως, η σειρά της χορήγησης HMB και PLA (HMB?PLA έναντι PLA?HMB) δεν είχε καμία επίδραση στη συγκέντρωση / δραστηριότητα των βιοχημικών δεικτών της εξεταζόμενης ομάδας αθλητών. Ωστόσο, μετά τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο, τα επίπεδα κορτιζόλης αυξήθηκαν (+57 nmol / L, p = 0,009) και η δραστικότητα LDH μειώθηκε (?22 U / L, p = 0,013) σε σύγκριση με την αρχική τους συγκέντρωση (Πίνακας 4).

  ?

  Πίνακας 4

  Επίπεδα των ελεγχόμενων επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών πριν και μετά τη συμπλήρωση 12 εβδομάδων με HMB και προετοιμασία εικονικού φαρμάκου.

  3.4. Αναερόβια ικανότητα

  Μετά τις 12 εβδομάδες συμπλήρωσης με το παρασκεύασμα HMB, σε σύγκριση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο, μια σημαντική αύξηση της αναερόβιας μέγιστης ισχύος (+97 WHMB έναντι +19 WPLA, p <0,001), μέση ισχύ (+25 WHMB έναντι + Καταγράφηκε 1 WPLA, p <0,01), μέγιστη ταχύτητα (+9 rpmHMB έναντι 0 rpmPLA, p <0,001) και συγκεντρώσεις γαλακτικού μετά την άσκηση (+1,6 mmol / LHMB έναντι ol0,1 mmol / LPLA, p <0,0001) (Σχήμα 4).

  ?

  Σχήμα 4

  Αλλαγές στην αναερόβια ικανότητα μετά από συμπλήρωση 12 εβδομάδων HMB και εικονικού φαρμάκου. Οι τιμές είναι μέσες τιμές ± SD και 95% CI. Συντομογραφίες: HMB, β-υδροξυ-β-μεθυλβουτυρικό οξύ; LAPOST, συγκεντρώσεις γαλακτικού μετά την άσκηση. Σημαντικό ...

  Επιπλέον, σε σχέση με την τιμή πριν από την έρευνα, μετά τη συμπλήρωση του HMB, η μέγιστη ισχύς εξόδου (p <0,0001), η μέση ισχύς (p <0,0001), η μέγιστη ταχύτητα (p <0,0001) και οι συγκεντρώσεις γαλακτικού μετά την άσκηση (p <0,0001) ) αυξήθηκε, με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη μέγιστης ισχύος (p = 0,01) (Πίνακας 5). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μετά τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η επίδραση της σειράς συμπληρωμάτων (HMB?PLA εναντίον PLA?HMB) στην αναερόβια ικανότητα δεν δείχτηκε επίσης.

  ?

  Πίνακας 5

  Επίπεδα των παρακολουθούμενων αναερόβιων παραμέτρων χωρητικότητας πριν και μετά τη συμπλήρωση 12 εβδομάδων με HMB και προετοιμασία εικονικού φαρμάκου.

  4. Συζήτηση

  Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι ένα συμπλήρωμα HMB 12 εβδομάδων αθλητών που ασκούν μαχητικά αθλήματα είναι αποτελεσματικό και, ως εκ τούτου, φαίνεται να δικαιολογείται σε τέτοιου είδους κλάδους. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων απέδειξε ότι η σειρά συμπληρωμάτων της θεραπείας HMB και εικονικού φαρμάκου δεν είχε καμία επίπτωση στα αποτελέσματα που λήφθηκαν, γεγονός που αποκλείει τον πιθανό αντίκτυπο της παραγγελίας στις καταχωρημένες παραμέτρους.

  Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι ένα συμπλήρωμα HMB 12 εβδομάδων για αθλητές που ασκούν μαχητικά αθλήματα οδηγεί σε μείωση της μάζας λίπους και αύξηση της μάζας χωρίς λίπος, χωρίς αύξηση της μάζας σώματος των αθλητών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους κλάδους του αθλητισμού με κατηγορίες βάρους. Οι αθλητές που εκπαιδεύουν αυτά τα αθλήματα θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιτύχουν και να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη μάζα σώματος και να το ρυθμίσουν κυρίως μέσω της μείωσης της ποσότητας του λιπώδους ιστού, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει θετικά τη φυσική τους απόδοση, τη φυσική ικανότητα εργασίας και να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ταχείας απώλειας βάρους [ 60,61,62].

  Η διαδικασία μελέτης που εφαρμόστηκε σε αυτήν την έρευνα δεν επηρέασε με κανέναν τρόπο τον τρόπο ζωής, την προπόνηση ή τη διατροφή των αθλητών. Όπως αναφέρεται στο μεθοδολογικό μέρος, καταγράφηκαν διατροφικές και προπονητικές καταγραφές κάθε δεύτερη εβδομάδα, καθ 'όλη τη διάρκεια της μελέτης, η οποία έδειξε ότι οι αθλητές δεν άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες ή τα προπονητικά τους χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης HMB και της περιόδου του εικονικού φαρμάκου. Ο πιθανός αντίκτυπος αυτών και άλλων παραγόντων μειώθηκε επίσης σημαντικά από τον τυχαιοποιημένο σχεδιασμό crossover που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη. Αν και ο στόχος της μελέτης δεν ήταν να βελτιώσει τη σύνθεση του σώματος, η έλλειψη αλλαγών στη σωματική μάζα στους αθλητές δείχνει ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός τους που παρέχεται από τη διατροφή κάλυψε τις καθημερινές ενεργειακές δαπάνες. Έτσι, φαίνεται λογικό να συμπεράνουμε ότι η συμπλήρωση HMB είχε ως αποτέλεσμα κάποιες επιθυμητές αλλαγές στη σύνθεση του σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς αυτού του χειρογράφου γνωρίζουν καλά τους πιθανούς περιορισμούς της μεθόδου μέτρησης βιοηλεκτρικής αντίστασης που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη μελέτη. Ωστόσο, η αξιοπιστία των μεθόδων BIA εξαρτάται από την αυστηρή τήρηση και τη συντήρηση της συνιστώμενης διαδικασίας μέτρησης, η οποία περιγράφεται στην ενότητα Μέθοδοι. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος ανάλυσης σύνθεσης σώματος χρησιμοποιήθηκε επίσης σε άλλες έρευνες που αφορούσαν συμπληρώματα HMB [6,37].

  Στα μαχητικά αθλήματα είναι πολύ συχνά η ικανότητα να επιτεθεί αποτελεσματικά ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τη μέγιστη δύναμη, δύναμη και ταχύτητα μυών που αποφασίζει για την τελική επιτυχία του αθλητή, και αυτά απαιτούν μεγάλο αναερόβιο δυναμικό [61,

 3. #3
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...ZZjWWkfGDhNoBQ
  Μια έρευνα ακόμα για HMB+CREATIVE..

 4. #4
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Quote Originally Posted by Costacoffee View Post
  https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...ZZjWWkfGDhNoBQ
  Μια έρευνα ακόμα για HMB+CREATIVE..
  Περίληψη: Η μονοένυδρη κρεατίνη (CrM) και ο β-υδροξυβ-μεθυλοβουτυρικός εστέρας (HMB) είναι κοινές
  εργονομικά βοηθήματα στον τομέα του αθλητισμού και χρησιμοποιούνται συχνά με μεμονωμένο τρόπο. Ωστόσο, εκεί
  είναι μερικές μελέτες που έχουν διερευνήσει την επίδραση του συνδυασμού και των δύο συμπληρωμάτων σε διαφορετικά
  μεταβλητές που σχετίζονται με την απόδοση, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Επομένως, ο κύριος σκοπός αυτού
  Η μελέτη ήταν να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα και ο βαθμός ενίσχυσης των 10 εβδομάδων CrM συν HMB
  συμπλήρωση αθλητικών επιδόσεων, η οποία μετρήθηκε με μια σταδιακή δοκιμή έως εξάντληση το
  ελίτ αρσενικά παραδοσιακά κωπηλάτες. Σε αυτήν την ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλή τυφλή δοκιμή, μελέτη 10 εβδομάδων, συμμετέχοντες
  (n = 28) τυχαιοποιήθηκαν σε μια ομάδα εικονικού φαρμάκου (PLG; n = 7), ομάδα CrM (0,04 g / kg / ημέρα CrM, n = 7),
  Ομάδα HMB (3 g / ημέρα HMB, n = 7) και ομάδα CrM-HMB (0,04 g / kg / ημέρα CrM συν 3 g / ημέρα
  HMB; η = 7). Πριν και μετά από 10 εβδομάδες διαφορετικών θεραπειών, πραγματοποιήθηκε σταδιακή δοκιμή
  ένα εργονομόμετρο κωπηλασίας για τον υπολογισμό της ισχύος που λαμβάνει κάθε κωπηλάτης στο αναερόβιο κατώφλι (WAT),
  και στα 4 mmol (W4) και 8 mmol (W8) συγκέντρωσης γαλακτικού στο αίμα. Δεν υπήρχαν σημαντικές
  διαφορές στα WAT και W4 μεταξύ ομάδων ή στη σύνθεση του σώματος. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι το
  η αερόβια ισχύς που επιτεύχθηκε στο W8 ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα CrM-HMB από ότι στο PLG, CrM
  και ομάδες HMB (p <0,001; η2p = 0,766). Ομοίως, ένα συνεργιστικό αποτέλεσμα συνδυασμένων συμπληρωμάτων
  βρέθηκε για το άθροισμα των δύο συμπληρωμάτων ξεχωριστά στο WAT (CrM-HMBG = 403,19% έναντι
  CrMG + HMBG = 337,52%), W4 (CrM-HMBG = 2736,17% έναντι CrMG + HMBG = 1705,32%) και W8
  (CrM-HMBG = 1293,4% έναντι CrMG + HMBG = 877,56%). Συνοπτικά, τα συμπληρώματα CrM συν HMB
  πάνω από 10 εβδομάδες έδειξαν συνεργική επίδραση στην αερόβια ισχύ (μετρήθηκε ως WAT, W4 και W8) κατά τη διάρκεια
  ένα στοιχειώδες τεστ αλλά δεν είχε καμία επίδραση στη μυϊκή μάζα.
  Λέξεις-κλειδιά: αποκατάσταση μυών; κατώφλι γαλακτικού · μυική μάζα; σύνθεση σώματος; αερόβια ισχύς άθλημα
  θρέψη; συμπλήρωση
  Θρεπτικά συστατικά 2020, 12, 193; doi: 10.3390 / nu12010193

 5. #5
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  1. Εισαγωγή
  Η κατάλληλη προπόνηση και μια διατροφή προσαρμοσμένη σε μια συγκεκριμένη αθλητική πειθαρχία διαδραματίζουν βασικό ρόλο
  αθλητές που επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση [1]. Επιπλέον, θα μπορούσε να αυξηθεί η αποδεκτή συμπλήρωση
  απόδοση, βοηθώντας τους αθλητές να ανακάμψουν από προηγούμενες προσπάθειες [2] ή αναπτύσσοντας υποστρώματα ή
  πορείες ειδικής χρήσης ενέργειας για τις πραγματικές αθλητικές ικανότητες [3,4]. Υπάρχουν πολλά συμπληρώματα
  χρησιμοποιείται για την προώθηση της αποκατάστασης μυών [5] μέσω της αντικατάστασης ενεργειακών υποστρωμάτων, όπως η κρεατίνη
  μονοένυδρο (CrM) [6] ή β-υδροξυ β-μεθυλβουτυρικό (HMB) [7,8], μεταξύ άλλων [9].
  Το CrM είναι ένα από τα πιο γνωστά και μελετημένα συμπληρώματα που σχετίζονται με τη φυσική απόδοση
  και υγεία [6]. Ορισμένοι συγγραφείς έχουν δείξει βελτιώσεις στην ικανότητα αντοχής (εκφραζόμενος από τον
  το ατομικό κατώφλι γαλακτικού) ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εντατικής εκπαίδευσης [10], ωστόσο, το
  Τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με την αερόβια ικανότητα είναι αρκετά ασυνεπή [11]. Το CrM βελτιώνει την αερόβια ικανότητα
  κυρίως με την αύξηση της μεταφοράς κρεατίνης-φωσφοκρεατίνης (Cr-PCr), η οποία οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση
  μυοκυτταρικές ATPases, μια αύξηση στην PC-re-σύνθεση, η συσσώρευση ανόργανου φωσφόρου, Ca2 +,
  H + και ADP, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αμινοξέων, αναστολή της γλυκόλυσης και πιθανή αύξηση
  νευρομυϊκή απόδοση. [12]. Ομοίως, τα επίπεδα γλυκογόνου των μυών μπορούν να επηρεαστούν θετικά από το CrM
  μέσω της αναστολής και / ή ενεργοποίησης ορισμένων ρυθμιστικών πρωτεϊνών συνθάσης γλυκογόνου, τονίζοντας
  το μονοπάτι IGF-I / Akt-PKB / GSK3, η πιθανή αναστολή της AMPK και η διόγκωση των κυττάρων [13] που είναι
  απαραίτητο στα γλυκολυτικά αθλήματα. Επιπλέον, το CrM βελτιώνει τη σύνθεση διεγερτικής μυϊκής πρωτεΐνης
  με την ενεργοποίηση καταρράκτη σηματοδότησης και την αύξηση της έκφρασης πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε αυτές
  διεργασίες και απενεργοποίηση ή / και μείωση της έκφρασης πρωτεϊνών με εργολυτικές λειτουργίες [14],
  αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης [15] και / ή μείωση της συγκέντρωσης γαλακτικού μετά την προπόνηση (LA) [16],
  γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) [17] και κρεατινική κινάση (CK) [17], τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του
  επιθυμητή προσαρμογή της κατάρτισης και ως εκ τούτου, την ευκαιρία να εκπαιδεύσετε περισσότερα.
  HMB, ένας μεταβολίτης από λευκίνη, ο οποίος είναι ένα από τα τρία απαραίτητα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας,
  είναι ένα άλλο συμπλήρωμα που έχει μελετηθεί ευρέως [7,8]. Αυτό το εργογενές βοήθημα βελτιώνει την αντοχή
  ικανότητα [18?20], ενισχύει τη μιτοχονδριακή βιογένεση με ενεργοποίηση του γάμμα συν-ενεργοποιητή 1-άλφα α
  (PGC-1α), προωθώντας έτσι την υψηλότερη οξείδωση λίπους [21]. Επιπλέον, το HMB μπορεί να βελτιώσει το γλυκογόνο των μυών
  έμμεση σύνθεση ενισχύοντας την επίδραση της ινσουλίνης και ενισχύοντας τη φωσφορυλίωση [22]. Επιπλέον,
  Το HMB μπορεί να εφαρμοστεί για να ενισχύσει τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη των σκελετικών μυών σε σωματικά ενεργούς
  άτομα που ασκούν [23], αυξάνοντας τη σύνθεση των πρωτεϊνών των μυών [24] από την υπερβολική ρύθμιση των θηλαστικών
  στόχος της ραπαμυκίνης (mTOR) [7]. Εκτός αυτού, το HMB μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα [25] και να μειώσει
  η συγκέντρωση LA [18], CK [26] και LDH [26].
  Αυτά τα δύο συμπληρώματα έχουν διερευνηθεί ξεχωριστά. Ωστόσο, ο συνδυασμός και των δύο
  είναι μια κοινή στρατηγική σε διάφορους αθλητικούς τομείς. Ωστόσο, από όσα γνωρίζουμε, μόνο λίγα
  μελέτες έχουν δείξει τον βαθμό ενίσχυσης αυτού του συνδυασμού, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί
  αν τα αποτελέσματά τους είναι συνεργιστικά ή πρόσθετα. Για παράδειγμα, ορισμένοι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει β-αλανίνη
  συν CrM συμπληρώματα και έχουν δείξει συνεργιστική επίδραση στη φυσική ικανότητα εργασίας στο
  το όριο της νευρομυϊκής κόπωσης [27,28]. Αν και υπάρχουν μερικές μελέτες που εξετάζουν τη δράση
  παράγεται από τον συνδυασμό CrM συν HMB, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι αμφιλεγόμενα ως προς
  στην αθλητική απόδοση [29?34]. Ενώ ορισμένες μελέτες δεν έδειξαν αλλαγές στη μυϊκή δύναμη,
  αντοχή και αερόβια και αναερόβια ικανότητα, άλλοι βρήκαν βελτιώσεις στη μυϊκή δύναμη και στο
  αερόβια ισχύς [35]. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γνώσεις των συγγραφέων, δεν υπάρχουν προηγούμενες μελέτες
  που έχουν ποσοτικοποιήσει τον βαθμό ενίσχυσης του CrM συν HMB στην αθλητική απόδοση.
  Έτσι, υποθέσαμε ότι ο συνδυασμός CrM plus HMB θα ενίσχυε περισσότερο την απόδοση
  από το CrM ή το HMB ξεχωριστά. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα και το
  βαθμός ενίσχυσης 10 εβδομάδων συμπληρώματος με μείγμα 0,04 g / kg / ημέρα (?3 g / ημέρα) CrM
  συν 3 g / ημέρα HMB σε αερόβια ισχύ, μετρούμενη με αυξητική δοκιμή έως εξάντληση σε ελίτ αρσενικό
  παραδοσιακοί κωπηλάτες.
  ΥΓ...τα σχήματα και σχεδιάγραμμα κατεβάστε το αρχείο lol

 6. #6
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Υλικό και μέθοδοι
  2.1. Συμμετέχοντες
  Είκοσι οκτώ ελίτ αρσενικοί παραδοσιακοί κωπηλάτες (30,43 ± 4,65 έτη · 23,92 ± 1,85 kg / m2 και 8,3 ± 1,15%
  λίπους μάζας) που ανήκε σε μια κορυφαία λέσχη κωπηλασίας από το First Trainer League στην Ισπανία (ACT), με
  περισσότερα από 5 χρόνια παραδοσιακής εμπειρίας κωπηλασίας υψηλού επιπέδου συμμετείχαν σε αυτό το double-blind και
  δοκιμή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Όλοι οι κωπηλάτες πραγματοποίησαν τις ίδιες προπονήσεις που παρακολουθούνται από ομάδα για 6
  ημέρες / εβδομάδα. Οι συνεδρίες ήταν 1,5 ώρα / ημέρα (συμπεριλαμβανομένης της κωπηλασίας, της προληπτικής και της αντοχής)
  πρωτόκολλα εκπαίδευσης και ανάκτησης) και έτρεξε για 10 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της περιόδου κωπηλασίας (ανταγωνιστική περίοδος
  με δύο επίσημους γύρους κωπηλασίας ανά εβδομάδα). Επιπλέον, ο εγγεγραμμένος διαιτολόγος-διατροφολόγος του συλλόγου
  ανέπτυξε μια εξατομικευμένη διατροφή για κάθε κωπηλάτη. Οι δίαιτες προτάθηκαν χρησιμοποιώντας προηγουμένως καθιερωμένο
  οδηγίες για την ενέργεια και τα μακροθρεπτικά συστατικά για επαρκή αθλητική απόδοση και βασίστηκαν στην προπόνηση
  φορτίο, προσωπικά χαρακτηριστικά και δυσανεξίες κάθε συμμετέχοντα [36].
  Πραγματοποιήθηκε ιατρική εξέταση πριν από την έναρξη της μελέτης για να επιβεβαιωθεί ότι το
  οι συμμετέχοντες δεν είχαν καμία ασθένεια ή προηγούμενο τραυματισμό. Κανένας συμμετέχων δεν είχε ασθένειες και κανένας
  από αυτούς καπνίζουν, έπιναν αλκοόλ ή έπαιρναν φάρμακα, κάτι που θα άλλαζε την ορμονική απόκριση. Επίσης,
  για να αποφευχθεί η πιθανή παρεμβολή άλλων συμπληρωμάτων διατροφής στις διάφορες μεταβλητές που μετρούνται
  Σε αυτήν την έρευνα, εισήχθη περίοδος έκπλυσης 2 εβδομάδων. Κατά την περίοδο της έρευνας,
  οι αθλητές πήραν μόνο το ανατεθέν συμπλήρωμα και το κούνημα ανάκτησης που αποτελείται από υδατάνθρακες
  και πρωτεΐνες.
  Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν φυσική εξέταση, ενημερώθηκαν πλήρως για όλες τις πτυχές του
  τη μελέτη και υπέγραψε δήλωση συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. Αυτή η έρευνα σχεδιάστηκε σύμφωνα με
  με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (2008), με την ενημέρωση Fortaleza (2013) [37] και εγκρίθηκε από την
  Επιτροπή Ανθρώπινης Ηθικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Χώρα των Βάσκων, Vitoria, Ισπανία με τον αριθμό
  Μ10 / 2017/247.
  2.2. Πειραματικό πρωτόκολλο και σχέδιο αξιολόγησης
  Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε ως μια τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλή-τυφλή δοκιμή με τη σειρά
  να αναλύσει τα αποτελέσματα 10 εβδομάδων από του στόματος συμπληρώματος 0,04 g / kg / ημέρα CrM · 3 g / ημέρα HMB;
  0,04 g / kg / ημέρα CrM συν 3 g / ημέρα HMB ή εικονικό φάρμακο στην αθλητική απόδοση που μετράται με ένα σταδιακό
  δοκιμή έως εξάντληση [38]. Οι προτεινόμενες δόσεις επιλέχθηκαν με βάση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της κρεατίνης
  και συμπληρώματα HMB στην άσκηση, τον αθλητισμό και την ιατρική [6,7].
  Οι συμμετέχοντες ανατέθηκαν τυχαία από το λογισμικό SPSS σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες χρησιμοποιώντας ένα
  σχεδιασμό στρωματοποιημένων μπλοκ. Ένας ανεξάρτητος στατιστικολόγος δημιούργησε την ακολουθία τυχαιοποίησης: (1)
  Ομάδα εικονικού φαρμάκου (PLG; n = 7; ύψος: 184,9 ± 2,4 cm και μάζα σώματος: 81,9 ± 6,3 kg), (2) Ομάδα που υποβλήθηκε σε θεραπεία με
  0,04 g / kg / ημέρα CrM (CrMG: n = 7; ύψος: 183,4 ± 7,8 cm και μάζα σώματος: 81,2 ± 5,0 kg), (3) Ομάδα
  υποβλήθηκε σε επεξεργασία με 3 g / ημέρα HMB (HMBG; n = 7; ύψος: 185,5 ± 10,1 cm και μάζα σώματος: 79,9 ± 12,2 kg)
  και (4) Ομάδα που υποβλήθηκε σε αγωγή με 0,04 g / kg / ημέρα CrM συν 3 g / ημέρα HMB (CrM-HMBG; n = 7; ύψος:
  181,6 ± 4,3 cm και μάζα σώματος: 78,0 ± 4,7 kg). Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το εργαστήριο (στις 8:30 π.μ.) για
  συλλογή αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια της μελέτης: (1) κατά την έναρξη (T1) και (2) μετά τη θεραπεία
  (Τ2 - την ημέρα μετά από 10 εβδομάδες θεραπείας).
  Οι τέσσερις ομάδες έλαβαν συμπληρώματα ή εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια των 6 ημερών εβδομαδιαίας εκπαίδευσης μαζί
  με ένα κούνημα ανάκτησης σοκολάτας (1 g / kg CHO + 0,3 g / kg πρωτεΐνης) στη μισή ώρα μετά το φινίρισμα
  η άσκηση [39]. Δεν προστέθηκε ουσία στο PL, αλλά οι αθλητές δεν γνώριζαν αυτήν την κατάσταση.
  Τις αργίες, οι κωπηλάτες έλαβαν την ίδια δόση συμπληρωμάτων 30 λεπτά πριν πάτε για ύπνο. Κανένας
  των συμμετεχόντων χρησιμοποίησαν οποιεσδήποτε ουσίες πριν την προπόνηση. Ένας ανεξάρτητος διατροφολόγος από το εξωτερικό
  Ο σύλλογος έκανε τα κουνήματα με την ατομική συμπλήρωση, έτσι κάθε κωπηλάτης και ερευνητής δεν το έκανε
  ξέρετε ποια συμπληρώματα ελήφθησαν. Επιπλέον, κάθε μέρα ο ίδιος διατροφολόγος το επιβεβαίωσε
  όλοι οι κωπηλάτες είχαν συμμορφωθεί με το πρωτόκολλο για τη λήψη των συμπληρωμάτων. Το CrM ελήφθη από

 7. #7
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Σκόνη Creapure?, ενώ το HMB αποκτήθηκε από το HMB-Ca FullGas? (Fullgas Sport, S.L, 20115
  Astigarraga, Guip?zcoa (Ισπανία)).
  2.3. Αυξητικές δοκιμές ισχύος
  Για να αξιολογηθεί η απόδοση των αθλητών, πραγματοποιήθηκε ένα σταδιακό τεστ στα Τ1 και Τ2. ο
  πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμαστικές συνεδρίες στις 6:30 μ.μ. σε σκεπαστή αθλητική αίθουσα με τυπικές συνθήκες
  (θερμοκρασία: 21 ?C και υγρασία: 60%) για να διατηρούνται οι σταθερές ίσες και στις δύο δοκιμές. Οι δοκιμές ήταν
  εκτελείται μετά από μια τυποποιημένη προθέρμανση 15 λεπτών. Η προθέρμανση περιλάμβανε 10 λεπτά συνεχούς κωπηλασίας
  με δύο επιταχύνσεις 1 λεπτού (στα 3 λεπτά και 5 λεπτά της προθέρμανσης) και 5 λεπτά επιταχύνσεις και
  ασκήσεις πρόληψης τραυματισμών που αποτελούνται από γενικές κινήσεις, δυναμικό / στατικό τέντωμα και σταθερότητα πυρήνα.
  Όλοι οι κωπηλάτες κατανάλωσαν 3 g / kg CHO 1-4 ώρες πριν από τις δύο δοκιμές [36].
  Η στοιχειώδης δοκιμή [38] πραγματοποιήθηκε σε ένα εργονομόμετρο εσωτερικής κωπηλασίας (σύστημα Concept II,
  Μοντέλο D, Morrisville, VT, USA), στο οποίο το κάθισμα στερεώθηκε για να παραμείνει στατικό κατά τη διάρκεια της δοκιμής [40]. ο
  η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με στάδια 3 λεπτών προοδευτικής έντασης έως την κόπωση με διαστήματα ανάπαυσης 30 δευτερολέπτων
  μεταξύ των σταδίων για τη λήψη δειγμάτων LA στον λοβό του αυτιού. Ο αρχικός φόρτος εργασίας ήταν 100 W.
  Μόλις ξεκινήσει η δοκιμή και σε κάθε στάδιο, ζητήθηκε από τον κωπηλάτη να διατηρήσει τη σταθερή ένταση (W) και
  συνεχείς κινήσεις [41]. Η ένταση αυξήθηκε κατά 40 W σε κάθε επόμενο στάδιο έως την εξάντληση.
  Η εξάντληση ορίστηκε ως η αδυναμία του κωπηλάτη να διατηρήσει τρεις διαδοχικές κινήσεις στο προβλεπόμενο
  εξουσία. Όλες οι δοκιμές ήταν έγκυρες δοκιμές μέγιστου στρες χρησιμοποιώντας τα τυπικά κριτήρια για κωπηλάτες [42].
  2.4. Συγκεντρώσεις γαλακτικών στο αίμα
  Τα δείγματα LA ελήφθησαν με δείγματα (5 μL) από τον λοβό του κάθε κωπηλάτη πριν από την έναρξη
  τη δοκιμή και στο τέλος κάθε σταδίου 3 λεπτών. Το LA προσδιορίστηκε από έναν αναλυτή Lactate Scout
  (EKF Diagnostics?, Penarth, Cardiff, UK) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή [43]. Να αποφύγω
  μεταβλητότητα μεταξύ των αναλυτών, ο ίδιος αναλυτής χρησιμοποιήθηκε και για τις δύο δοκιμές σε όλους τους συμμετέχοντες. Η ισχύς του
  ο αναλυτής εγγυήθηκε επαληθεύοντας τις μετρούμενες τιμές με τα πρότυπα γαλακτικού σύμφωνα με το
  τις οδηγίες του κατασκευαστή [43].
  2.5. Προσδιορισμός κατωφλίων
  Μετά τη λήψη των διαφορετικών τιμών LA σε κάθε στάδιο του στοιχειώδους πρωτοκόλλου, ήταν
  αναπαριστάται γραφικά ως μια συνεχής συνάρτηση έναντι του χρόνου. Τότε, η δύναμη που κάθε κωπηλάτης
  που επιτεύχθηκε στο αναερόβιο κατώφλι (WAT), στα 4 mmol (W4) και 8 mmol (W8) παρεκτάθηκε. Για
  με τον υπολογισμό WAT, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος D-max [44,45].
  2.6. Ανθρωπομετρία
  Ανθρωπομετρικές μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Διεθνούς Εταιρείας για
  η πρόοδος της Κινανοπρομετρίας (ISAK) [46]. Επιπλέον, το ίδιο διεθνώς πιστοποιημένο
  Ο ανθρωπομετρητής (επίπεδο ISAK 3) έλαβε τις μετρήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Όλες οι μετρήσεις ήταν
  ελήφθησαν εις διπλούν για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία εντός της ημέρας. Εάν η διαφορά μεταξύ του διπλού
  τα μέτρα ξεπέρασαν το 5% για ένα μεμονωμένο δέρμα, έγινε μια τρίτη μέτρηση. Ο μέσος όρος του
  για όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν διπλές ή μέσες τριπλές ανθρωπομετρικές μετρήσεις. Υψος
  (cm) μετρήθηκε χρησιμοποιώντας ράβδο μέτρησης SECA?, με ακρίβεια 1 mm, ενώ το BM (kg) ήταν
  αξιολογείται με κλίμακα μοντέλου SECA?, με ακρίβεια 0,1 kg. Υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)
  χρησιμοποιώντας την εξίσωση BM / ύψος2
  (kg / m2
  ). Έξι δερματικές πτυχές (mm) από τα τρικέφαλα, υποκαψιδιακά, υπερχειλιακά,
  Μετρήθηκε ο κοιλιακός, ο μπροστινός μηρός και ο μεσαίος μόσχος με διαμέτρημα δέρματος Harpenden? με α
  ακρίβεια 0,2 mm και το άθροισμα αυτών υπολογίστηκε Η περιφέρεια (cm) του χαλαρού βραχίονα, στα μέσα του μηρού
  και ο μόσχος μετρήθηκε με μια στενή, μεταλλική και αδιάβροχη μέτρηση Lufkin? μοντέλο W606PM
  ταινία με ακρίβεια 1 mm. Η μάζα λίπους (FM) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση Carter [47] και το
  η μυϊκή μάζα (ΜΜ) υπολογίστηκε με την εξίσωση Lee [48].

 8. #8
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  2.7. Διατροφική αξιολόγηση
  Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη σωστή παρακολούθηση των τροφίμων από τους ίδιους εκπαιδευμένους
  διατροφολόγος-διαιτολόγους. Δίδαξαν στους αθλητές σε δύο επικυρωμένες μεθόδους διατροφικής ανάκλησης [49]. ο
  Η πρώτη μέθοδος ήταν να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων (FFQ) στο T2, το οποίο ήταν προηγουμένως
  χρησιμοποιείται για αθλητικούς πληθυσμούς [50]. Αυτό το FFQ, το οποίο ζήτησε από τους συμμετέχοντες να θυμούνται τη μέση πρόσληψη
  με βάση ορισμένες κατηγορίες «συχνότητας» τις προηγούμενες 10 εβδομάδες, περιλάμβαναν 139 διαφορετικά τρόφιμα και
  ποτά, ταξινομημένα ανά τύπο φαγητού και γεύμα. Οι κατηγορίες συχνότητας βασίστηκαν στον αριθμό
  φορές που ένα αντικείμενο καταναλώθηκε ανά ημέρα, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα. Καθημερινή κατανάλωση ενέργειας (kcal) και
  κάθε μακροθρεπτικό σε γραμμάρια προσδιορίστηκε διαιρώντας την αναφερόμενη πρόσληψη με τη συχνότητα σε ημέρες.
  Η δεύτερη μέθοδος ήταν μια επανάληψη διατροφής 7 ημερών στα Τ1 και Τ2 των 7 ημερών πριν από τη δοκιμή, η οποία ήταν
  χρησιμοποιείται για να εξετάσει εάν τα αποτελέσματα αυτής της ανάκλησης ήταν παρόμοια με αυτά του FFQ. Εάν οι συμμετέχοντες είχαν
  ζυγισμένο φαγητό, τότε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για ανάκληση. ωστόσο, εάν η ζύγιση των τροφίμων δεν ήταν δυνατή,
  Τα μεγέθη μερίδας που καταναλώθηκαν υπολογίστηκαν από το τυπικό βάρος των ειδών διατροφής ή από τον προσδιορισμό
  μέγεθος μερίδας κοιτάζοντας ένα βιβλίο με 500 φωτογραφίες τροφίμων. Οι τιμές των τροφίμων στη συνέχεια μετατράπηκαν σε
  πρόσληψη συνολικής ενέργειας, μακροθρεπτικών συστατικών και μικροθρεπτικών συστατικών από ένα επικυρωμένο πακέτο λογισμικού (Εύκολη διατροφή ©,
  online έκδοση 2019). Αυτό το πακέτο λογισμικού αναπτύχθηκε από το Ισπανικό Κέντρο Ανώτερων Σπουδών το 2003
  Διατροφή και Διαιτολογία (CESNID), η οποία βασίζεται σε ισπανικούς πίνακες σύνθεσης τροφίμων [51]. Επίσης,
  Η συνολική πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών σε σχέση με κάθε κιλό ΒΜ υπολογίστηκε για κάθε αθλητή.
  2.8. Στατιστική ανάλυση
  Όλες οι μεταβλητές παρουσιάζονται ως ο μέσος όρος ± SD. Η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των Τ1 και
  Οι δοκιμές T2 μετά τη θεραπεία των μεταβλητών υπολογίστηκαν ως Δ (%): ((T2 - T1) / T1 ? 100) για κάθε
  ομάδα μελέτης.
  Η δοκιμή Shapiro-Wilk χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της κανονικότητας των δεδομένων (n <50) για όλες τις συνεχείς
  μεταβλητές, επομένως, χρησιμοποιήσαμε παραμετρικούς τύπους. Εκτός αυτού, το τεστ Levene εφαρμόστηκε για τη μέτρηση
  την ομογενοποίηση της διακύμανσης. Μέσα επίπεδα Δ (%), διατροφική πρόσληψη και ισχύ εξόδου από
  Τα στοιχειώδη τεστ στα Τ1 και Τ2 συγκρίθηκαν μεταξύ των κατηγοριών κατανάλωσης συμπληρωμάτων χρησιμοποιώντας
  μονόπλευρη ανάλυση της συνδιακύμανσης με την κατηγορία συμπληρωμάτων ως σταθερό παράγοντα. Ένα Bonferroni
  Το post-hoc τεστ εφαρμόστηκε για συγκρίσεις κατά ζεύγη μεταξύ ομάδων. Ομοίως, οι διαφορές από το Τ1
  έως T2 σε κάθε ομάδα αξιολογήθηκαν με παραμετρική εξαρτώμενη δοκιμασία t. Επιπλέον, επαναλαμβάνεται αμφίδρομη
  χρησιμοποιήθηκε το τεστ μέτρησης ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για την εξέταση των αποτελεσμάτων αλληλεπίδρασης (χρόνος ?
  ομάδα συμπληρωμάτων) μεταξύ των ομάδων συμπληρωμάτων (PLG, CrMG, HMBG και CrM-HMBG)
  για έξοδο ισχύος με σταδιακή δοκιμή.
  Το μέγεθος του αποτελέσματος μεταξύ των συμμετεχόντων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας ένα μερικό τετράγωνο eta (η2p). Από το μέτρο αυτό
  είναι πιθανό να υπερεκτιμήσει το μέγεθος του αποτελέσματος, οι τιμές ερμηνεύθηκαν σύμφωνα με τον Ferguson [52], το οποίο
  δεν δείχνει κανένα αποτέλεσμα εάν 0 ? η2p <0,05, ένα ελάχιστο αποτέλεσμα εάν 0,05 ? η2p <0,26, ένα μέτριο αποτέλεσμα εάν 0,26 ?
  η2p <0,64 και ισχυρή επίδραση εάν η2p ? 0,64.
  Ο ακόλουθος υπολογισμός χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τις μεταβλητές στα CrMG, HMBG και CrM-HMBG
  ως ποσοστιαία μεταβολή από την κατάσταση PLG [53].
  Κανονικοποιημένη αλλαγή (%) = (Θεραπεία (CrMG, HMBG ή CrM-HMBG) / Έλεγχος (PLG) - 1) ? 100.
  Χρησιμοποιώντας το πρόσθετο μοντέλο, οι αλληλεπιδράσεις stressor (στην πραγματικότητα όλες οι μεταβλητές) κατηγοριοποιούνται ως και οι δύο
  συνεργιστική ή ανταγωνιστική. Σημαντικές αλληλεπιδράσεις υποδηλώνουν ότι το μέγεθος του αποτελέσματος μιας μεταβλητής ήταν
  μειωμένο (ανταγωνιστικό) ή τονισμένο (συνεργιστικό) από την παρουσία (ή αποτέλεσμα) του άλλου ενώ
  Τα πρόσθετα φαινόμενα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της καθαρής ανεξαρτησίας του στρες, δηλ. χωρίς αλληλεπίδραση [53]. Οι αλληλεπιδράσεις είναι
  καλύτερα εικονογραφημένα χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές A και B: (1) Πρόσθετο: A και B συνδυασμένα = A + B ξεχωριστά. (2)
  Συνεργιστική: Α και Β συνδυασμένα> Α + Β ξεχωριστά. (3) Ανταγωνιστικό: A και B συνδυασμένα <A + B
  ατομικά (4) Ακύρωση: Α και Β συνδυασμένα = Α ή Β ξεχωριστά. (5) Πολλαπλασιαστικό: A και B
  συνδυασμένα = Α ? Β ξεχωριστά.

 9. #9
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS έκδοση 24.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA)
  και Microsoft Excel (έκδοση λογισμικού Microsoft Excel 19). Η στατιστική σημασία υποδείχθηκε όταν
  ρ <0,05.
  3. Αποτελέσματα
  Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι αθλητές δεν παρουσίασαν σημαντικές στατιστικές διαφορές (p> 0,05) στην ενέργεια
  και πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών μεταξύ ομάδων (Πίνακας 1). Η πρόσληψη ενέργειας ήταν περίπου 45 kcal / kg σε
  κάθε ομάδα μελέτης. Με τον ίδιο τρόπο, η πρόσληψη πρωτεϊνών, λιπών και CHO ήταν ?1,9 g / kg. 1,5 g / kg και
  6,0 g / kg, αντίστοιχα, σε κάθε ομάδα μελέτης.
  Πίνακας 1. Η πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών στις τέσσερις ομάδες μελέτης κατά τη διάρκεια 10 εβδομάδων μελέτης.
  PLG CrMG HMBG CrM-HMBG
  Ενέργεια (kcal) 3340 ± 350 3358 ± 358 3290 ± 410 3375 ± 395
  Ενέργεια (kcal / kg) 44 ± 6 45 ± 6 45 ± 6 45 ± 7
  Πρωτεΐνη (g) 143 ± 24 145 ± 26 141 ± 29 143 ± 26
  Πρωτεΐνη (%) 17 ± 3 18 ± 3 18 ± 3 17 ± 3
  Πρωτεΐνη (g / kg) 2 ± 0 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 0
  Ζωική πρωτεΐνη (g) 84 ± 23 86 ± 25 81 ± 19 86 ± 25
  Φυτική πρωτεΐνη (g) 60 ± 11 58 ± 15 62 ± 19 59 ± 17
  Λίπος (g) 101 ± 20 103 ± 21 99 ± 21 101 ± 22
  Λίπος (%) 27 ± 4 28 ± 4 27 ± 5 28 ± 5
  Λίπος (g / kg) 2 ± 0 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1
  Συνολικοί υδατάνθρακες (g) 450 ± 55 460 ± 60 459 ± 58 453 ± 61
  Υδατάνθρακες (%) 54 ± 5 ??55 ± 5 55 ± 6 54 ± 5
  Υδατάνθρακες (g / kg) 6 ± 1 6 ± 1 6 ± 1 6 ± 1
  Fe (mg) 24 ± 7 24 ± 7 24 ± 7 23 ± 8
  Τα δεδομένα εκφράζονται ως μέση ± τυπική απόκλιση. PLG: Ομάδα εικονικού φαρμάκου; CrMG: Μονοϋδρική κρεατίνη
  συμπληρωμένη ομάδα HMBG: HMB συμπληρωμένη ομάδα; CrM-HMBG: Μονοένυδρη κρεατίνη συν HMB
  συμπληρωμένη ομάδα.
  Ο Πίνακας 2 εμφανίζει τα δεδομένα ανθρωπομετρίας και σύνθεσης σώματος τόσο στο Τ1 όσο και στο Τ2 σε καθένα από τα
  ομάδες μελέτης. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ομάδα κατά χρόνο στη μάζα σώματος, το άθροισμα των
  έξι δερματικές πτυχές, μάζα λίπους (kg) και μυϊκή μάζα (kg) (p> 0,05). Όσον αφορά τη μάζα σώματος και τη μάζα λίπους, α
  σημαντική μείωση βρέθηκε σε όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια της μελέτης (p <0,05). Ωστόσο, ένα σημαντικό
  βρέθηκε μείωση στη μυϊκή μάζα στο PLG μεταξύ των δύο στιγμών μελέτης (T1: 33,3 ± 4,3 έναντι
  Τ2: 32,7 ± 4,1 κιλά. ρ <0,05; η2p = 0.160).
  Ο Πίνακας 3 δείχνει τις τιμές για την ισχύ που λαμβάνεται σε διαφορετικές εντάσεις κατά τη διάρκεια της στοιχειώδους δοκιμής
  τόσο στο Τ1 όσο και στο Τ2. Σημαντικές διαφορές (p <0,05) φαίνονται στην ομάδα ανά ώρα για το W8 (p <0,001;
  η2p = 0,766). Ωστόσο, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ομάδα ανά ώρα για WAT και W4.
  Επιπλέον, παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις (p <0,05) μεταξύ των σημείων μελέτης για το WAT στο
  HMBG (T1: 238 ± 40 έναντι T2: 253 ± 35 W; η2p = 0.168) και το CrM-HMBG (T1: 238 ± 22.73 έναντι T2:
  264 ± 19 W; η2p = 0,168), για W4 σε CrM-HMBG (T1: 236 ± 29 έναντι T2: 263 ± 19 W, η2p = 0,181) και για
  W8 στο CrMG (T1: 300 ± 20 έναντι T2: 314 ± 21 W; η2p = 0,766), HMBG (T1: 295 ± 45 έναντι T2: 314 ± 49
  Δ; η2p = 0,766) και CrM-HMBG (T1: 288 ± 21 έναντι T2: 331 ± 35 W · η2p = 0,766).
  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφορές ομάδας όσον αφορά τη μέση τιμή απόλυτης ισχύος σε T1 και
  Τ2, το ANOVA ανίχνευσε σημαντικές αλληλεπιδράσεις σχετικά με την ποσοστιαία αλλαγή (Εικόνα 1). ΕΙΔΙΚΑ,
  Υπήρξαν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις υπέρ του CrMG (+5 ± 2%). HMBG (+6 ± 3%) και
  CrM-HMBG (+15 ± 5%) σε σύγκριση με το PLG (?1 ± 3%) σε T1 έως T2 για W8. Επιπλέον, υπήρχαν
  σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις υπέρ του CrM-HMBG σε σύγκριση με τα CrMG και HMBG (p <0,01).

 10. #10
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Πίνακας 2. Δεδομένα ανθρωπομετρίας και σύνθεσης σώματος στις τέσσερις ομάδες μελέτης κατά την έναρξη (T1) και
  μετά από 10 εβδομάδες (Τ2).
  Ομάδα T1 T2 P (TxG) η2p
  Μάζα σώματος (Kg)
  PLG 81,9 ± 6,3 80,0 ± 5,3 *
  0,888 0,028 CrMG 81,2 ± 5,0 78,6 ± 5,4 *
  HMBG 79,9 ± 12,2 77,6 ± 11,1 *
  CrM-HMBG 78,0 ± 4,7 75,5 ± 4,5 *
  6 δερματικές πτυχές (mm)
  PLG 51,6 ± 18,9 48,8 ± 16,3
  0,790 0,050 CrMG 57,0 ± 6,5 54,7 ± 14,1
  HMBG 54,2 ± 11,4 52,0 ± 13,0
  CrM-HMBG 50,4 ± 7,1 47,4 ± 4,9
  Μάζα λίπους (kg)
  PLG 7,3 ± 2,7 6,4 ± 2,3 *
  0,207 0.255 CrMG 6,1 ± 0,7 5,8 ± 0,7 *
  HMBG 6,8 ± 1,3 6,3 ± 1,1 *
  CrM-HMBG 6,4 ± 0,8 6,2 ± 0,4 *
  Μυϊκή μάζα (kg)
  PLG 33,3 ± 4,3 32,7 ± 4,1 *
  0,444 0,60 CrMG 31,5 ± 1,9 31,2 ± 2,3
  HMBG 32,8 ± 1,5 32,2 ± 1,1
  CrM-HMBG 34,6 ± 1,3 34,6 ± 1,1
  Τα δεδομένα εκφράζονται ως μέση ± τυπική απόκλιση. P (TxG): αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (p <0,05). Δύο παράγοντες
  επαναλαμβανόμενα μέτρα ANOVA. *: Σημαντική διαφορά μεταξύ των σημείων μελέτης (T1 έναντι T2). ρ <0,05. PLG: Ομάδα εικονικού φαρμάκου;
  CrMG: Συμπληρωματική ομάδα μονοϋδρικής κρεατίνης. HMBG: HMB συμπληρωμένη ομάδα; CrM-HMBG: Κρεατίνη
  μονοϋδρική συν HMB συμπληρωμένη ομάδα.
  Πίνακας 3. Έξοδος ισχύος στο αναερόβιο κατώφλι (WAT), 4 (W4) και 8 mmol (W8) στα τέσσερα
  ομάδες μελέτης κατά την έναρξη (T1) και μετά από 10 εβδομάδες (T2).
  Ομάδα T1 T2 P (TxG) η2p
  WAT (W)
  PLG 254 ± 34 259 ± 20
  0,228 0,168 CrMG 242 ± 21 253 ± 12
  HMBG 238 ± 40 253 ± 35 *
  CrM-HMBG 238 ± 22 264 ± 19 *
  W4 (W)
  PLG 242 ± 16 241 ± 31
  0.196 0.181 CrMG 243 ± 20 247 ± 21
  HMBG 238 ± 45 251 ± 36
  CrM-HMBG 236 ± 29 262 ± 19 *
  Π8 (Π)
  PLG 317 ± 19 314 ± 24
  <0,001 0,766 CrMG 300 ± 20 314 ± 21 *
  HMBG 295 ± 45 31 ± 48 *
  CrM-HMBG 288 ± 21 331 ± 35 *
  Τα δεδομένα εκφράζονται ως μέση ± τυπική απόκλιση. P (TxG): αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων (p <0,05. Όλα αυτά τα περιστατικά).
  Επαναλαμβανόμενα μέτρα δύο παραγόντων ANOVA. *: Σημαντικά διαφορετικό μεταξύ των σημείων μελέτης (T1 έναντι T2) p <0,05.
  PLG: Ομάδα εικονικού φαρμάκου; CrMG: Συμπληρωματική ομάδα μονοϋδρικής κρεατίνης HMBG: HMB συμπληρωμένη ομάδα;
  CrM-HMBG: Μονοϋδρική κρεατίνη συν ομάδα συμπληρωμένη με HMB.

 11. #11
  Pumping Iron
  Join Date
  21-12-20
  Location
  Bristol UK
  Posts
  445

  Default

  Έκανα την μισή μετάφραση στο translate ώστε όλη να μπορείτε να διαβάσετε και στα ελληνικά της έρευνες..
  Την άλλη μισή αύριο lol


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Ενδιαφέρουσες Μελέτες Bodybuilding & Fitness Στα Γρήγορα!
  By Musclemar in forum Επιστημονική Και Ερευνητική Προσέγγιση Bodybuilding
  Replies: 21
  Last Post: 01-10-21, 01:06
 2. Βιταμίνη D3 - Δοσολογία - Νέα & Μελέτες
  By Stelios_Xania in forum Συμπληρώματα Διατροφής Bodybuilding
  Replies: 75
  Last Post: 05-05-21, 22:50
 3. Μάσκες Περιορισμού Αναπνοής Και Προπόνηση - Τι Λένε Οι Μελέτες;
  By Musclemar in forum Επιστημονική Και Ερευνητική Προσέγγιση Bodybuilding
  Replies: 5
  Last Post: 05-09-19, 13:33
 4. 636 μελετες για θεματα διατροφης
  By whiz in forum Άρθρα Για Διατροφή, Συμπληρώματα Και Προγράμματα.
  Replies: 0
  Last Post: 24-04-07, 01:00

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •